Anonymní profil gna – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil gna – Programujte.comAnonymní profil gna – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.211.51.–

gna
Java › Java - úkol (while,for,if)
25. 11. 2020   #386996

Co máš a na čem ses zaseknul?

gna
Python › Pomoc s kodem + zobrazeni p…
20. 11. 2020   #386954

V té funkci máš blbě odsazení a netuším co myslíš tím zobrazením výsledku.

gna
Python › Problem s kodem
19. 11. 2020   #386942

To co se má provést vždycky, prostě nebude v podmíněném bloku.

Ale dejme tomu, že ty podmínky mají nějaký smysl a pak prostě můžeš tu testovanou proměnnou nastavit na požadovanou hodnotu.

gna
Python › grafický vyber z obrázku
18. 11. 2020   #386939

Typicky knihovny pro práci s obrazovými daty poskytují plný přístup k obsahu. Ten zmíněný PIL má metodu getpixel, takže můžeš třeba projít všecny pixely a spočítat je.

gna
Python › Python-clovece
18. 11. 2020   #386937

#4 Mark123
A co na tom neumíš udělat? I kdybys to měl matlat appendama, tak je to věc na minutu. 

sachovnice = []
for i in range(n):
  radek = []
  for j in range(n):
    radek.append(" ")
  sachovnice.append(radek)
sachovnice[0][0] = "!"

Už potřetí je tady stejné zadání a pokaždé nemáte hotový ani řádek.

gna
Python › grafický vyber z obrázku
17. 11. 2020   #386935

Tkinter neumí načíst JPG, můžeš na to použít PIL.ImageTk.

gna
Python › grafický vyber z obrázku
16. 11. 2020   #386932

Nevím, co přesně tím myslíš, ale obecně můžeš reagovat na různé události a implementovat tak výběr oblasti.

import tkinter as tk
import tkinter.filedialog as fd


def main():
  root = tk.Tk()
  canvas = tk.Canvas(root, width=640, height=480)
  canvas.pack()

  image = canvas.create_image(0, 0, anchor=tk.NW)
  selrect = canvas.create_rectangle(0, 0, 0, 0)

  filename = fd.askopenfilename(filetypes=[("GIF images", ".gif")])
  if filename:
    img = tk.PhotoImage(file=filename)
    canvas.itemconfig(image, image=img)

  def selstart(event):
    canvas.coords(selrect, event.x, event.y, event.x, event.y)

  def selupdate(event):
    x1, y1, x2, y2 = canvas.coords(selrect)
    canvas.coords(selrect, x1, y1, event.x, event.y)

  canvas.bind("<Button-1>", selstart)
  canvas.bind("<B1-Motion>", selupdate)

  root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
  main()
gna
Python › Python-clovece
16. 11. 2020   #386930

No, seznam je snad jasný.

seznam = [1, 2, 3]
hodnota = seznam[index]

Takže třeba řádek může být list políček a šachovnice list řádků. 

sachovnice = [
  [11, 12, 13],
  [21, 22, 23],
  [31, 32, 33]
]
hodnota = sachovnice[cisloradku][cislosloupce]

Akorát ho vytvoříš a naplníš dynamicky. Je to jen šaškování s indexy, to bys měl zvládnout a ptát se konkrétně.

gna
Python › Matematika
16. 11. 2020   #386929

Ta úvaha s breakem byl nějaký brain-fart. To sice jde, ale samozřejmě by se taková situace řešila přímo v hlavičce toho cyklu -- while pocet < maximum. To jen pro doplnění   

gna
Python › Matematika
15. 11. 2020   #386923

Cyklus while se dá ukončit příkazem break. Takže bys tam mohl mít počitadlo a po dosažení nějakého maxima to breaknout.

Ale spíš bych doporučil prostě použít cyklus for.

for _ in range(10):
  provede se 10x

A při vyhodnocování odpovědí zase budeš aktualizovat nějaké počitadlo správných odpovědí.

A máš tam 6x stejný kod, zkus podmínit jen to, co se liší.

import random

print("="*100)
print("Nasobeni       = 1")
print("Scitani       = 2")
print("Odcitani       = 3")
operace = int(input("Vyber si       : "))

print("="*100)
print("Lehka = 1")
print("Tezka = 2")
obtiznost = int(input("Vyber si obtiznost: "))

if operace == 1:
  operator = "*"
  maxoperand = 9 if obtiznost == 1 else 20
elif operace == 2:
  operator = "+"
  maxoperand = 30 if obtiznost == 1 else 200
else:
  operator = "-"
  maxoperand = 30 if obtiznost == 1 else 200

spatne, spravne = 0, 0
for _ in range(10):
  a = random.randint(1, maxoperand)
  b = random.randint(1, maxoperand)
  priklad = "%d %s %d" % (a, operator, b)
  vysledek = eval(priklad)

  print(priklad)
  odpoved = int(input("Kolik to je?: "))

  if odpoved == vysledek:
    print("Správně")
    spravne += 1
  else:
    print("Špatně")
    spatne += 1

print("Správně", spravne)
print("Špatně", spatne)
gna
Python › Kontrola okolních polí
14. 11. 2020   #386921

Mám na mysli to, že třeba pro hodnotu 0 ten cyklus projde [-1, 0, 1]. Takže bude potřebat vyloučit/ošetřit hodnoty mimo rozsah.

gna
Python › Kontrola okolních polí
14. 11. 2020   #386919

Můžeš tu oblast prostě projít dvojitým cyklem.

for yy in range(y-1, y+2):
  for xx in range(x-1, x+2):
    if pole[yy][xx] != volno:
      obsazeno

Akorát to trochu uprav, aby ti souřadnice nevylezly mimo pole.

gna
C / C++ › Pomoc s příkazem
12. 11. 2020   #386914

Co znamená více předmětů najednou? Jak přesně to má fungovat?

gna
C / C++ › Pomoc s příkazem
12. 11. 2020   #386912

To opakovaně počítá průměr nějakého počtu čísel, takže to asi zadání splňuje a netuším na co se ptáš.

Jen odkomentuj to nulování sumy.
A ty známky nepotřebuješ mít uložené, tak zruš to pole a s tím i omezení počtu známek.
A pro ukončení by asi počet 0 dával větší smysl než 100.

gna
C / C++ › Pomoc s programem do školy
12. 11. 2020   #386910

Nechápu, co myslíš vypisováním na jeden řádek. Vstup na jednom řádku bude fungovat.

Počet máš v cnt a vypisuješ sum/n.

gna
.NET › Vybarvení grafu pod křivkou
8. 11. 2020   #386895

Nebo možná až dvojnásobek, pokud AreaSeries potřebuje v obou setech stejný počet bodů.

gna
.NET › Vybarvení grafu pod křivkou
8. 11. 2020   #386894
gna
.NET › Vybarvení grafu pod křivkou
8. 11. 2020   #386892

Zřejmě místo FunctionSeries s funkcí, vygeneruješ jednotlivé body a použiješ AreaSeries s těmi body.

AreaSeriesExamples.cs

gna
.NET › Vybarvení grafu pod křivkou
8. 11. 2020   #386890

Zkušenost s tím nemám, ale po letmém zkouknutí dokumentace bych řekl, že chceš AreaSeries.

gna
Python › Přesýpací hodiny a dlažba
5. 11. 2020   #386869

#8 jj
Tak to dej do inzerce.

gna
Regulární výrazy › Úprava krátkého regulárního…
31. 10. 2020   #386858

Ano, regex sám o sobě nic nenahrazuje, jen napasuje popsaný vzor na data. Když to má začátek/prostředek/konec (ABC), tak to musíš popsat všechno a pak si z toho vytáhneš, co chceš (AC).

Připojen obrázek.

gna
Regulární výrazy › Úprava krátkého regulárního…
27. 10. 2020   #386849

U některého z minulých dotazů jsi měl nějakou vizualizaci/vysvětlení regexu, tak se tam na to podívej. 

,---------------- začátek skupiny
|,--------------- libovolný znak
||,-------------- 0 nebo více opakování
|||,------------- co nejkratší match
||||   ,------- konec skupiny
||||   |
vvvv   v
(.*?(;|$)){10} -- 10 opakování
  ^^^^^
  |||||
  ||||`-------- konec skupiny
  |||`--------- konec dat/řádku
  ||`---------- nebo
  |`----------- středník
  `------------ začátek skupiny

Takže jsi správně poznamenal, že ten tvůj pokus je nesmysl :-)

Nevím kde, jak a k čemu to používáš, tak nevím, jestli půjde ten prostředek nějak vynechat, ale obecně máš prostě AA BB CC a vezmeš si z toho jen AA a CC.

^(([^;]*;){3}).*;(([^;]*;){3})$

Začátek je ve skupině 1 a konec ve skupině 3.

gna
C / C++ › Rozdíl v definici typů #defi…
25. 10. 2020   #386843

#5 JerryM
v žádném případě NEPOUZIVEJ záměnu  typedef  a  #define protože u jednočipu je to jiné

Není.

gna
Regulární výrazy › Libovolný počet znaků nebo nic
23. 10. 2020   #386840

   

.*KW.*
gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Jak vybrat element podle tex…
22. 10. 2020   #386836

Pokud ty názvy nejsou nějaké pakárny, tak to můžeš hodit rovnou do toho selektoru, ne? Místo url rovnou image1.

Jinak ten výsledek můžeš projít a podle libosti vyfiltrovat.

$('span[style*="url"]').filter(function() {
 return $(this).css('background').includes('image1');
});
gna
Regulární výrazy › Prvních několik elementů z CSV
20. 10. 2020   #386824

Ono záleží na tom jaké funkci v jakém jazyce to předhodíš. Nejspíš bude potřeba to ještě ukotvit -- na začátek ^ -- a výsledek bude v grupě 0 (všechno co se matchlo, tj. těch N hodnot).

Pak je ještě otázka, co s tím chceš dál dělat, jestli nebude lepší prostě nějaký string.split.

A jestli je to opravdu CSV, tak hodnoty s oddělovačem budou v uvozovkách, a uvozovky v hodnotách budou zdvojené, a bůhví co ještě. To se prostě regexama nedělá.

gna
Regulární výrazy › Prvních několik elementů z CSV
20. 10. 2020   #386821

Počet opakování jde určit pomocí {počet} / {od,do}

(.*?(;|$)){3}
gna
Python › Regulární výraz - začátečník
20. 10. 2020   #386818

Já bych ještě doplnil, že r"" vypíná escape sekvence, takže v tom stringu nemáš odřádkování, ale doslova lomítko-er-lomítko-en.

gna
C / C++ › piškvorky - výsledek ukazuje…
18. 10. 2020   #386810

Po každém tahu se nastavuje, že je na řadě další hráč. Takže ten, který je na řadě, není ten, který udělal konečný tah.

gna
C / C++ › Práce do školy.
17. 10. 2020   #386808

Žádná randomizace tam není. Máš výšku a vynásobíš ji koeficientem odrazu.

Výška je v metrech, když je pod 1m, tak ji vypíšeš v centimetrech. 

if (vyska < 1.0)
 cout << vyska * 100 << " cm";
else
 cout << vyska << " m";
gna
C / C++ › Práce do školy.
17. 10. 2020   #386806

V cyklu budeš přičítat nebo násobit. Napiš, co přesně nevíš.

gna
C / C++ › Pomoc
15. 10. 2020   #386789

Tady je to s diagramy, mělo by z toho být jasné, jak různé cykly fungují:

while, for, do...while

gna
C / C++ › String v C++
14. 10. 2020   #386780

Teda #include, ne #import   

gna
C / C++ › String v C++
14. 10. 2020   #386779

#1 Začátečník JK
Je to string s malým s a celé jméno je std::string. Direktivou using můžeš říct, který namespace používáš a nemusíš ho pak uvádět.

#import <string>
...
std::string s;
#import <string>
using namespace std;
...
string s;
gna
Python › Nelze spustit python soubor…
13. 10. 2020   #386773

Nainstaluj ty knihovny pipem do standardního umístění, nebo je zkopíruj k tomu programu, nebo Pythonu řekni kde jsou - PYTHONPATH před spuštěním, sys.path za běhu.

gna
Python › Konzole, akce po stisknutí t…
13. 10. 2020   #386772

PyCharm instaluje knihovny "bokem" a při spouštění programu Pythonu říká, kde jsou. Jinak o nich Python neví.

Já jsem myslel, že win32api je součástí Windowsové verzi Pythonu. Zjevně není, ale měl bys mít k dispozici ctypes, takže by toto mělo chodit i bez doinstalovávání knihoven. 

import ctypes

@ctypes.WINFUNCTYPE(ctypes.c_int, ctypes.c_uint)
def zavirame(ctrl_type):
  ...

ctypes.windll.kernel32.SetConsoleCtrlHandler(zavirame, True)

Jinak proces jde vždycky sestřelit tak, že na to nemůže reagovat a bylo by lepší věci dělat tak, abys to nepotřeboval.

gna
Python › Konzole, akce po stisknutí t…
9. 10. 2020   #386758

Ve Windows? Toto by mohlo chodit: 

import sys, win32api

def zavirame(ctrl_type):
	print('nashledanou')
	sys.exit(0)

win32api.SetConsoleCtrlHandler(zavirame, True)
gna
MS SQL › SQL - kopírovaní výstupu
7. 10. 2020   #386751

Pochybuju, že by šlo nastavit formát v jakém se data kopírují do schránky i o tom, že by se to kopírovalo v takovémto formátu. Schválně to zkus vložit do jiného programu, jestli to bude stejné. Při nejhorším holt budeš dělat ten export, tj. ukládat do souboru.

Každopádně Excel má nějaké možnosti nastavení formátu dat, tak buď to zprasí až Excel, nebo to v něm půjde aspoň přeformátovat. Tak koukni do nastavení. Já ho nepoužívám, tak nevím.

gna
PHP › file_get_contents
30. 9. 2020   #386704

Načte to celý obsah souboru (pokud existuje).

gna
PHP › text do schránky
29. 9. 2020   #386691

#3 pegas
On to Kit asi myslel tak, že když budeš vědět, že se to dělá JavaScriptem (což mimochodem není Java), tak už to snadno vygooglíš.

Ale úplně "samo" to asi nepůjde. Bude to muset být na kliknutí.

gna
PHP › Vytvoření nové stránky podle…
28. 9. 2020   #386681

První parametr bind_param určuje typ dalších parametrů. Teď to bude "s".

$stmt->bind_param("s", $_GET["nazev"]);
gna
Java › Jak zopakovat uživatelský in…
26. 9. 2020   #386676

   

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

String line = scanner.nextLine();
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  System.out.println(line);
}
gna
C / C++ › Problém s porovnáváním čisel
26. 9. 2020   #386675

Mně s tím seřazením šlo o to, že to je primitivní a řeší to všechny body najednou.

gna
C / C++ › Problém s cout
25. 9. 2020   #386673

   

cout << "Povrch je: " << x << " m3" << endl;
gna
C / C++ › Problém s porovnáváním čisel
24. 9. 2020   #386666

Místo hromady testů všech možností můžeš ty hodnoty prohodit a omezit počet těch možností. A to klidně až tak, že prostě ty hodnoty seřadíš.

// prohodi hodnoty, aby platilo a <= b
void sort(int &a, int &b)
{
	if (a > b) {
		int x = a;
		a = b;
		b = x;
	}
}

int main()
{
	...

	sort(n1, n2);
	sort(n1, n3);
	sort(n2, n3);

	std::cout << "min " << n1 << ", mid " << n2 << ", max " << n3 << "\n";
}
gna
Java › Android studio dotaz
23. 9. 2020   #386660

Představ si, že máš interface ClickHandler. 

interface ClickHandler
{
  void onClick();
}

Můžeš ho implementovat klasickou pojmenovanou třídou.

class ClickReporter implements ClickHandler
{
  public void onClick() {
    message("Nekdo na neco kliknul.");
  }
}

A vytvářet její instanci, kde je potřeba. 

ClickHandler a = new ClickReporter();

// a pak ho nekdo nekde pri kliknuti zavola
a.onClick();

A stejně tak anonymní třídou definovanou v místě použití. 

ClickHandler b = new ClickHandler() {
  public void onClick() {
    message("Tralala.");
  }
};

// a pak ho nekdo nekde pri kliknuti zavola
b.onClick();

Proč to tak je v tom tvém příkladě? Protože se tak prostě autor rozhodl. V onCreate se buttonu nastavuje ClickListener, implementace je krátká a nikde jinde se nepoužije, tak je definovaná takhle. A taky takto "vidí data okolo" - jako tu metodu speak.

gna
PHP › Nefunkcni url s diakritikou
23. 9. 2020   #386659

Je spousta způsobů kódování textu a je potřeba aby všichni věděli s čím pracují. To ř jako F8 vypadá na Windows-1250 a pokud to nikde nespecifikuješ, tak se to nějak automaticky detekovalo.

Dnes nemá smysl používat nic jiného než Unicode v UTF-8. Takže nejdříve se ujisti, že máš ten skript uložený v UTF-8 (každý slušný editor to dnes umí nastavit) a pak to kódování uveď i v dokumentu. (Ještě na to mý vliv hlavička Content-Type při přenosu, ale ta ti to v tomhle případě nejspíše nerozbíjí.)

Takhle nějak by to mohlo chodit: 

<?php
  $htmldata = htmlspecialchars(@$_REQUEST['data'] ?: 'ěščřžýáíé');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8" />
  </head>
  <body>
   Data: <?= $htmldata ?>
   <form>
     <input type="text" name="data" value="<?= $htmldata ?>" />
     <input type="submit" />
   </form>
  </body>
</html>

Stejně tak pokud třeba používáš SQL, tak i tomu je pak potřeba říct, že texty jsou/budou v UTF-8. Způsob záleží na použité komunikační knihovně.

gna
PHP › Vytvoření nové stránky podle…
17. 9. 2020   #386640

Parametry z URL jsou v poli $_GET, testovat jejich přítomnost můžeš funkci isset a v SQL můžeš filtrovat pomocí WHERE.

Nezkoušel jsem to, ale takhle nějak by to mohlo chodit. 

if (isset($_GET["id"])) {
	$stmt = $conn->prepare("SELECT nazev, datum, text, img FROM clanky WHERE id = ?");
	$stmt->bind_param("i", $_GET["id"]);
	$stmt->execute();
	$result = $stmt->get_result();
} else {
	$sql = "SELECT nazev, datum, text, img FROM clanky ORDER BY nazev";
	$result = $conn->query($sql)
}
gna
PHP › Vytvoření nové stránky podle…
17. 9. 2020   #386633

Parametry jsou součástí adresy. clanek.php?id=1 a clanek.php?id=23 jsou různé adresy.

Ale jinak se tomů říká Hezké URL a je to v podstatě neviditelné přesměrování, takže se třeba pro /clanky/123 fakticky načte clanky.php?id=123. Fantazii se meze nekladou, pogoogli a určitě najdeš variantu, která ti bude vyhovovat.

gna
PHP › Je bezpečné uchovávat heslo…
11. 9. 2020   #386606

To je běžná praxe, klidně to tak nech. Akorát ne někde uprostřed kódu (který verzuješ/archivuješ), ale v samostatném konfiguračním souboru.

Bezpečné je to jenom tak, jak je bezpečný ten server/webovka.

gna
PHP › Zabezpečení htmlspecialchars…
9. 9. 2020   #386592

Funkce htmlspecialchars konvertuje znaky, které maji v HTML speciální význam na odpovídající HTML entity. Třeba < na &lt;. Takže je určená na vkládání dat do HTML a nemá nic společného s SQL.

Na ruční escapování SQL zapomeň a použij Prepared Statements, které to vyřeší.

gna
C / C++ › 0-100 na 32bit "bargraf"?
5. 9. 2020   #386586

   

(2 << int(val * 0.32)) - 1
gna
C / C++ › 0-100 na 32bit "bargraf"?
5. 9. 2020   #386585

Toto, pokud to správně chápu 

(1 << int(val * 0.32)) - 1
gna
C / C++ › Jak v C uložit do pole char…
3. 9. 2020   #386575

#12 MilanL
Takže tu strukturu vyrábíš "ručním" čarováním s pointery, abys ušetřil práci překladači :-)

gna
C / C++ › Jak v C uložit do pole char…
2. 9. 2020   #386571

Alokátory typicky interně podporují jen velikosti s nějakou granularitou, takže reálná alokovaná velikost bude vždycky s nějakým zarovnáním.

gna
C / C++ › Jak v C uložit do pole char…
2. 9. 2020   #386569

Teda next v té struktuře by samozřejmě zase byla ta struktura. 

struct item {                                  
  struct item *next;                           
  char data[1];                              
};
gna
C / C++ › Jak v C uložit do pole char…
2. 9. 2020   #386568

 Jestli ti jde o to mít to v jedné alokaci, tak pořád můžeš použít strukturu. 

struct item {
	char *next;
	char data[1];
};

struct item *i = malloc(sizeof(struct item) + strlen(slovo));

To přidání za string by bylo takhle, ale nechápu proč bys to dělal.

char *buffer = malloc(delka_slova + 1 + sizeof(char *));
char *slovo = bufer;
... copy slovo ...

char **pnext = (char **) (slovo + strlen(slovo) + 1);
*pnext = next;
gna
C / C++ › Jak v C uložit do pole char…
2. 9. 2020   #386559

#1 MilanL
Nějak nechápu ten poslední dostavec. C taky "umí" struktury.

struct neco {
 typ jmeno;
 typ jmeno;
};
gna
Python › threading or multiprocess
27. 8. 2020   #386528

#6 daniel
Nechápu, co jsi tím chtěl říct. Konstrukce

process.start(learning.run_process())

znamená, že se provede run_process a návratová hodnota se použije jako parametr pro start. Pravděpodobně se pokoušíš o nesmysl, ale to se nedozvíme, protože nemáš potřebu objasnit, co je zač ta třída Learning. A volání starDetachech po start je rozhodně nesmysl.

Takže můžu jen střelit od boku a zkusit vlákno:

import threading

thread = threading.Thread(target=learning.run_process)
thread.start()
gna
Python › threading or multiprocess
26. 8. 2020   #386525

#4 JerryM
To ten problém vyřeší...   

gna
Python › threading or multiprocess
26. 8. 2020   #386523

Netuším, co je zač ten Learning, ale run_process nezní jako název metody, která by vracela cestu k programu, kterou očekává QProcess.start.

gna
MySQL › Banalita s WHERE
25. 8. 2020   #386520

HAVING funguje jako filtr po zgrupování.

gna
PHP › Parsování php souboru
22. 8. 2020   #386511

#20 Konycz
Obsah souboru PHP ti to nikdy nevrátí, protože ho server spustí a vrátí ti jeho výstup. Což je pravděpodobně HTML.

gna
PHP › Parsování php souboru
22. 8. 2020   #386510

Jakto, že je v tom výpisu několik řádků, když ty žádné odřádkování neděláš?

Ten skript nevrací holý text, jak nám ho tady ukazuješ, ale HTML, viď? Tak podle toho to taky parsuj.

gna
Java › import csv - intel
21. 8. 2020   #386496

Napsal jsem do školy, že zlobíte. Pozdravuj.

gna
MySQL › Počet CSV elementů v poli
20. 8. 2020   #386492

SQL má jasně danou syntaxi a klíčová slova mají svůj význam a místo. Co by to tady a s takovými daty asi mělo udělat?

Kde jsi k tomu CSV přišel? Nevzniklo ti zase nějakým nesmyslným concatem, kde by ty duplicity šly vyřešit už u zdroje?

gna
PHP › Parsování php souboru
20. 8. 2020   #386489

Tak to máš nějak zvláštně nakonfigurovaný server, že ti PHP skripty někdy spouští a jindy ne.

Ale jak už jsem napsal, když je to tvůj kód, tak víš, jak se ty hodnoty produkují. Tak je vyprodukuj znova.

gna
MySQL › Počet CSV elementů v poli
20. 8. 2020   #386488

Napiš jeden rozumný důvod, proč to dělat v SQL a já vymyslím, jak to udělat.

gna
PHP › Parsování php souboru
20. 8. 2020   #386486

#5 Konycz
Když tam dáš HTTP URL, tak se to načte přes web server a tedy dostaneš výstup toho skriptu. (Pokud je to v nastavení povolené - allow_url_fopen)

Když je to tvůj skript na tvém serveru, tak nemusíš nic parsovat a snad víš, jak se ten výstup produkuje. Takže tak maximálně ten kód hodíš do funkce, abys nepsal stejnou věc dvakrát.

gna
Python › PyQt5 - nefunguje po buildu
19. 8. 2020   #386471

Co znamená padá? PyInstaller má volbu --debug, pak bys měl vidět, co přesně se děje.

S PyQt by neměl být problém, ale na ničem jiném to asi nemůže kleknout. Pokud ti ho to z nějakého důvodu nedetekuje a nepřibalí, tak to můžeš explicitně ručně přidat do závislostí.

gna
.NET › návrh třídy
17. 8. 2020   #386458

Pokud budeš vždycky dělat new a okamžitě potom Start a jinak je ten objekt k ničemu, tak nemá smysl to rozdělovat.

Kdybys měl nějaký obecný ImportResult DoImport(DataSource, DataSink), tak budiž, ale teď to napiš tak, jak to potřebuješ.  Úvahy "co kdyby někdy někdo" jsou k ničemu.

gna
Blender › Nic nelze importovat
2. 8. 2020   #386415

Mrkni do System Preferences - Security & Privacy - Privacy - Files nad Folders nebo Full Disk Access

A povol Blenderu přístup. Nebo to prostě ulož někam kam může :-)

gna
Blender › Nic nelze importovat
2. 8. 2020   #386412

Plocha je v Desktop.

gna
C / C++ › Lehká kalkulačka - Jak vybra…
24. 7. 2020   #386377

Načteš ten operátor a podle toho pak budeš provádět příslušnou operaci. Můžeš použít if nebo switch. 

if (operace == '+')
  vysledek = a + b;
else if (operace == '-')
  vysledek = a - b;
...
gna
MySQL › Složitá WHERE selekce pro zk…
18. 7. 2020   #386346

Tak si tam ty závorky dej! Co ti v tom brání?

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Neustálý reload funkce po 1s
15. 7. 2020   #386324

Pak by se ten timer měl nastavit na 60000000ms a netuším proč je to 1s.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Neustálý reload funkce po 1s
15. 7. 2020   #386322

Já vidím (index):551 60000.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Neustálý reload funkce po 1s
14. 7. 2020   #386320

Aha, já jsem nevěnoval pozornost tomu logu. V data-refresh-time zřejmě není číslo. Tak z té hodnoty nejdřív vytáhni tu část, co určuje ten čas.

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Neustálý reload funkce po 1s
14. 7. 2020   #386318

Jednak metoda setInterval spouští zadanou funkci opakovaně, tak prostě funguje.

A pak reloadData nastaví interval na reloadData, který zase nastaví interval na reloadData, atd.

Jestli to chceš spustit jen jednou, tak místo setInterval použij setTimeout a z reloadData to přesuň do load.

gna
PHP › Jak vrátit součet dat z urči…
7. 7. 2020   #386305

   

-- konkretni mesic
SELECT Sum(hodnota) 
WHERE Month(datum) = x 

-- vsechny mesice. zase lze pripadne omezit pomoci where/having
SELECT Sum(hodnota) 
GROUP BY Month(datum)
gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Výsledek z ajaxu do php
27. 6. 2020   #386298

1. AJAX tam nemáš
2. Už tam máš 2 inputy, tak asi víš, co ve formuláři definuje data
3. Typicky nechceš, aby cenu určoval klient :-)

<input name="cena" value="{{Quantity * Price}}" ...>
gna
Python › assertequal
14. 6. 2020   #386248

Ano, v title je titulek stránky.

gna
C / C++ › button/label
13. 6. 2020   #386244

#7 kk
A to jsi ten můj Join dala jinam, než do té metody obsluhující kliknutí na tlačítko? Protože jinak se nemůže provést jindy, než při kliknutí na tlačítko. A nedává smysl vůbec něco takového dělat.

To, co napsal Jerry, používá operátor [], který už požíváš na nastavení hodnot v těch polích, tak je snad jasné, že i teď to z toho pole vezme jednu hodnotu. To v programu s otázkami a odpověďmi dává mnohem větší smysl, ale ješte by to asi chtělo nějakou logiku určující, která otázka/odpověď je aktivní.

Zdá se, že KeyPreview na kurzorové šipky opravdu nezabírá, ale takové zadávání roku nemá smysl řešit. Dej tam normálně vstupní pole, do kterého se bude zadávat číslo.

gna
C / C++ › button/label
13. 6. 2020   #386240

#4 kk
Co nefunguje, jak se to projevuje, co přesně jsi udělala?

gna
C / C++ › button/label
12. 6. 2020   #386237

Jestli myslíš celý obsah toho pole, tak můžeš použít třeba Join.

label2.Text = string.Join(", ", odpovedi);

Vstup z klávesnice se "posílá" prvku, který má "focus", tedy tomu Buttonu. Aby ty události "viděl" i Form, můžeš nastavit KeyPreview na true.

gna
C / C++ › Nastavení "šablony" třídy v…
8. 6. 2020   #386198

Tomu se říká Item Template. Mělo by* to jít vyexportovat z projektu (menu Soubor, nebo Projekt), nebo ručně zeditovat existující (nebo vytvořit nový) ve složce ItemTemplates v instalační složce MSVS nebo Dokumentech.

* - někde jsem zachytitl, že to pro C++ zrušili, ale nevím, jak to je.

gna
Python › python - jednoduchá úloha
7. 6. 2020   #386194

Create vrací identifikátor objektu, který budeš potřebovat, abys s ním pak mohl pracovat. Na posunutí objektu můžeš použít move. Pohyb uděláš tak, že budeš opakovaně volat move. Na to můžeš použít after. Takže si jen potřebuješ pamatovat identifikátor objektu a jestli/jak se má pohybovat.

Kliknutí na objekt canvasu můžeš odchytit pomocí canvas.tag_bind. Nemyslím si, že bys dostal úlohu na věci, které jste se neučili.

import math, random
from tkinter import Tk, Canvas


class Movable:
  def __init__(self, canvas, cid, dx, dy):
    self.canvas = canvas
    self.cid = cid
    self.dx = dx
    self.dy = dy
    self.moving = False

  def toggle(self):
    self.moving = not self.moving

  def move(self):
    if not self.moving:
      return
    x, y = self.canvas.coords(self.cid)
    w, h = self.canvas.winfo_width(), self.canvas.winfo_height()
    if not 0 <= x + self.dx < w:
      self.dx *= -1
    if not 0 <= y + self.dy < h:
      self.dy *= -1
    self.canvas.move(self.cid, self.dx, self.dy)


def main():
  w, h = 400, 400

  root = Tk()

  canvas = Canvas(root, width=w, height=h)
  canvas.pack()

  movables = {}
  for idx, key in enumerate('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'):
    a = idx * math.pi / 13
    x = math.cos(a)
    y = math.sin(a)
    cid = canvas.create_text(w / 2 + x * w / 4, h / 2 + y * h / 4, text=key)
    movables[key] = Movable(canvas, cid, x * 10, y * 10)

  def onkey(event):
    key = event.char.lower()
    if key in movables:
      movables[key].toggle()

  def onupdate():
    for obj in movables.values():
      obj.move()
    root.after(100, onupdate)

  root.bind('<Key>', onkey)
  root.after(100, onupdate)
  root.mainloop()


if __name__ == '__main__':
  main()
gna
Python › python - jednoduchá úloha
6. 6. 2020   #386191

A s čím konkrétně si nevíš rady?

gna
Visual Basic › Program mi nečte další selec…
4. 6. 2020   #386179

#5 krpik
Já chápu, co ti to dělá, ale přijde mi divné, že by se to dělo proto, že první select nic nevrátí. Tak jsem tipnul, že když to máš tak blbě navržené (na formu úhrady ti stačí jeden sloupec), tak možná máš blbě i ty podmínky/data.

Každopádně ExecuteNonQuery je nesmysl. A při vyjímce nezaviráš readery a naopak connection zavíráš jen při vyjímce.

gna
Visual Basic › Program mi nečte další selec…
4. 6. 2020   #386176

Já tam nic okatého nevidím. Není možné, že tam opravdu vyhovující data nejsou? To hotovost/bezhotovost si vyloženě říká o to, abys to někde nastavil blbě.

gna
Python › Diferenciálna rovnica s poči…
30. 5. 2020   #386164

Takže tady se nijak neprojeví y nebo y0? 

print( t[i], np.arctan(k*t[i]/g) *180/np.pi )

Mělo by?

gna
PHP › omezení vnořených IF
21. 5. 2020   #386130

#13 peter
Kam ty na to chodíš?   

gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Uložení obrázku ajaxem
20. 5. 2020   #386115

A tohle je podle mě úplný nesmysl, ale moderní JavaScript neznám, tak nevím. 

url: {link imageUpload!},
gna
JavaScript, AJAX, jQuery › Uložení obrázku ajaxem
20. 5. 2020   #386114

Jistý si nejsem, ale řekl bych, že to bude 

data: new FormData($("#image-form")[0]),
gna
.NET › Pridanie nového fontu v C#
20. 5. 2020   #386112

How to: Create a Private Font Collection

PrivateFontCollection privateFontCollection = new PrivateFontCollection();
privateFontCollection.AddFontFile("cestaksouboru.ttf");
Font mujFont = new Font(privateFontCollection.Families[0], 16, FontStyle.Regular);
...
neco.Font = mujFont;
gna
Python › úprava JSON souboru
19. 5. 2020   #386105

JSON v principu není editovatelný, ten prostě celý načteš a pak zase celý uložíš. A soubor na dobu úprav můžeš zamknout.

Důležité je, aby tak fungovaly obě (všechny) aplikace, které s tím souborem pracují, jinak tam můžeš přidávat, co chceš, ale ten druhý program to vždycky přesmahne.

gna
Delphi › Synapse email přes seznam.cz
18. 5. 2020   #386086

Co znamená "nefunguje"? Jakou chybu to hlásí?

Tu autentifikaci dělá Login a neměl by se seznamem mít problém. Zkus to odkrokovat nebo něčím monitorovat provoz (Wireshark) a podívej se na čem to klekne.

gna
Python › Vytvoření skriptu v Pythonu
17. 5. 2020   #386084

On ten callback chytá všechny změny, tak jsem to nechtěl přepínat, pokud to není potřeba. A ten test by byl takhle:

if client.current_appId == "com.webos.app.hdmi2" and client.sound_output != "external_arc":
  await client.change_sound_output("external_arc")

Ale ta telka to asi pořeší sama, takže na tom nesejde. Jsem rád, že ti to chodí.

gna
Python › Vytvoření skriptu v Pythonu
17. 5. 2020   #386081

Moc jsem to nestudoval a hlavně to nemám na čem vyzkoušet, ale toto by asi mohlo chodit (tu část s XX a YY si uprav jak pořebuješ)

import asyncio
from aiopylgtv import WebOsClient

async def on_state_change():
  if client.current_appId == XX and client.sound_output != YY:
    await client.change_sound_output(YY)

async def runloop():
  await client.register_state_update_callback(on_state_change)
  await client.connect()
  while True:
    await asyncio.sleep(10)

async def disconnect():
  await client.disconnect()

client = WebOsClient('192.168.0.151')
try:
  asyncio.get_event_loop().run_until_complete(runloop())
except KeyboardInterrupt:
  asyncio.get_event_loop().run_until_complete(disconnect())
gna
Python › Přepínač, výběr hodnot
13. 5. 2020   #386067

Přepínač pravděpodobně bude if/elif/else.

volba = input("vyber: ")
if volba == "c":
  strana = int(input("zadej stranu: "))
  print("obsah je", strana * strana)
...

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032020 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý