Anonymní profil Webstrider – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Webstrider – Programujte.comAnonymní profil Webstrider – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.103.74.–

Webstrider
Python › Potřeboval bych pomoc s thre…
8. 8. 2014   #192799

Napsal jsem program který vytváří grafické rozhraní zobrazující data z gps (pomocí gpsd) kompasu a časem přidám další moduly jako hc-sr04 atd.. Můj problém je, že program běží na 0,2 fps a snažím se ho zrychlit... S tímto nemám téměř žádné zkušenosti a někdo mi poradil použít threading. Snažil jsem se přijít na to sám ale moje celkové zkušenosti s programováním nejsou tak velké. Proto se obracím na různá fora s žádostmi o pomoc. Jako počítač používam raspberry pi model B. Nějaké další info k "projektu" je na této stránce: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=76933 

#import psyco
import RPi.GPIO as GPIO
import pygame
import sys
from datetime import datetime
import threading
from gps import *
import gps
import smbus
import time
import math
import os
import pytz
from pygame.locals import *

global the_lat_string
global the_lon_string
global the_speed_string
global the_alt_string
global the_gpstme_string

the_latitude_string = "lat: --"
the_lon_string = "lon: --"
the_speed_string = "speed: --"
the_alt_string = "alt: --"
the_gpstme_string = "gpstime: --"

#boost:
"""psyco.full()
flags = FULLSCREEN | DOUBLEBUF
screen = pygame.display.set_mode(resolution, flags, bpp)
pygame.event.set_allowed([QUIT])
screen.set_alpha(None)"""


#time set:
os.system('date ' + '--set="1 JAN 2000 1:00:00"')

#change timezone:
localzone = 'Europe/Berlin'

#gps uart port:
os.system('sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock')

#gps setup:
session = gps.gps("localhost", "2947")
session.stream(gps.WATCH_ENABLE | gps.WATCH_NEWSTYLE)

#magnetometer setup:
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x1e

def timeset():

	report = session.next()
	if ['class'] == 'TPV':
		if hasattr (report, 'time'):	
			tz = timezone('UTC')
			dtz = tz.normalize(tz.localize(datetime(int(report.time[0:4]), int(report.time[5:7]), int(report.time[8:10]), int(report.time[11:13]), int(report.time[14:16]), int(report.time[17:19]))))
			dgmt = dtz.astimezone(timezone(localzone))
			gpstime = dgmt.strftime('%m%d%H%M%Y.%S')
			os.system('date ' + gpstime)
		
class hmc5883l:
	__scales = {
		0.88: [0, 0.73],
		1.30: [1, 0.92],
		1.90: [2, 1.22],
		2.50: [3, 1.52],
		4.00: [4, 2.27],
		4.70: [5, 2.56],
		5.60: [6, 3.03],
		8.10: [7, 4.35],
	}

	def __init__(self, port=1, adress=0x1e, gauss=1.3, declination=(0,0)):
		self.bus = smbus.SMBus(port)
		self.address = address

		(degrees, minutes) = declination
		self.__declDegrees = degrees
		self.__declMinutes = minutes
		self.__declination = (degrees + minutes / 60) * math.pi / 180

		(reg, self.__scale) = self.__scales[gauss]
		self.bus.write_byte_data(self.address, 0x00, 0x70)
		self.bus.write_byte_data(self.address, 0x01, reg << 5)
		self.bus.write_byte_data(self.address, 0x02, 0x00)

	def declination(self):
		return (self.__declDegrees, self.__declMinutes)

	def twos_complement(self, val, len):
		if (val & (1 << len - 1)):
			val = val - (1<<len)
		return val

	def __convert(self, data, offset):
		val = self.twos_complement(data[offset] << 8 | data[offset+1], 16)
		if val == -4096: return None
		return round(val * self.__scale, 4)
	
	def axes(self):
		data = self.bus.read_i2c_block_data(self.address, 0x00)
		x = self.__convert(data, 3)
		y = self.__convert(data, 7)
		z = self.__convert(data, 5)
		return (x,y,z)
	
	def heading(self):
		(x,y,z) = self.axes()
		headingRad = math.atan2(y, x)
		headingRad += self.__declination

		if headingRad < 0:
			headingRad += 2 * math.pi
		elif headingRad > 2 * math.pi:
			headingRad -= 2 * math.pi

		headingDeg = headingRad * 180 / math.pi
		return headingDeg

	def degrees(self, headingDeg):
		global degrees
		degrees = math.floor(headingDeg)
		minutes = round((headingDeg - degrees) * 60)
		return (degrees, minutes)
	
	def _str_(self):
		(x, y, z) = self.axes()
		return "Heading: " + self.degrees(self.heading()) + "\n"


def draw_borders(screen):
	pygame.draw.rect(screen, (0, 191, 255), (0, 0, 1277, 720), 3)

def draw_lat(screen):

	global the_latitude_string

	report = session.next()	

	if report['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'lat'):
			the_latitude = round(report.lat, 6)
			the_latitude_string = 'lat : {} N'.format(the_latitude)
	else:
        pass	
    	"""the_latitude_string = 'lat : --'"""
	
	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_latitude_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10 , centery = 20)
	screen.blit(text, textpos)

def draw_lon(screen):

	global report
	global the_lon_string

	report = session.next()
	
	if report['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'lon'):
			the_lon = round(report.lon, 6)
			the_lon_string = 'lon: {} E'.format(the_lon)
	"""else:
		the_lon_string = 'lon: --'"""

	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_lon_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10, centery = 40)
	screen.blit(text, textpos)
	
def draw_heading(screen):
	
	global the_heading_string
	global smer
	
	the_heading = compass.degrees(compass.heading())

	if the_heading == compass.degrees(compass.heading()):
		the_heading_string = 'heading: {}'.format(the_heading)
	else:
		the_heading_string = 'heading: --'

	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_heading_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10, centery = 60)
	screen.blit(text, textpos)

def draw_speed(screen):

	global the_speed_string

	report = session.next()	

	if report['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'speed'):
			the_speed = report.speed * gps.MPS_TO_KPH
			the_speed_string = 'speed: {} KM/H'.format(the_speed)
	"""else:
		the_speed_string = 'speed: --'"""
	
	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_speed_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10 , centery = 80)
	screen.blit(text, textpos)

def draw_alt(screen):

	global the_alt_string

	report = session.next()	

	if report['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'alt'):
			the_alt = report.alt # * 0.3048
			the_alt_string = 'alt : {} m'.format(the_alt)
	"""else:
		the_alt_string = 'alt : --'"""
	
	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_alt_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10 , centery = 100)
	screen.blit(text, textpos)

def draw_gpstme(screen):

	global the_gpstme_string

	report = session.next()	

	if report['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'time'):
			#the_gpstme = int(report.time[11:18]) + " " + int(report.time[8:9]) + "." + int(report.time[5:6]) + "." + int(report.time[0:3])
			the_gpstme = report.time[11:19] + " " + report.time[8:10] + "." + report.time[5:7] + "." + report.time[0:4]
			the_gpstme_string = 'gps time : {}'.format(the_gpstme)
	"""else:
		the_latitude_string = 'lat : --'"""
	
	font = pygame.font.Font(None, 30)
	text = font.render(the_gpstme_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 10 , centery = 120)
	screen.blit(text, textpos)
def draw_time(screen):
	

	the_time = datetime.now().strftime('%H:%M')
	the_time_string = '{}'.format(the_time)
	font = pygame.font.Font(None, 80)
	text = font.render(the_time_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(centerx = 1180, centery = 40) 
	screen.blit(text, textpos)
 


def draw_date(screen):

	"""global gpsd
	global gpsdate

	try:
		gpsd = gps(mode=WATCH_ENABLE)
		gpsd.next()
		if gpsd.utc != None and gpsd.utc != '':
			tz = timezone('UTC')
			dtz = tz.normalize(tz.localize(datetime(int(gpsd.utc[0:4]), int(gpsd.utc[5:7]), int(gpsd.utc[8:10]), int(gpsd.utc[11:13]), int(gpsd.utc[14:16]), int(gpsd.utc[17:19]))))
			dgmt = dtz.astimezone(timezone(localzone))
			gpsdate = dgmt.strftime('%m%d%H%M%Y.%S')
			os.system('date ' + gpstime)
		
		else:
			pass
	except:
		pass"""


	the_time = datetime.now().strftime('%d.%m.%Y')
	the_time_string = '{}'.format(the_time)
	font = pygame.font.Font(None, 40)
	text = font.render(the_time_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(centerx = 1180, centery = 80) 
	screen.blit(text, textpos)


def draw_input(screen):

    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(13, GPIO.IN)
    GPIO.setup(15, GPIO.IN)
	GPIO.setup(18, GPIO.IN)
	GPIO.setup(22, GPIO.IN)
	GPIO.setup(12, GPIO.IN)

	input8 = GPIO.input(13)
	input2 = GPIO.input(15)
	input1 = GPIO.input(18)
	input4 = GPIO.input(22)
    
	while input1 == False and input8 == True and input2 == True and input4 == True:
#		print "1"
		input = "1"
        while input1 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)

    while input1 == True and input2 == False and input8 == True and input4 == True:
#        print "2"
		input = "2"
        while input2 == False:
            input2 = GPIO.input(15)

	while input1 == False and input8 == True and input2 == False and input4 == True:
#		print "3"
		input = "3"
        while input1 == False and input2 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)
            input2 = GPIO.input(15)

	while input1 == True and input8 == True and input2 == True and input4 == False:
#		print "4"
		input = "4"
        while input4 == False:
    		input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == False and input8 == True and input2 == True and input4 == False:
#		print "5"
		input = "5"
    	    while input1 == False and input4 == False:
    			input1 = GPIO.input(18)
        	    input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == True and input8 == True and input2 == False and input4 == False:
#		print "6"
		input = "6"
    	    while input2 == False and input4 == False:
    			input2 = GPIO.input(15)
    	        input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == False and input8 == True and input2 == False and input4 == False:
#		print "7"
		input = "7"
		while input1 == False and input2 ==False and input4 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)
            input2 = GPIO.input(15)
            input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == True and input8 == False and input2 == True and input4 == True:
#		print "8"
		input = "8"
        while input8 == False:
    		input8 = GPIO.input(13)

	while input1 == False and input8 == False and input2 == True and input4 == True:
#		print "9"
		input = "9"
        while input1 == False and input8 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)
            input8 = GPIO.input(13)

	while input1 == True and input8 == False and input2 == False and input4 == True:
#		print "A"
		input = "A"
        while input8 == False and input2 == False:
            input8 = GPIO.input(13)
    		input2 = GPIO.input(15)

	while input1 == False and input8 == False and input2 == False and input4 == True:
#		print "B"
		input = "B"
        while input1 == False and input8 == False and input2 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)
            input8 = GPIO.input(13)
            input2 = GPIO.input(15)

	while input1 == True and input8 == False and input2 == True and input4 == False:
#		print "C"
		input = "C"
        while input8 == False and input4 == False:
    		input8 = GPIO.input(13)
            input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == False and input8 == False and input2 == True and input4 == False:
#		print "D"
		input = "D"
		while input1 == False and input4 == False and input8 == False:
    		input8 = GPIO.input(13)
            input1 = GPIO.input(18)
            input4 = GPIO.input(22)
    
	while input1 == True and input8 == False and input2 == False and input4 == False:
#		print "E"
		input = "E"
    	    while input8 == False and input2 == False and input4 == False:
    			input8 = GPIO.input(13)
    	        input2 = GPIO.input(15)
    	        input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == False and input8 == False and input2 == False and input4 == False:
#		print "F"
		input = "F"
        while input1 == False and input2 == False and input8 == False and input4 == False:
    		input1 = GPIO.input(18)
    		input2 = GPIO.input(15)
    		input8 = GPIO.input(13)
    		input4 = GPIO.input(22)

	while input1 == True and input8 == True and input2 == True and input4 == True:
#		print "0"
		input = "0"
    	while input1 == True and input8 == True and input2 == True and input4 == True:
    		input1 = GPIO.input(18)
    		input2 = GPIO.input(15)
    		input8 = GPIO.input(13)
    		input4 = GPIO.input(22)


    vstupni_hodnota = GPIO.input(12)
    if vstupni_hodnota == False:
#		print "tlac bylo stisk..."
        while vstupni_hodnota == False:
            vstupni_hodnota = GPIO.input(12)


	the_input_string = '{}'.format(input)
	font = pygame.font.Font(None, 40)
	text = font.render(the_input_string, 1, (0, 191, 255))
	textpos = text.get_rect(centerx = 300, centery = 300) 
	screen.blit(text, textpos)

 

"""def draw_sync(screen):

	report = session.next()

	if ['class'] == 'TPV':
		if hasattr(report, 'time'):
			sync = "synced"
		else:
			sync = "NO_synced"
	else:
		sync = "NO_synced"

	the_sync = sync
	the_sync_string = '{}'.format(the_sync)
	font = pygame.font.Font(None, 20)
	text = font.render(the_sync_string, 1, (255, 255, 255))
	textpos = text.get_rect(x = 1090, centery = 80)
	screen.blit(text, textpos)"""

if __name__ == '__main__':
	
	compass = hmc5883l(gauss = 4.7, declination = (3,2))

	pygame.init()
	
	pygame.mouse.set_visible(0)

	#size = width, height = 650, 400
	screen_width=1280
	screen_height=720
	black = 0, 0, 0

	screen = pygame.display.set_mode([screen_width,screen_height])
	#screen = pygame.display.set_mode()
	#screen = pygame.FULLSCREEN

	while True:
		for event in pygame.event.get():
			if event.type == pygame.QUIT: sys.exit()
			if event.type == pygame.KEYUP and event.key == pygame.K_ESCAPE: sys.exit()
		
		screen.fill(black)
		draw_borders(screen)
#		draw_lat(screen)
#		draw_lon(screen)
#		draw_heading(screen)
#		draw_time(screen)
#		draw_date(screen)
#		draw_speed(screen)
#		draw_alt(screen)
#        draw_gpstme(screen)
#		hmc5883l()
#        timeset()
		draw_input(screen)
		#draw_sync(screen)
		pygame.display.flip()

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý