Anonymní profil WhiteB1 – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil WhiteB1 – Programujte.comAnonymní profil WhiteB1 – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 217.64.0.–

WhiteB1
Java › store and restore byte array…
28. 2. 2013   #172178

 Ahoj,

potřeboval bych poradit s ukládáním pole byte do MS SQL databáze a jeho následným načtením opět do pole byte.

V MS SQL jsem si vytvořil tabulku sec se dvěma atributy 'ID_uzivatele' typu varchar(20) a 'salt' typu varbinary(50). V Javě potřebuju vygenerovaný byte[] salt uložit do db a následně ho z db zpět načíst do byte[] receivedSalt. Uložení i načtení samo o sobě proběhne, ale uložený salt se neshoduje s vyzvednutým. Mohl byste mi někdo poradit, co dělám špatně?  import java.security.NoSuchAlgorithmException;
  import java.security.SecureRandom;
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  import java.sql.SQLException;
  import java.sql.Statement;
   
   
  public class test {
   
    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
      try {
        Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:JavaProject");
   
        byte[] salt = generateSalt();
   
        PreparedStatement insert = conn.prepareStatement("INSERT INTO sec VALUES ('id001', ?)");
        insert.setBytes(1, salt);
        insert.executeUpdate();
        insert.close();
        System.out.println("values are succesfully inserted to database");
   
        Statement select = conn.createStatement();
        ResultSet rs = select.executeQuery("SELECT salt FROM sec WHERE ID_uzivatele = 'id001'");
        rs = select.getResultSet();
   
        try {
          while (rs.next()) {
            byte[] receivedSalt = rs.getBytes("salt");
            if (salt.equals(receivedSalt)) System.out.println("match");
            else System.out.println("no match");
          }
        }
        finally {
          rs.close();
          select.close();
        }
   
      } catch (ClassNotFoundException | SQLException | NoSuchAlgorithmException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }
   
    public static byte[] generateSalt() throws NoSuchAlgorithmException {
      // VERY important to use SecureRandom instead of just Random
      SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
   
      // Generate a 8 byte (64 bit) salt as recommended by RSA PKCS5
      byte[] salt = new byte[8];
      random.nextBytes(salt);
   
      return salt;
    }
  }

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý