Anonymní profil Brabli – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Brabli – Programujte.comAnonymní profil Brabli – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 188.175.172.–

Brabli
C / C++ › No matching function for cal…
19. 12. 2015   #207425

Zdravím, nevím si rady. Jsem začátečník a k´d mi pše chybu, kterou jsem zatím nevyřešil. na řádku 14 "No matching function for call to?

//Gauss Elimination
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<math.h>
#include<fstream>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
double d=0;

int pocet_radku(string filename)
{
  ifstream file;
  file.open(filename);

  int r = 0;
  string value;

  while(!file.eof())
  {getline(file, value, '\n');
  r++;
  }

  file.close();
  return r;
}double **file_load(string filename, const unsigned int radky)
{
  ifstream file;
  unsigned int r, s;
  unsigned int sloupce = radky + 1;

  double **matice = new double*[radky];
  for(r = 0; r < radky; r++)
  {
    matice[r] = new double[sloupce];
  }

  file.open(filename);
  for(r = 0; r < radky; r++)
  {
    for(s = 0; s < sloupce; s++)
    {
      file >> matice[r][s];
    }
  }

  file.close();
  return matice;
}

void gaus (double **a, double *x,int n){
 int i=0;
 int j,k=0;
 for (i=0;i<n;i++)          //Pivotisation
    for (k=i+1;k<n;k++)
      if (a[i][i]<a[k][i])
        for (j=0;j<=n;j++)
        {
          double temp=a[i][j];
          a[i][j]=a[k][j];
          a[k][j]=temp;
        }

  for (i=0;i<n-1;i++)      //opakování eliminace
    for (k=i+1;k<n;k++)
      {
        double t=a[k][i]/a[i][i];
        for (j=0;j<=n;j++)
          a[k][j]=a[k][j]-t*a[i][j];  //make the elements below the pivot elements equal to zero or elimnate the variables
      }
cout<<"\n\nMatice v trojuhelnikovem tvaru:\n";
  for (i=0;i<n;i++)      //nová matice
  {
    for (j=0;j<=n;j++)
      cout<<a[i][j]<<setw(16);
    cout<<"\n";
  }
  for (i=n-1;i>=0;i--)        //zpetna substituce
  {            //x is an array whose values correspond to the values of x,y,z..
    x[i]=a[i][n];        //make the variable to be calculated equal to the rhs of the last equation
    for (j=0;j<n;j++)
      if (j!=i)      //then subtract all the lhs values except the coefficient of the variable whose value                  is being calculated
        x[i]=x[i]-a[i][j]*x[j];
    x[i]=x[i]/a[i][i];      //now finally divide the rhs by the coefficient of the variable to be calculated
  }

  cout<<"\nHodnoty promenych:\n";
  for (i=0;i<n;i++)
    cout<<x[i]<<endl;      // Print the values of x, y,z,....
}
double det(int n, double **mat)
{
  int c, subi, i, j, subj;
  //double submat=**mat;
  double** submat=new double*[n]; // deklarace dynamickeho dvourozmerneho pole
  for (int i=0;i<n;++i)
    submat[i]=new double[n];

  if (n == 2)
  {
    return( (mat[0][0] * mat[1][1]) - (mat[1][0] * mat[0][1]));
  }
  else
  {
    for(c = 0; c < n; c++)
    {
      subi = 0;
      for(i = 1; i < n; i++)
      {
        subj = 0;
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
          if (j == c)
          {
            continue;
          }
          submat[subi][subj] = mat[i][j];
          subj++;
        }
        subi++;
      }
    d = d + (pow(-1 ,c) * mat[0][c] * det(n - 1 ,submat));
    }
  }
  return d;
}
double **uziv_zapis(int n)
{
int j,i=0;
  cout.precision(1);    //nastaveni zaukrouhleni
  cout.setf(ios::fixed);
 /* cout<<"\nMatice n-teho radu\n";
  cin>>n;*/        //matice n-teho radu
  double** a=new double*[n]; // deklarace dynamickeho dvourozmerneho pole
  for (int i=0;i<n;++i)
    a[i]=new double[n+1];
  //double x[n];    //declare an array to store the elements of augmented-matrix
  cout<<"\nVloz hodnoty matice:\n";
  for (i=0;i<n;i++)
    for (j=0;j<=n;j++)
      cin>>a[i][j];
      return a;
}

void vypis (double **a, int n)
{
  int i,j=0;
 cout<<"\nzvolena matice:\n";
  for (i=0;i<n;i++)      //výpis matice
  {
    for (j=0;j<=n;j++)
      cout<<a[i][j]<<setw(16);
    cout<<"\n";
  }
}

void del_array (double **a, int n)
{
for(int i = 0; i < n; ++i)
{
  {
  delete [] a[i];
  }
  delete [] a;

}
}
int main()
{
  int n;
  double **a;
  cout<< "Zadej matici n-teho radu"<<endl;
  cin >>n;
  a=uziv_zapis(n);
  vypis(a,n);
double x[n];
  gaus(a,x,n);
  cout<<endl<< det(n,a);
del_array(a,n);
  return 0;


string filename;

    ifstream file;
    cout << "Zadejte nazev souboru: ";
    cin >> filename;
    n = pocet_radku(filename);

    matice = file_load(filename, n);
    file.close();
}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032020 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý