Anonymní profil Kartik – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Kartik – Programujte.comAnonymní profil Kartik – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.103.206.–

Kartik
Visual Basic › jde ve VBA přímo uvolnit pam…
11. 10. 2018   #381901

Tam ale vidím jen rušení celých objektu, jsem chtěl vědět jestli je možné zrušit jen část objektu, nebo část pole. Respektive jak v těchto případech pracuje garbage collector, např. když vytvořím pole2, jehož data nasměruju na objekt, nebo data jiného pole, tak jestli se při rušení tohoto pole2 opravdu uvolní paměť, nebo jestli si to pohlídá, že stejnou paměť používá ještě něco dalšího.

Kartik
Visual Basic › jde ve VBA přímo uvolnit pam…
10. 10. 2018   #381895

Snažím se udělat funkci, která dostane jako parametry Ukazatel a Size a mela by uvolnit paměť v tomto rozsahu. Chtěl jsem to udělat tak, že vytvořím pole typu Byte správné velikosti a jako ukazatel na data dam parametr Ukazatel. Takže jen prohodím ve struktuře safeArray ukazatel na data. Plán je takový, že jakmile dojde na rušení funkce, ve které je toto pole, tak to uvolní paměť, kterou potřebuju... ale nějak to nefunguje.

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Private Declare Function VarPtrArray Lib "VBE6" Alias "VarPtr" (var() As Any) As Long 

Private Sub test1()

Dim arr() as long
dim nula as long
dim ptr as long

redim arr(10)
...
ptr=VarPtr(arr(8))
CopyMemory Byval VarPtrArray(arr()),nula,4 'pole má nyní ukazatel 0, takže ho VBA nejspíš samo nedealokuje
test2 ptr, 12

end sub

Private Sub test2(ptr as long, size as long)
'tady chci uvolnit paměť, jestli je to nějak možné

dim delArr() as byte
dim arrPtr as long

redim delArr(size-1)
CopyMemory arrPtr, Byval VarPtrArray(delArr()), 4 'ukazatel na strukturu safeArray
CopyMemory Byval arrPtr+12, ptr, 4 'změna ukazatele na data
'a teď by se teoreticky měla po ukončení funkce paměť pole uvolnit... ale nevim jak přesně funguje garbage collector, jestli paměť neuvolní hned, nebo ji to uvolní ale hodnoty tam zůstanou nebo ?

end sub

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý