Anonymní profil me.name – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil me.name – Programujte.comAnonymní profil me.name – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.151.236.–

C / C++ › Funkce: událost v závislosti…
23. 8. 2014   #193293

Ja používam getch() z hlavičkového súboru conio.h čiže nezabudni #include<conio.h>.
Tato funkcia vracia číslo klávesy. Napr.medzerník je 32.Problém je pri šípkach ak napr. stlačíš šípku hore funkcia najprv vráti 224 a až po druhom zavolaní 72 alebo pri šípke dolu vráti 224 potom 80 takže si to musíš nejako ošetriť.

Ak je funkcia zavolaná  na stlačenie čaká (ako napr. getchar() alebo cin), takže ak chceš program ktorý prebieha a zároveň čaká na stlačenie použi aj funkciu kbhit(). To je funkcia ktorá vtáti true ak je niektorá klávesa stlačená 

Tu je jednoduchý program na pochopenie:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    while ( 32 != getch())     //ak stlačená klávesa nieje medzerník cyklus sa opakuje inak skončí
    {
        cout << "Stlac medzernik!\n";
    }
     
}

a ešte jeden:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    int i ;
    while (1)
    {
        cout << "Stlac medzernik!\n";
        if (kbhit() == true)                  //cyklus ide stále klávesa sa skontroluje až v momente kedy sa stlačí 
        {
            if (getch() == 32)
            break;
        }
    }
     
}

C / C++ › Konverzna Funkcia
14. 8. 2014   #193008

No to ma zrovna nenapadlo ...

C / C++ › Konverzna Funkcia
14. 8. 2014   #193000

Len malá otázka (nechcel som ani vytvárať nové vlákno ale nikde som to nenašiel a do cudzieho vlákna som písať nechcel )

Otázka:

class objekt {
private:
int cislo;
char znak;

public:
objekt(int);                  //konštruktor a zároveň konverzná funkcia! 

}

objekt::objekt(int c)
{
       cislo = c;
}

Ak by som priradil celé číslo objektu : 

objekt o;
o = 5;

tak sa zavolá konverzná funkcia a zmení premennú cislo na 5

ALEBO

sa vytvorí dočasný objekt ktorému sa premenná cislo nastaví na hodnotu 5 a ktorého  hodnoty premenných budú skopírované 
(ako napr. pri priraďovaní štruktúr rovnakého typu) do objektu o ?

C / C++ › Zápis řádky do 2D pole
12. 8. 2014   #192878

A ako to 2D pole vypadá? myslím syntax.

C / C++ › Zápis řádky do 2D pole
12. 8. 2014   #192876

#6 Matěj Andrle
Je to pole polí 

pole

pole1  H H H
pole2  H H H
pole3  H H H      H = honota

2D 2 dimenzie 3x3  sirka viska    x , y 
Podla logiky je aj keby pole bolo 5x3 tiež ma 2 rozmery (aspoň tak ma to učila kniha o žiadnom zubatom nebola mienka) 

btw  ako teda vypadá 2D pole ?

C / C++ › Zápis řádky do 2D pole
12. 8. 2014   #192874

#4 Matěj Andrle
Nepletie sa ti náhodou C++ a C# ?
int pole[3][3]; je klasické 2D pole !

C / C++ › IDE na C++
8. 8. 2014   #192803

Používam Devcpp ale v poslednej dobe ma sere pretože napr. niekedy kompiluje kód ktorý už bol prepísaný iným kódom , dokonca aj keď všetko vymažem kompiluje to čo tam bolo predtým. Pomôže len keď spustím nový devcpp  a skopírujem program pomocou ctrl c ctrl v.

No a chcel by som vedie aké IDE by som si mal zaopatriť ? asi najlepšie IDE neexistuje (keby áno bolo by len jedno...)  

Hlavne by ma zaujímali najväčšie rozdiely medzi nimi ...

C / C++ › Problém s implicitným konštr…
31. 7. 2014   #192523

#7 KIIV
Aha   

SOm mal trochu pauzu v programovaní a pokračoval som od tried a objektov ale funkcie som asi pozabudeol Diki

C / C++ › Problém s implicitným konštr…
31. 7. 2014   #192518

#5 me.name
+ je tam chba ma tam byt account::account  v definicii

C / C++ › Problém s implicitným konštr…
31. 7. 2014   #192517

#4 KIIV
U mňa to hlási to iste s tvojim kódom.

Ja už som v koncoch ak sa ti chce nad tým premýšlať  tu je môj kód:

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;


class account {

    private:
        char name[30];
        char account_num[10];
        long double balance;
        
    public:
        account(const char*n  ,const char* acc_num  , double b);
        ~account();
};


int main()
{
    account ucet1;
    return 0;
}

account(const char*n = "Meno" ,const char* acc_num = "Cislo uctu" , double b = 0.0)
{
    strncpy(name, n, 29);
    name[29] = '\0';
    strncpy(account_num, acc_num, 10);
    account_num[9] = '\0';
    balance = b;
}

je to bankový účet : 3 premenné = meno vkladatela, cislo uctu, a zostatok na ucte hore je trieda podnou main a dole definicia konstruktoru 

C / C++ › Problém s implicitným konštr…
31. 7. 2014   #192515

#2 KIIV
A sranda je že sa nemlátia :

 1. account::account(const char* n = "No name",const char* acc_num = "No Ac_Nu", double b = 0.0);
 2. account::account();

program ide bez problémov IBA keď sú tam obidva 

a aj keď som dodal do prvého inplicitné hodnoty, bez druhého to nechce ísť.mal by stačiť ten prvý, ale nestačí a ja nwm prečo  

C / C++ › Problém s implicitným konštr…
31. 7. 2014   #192512

Zdravím, chcel by som poradiť mám taký malý problém s konštruktorom.

V knihe som sa dočítal že ak dodám konštruktor  musím dodať tiež  implicitný konštuktor alebo konštuktor ktorý má u všetkých parametroch uvedené implicitné hodnoty napr:

objekt::objekt();                      //alebo
objekt::objekt(int cislo = 5);    //tieto 2 fungovali bez problémov 

ale tento nefunguje :
account::account(const char* n = "No name",const char* acc_num = "No Ac_Nu", double b = 0.0);  
vypíše chybu :
[Error] default argument given for parameter 1 of 'account::account(const char*, const char*, double)'

aby sa dal program vôbec skompilovať musím pridať aj bezparametrický konštruktor .Zaujímavé na tom je aj to že by to mala byť chyba pretože by sa program nemohol rozhodnúť ktorý konštruktor použie pri neinicializovanom objekte, pretože ani jeden nemusí mat ani jeden parameter sú prakticky totožné.

C / C++ › čítanie a zápis po bitoch
3. 5. 2014   #189803

Pracujem na šifrovacom programe a potreboval by som čítať a zapisovať do súboru po jednotlivých bitoch.

C / C++ › Programator shani privydelek…
2. 8. 2013   #179852

#1 Glenn
Tu toho moc k diskutovaniu neni a nemyslím si že toto je miesto pre hladanie privydelku !

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179788

#17 vitamin
to by ma ani nenapadlo že to musí byt vo vnútri funkcie ani som niečom takom nepočul  
je aj nejaké odôvodnenie?

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179781

#13 hlucheucho
typedef struct {
int vyska;
float vaha;
} Miry;                 

Miry ferda, honza;
ferda.vaha = 5.5; // [Error] 'ferda' does not name a type

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179780

#10 KIIV
Orwell Dev c++ Version: 5.4.2
MinGW GCC 4.7.2 23-bit Release

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179772

#8 hlucheucho

aj ked skopírujem tvoj kod vypisuje to isté :( asi budem musieť vymyslieť spôsob bez štruktúry...

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179770

#6 hlucheucho

struct levels {
    int cislo;
    char area [y][x];
};

struct levels level[3]; //všetko v poriadku...
level[0].cislo = 5;// až teraz vypisuje error!

tvoju prvú štruktúru som skúšal a tiež píše chybu ked chcem priradit hodnoty!
skúsim ten menný priestor!

C / C++ › Problém z polom štruktúr
1. 8. 2013   #179762

#2 Martin Kozibrátka

Stále :[Error] 'level' does not name a type

C / C++ › Problém z polom štruktúr
31. 7. 2013   #179755

levels je štruktúra  

levels level[2];    // pole premenných typu levels
level[0].area[0][0] = {char(178)}  // sruktua ma 2d pole area, ktorého prvý člen chcem nastaviť na znak 178
// ale kompilátor píše:[Error] 'level' does not name a type
 

myslím si že to bude nejaká malá chybička , ale neviem aká ... 

C / C++ › Ako nastaviť všetky hodnoty…
31. 7. 2013   #179728

Mam pole  int [100] [10] = {0};   // toto my vypisuje :  [Warning] extended initializer lists only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 [enabled by default]

Tak ako?

C / C++ › Problém z tiredou
23. 7. 2013   #179461

#2 KIIV
OK chápem díky..

C / C++ › Problém z tiredou
23. 7. 2013   #179457

Toto je moja trieda "complex" ktorá ma 2 premenné :  'r' a 'i'
r = realna zlozka cisla i = imaginarna

class complex{
    private:
        int r;
        int i;
    public:
        complex(int re = 0, int im = 0);     //KONŠTRUKTOR
        
        complex & operator+(const complex &)const;     
      //PREŤAŽENIE OPERÁTORU +  aby som mohol sčítat 2objekty typu complex
     friend ostream & operator<<(ostream & os, complex & c);
    //PREŤAŽENIE OPERÁTORU << ABY SA DAL POUŽIŤ Z COUT       napr. cout<<(objet typu complex)

};

definície :

complex & operator+(const complex & c)const      
{
    complex temp(r+c.r, i+c.i);    //vytvorím objekt typu complex a priradím mu sčítané hodnoty 
    cout << temp;                      //vypíšem len aby som mal istotu že funguje správne
    system("PAUSE");               
    return temp;                        //returnem objekt 
}

ostream & operator<<(ostream & os, complex & c)
{
    os << "(" << c.r << "," << c.i << "i)"; //zobrazím 
    return os;                                        // returnem objekt triedy ostream aby sa dal cout použiť z viacerimy pr.
}

int main()
{
      complex cislo1(10,20);   //objekt complex r = 10, i = 20
      complex cislo2(20,50);   //objekt complex r = 20, i = 50
      cout << cislo1 << endl << cislo2  << endl;    // zobrazí sa (10,20i)
                                                                                               (20,50i)  čo je správne.

      cout << cislo1+cislo2;
     //teraz ide operátor+ takže sa vytvorý novy objekt zobrazí sucet :"(30,70i)" a return-e
     // takže sa to zmeni na : cout << return-nený objekt
   //operator<<  zobrazí hodnoty ale nie  správnu hodnotu "(30,70i)" ale :"(10,75)"

  rád by som vedel  prečo?  ...ani na googli som nič nenašiel.

C / C++ › Čo je zložitejšie naprogramo…
12. 7. 2013   #179087

No tak dobre máte pravdu je to blbá otázka :)

C / C++ › Čo je zložitejšie naprogramo…
12. 7. 2013   #179073

To mínusko mimo téma -  rád by som vedel prečo ?

Myslel som si že toto je Diskusia venovaná jazykom C a C++.
A toto bola otázka venovaná diskusii o c/c++ takže kde je problém?

C / C++ › Čo je zložitejšie naprogramo…
11. 7. 2013   #179070

Čo je zložitejšie naprogramovať?  

Zákerný vírus alebo dobrú 3d hru?  Nemyslím časovú náročnosť ale zložitosť. 
 

C / C++ › Ako začať programovať pod wi…
9. 7. 2013   #178964

#10 vitamin
Takže asi qt no... už to len spojazdniť :) 

C / C++ › Ako začať programovať pod wi…
9. 7. 2013   #178960

#7 nergal
Premýšlam medzi qt a win API   aký je v tom najväčší rozdiel ?

C / C++ › Ako začať programovať pod wi…
8. 7. 2013   #178936

#4 Kenvelo
Presne toto som potreboval díky .

C / C++ › Ako začať programovať pod wi…
8. 7. 2013   #178926

#2 liborb
Aha tak to som nevedel :)

Tak čo by si mi doporučil ? nejakú literatúru  alebo návody lebo som nič nenašiel...

C / C++ › Ako začať programovať pod wi…
7. 7. 2013   #178918

Programujem v jazyku c++ a chcel by som keď dočítam knihu začať programovať "okná" ale akosi neviem ako začať.

V čom by som to mal robiť ,čo potrebujem, akú knihu by ste mi odporučili atď ..

Prosto nejakí návod ako začať:)  

me.name
C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
5. 7. 2013   #178849

#13 KIIV
No asi ano ...Dosť ma tiež mýlilo toto : "time' does not name a type" myslel som že je problém niekde inde...

C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
5. 7. 2013   #178821

#11 Sefiros
To by mna ani nenapadlo :) diki. 

me.name
C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
5. 7. 2013   #178815

#9 Sefiros
čo je tam vlastne zle v knihe je to napísané presne ako som to mal!

me.name
C / C++ › c++ treba mi poradiť ...
4. 7. 2013   #178813

#5 Sefiros
A aj si funkciu zavolal?

me.name
C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
4. 7. 2013   #178810

#6 Sefiros
Poraď mi nejaký

me.name
C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
4. 7. 2013   #178808

#2 Sefiros

 1. storage class specified for field `sum'
 2.  expected `;' before '->' token
 3.  expected init-declarator before '->' token
 4.  expected `,' or `;' before '->' token

me.name
C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
4. 7. 2013   #178806

#2 SefirosKompilátor sa  stále sťažuje:

 • ISO C++ forbids declaration of `sum' with no type
 •  

me.name
C / C++ › c++ treba mi poradiť ...
4. 7. 2013   #178803

#3 Sefiros
Nič neni neobmedzené ...

me.name
C / C++ › c++ treba mi poradiť ...
4. 7. 2013   #178801

#1 limetka123
256

me.name
C / C++ › delete []
4. 7. 2013   #178799

#1 Robo
Teraz ma tak napadlo podporuje tvoj kompilátor to že nemusíš písať return 0; ?

me.name
C / C++ › delete []
4. 7. 2013   #178798

#1 Robo
Netuším síce prečo ale keď som si tvoj program skopíroval pracoval bezchybne :)

C / C++ › Členská funkcia, ktorá vraci…
4. 7. 2013   #178794

class time {                        // trieda time
      private:
              int hodiny;
              int minuty;
      public:
             time(int h = 0, int m = 0);    // konstruktor
             void addminuty(int);            //nepoctatná funkcia
             void addhodiny(int);            //nepoctatná funkcia
             time sum(const time&) const;    // TATO FUMKCIA BY MALA NAVRACAT OJEKT TYPU TIME!!!
             void show() const;             //nepoctatná funkcia
             };

time time::sum(const time& t) const         // MALA BY VRÁTIŤ OBJEKT TYPU TIME
{
     time temp = time();
     temp.hodiny = hodiny + t.hodiny;
     temp.minuty = minuty + t.minuty;
     temp.hodiny += temp.minuty/60;
     temp.minuty %= 60;
     return temp;
     }

kompilátor vypisuje chybu: "`time' does not name a type"

keď zmením funkciu tak, aby navracala napr. int tak všetko ide (až na to že je mi takáto nanič : )

už fakt neviem kde môže byť problém...

Java › Vytvorenie spustitelneho .ja…
18. 12. 2012   #169059

Zdravím Vás,
mám vytvorenú grafickú aplikáciu v NetBeans s vlastnou databázou. NetBeans mi nadvazuje spojenie k databáze, takže aplikacia funguje bez problemov. Lenze ja potrebujem tuto aplikaciu spustat priamo ako .jar subor z operacneho systému. Viem ze by som mal databazu spustat v embedded módu, co je take nieco, že vytvorený .jar súbor bude uz obsahovat databazu a aj prislusne derby kniznice.
Viete mi s tymto problemom seriozne pomoct?
diki moc

juraj
Python › cx_Freeze, unknown encoding:…
25. 7. 2012   #160603

#1 Raada
 

base = None
buildOptions = {
    "excludes": ["Tkinter"],
    "includes": ["encodings.utf_8","encodings.ascii"]
    }
executables = [
    Executable("aplikacia.py", base = base)
]

setup(
    name = "mojaAplikacia",
    version = "1.0",
    description = "testovacia",
    executables = executables,
    options = dict(build_exe = buildOptions),
    data_files=df
  )
Lubos
Java › Export z NetBeans
13. 6. 2012   #159108

Zdravim, 

chcel by sa spýtať ,ako by som exportoval desktopový (SWING) program nakodení v NetBeans.  Program ma aj vlastnú databázu ktorá je taktiež vytvorená v NetBeans.  CHcel by som ,aby sa program dal spúštať normálne z  Windowsu , nejakým spustitelným súborom.  Teraz musím používať na spúštanie programu NetBeans, co je znacne nepohodlne. 

diki moc

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý