Anonymní profil Jozef – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Jozef – Programujte.comAnonymní profil Jozef – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 2a02:ab04:540:100:452c:8b...–

Jozef
PHP › Export data z csv to csv
8. 6. 2017   #216633

Ahojte poradí mi niekto ? 
Script mi funguje  tak ako ma  ale neviem ako správne zapísať do kódu aby mi vyexportoval  údaje do CSV

Poradíte mi prosím ?

<html>
<head>
<title>Export</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>Export</h1>
<form target="_blank" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="Nahrat na server" />
</form>				
</body>
</html>
<?php
function str_getcsv4($input, $delimiter = ';', $enclosure = '"') {
  if( ! preg_match("/[$enclosure]/", $input) ) {
   return (array)preg_replace(array("/^\\s*/", "/\\s*$/"), '', explode($delimiter, $input));
  }
  $token = "##"; $token2 = "::";
  $t1 = preg_replace(array("/\\\[$enclosure]/", "/$enclosure{2}/",
     "/[$enclosure]\\s*[$delimiter]\\s*[$enclosure]\\s*/", "/\\s*[$enclosure]\\s*/"),
     array($token2, $token2, $token, $token), trim(trim(trim($input), $enclosure)));

  $a = explode($token, $t1);
  foreach($a as $k=>$v) {
    if ( preg_match("/^{$delimiter}/", $v) || preg_match("/{$delimiter}$/", $v) ) {
      $a[$k] = trim($v, $delimiter); $a[$k] = preg_replace("/$delimiter/", "$token", $a[$k]); }
  }
  $a = explode($token, implode($token, $a));
  return (array)preg_replace(array("/^\\s/", "/\\s$/", "/$token2/"), array('', '', $enclosure), $a);
}

function zmaz(){	
$files = glob('directory/data.csv'); 
foreach($files as $file){
  if(is_file($file))
  unlink($file);
	}	
}

zmaz();


if(isset($_FILES['file'])) {  
 							 if(@move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], 'directory/data.csv')) {	 
											
											
											$data = array_map('str_getcsv4', file('directory/data.csv'));
								
											 $hlava = "customer_name;customer_street;customer_zipcode;customer_city;customer_country_ID;customer_phone;customer_email;customer_type;parcel_type;parcel_weight;parcel_order_number;parcel_reference;parcel_COD;parcel_COD_amount;parcel_COD_variable_symbol;parcel_COD_currency\n";
											
											foreach($data as $key=>$value)
											{		
												if ($key != 0) {
													$meno = ($value[1]); //19
													$ulica = ($value[20]);
													$psc = ($value[25]);
													$mesto = ($value[23]);
													$krajina = ($value[26]);
													$phone = ($value[27]);
													$email = ($value[4]);
													$vs = ($value[0]);
														
														
														
							// v takomto poradí  to ma byť vypisané 		echo''.$meno.';'.$ulica.';'.$psc.';'.$mesto.';'.$krajina.';'.$phone.';'.$email.';B;D;1;'.$vs.';'.$vs.';N;;;N';'';
							//zalomiť riadok								echo "\n";
												
												}
										}
																		
								}								
 else 
	 echo 'Chyba pri uploadu';
}

zmaz();
?> 



 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý