Anonymní profil gna – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

Anonymní profil gna – Programujte.comAnonymní profil gna – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.211.51.–

gna
Pascal › Pomos s podprogramem
Včera   #220478

   

type
  TMatice = array of array of integer;

function vygeneruj(vyska, sirka: integer): TMatice;
var
  matice: TMatice;
  radek, sloupec: integer;
begin
  setlength(matice, vyska, sirka);
  for radek := low(matice) to high(matice) do
    for sloupec := low(matice[radek]) to high(matice[radek]) do
      matice[radek,sloupec] := random(5) + 1;
  vygeneruj := matice;
end;

function secti_sloupec(matice: TMatice; sloupec: integer): integer;
var
  radek, soucet: integer;
begin
  soucet := 0;
  for radek := low(matice) to high(matice) do
    soucet := soucet + matice[radek,sloupec];
  secti_sloupec := soucet;
end;

procedure vypis(matice: TMatice);
var
  radek, sloupec: integer;
begin
  for radek := low(matice) to high(matice) do
    begin
      for sloupec := low(matice[radek]) to high(matice[radek]) do
        write(matice[radek,sloupec]:3);
      writeln;
    end;
end;

var
  matice: TMatice;
  prvni, posledni: integer;

begin
  matice := vygeneruj(4, 5);
  vypis(matice);

  prvni  := secti_sloupec(matice, low(matice[0]));
  posledni := secti_sloupec(matice, high(matice[0]));
  writeln('prvni  ', prvni);
  writeln('posledni ', posledni);
end.
gna
Pascal › Matice pascal
Včera   #220474

Třeba tak, že projdeš hodnoty toho sloupce a postupně je přičteš k nějaké proměnné. Na průchod můžeš použít cyklus; třeba for.

gna
Pascal › pascal easy úlohha
20. 4. 2018   #220472

#13 ondřej
Hodnoty řádku můžeš postupně vypsat pomocí write a na konci vypsat odřádkování pomocí writeln, tak jak jsem to udělal v té první ukázce.

gna
Pascal › pascal easy úlohha
19. 4. 2018   #220458

A je to potřeba udělat u obou těch cyklů.

A pak tu proceduru volej jen jednou. Když ji spustíš podruhé, tak se ti znova spočítá součet a přičte se k původnímu výsledku (to by šlo opravit tím, že prostě r a s nejdříve vynuluješ), ale hlavně se ti vygeneruje nová matice a spočítá jiný součet.

gna
Pascal › pascal easy úlohha
19. 4. 2018   #220457

Takhle to bude fungovat (příkaz pro for bude ten begin...end), ale za begin nemusíš mít ten středník. To zase bude prázdný příkaz (který ale tady nevadí). Prostě jen z toho původního kódu umaž ten středník. Teď je to jako bys to měl takhle: 

for i:=1 to m do
	for j:=1 to n do
	begin
		; // zbtecny prazdny prikaz
		a[i,j]:=random(99)+1;
	end;
gna
Pascal › pascal easy úlohha
19. 4. 2018   #220455

za tím for...do umaž ten středník. Takhle ten středník (prázdný příkaz) znamená příkaz, který se v tom cyklu má dělat (takže to nedělá nic) a ten blok begin...end za ním se provede až potom a jen jednou.

randomize vyhoď před ten cyklus, jinak ti random bude vracet pořád stejnou hodnotu.

a nakonec v hlavním programu musíš tu svoji proceduru spustit (...readln...; radek; ...writeln...)

gna
Pascal › pascal easy úlohha
19. 4. 2018   #220451

Ve Free Pascalu by to mělo fungovat. Ta úloha nejspíš vychází z toho, co bys měl znát, takže toto asi není potřeba vysvětlovat a jen si to podle potřeby upravíš. Když napíšeš, co konkrétně nevíš nebo nechápeš, tak dostaneš konkrétní radu.

Náhodné číslo můžeš získat funkcí random a lichost čísla zjistit funkcí odd (nebo i tím operátorem mod atd.)

gna
Pascal › pascal easy úlohha
19. 4. 2018   #220449

A co konkrétně nevíš? Matice bude asi dvourozměrné pole. Projdeš jeho prvky a posčítáš je podle toho na jakém jsi řádku. Nenapsal jsi o jaký Pascal jde, ale toto by mělo na rozjezd stačit:

var
  a: array of array of integer;
  m, n: integer;
  i, j: integer;

begin
  m := 15;
  n := 15;
  setlength(a, m, n); 
  for i:=0 to m-1 do
  begin
    for j:=0 to n-1 do
    begin
      a[i,j]:= (i * n + j) mod 99 + 1;
      write(a[i,j]:3);
    end;
    writeln;
  end;
end.
gna
C / C++ › Ako vyriesit rovnicu
15. 4. 2018   #220411

Nevím, jestli to k jde nějak spočítat, ale určitě ho jde najít. Když za něj dosadíš nějakou hodnotu a výsledek nesedí, tak aspoň poznáš, jestli by mělo být větší, nebo menší. Půlením intervalu ho tak s omezenou přesností můžeš poměrně rychle najít.

Tady jsem to někomu pro jednodušší funkci ukazoval v Pythonu.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Jak předat text parametrem f…
13. 4. 2018   #220388

Teď koukám, že to vlastně už peter napsal.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Jak předat text parametrem f…
13. 4. 2018   #220387

První věc je ten vygenerovaný kód. Pokud je druhý parametr string, tak by měl být uzavřený v apostrofech nebo uvozovkách, vnitřní uvozovky a speciální znaky escapnuté, apod. podle syntaxe JS. Celé je to atribut v HTML, takže zase podle toho kódovat.

A pak ta funkce pro odesílání. Data v URL se zase nějakým způsobem kódují, nemůžeš to tam jen tak frknout.

Celkově se to takhle nedělá. Na odesílání dat jsou formuláře.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Javascript předání ID záznam…
13. 4. 2018   #220373

Do POSTu to můžeš dát, ale jde o to, že všechna data jsou editovatelná a na straně serveru je vždycky musíš nějak zkontrolovat.

A když už tam máš nějaký systém práv, podle kterého určuješ záznamy k zobrazení, tak musí jít stejně zkontrolovat jestli uživatel chce mazat něco mimo to, co může.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Javascript předání ID záznam…
12. 4. 2018   #220362

Netuším, jak máš ta práva řešená, ale je nesmysl, že by bylo složité před operací zkontrolovat, jestli ji uživatel smí provést.

Taky bacha na to, že v tom id může být mimo id cizího záznamu i cokoliv jiného, co úplně změní ten sql příkaz. To se dnes řeší pomocí prepared statements.

$stmt = $mysqli->prepare("DELETE FROM zavady WHERE id = ?");
$stmt->bind_param('i', $id);
$stmt->execute();
gna
C / C++ › Lehký úkol, který nezvládám
12. 4. 2018   #220344

#12 Kit
Já ti rozumím, ale šlo mi právě o tu terminologii, že zadání sestavit funkci nemusí znamenat "skutečnou" funkci.

To jeho řešení vypadá, že složené typy nezná, takže by vrácení dvou hodnot asi řešil právě přes dva parametry.

gna
C / C++ › Lehký úkol, který nezvládám
10. 4. 2018   #220328

#4 Mrcrywolf
Nechápu, s oběma ukazateli se tam přece pracuje. Jestli vás to učí pořádně, tak tam místo nich budeš mít reference.

gna
C / C++ › Lehký úkol, který nezvládám
10. 4. 2018   #220327

#3 Kit
Céčko má jen funkce (a funkce nefunkce :))

gna
C / C++ › Lehký úkol, který nezvládám
10. 4. 2018   #220324

Nemyslím si, že byste dostali úkol na něco, co jste neprobírali. Pravděpodobně budeš mít v poznámkách něco takového:

void spocitej(int **matice, int m, int n, int *vysledek)
{
  int soucet = 0;
  for (int i = 0; i < m; ++i)
    for (int j = 0; j < n; ++j)
      soucet += matice[i][j];
  *vysledek = soucet;
}
gna
PHP › getOS()
10. 4. 2018   #220323

Jestli je to něco podle user agenta, tak W10 jsou NT 10.0.

Windows 11 pokud vím nejsou a nebudou.

gna
C / C++ › Winsock 2 - Divné znaky ve z…
9. 4. 2018   #220293

   

recvBufString = std::string(recvBuf, iResult);
gna
Python › Reakce na překročení teploty
9. 4. 2018   #220290

temp_calibrated se ti někde aktualizuje?

gna
MySQL › varchar parametr u stored pr…
9. 4. 2018   #220289
gna
C / C++ › nacitanie velmi velkeho cisla
6. 4. 2018   #220261

Dokud je druhý znak stringu nenulový, tak je string delší než 1 znak. (Za předpokladu, že se něco načetlo. Kontrolu chyb jsem vynechal.)
To pole má 100 znaků, 99 ve scanfu znamená, že se má načíst maximálně 99 znaků (+ ukončovací nula).

gna
C / C++ › nacitanie velmi velkeho cisla
6. 4. 2018   #220259

   

char cislo[100];

scanf("%99s", cislo);

while (cislo[1]) {
	unsigned soucet = 0;
	for (int i = 0; cislo[i]; i++)
		soucet += cislo[i] - '0';
	sprintf(cislo, "%u", soucet);
}

printf("%s\n", cislo);
gna
C / C++ › nacitanie velmi velkeho cisla
6. 4. 2018   #220254

Podle toho, co s tím chceš dělat. Do standardních číselných datových typů se to samozřejmě nevejde, ale není problém to načíst jako string. Jestli s tou hodnotou chceš provádět výpočty, tak můžeš použít třeba GMP.

gna
PHP › Mám problém php - mysql
5. 4. 2018   #220246

Hlásí to chybnou syntaxi poblíž '20'. To bude toto:

DESC LIMIT , 20

Zdá se, že to produkuješ tady: 

ORDER BY " . $order_field . " " . $order_type . " LIMIT " . $start . ", " . $limit);

Proměnná $start je asi prázdná.

gna
Matematika › Teplota chleba
4. 4. 2018   #220211

Původní teplota toho těla je 37 stupňu, aktuální 30 a teplota okolí 20. Hlavně, že sis ten vzorec tak pěkně našel.

Ten chleba bude mít 30 stupňů po hodině, jak už Kit napsal.

gna
PHP › PHP správné napojení 2 kodu…
4. 4. 2018   #220208

   

<?php
$datafile = 'data.txt';

if (isset($_POST['index']) && is_array($_POST['index'])) {
  $radky = file($datafile);

  foreach ($_POST['index'] as $hodnota) {
    $radky[$hodnota] = '';
  }

  $text = join('', $radky);
  file_put_contents($datafile, $text);
}

$radky = file($datafile);
$lines = count($radky);
echo "Počet řádků v souboru: $lines<br/>\n";

echo "<form method=\"post\">\n";
echo "<table>\n";
for ($i = 0; $i < count($radky); $i++) {
  $row = explode("|", $radky[$i]);

  echo "<tr>\n";
  echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"index[]\" value=\"", $i, "\"/></td>\n";
  echo "<td>", ($i + 1), ".</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[0]), "</td>\n";
  echo "<td><a href=\"mailto:", trim($row[1]), "\">", trim($row[1]), "</a></td>\n";
  echo "<td>", trim($row[2]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[3]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[4]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[5]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[6]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[7]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[8]), "</td>\n";
  echo "<td>", trim($row[9]), "</td>\n";
  echo "</tr>\n";
}
echo "</table>\n";
echo "<input type=\"submit\" name=\"sub\" value=\"Smazat označené\"></input>\n";
echo "</form>\n";

?>
gna
PHP › PHP správné napojení 2 kodu…
4. 4. 2018   #220207

Tak vyházej všechny ty kraviny, kterým nerozumíš a pak si dej na každý druhý řádek informační echo a podívej se co to dělá.

Podle mě to nefunguje vůbec, protože tam máš $file_put_contents s dolarem.

gna
Matematika › Rychlost auta
30. 3. 2018   #220182

Ano.

gna
C / C++ › QT - Tvorba hry
27. 3. 2018   #220146

Vždyť už tam používáš funkci pro zjištění všech kolidujících itemů i funkci pro zjištění, jestli dva itemy kolidují. V čem je problém? 

for (int i = 0; i < meteory.length(); ++i) {
	for (int j = 0; j < naboj.length(); ++j) {
		if (meteory[i]->collidesWithItem(naboj[j])) {
			// bum
		}
	}
}
gna
PHP › ako vytvorit strom z pola
26. 3. 2018   #220127

   

class Node
{
	public $data = '';
	public $children = [];
}
gna
PHP › ako vytvorit strom z pola
26. 3. 2018   #220126

   

$nodes = [];
$root = $nodes[0] = new Node();
foreach ($arr as $a) {
	list($id, $level, $pid, $data) = $a;
	if (!isset($nodes[$id])) $nodes[$id] = new Node();
	if (!isset($nodes[$pid])) $nodes[$pid] = new Node();

	$node = $nodes[$id];
	$node->data = $data;

	$parent = $nodes[$pid];
	$parent->children[] = $node;
}

function rdump($nodes) {
	foreach ($nodes as $node) {
		echo $node->data . "\n";
		rdump($node->children);
	}
}

rdump($root->children);
gna
PHP › ako vytvorit strom z pola
26. 3. 2018   #220117

Takže to chceš seřadit podle toho stringu? usort řadí podle zadané porovnávací funkce.

usort($arr, function($a, $b) {
	return strcmp($a[3], $b[3]);
});
gna
C / C++ › Bitmap Button s vlastním tex…
26. 3. 2018   #220116

Ale to asi nebude to, co chceš. Tak ukaž, jak to překresluješ.

gna
C / C++ › Bitmap Button s vlastním tex…
26. 3. 2018   #220115

Tak to máš úplně blbě.

Zpráva pro překreslení je WM_PAINT. Při "owner draw" dělá překreslení owner při WM_DRAWITEM. Button sám umí zobrazit bitmapu i text. BM_SETIMAGE

gna
Assembler › Skener na odchozi data.
24. 3. 2018   #220105
gna
Python › Měření teploty + posílání da…
22. 3. 2018   #220088

Mícháš odsazování mezerami a tabulátory. Prostě to odsazení umaž a udělej ho znova.

Jestli tvůj editor umožňuje automaticky sjednotit a/nebo zobrazit způsob odsazení, tak to doporučuji zapnout.

Připojen obrázek.

zh
C / C++ › Binární strom - vložení jmen…
20. 3. 2018   #220038

#8 MilanL
To jo, má to špatně, jen mě zarazila ta formulace.

zh
C / C++ › Binární strom - vložení jmen…
20. 3. 2018   #220037

#7 hlucheucho
Velikost toho 'pole' je 6 * int.

zh
C / C++ › Binární strom - vložení jmen…
19. 3. 2018   #220032

#1 tynry 

strcpy(u->hodnota, x);
zh
C / C++ › Binární strom - vložení jmen…
19. 3. 2018   #220031

#3 MilanL
Při přiřazení do proměnné se nějaká proměnná mění, ne? Dokonce ta, která ten cyklus řídí.

zh
C / C++ › Binární strom - vložení jmen…
19. 3. 2018   #220030

#2 hlucheucho
Dělí velikost pole velikostí jeho prvku. Dostane počet prvků.

zh
C / C++ › Adresa o 44 bitech
18. 3. 2018   #220005

Do 64 bitového ukazatale se 44 bitová adresa samozřejmě vejde.

Procesy jsou od sebe izolované, k paměti jiného procesu nemůžeš přistupovat přímo. Ve Windows můžeš použít ReadProcessMemory.

zh
Inzerce › C, C++ - opravy "custom made…
7. 3. 2018   #219917

Já mám už dlouho strašný fofr, tak jsem neodepisoval, dokud nemám co :)

gna
.NET › C# jak získat data z Json (p…
7. 3. 2018   #219915
gna
Visual Basic › Invalid path vo webovej adrese
6. 3. 2018   #219901

Nepokoušel ses třeba napsat súbor a teď tam máš nějaký neviditelný nesmysl?

gna
PHP › stream_get_contents ..XML
6. 3. 2018   #219899

Výpisem do stránky jsem myslel vkládání XML do HTML, takže prohlížeč pak neví, co s tím.

Netuším co myslíš cpaním do txt.

gna
PHP › stream_get_contents ..XML
6. 3. 2018   #219891

#1 Jan Mojza
Není důvod, aby se tagy jen tak ztrácely. Nevypisuješ to náhodou přímo do stránky, takže ve zdroji jsou, ale prohlížeč je nezobrazí?

gna
PHP › stream_get_contents ..XML
6. 3. 2018   #219890

#2 peter
Co to zase vymýšlíš za blbosti?

gna
Python › nalezení indexu dané hodnoty
23. 2. 2018   #219821

   

np.where(a==hodnota)
gna
Python › Regulárne výrazy
19. 2. 2018   #219779

V Pythonu jde s re.X psát víceřádkové rexegy s komentářema, tak jak to má. Re.findall vrací obsah všech skupin ať jsou kdekoliv. r před stringem znamená raw-string a ruší speciální význam zpětného lomítka. P: jsou tam jako běžné znaky. Přesně to co chce může dostat drobnou úpravou.

r'(\w+)\b(?!\()|(\w+)\(P: (\w+)\)'
gna
Python › Regulárne výrazy
18. 2. 2018   #219775

Je to jedním výrazem, jen jsem napsal dvě možnosti.

gna
Python › Regulárne výrazy
18. 2. 2018   #219773

Jak to myslíš? Je to jedním výrazem, jen jsem napsal dvě možnosti.

Nevím, jestli se dá dosáhnout přesně toho výsledku, který jsi chtěl, ale toto mi přijde použitelné.

gna
Python › Regulárne výrazy
18. 2. 2018   #219771

   

>>> s = "clovek(P: mozog) clovek"

>>> re.findall(r'(\w+)(\(P: (\w+)\))?', s)
[('clovek', '(P: mozog)', 'mozog'), ('clovek', '', '')]

>>> re.findall(r'(\w+)\(P: (\w+)\)|(\w+)', s)
[('clovek', 'mozog', ''), ('', '', 'clovek')]
gna
PHP › PHP správné napojení 2 kodu…
14. 2. 2018   #219750

S obsahem souboru manipuluješ jen pokud máš v postu očekávaná data. Pokud na tu stránku přistoupíš normálně (klepni v adresním řádku na enter), tak tam post nebude. Pokud použiješ funkci pro znovunačtení stránky, tak se může opakovat i původní post.

Dá se to vyřešit přesměrováním na další (stejnou) stránku, které proběhne getem.

if (post) {
  smazat

  header('Location: ' . $_SERVER['REQUEST_URI']);
  exit;
}
gna
Mikrokontroléry › zapisovanie teploty na ds k…
13. 2. 2018   #219731

Dejme tomu, že to jednotlivě nějak funguje. Když to pak spojíš tak asi dost vadí ten delay(300000);

gna
PHP › header + výpis
8. 2. 2018   #219701

Proč děláš přechod na stránku, která se hned vrací ne předchozí? Udělej to v jednom skriptu.

Data se předávají vždycky stejně. Dáš je někam, kde si jich příjmence může všimnout a vyzvednout.

gna
PHP › Premenná, ktorá sa pripočítava
5. 2. 2018   #219657

Jako něco takového, že si tu hodnotu budeš někam ukládat, aby se ti neztratila?

gna
PHP › Výpis dat ze souboru
4. 2. 2018   #219653

Nakombinoval jsem pár věcí, co by se ti mohlo hodit. Snad ti to pomůže.

<?php
function parse($lines, $filter=[]) {
	$parsed = [];
	foreach ($lines as $line) {
			$entry = explode(' ', $line, 3);
			if (count($entry) != 3)
				continue;

			$entry = array('time' => trim($entry[0], '[]'),
				      'type' => trim($entry[1], '[]'),
				      'data' => $entry[2]);

			if (!empty($filter) && !in_array($entry['type'], $filter))
				continue;

			switch ($entry['type']) {
			case 'join':
				if (preg_match('/^(.*) has joined the server \((\d+):(.*)\)$/', $entry['data'], $match))
					$entry['join'] = array('nick' => $match[1], 'id' => $match[2], 'ip' => $match[3]);
				break;
			case 'chat':
				if (preg_match('/^\[(.*)\]: (.*)$/', $entry['data'], $match))
					$entry['chat'] = array('nick'=>$match[1], 'text'=>$match[2]);
				break;
			}

			$parsed[] = $entry;
	}
	return $parsed;
}

$lines = file("log.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
$parsed = parse($lines, ['chat']);
print_r($parsed);

foreach ($parsed as $entry) {
	echo "V {$entry['time']} {$entry['chat']['nick']} napsal: {$entry['chat']['text']}\n";
}
Array
(
  [0] => Array
    (
      [time] => 13:15:46
      [type] => chat
      [data] => [HippeCZE]: ahoj jak se máč
      [chat] => Array
        (
          [nick] => HippeCZE
          [text] => ahoj jak se máč
        )

    )

)
V 13:15:46 HippeCZE napsal: ahoj jak se máč
gna
PHP › Vkládání obrázků a ukládání…
2. 2. 2018   #219634

No, nějaké pole se konvertuje na string. Já z toho nepoznám kde a které, ale abys měl ten image v postu i files (a tam jako pole), tak bys ve formu musel mít toto:

něco name="image"
file name="image[]"

A netuším, jestli PHP takovou funkčnost zaručuje, nebo dokumentuje a jak to funguje v různých verzích neliší. Možná máš v tom postu stejná data jako ve files, čili pole. Každopádně je to prasárna.

Jinak se prostě podívej na všechny proměnné, co v nich máš.

gna
C / C++ › C++ nebo Java?
2. 2. 2018   #219618

#10 Iceman
Ne, int je int, vždycky bude int a více než 32 bitů se do něj prostě nevejde.

gna
PHP › nefunkční bind_param(
31. 1. 2018   #219582

Neměl jsi v úmyslu spíš něco takového?

...<input type=hidden name=opravneni value=2>...
..."UPDATE `uzivatel` SET `Opravneni`= ? WHERE `Nick`= ?"
...bind_param("is", $_POST["opravneni"], $_POST["nick"]);
gna
C / C++ › Převod řetězce do struktury
30. 1. 2018   #219558

#12 MilanL
Předpokládám, že ty struktury má definované. I kdyby jich bylo třeba milión, tak je stačí transformovat. Klidně na to tvoje debilní pole, když ten union udělá správně.

gna
PHP › Prosím v ako jazyku je tento…
29. 1. 2018   #219555

Běží to na Apache-Coyote a nastavuje JSESSIONID, takže je to pravděpodobně Java.

gna
C / C++ › Převod řetězce do struktury
29. 1. 2018   #219552

Jestli jde o lenost to psát, tak spousta editorů má možnost nahrazování ve výběru s použitím regexů, takže si ten kód můžeš vygenerovat.

$ sed -r 's/\s*(\S+)\s+(\S+);/s.\2 = read_\1\(\);/'
> uint8_t     N;
> uint8_t     M;
> uint16_t    V1;
> uint16_t    V2;
> uint16_t    V3;
< s.N = read_uint8_t();
< s.M = read_uint8_t();
< s.V1 = read_uint16_t();
< s.V2 = read_uint16_t();
< s.V3 = read_uint16_t();
gna
JavaScript, AJAX, jQuery › ES6 syntax => class, public,…
28. 1. 2018   #219531

Funkcionální a objektové programování se nevylučuje. A typicky tazatel při srovnávacím dotazu nezná ani jedno.

Ale k věci. Zkoušel jsi v JavaScriptu dělat třídy? Tak teď to nebudeš muset dělat jako debil. Tečka.

gna
Python › threads
26. 1. 2018   #219520

#6 petrk.
Pokud znáš vlákna v Céčku, tak je znáš i kdekoliv jinde.

Pomalé z hlediska strojového času a prováděné systémem na pozadí, takže jiné vlákno má volný intepreter.

Napojit jde obousměrně. Do Céčka jde embednout Python a pro Python jde psát moduly v Céčku (nebo volat funkce z nativních knihoven).

gna
PHP › 64-bit datový typ cisla
25. 1. 2018   #219507

Pokud používáš verzi, kde se id zadává jako string, tak tě rozsah intu v PHP netrápí.

Nicméně pořád to má být číslo. To v tvém stringu není.

gna
C / C++ › Jednoduchá práce s poli,jak…
25. 1. 2018   #219498

To říká, že indexuješ doublem. Pokud to přičítání k nule byl pokus o konverzi na int, tak takhle to nejde, výsledek bude double. Prostě indexuj třeba intem.

A pak máš ještě špatně počet iterací cyklu a ten výpis. 

double farsky[10] = {212,38.4,12,13,14,1.8,45,52,4,2};
double suma = 0.0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
	suma += farsky[i];
}
cout << suma << endl;
gna
Python › threads
25. 1. 2018   #219492

Měníš list, který zrovna procházíš.

Když budeš procházet kopii a odmazávat z originálu, tak se ti procházení nerozbije.

Vlákna v Pythonu jsou použitelné jen pro pomalé I/O, jinak jsou na ... k ničemu. Jestli je chceš plně využít a pořádně pochopit, tak to zkus v Céčku.

gna
Python › threads
24. 1. 2018   #219490

Měníš list, který zrovna procházíš. Můžeš pro procházení použít kopii:

for thread in self.threads[:]:
	thread.join()
	self.threads.remove(thread)

Nebo v případě jako tento, ho úplně zrušit až po průchodu:

for thread in self.threads:
	thread.join()
self.threads = []

Jiný problém nevidím.

gna
C / C++ › Problém s úkolem c++
24. 1. 2018   #219489

Jasně, já ti to budu ještě ladit. To porovnání jsi nespravil, ale posral.

Před chvílí jsem na rootu viděl, jak jsi za 2 hodiny nic nevymyslel, takže nasrat.

gna
C / C++ › Problém s úkolem c++
24. 1. 2018   #219485

   

x<=VEL

Jinak tam nic nevidím.

gna
MS SQL › MSSQL BCP export z tabulky D…
24. 1. 2018   #219484

#1 Palmuk
Já tam nic šíleného nevidím. Zkus to celé přesměrovat do souboru, třeba tam najdeš nějakou zprávu.

gna
MySQL › Zistenie poctu variantov
24. 1. 2018   #219483

Souhlas, taková struktura je úplně na ... nic.

SELECT  Min(A.produkt),
     Count(A.produkt)
FROM   tabulka A
JOIN   tabulka B
WHERE  (
         A.produkt = B.produkt
     OR    A.produkt = B.variant
     OR    A.variant = B.produkt
     OR    (
              A.variant <> 0
         AND   A.variant = B.variant))
AND   A.produkt IN (2,4)
GROUP BY A.produkt;
gna
PHP › místo onclick"=fullscreen de…
24. 1. 2018   #219479

Jestli chceš úplně změnit rozměry, tak tag img má atributy width a height. Tipl bych si, že getImgWidth něco takového nastavuje, tak to můžeš upravit.

Jestli jen chceš udělat klik hned po načtení, tak můžeš kód z onclick dát ještě do onload.

gna
C / C++ › Problém s úkolem c++
24. 1. 2018   #219478

Parametry se předávájí hodnotou nebo odkazem.

Bez & se předávájí hodnotou. Při volání funkce se vytvoří dočasná kopie parametru a na konci funkce se zase zruší. Pokud funkce parametr mění, tak mění tu kopii, která se ztratí.

S & se předávájí odkazem. Funkce dostává odkaz na proměnnou a když ji mění, tak mění odkazovanou proměnnou.

void vypisPole(cekarna &vstup) {
	for(int x = 0; x < VEL; x++) {
		cout
			<< "id: " << vstup[x].ID
			<< ", jmeno: " << vstup[x].jmeno
			<< ", pozadavek: " << vstup[x].pozadavek
			<< ", vyrizeno: " << vstup[x].vyrizeno
			<< endl;
	}
}
hala[4].jmeno = "Aneta";
gna
OS - Windows › Windows v tabletu
22. 1. 2018   #219449

Pokud je to Tablet PC s Intel/AMD hardware a desktopovými Windows, takže jen fyzicky zmenšené PC, tak by to mělo jít.

Pokud je to klasický tablet s ARM procesorem a Windows Mobile, tak na tom fungují jen aplikace pro ně určené (přímo pro ně, nebo univerzální aplikace). Konkrétně mobilní verze Office je osekaná a zdá se, že makra nepodporuje.

gna
Python › Python - lineární seznam
21. 1. 2018   #219445

   

class Seznam:
  prvni = posledni = None

  def pridej_vrchol(self, vrchol):
    if not self.prvni:
      self.prvni = self.posledni = vrchol
    else:
      self.posledni.next = vrchol
    while self.posledni.next:
      self.posledni = self.posledni.next

  def pridej_data(self, data):
    self.pridej_vrchol(Vrchol(data))
gna
Python › ucenie pythonu
20. 1. 2018   #219435

A co čekáš, že ti někdo nasype do hlavy? Do praxe to zapojíš praktikováním, tak prostě sedni a programuj.

gna
Inzerce › Inteligentný dom - 2x NodeMCU
20. 1. 2018   #219434
gna
Python › Python - lineární seznam
20. 1. 2018   #219426

A když tam máš tu třídu Zoznam, tak to přidávání a sledování posledního asi má být v ní.

gna
Python › Python - lineární seznam
20. 1. 2018   #219425

   

# projdu prvky a najdu posledni
vrchol = prvni
while vrchol and vrchol.next:
	vrchol = vrchol.next
posledni = vrchol

# projdu prvky a hodnoty znovu pridam do seznamu
vrchol, stop = prvni, posledni
while vrchol:
	posledni.next = posledni = Vrchol(vrchol.data)
	vrchol = vrchol.next if vrchol is not stop else None
gna
Python › Python - lineární seznam
19. 1. 2018   #219420

Poradit s čím? Hodnoty, které v něm máš, do něj vložíš ještě jednou. Akorát ti tím ten seznam roste, tak před tím musíš zjistit, kolik hodnot v něm původně bylo, nebo které byla poslední, abys věděl kdy skončit.

gna
MySQL › Vybratie dat z dvoch tabulie…
19. 1. 2018   #219413
gna
Python › které programy lze naprogram…
18. 1. 2018   #219393

  

gna
C / C++ › Ukonceni fce scanf
14. 1. 2018   #219327

   

int input;

while (scanf("%d", &input) == 1) {
	add_counter(input);

	if (getchar() != ' ')
		break;
}
gna
C / C++ › IF znamenka s písmeny
14. 1. 2018   #219326

#4 David
int je datový typ. Ne způsob načítání. Možnosti jsou víceméně 2:

1. Použiješ funkci, která indikuje úpěšnost načtení. Pak bývá problém, že neplatná data zůstávají na vstupu, takže při detekci chyby je asi budeš chtít před opakováním načítání přeskočit (tj. načíst jinak, pravděpodobně všechno do konce řádku).

2. Načteš data jako text, takže ze vstupu se vždy něco vytáhne (pokud je co) a tento text potom zpracuješ. Funkce pro čtení ze standardního vstupu mívají alternativu pro čtení z textového řetězce.

Když ukážeš konkrétní kód, který ti nefunguje, tak půjde poradit, co se s tím dá dělat.

gna
C / C++ › Ukonceni fce scanf
14. 1. 2018   #219322

Nebylo by to lepší naopak? Když po čísle není mezera, tak bylo poslední?

gna
PHP › Používanie objektu
12. 1. 2018   #219287

Takhle jak to je, by to mělo fungovat. V tom "//pre zjednodušenie" asi bude nějaké kouzlo.

A když teda máš zkušenosti s Javou, tak proč v PHP děláš takové prasečiny? :D

gna
Python › Porovnavaní hodnot z Seriove…
11. 1. 2018   #219276

Tohle je hnus, ale mělo by z toho být pochopitelné, co to dělá.

Místo generování náhodných čísel si dáš to čtení ze sériáku. Jen ještě bacha na to, že readline pravděpodobně vrací string, takže ho musíš ještě převést na celé číslo (cislo = int(text)).

gna
Python › Porovnavaní hodnot z Seriove…
11. 1. 2018   #219275

   

from Tkinter import *
import Queue
import random
import threading
import time

root = Tk()

canvas_width = 400
canvas_height = 400
image_list = [PhotoImage(file="zastinena%d.gif" % i) for i in range(256)]

label = Label(root, text="Stav senzoru")
label.pack(pady=10)

canvas = Canvas(root, width=canvas_width, height=canvas_height, bg="gray")
canvas.pack()

image_id = canvas.create_image(canvas_width / 2, canvas_height / 2)

queue = Queue.Queue()

def update_image():
  while not queue.empty():
    item = queue.get()
    canvas.itemconfig(image_id, image=image_list[item])
  root.after(100, update_image)

def thread_func():
  while True:
    time.sleep(1)
    item = random.randrange(len(image_list))
    queue.put(item)

thread = threading.Thread(target=thread_func)
thread.daemon = True
thread.start()

update_image()
root.mainloop()
gna
Python › Porovnavaní hodnot z Seriove…
11. 1. 2018   #219274

Ty obrázky můžeš mít v listu a načítat je v cyklu. Nepotřebuješ na to hafo samostatných proměnných.

create_image vytvoří na canvasu objekt, který zobrazuje ten obrázek. Stačí vytvořit jeden a měnit mu obrázek.

Fungování TkInteru probíhá v mainloop. Když před tím máš nekončící cyklus, tak na mainloop nedojde.

TkInter (stejně jako většina GUI) funguje na principu postupného zpracovávání událostí (v mainloop), takže blokující operace blokne všechno. Můžeš třeba to čtení dělat v samostatném vlákně a data vkládat do fronty, kterou budeš v hlavním vlákně periodicky vybírat.

gna
Visual Basic › Prosím o pomoc
10. 1. 2018   #219268

#1 Jamarson23
Pokud to je číslo, tak proč kolem té hodnoty máš apostrofy?

gna
C / C++ › C++ elektronická kniha jízd
9. 1. 2018   #219262

#7 Roman
Ještě všude vyhoď to volání main. Po skončení funkce program pokračuje v místě odkud jsi ji volal. Na opakování použij nějaký cyklus.

gna
Java › Android - připojeni k přesné…
9. 1. 2018   #219239

Pointa je v tom, že přidáváš všechny položky a jen podle podmínky měníš ssid_Final. Přidej jen ty, které tam chceš. Na konkrétním řešení nesejde. 

List<Element> matching = new ArrayList<>();
for (ScanResult sr : this.wifiList)
{
	if (sr.SSID.startsWith("AP_test"))
		matching.add(new Element(sr.SSID));
}

this.nets = matching.toArray(new Element[matching.size()]);
gna
Java › Zadaná úloha - so súborom
4. 1. 2018   #219210

Řádky souboru můžeš načíst pomocí BufferedReaderu. Pro implementaci Item asi bude lepší samostatná třída. Položky (instance té třídy) pak můžeš držet třeba v nějakém Listu (konkrétně třeba ArrayList), který jde i libovolně seřadit. Viz odkazy.

S PHP si hlavu nelam, když je to Java.

gna
C / C++ › Další semestrálka v C
2. 1. 2018   #219188

Spojový seznam znamená, že prvky jsou navzájem propojené. V C typicky tak, že struktura obsahuje ukazatel na další prvek stejného typu. Takže seznam bude prakticky jen první položka a na další se dostaneš přes ten ukazatel v ní.

Udělej samostatně ty funkce pro vložení, smazání, změnu a vyhledání prvku seznamu a hoď je do samostatného souboru. Z mainu je pak volej podle volby z menu.

Zápis do souboru udělej jednodušší ať to pak jde i snadno načíst a přidej i to načtení. Zase podle volby z menu.

Tím bys měl splnit všechno. Kdyby ses zasekl, tak se klidně ptej dál.

gna
PHP › Pomoc s zprovozněním webu
1. 1. 2018   #219183

Mezi hostingem a tvým localhostem není žádná vazba. Co je u tebe, je u tebe. Co je na serveru, je na serveru. Pokud u sebe vytvoříš/upravíš nějaké soubory, tak je pak zkopíruješ na server. To uděláš přes to FTP. Když to u tebe bude c:\mujwebik\wp\neco, tak na serveru asi www/wp/neco. Prostě zachováš strukturu.

Pokud ke změnám nemáš práva, tak to holt nepůjde.

gna
Java › Java-piškvorky
1. 1. 2018   #219178

Matice je dvourozměrné pole. Po zadání souřadnic zkontroluješ, jestli jsou v mezích pole a pozice je volná a po vložení značky zkontroluješ, jestli jsi vytvořil řadu. Je to jen operování s indexy pole.

int velikost = 10;
char[][] matice = new char[velikost][velikost];

for (int y = 0; y < velikost; y++)
	for (int x = 0; x < velikost; x++)
		matice[y][x] = '.';

matice[4][4] = 'X';
matice[5][5] = 'O';

for (int y = 0; y < velikost; y++) {
	System.out.print("|");
	for (int x = 0; x < velikost; x++)
		System.out.print(matice[y][x]);
	System.out.println("|");
}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032018 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý