Anonymní profil aaaaaaaaaa – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil aaaaaaaaaa – Programujte.comAnonymní profil aaaaaaaaaa – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.248.252.–

aaaaaaaaaa
HTML / XHTML › Zjisteni, zda je používán mo…
20. 2. 2014   #187550

ahoj, snažíme se do html dokumentu vložit script, který by zobrazoval rozdílný obsah pro mobilní zařízení a pro PC. bohužel se nám script nedaří spustit, ačkoli je napsán dobře.. zatím máme toto: 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta name="google-site-verification" content="amCG4f93kHcCwZDVGW0fRcs1rswQr6NBxkZDLJIyP7Q" />
   <title>Payday 2</title>
	<link rel="shortcut icon" href="icona.ico">
	<meta name="description" content=Tato stránka je pro èeskou komunitu hrající Payday. Na tìchto webových stránkách se vám
		pokusíme objasnit stealth, zbranìy rùzné styly hraní a poradit s problémy, které se vm ve høe Payday vyskytnou.>

	<meta name="author" content=Tyto webové stránky vlastní a spravují Fanteria a Raymond.>

	<meta http-equiv="content-language" content=cs>
<link rel="stylesheet" href="vlastnosti.css" type="text/css" />
<script>
  function DetectMobile()
  {
    var uagent = navigator.userAgent.toLowerCase();
    if (uagent.search("mobile") > -1)
     document.write = ("Tato stránka není na mobilním zaøízení dostupna!");
  }
</script>
</head>
<body onload="DetectMobile()" bgcolor="blue" bgproperties="fixed" text="white" marginwidth="22%">

<div style="width: 85%;">

<div style="width: 850px; margin-left: auto; margin-right: auto">
	<div class="top">
	<a href="#"><img src="hlavicka.png" width="900" height="auto" align="right"></a>	
	</div>
	<div class="top-banner"><br><br><h1>Úvod</h1></div>
	<div class="column">
		<div class="left-column">
			<nav>
				<ul>
				<li class="aktivni"><p class="menupismo"><a href="#">Úvod</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Mise.html">Mise</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Vybaveni.html">Vybavení</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Charaktery.html">Charaktery</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Novinky.html">Novinky</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Payday.html">PD Serie</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Fotoalbum.html">Fotoalbum</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="Kontakt.html">Kontakt</a></p></li>
				<li><p class="menupismo"><a href="/phpBB3/index.php">Fórum</a></p></li>
         </nav>
		</div>
		<div class="right-column">
			<p>
			<br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			
			<h1>Stránka je prozatím pouze v pre-alpha veri, to znamená, že zatím vychytáváme základy pro budoucí stránku - jako napr. design, rozložení, obsah - je pravdepodobne, že zde zatím nenaleznete to co hledáte, proto bychom vás radi odkázali <a href="http://payday.wikia.com/wiki/PAYDAY_2">sem</a>. Jsme si vìdomi toho, že jste nejspíše hledali stránky, které se týlají Hry PayDay 2 v cestine, naše ale bohužel ještì nejsou použitelné. Približnou dobu uvedení do provozu odhadujeme na 2 mesice, do te doby si musíte vystacit s PayDay wiki.</h1>
			
			
			Na úvod by jsme si povìdìli nìco o Payday. Nìkteøí lidé charakterizovali Payday: 
			The heist jako Left4dead v&nbsp;bance. Pro první díl Payday to byl docela výstižný popis, 
			protože ve vìtšinì misí vám nezbývalo než vytáhnout samopal a&nbsp;prostøílet 
			se zkrz mraèna policejních jednotek. Ve druhémdíle se studio overkill více zamìøilo na velice
			zajímavou èást hry, která byla v prvním díle Payday sice možná, ale velice obtížná
			a touto složkou hry je stealth. Díky tomu, že&nbsp;v&nbsp;Payday&nbsp;2 je stealth velice øeknìme zjednodušen, 
			ve skuteènosti je to spíš tak, že již nemusíte sebou mít 4 lidi, kteøí velice dobøe hrají
			Payday ale vystaèíte si sám, popøípadì s jedním nebo 
			dvìma pøáteli. Nìco o tom jak stealtit si mužete pøeèíst 
			<a href="www.payday2.cz-stealth.html">zde</a>.
			<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
			</p>
		</div>
	</div>
	<div class="bottom">
		<hr>
		Copyright &copy; 2014 Payday2.cz. Veškerý obsah webu spadá pod autorský zákon.
		Majitelé a správci stránek "Raymond" "Fanteria".
		Dále dìkujeme:AKA Fíla
	</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

bohužel se stále i na mobilních zařízeních zobrazuje PC verze.. nějaké rady? předem děkuji

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý