SQL Server 2008 - datové typy
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

SQL Server 2008 - datové typySQL Server 2008 - datové typy

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vytvořte si vlastní webové stránky. Snadno, rychle a levně přes Saywebpage.com
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Laser Game Ostrava

SQL Server 2008 - datové typy

Google       24. 2. 2010       38 372×

Taky v databázích používáte těch "svých" několik datových typů a máte spíš jenom matnou představu, co představuje přehršel dalších možností v rolovátku, kterým se určuje typ daného sloupce? Microsoft SQL Server 2008 nabízí přes třicet datových typů, z nichž některé jsou použitelné pouze v Transact-SQL, další však můžeme přiřazovat datovým polím. Podívejme se, co která volba vlastně znamená.

Reklama
Reklama

Výběr typu dat sloupceMicrosoft klasifikuje typy do těchto kategorií:

Ukládáme čísla

Základním typem pro celá čísla je pochopitelně int. Pokud nám z nějakého důvodu nestačí, můžeme použít bigint. Naopak není-li třeba ukládat tak velké hodnoty, jsou k dispozici smallint a tinyint.

Specialitou je bit pro ukládání hodnot pravda/nepravda. SQL Server navíc tabulku optimalizuje tak, že více polí tohoto typu ukládá do bajtů (tedy po osmi najednou).

Decimal(p, s) a numeric (p, s) jsou funkčně totožné a slouží k uložení desetinných čísel se specifikovanou přesností (p, precision) a měřítkem (s, scale). Precision udává nejvyšší počet číslic, které budou uloženy, a to jak vpravo, tak vlevo od desetinné čárky. Výchozí hodnota je 18, minimum 1 a maximum 38. Scale je nejvyšší možný počet číslic vpravo od desetinné čárky. Výchozí hodnotou je 0, minimální taky 0, maximální p. Na volbě parametrů závisí výsledná velikost dat. Použití těchto typů má smysl pro data pocházející z výpočtů.

Zvláštní variantou typu decimal jsou money a smallmoney, určené pro ukládání hodnot měny. Odpovídají v podstatě decimal s nastavenou přesností na čtyři desetinná místa.

S plovoucí desetinnou čárkou operují typy float a real. Syntaxe pro float by měla zahrnovat i parametr n, kterým se nastaví mantisa čísla, nicméně v návrháři tabulek Visual Studia pro SQL Server 2008 Express tato možnost chybí. Mělo by ovšem platit, že real odpovídá float(24). Výchozí (a zároveň nejvyšší možná) hodnota n je 53.

Název Rozsah Velikost
int -2 147 483 648 až 2 147 483 647 (-231 až 231-1) 4 B
bigint -9 223 372 036 854 775 808 až 9 223 372 036 854 775 807 (-263 až 263-1) 8 B
smallint -32 768 až 32 767 (-215 až 215-1) 2 B
tinyint 0 až 255 1 B
bit 0, 1 nebo null viz popis nahoře
decimal/numeric -1038+1 až 1038-1 při nejvyšší přesnosti (38) závisí na přesnosti:
při p = 1-9 je velikost 5 B
při p = 29-38 je velikost 17 B
money -922 337 203 685 477,5808 až 922 337 203 685 477,5807 8 B
smallmoney -214 748,3648 až 214 748,3647 4 B
float -1,79E+308 až -2,23E-308, 0 a 2,23E-308 až 1,79E+308 závisí na n (pro n = 53 je to 8 B)
real -3,40E+38 až -1,18E-38, 0 a 1,18E-38 až 3,40E+38 4 B

Ukládáme datum a čas

SQL Server 2008 doplnil klasický datetime o čtyři nové typy: date, time, datetime2 a datetimeoffset. Díky tomu je možné definovat sloupce přesně odpovídající potřebám dat. Nové typy rozšiřují rozsahy, některé dovolují stanovit přesnost (při deklaraci) a jiné přinášejí práci s časovými zónami.

Time se ukládá v 24h formátu a představuje místní čas (nemá představu o časové zóně). Přesnost ovlivní, kolik místa zabere.

Data v poli typu datetimeoffsetNaproti tomu datetimeoffset vyžaduje zadání časové zóny (posunu), dokáže tedy pracovat s mezinárodním časem. Syntaxe zadávání dat odpovídá jednomu ze dvou formátů ISO 8601:

  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn][{+|-}hh:mm]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]Z (pro UTC)

Datový typ timestamp se nepojí s reálným časem a je popsán v části o ostatních typech.

Název Rozsah Velikost
date 0001-01-01 až 9999-12-31
(YYYY-MM-DD)
3 B
datetime 1753-01-01 až 9999-12-31
(YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnn])
8 B
datetime2 0001-01-01 00:00:00.0000000 až 9999-12-31 23:59:59.9999999
(YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn])
6-8 B
datetimeoffset 0001-01-01 00:00:00.0000000 až 9999-12-31 23:59:59.9999999 (UTC)
(YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] [+|-]hh:mm)
8-10 B
smalldatetime 1900-01-01 až 2079-06-06
(YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
4 B
time 00:00:00.0000000 až 23:59:59.9999999
(hh:mm:ss[.nnnnnnn])
3-5 B

Klasické řetězce

Nejtradičnější pro ukládání řetězců jsou samozřejmě char a varchar. U obou se stanovuje délka, liší se ve způsobu uložení dat. Char se používá pro řetězce s alespoň přibližně konstantní délkou a zabírá přesně tolik místa, kolik je určeno při deklaraci (n). Velikost typu varchar se naproti tomu mění podle uložených dat a zabírá v paměti aktuální délku dat (m) + 2 B. Není-li délka stanovena, je rovna 1.

Datový typ text je podle dokumentace považován za zastaralý, je doporučeno místo něj používat varchar(max).

Název Rozsah Velikost
char 1 až 8 000 znaků n B
varchar 1 až 8 000 znaků m + 2 B
varchar(max) 1 až 231-1 B m + 2 B

Řetězce Unicode

K ukládání znaků ze sady Unicode slouží analogie výše zmíněných typů. Jsou jimi: nchar, nvarchar a ntext (který je opět doporučeno nepoužívat). Platí pro ně stejná pravidla, pouze rozsahy jsou poloviční (zabírají v paměti dvojnásobek místa).

Název Rozsah Velikost
nchar 1 až 4 000 znaků 2n B
nvarchar 1 až 8 000 znaků 2m + 2 B
nvarchar(max) 1 až 231-1 B 2m + 2 B

Binární data

Pole pro binární data (obrázky, zvuky...) jsou podobná polím pro znakové řetězce. Datové typy pro ně jsou tři - binary, varbinary a image. Deklarují se s parametrem, který určuje velikost (délku) uložitelných informací.

Podobně jako text u znakových řetězců není doporučeno nadále používat image, protože se s ním do budoucna nepočítá.

Název Rozsah Velikost
binary 1 až 8 000 n B
varbinary 1 až 8 000 m + 2 B
varbinary(max) 1 až 231-1 m + 2 B

Pracujeme s prostorem - geografie a geometrie

Novinkou systému SQL Server 2008 byly dva typy speciálně určené pro ukládání prostorových informací (umístění a tvary). Prvním je geography a používá se, pokud pracujeme se zeměpisnou šířkou (latitude) a délkou (longitude), protože počítá se zakřivením zemského povrchu.

Druhý datový typ se jmenuje geometry. Používá se u rozměrů, kde zakřivení Země není třeba brát v úvahu - vzdálenosti kanceláří v budově, velikost skladu apod. -, protože pracuje s "placatými" souřadnicemi.

Data se konstruují z vektorových objektů pomocí několika metod a vyžadují jistou přípravu. Rozsáhlý článek o prostorových datech najdete v MSDN Magazine February 2008.

Ostatní...

Nakonec se podíváme na zvláštní typy, které se nevešly do žádné z výše popsaných kategorií.

Každá tabulka smí mít nanejvýš jeden sloupec typu rowversion. Hodnota se automaticky mění při každé změně/vložení řádku, takže je s jeho pomocí možné sledovat změny v tabulce. Informace je ovšem interní, takže není možné ji spojit s reálným časem (k romu slouží typy pro práci s datem a časem).

Dokumentace uvádí, že datový typ timestamp je zastaralý a měl by být nahrazován synonymem rowversion. Nicméně Visual Studio 2008 toto nerespektuje a neumožňuje pole typu rowversion vytvářet. Uvidíme, co přinese nová verze.

Ke stanovení hierarchických vztahů mezi daty slouží typ hierarchyid, který umožňuje v databázi sestavovat a spravovat stromovou strukturu. Poskytuje několik metod, s nimiž lze ve skriptech tvořit mocné dotazy na pozici ve struktuře ("Kdo jsou podřízení podřízených X?" apod.). Práce s tímto typem je o něco komplikovanější, pro praktický příklad a další informace doporučuji navšívit článek na Microsoft Technet.

Jedinečné identifikátory (GUID) ve formě xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (kde každé x je hexadecimální číslice) spravuje datový typ uniqueidentifier. Vkládat data lze buď převedením z textového řetězce (ve zmíněném formátu), nebo funkcí NEWID().

Chceme-li do jednoho sloupce ukládat data, která budou mít v řádcích různý typ, deklarujeme jej jako sql_variant. Datové typy, které sql_variant obsahovat nesmí, jsou tyto: varchar(max), varbinary(max), nvarchar(max), xml, text, ntext, image, timestamp, sql_variant, hierarchyid, geography, geometry a uživatelské typy. Maximální velikost dat je 8 000 bajtů.

Nakonec datový typ xml slouží k ukládání objektů typu XML s maximální velikostí 2 GB.

Závěr

Tolik stručný průřez datovými typy, podrobné informace naleznete na stránkách zmíněných níže.

Zdroje a odkazy pro další informace:

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

2 názory  —  2 nové  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
(fotka) Martin ŠimečekPracuje v českém Microsoftu a zaměřuje se na technologie pro vývojáře. Jeho denním chlebem je setkávání s vývojáři velkých i menších firem, startupy a jednotlivci. Kromě toho přednáší, nahrává videa, píše a programuje. A ještě je i korektor, knihomol, geocacher, gamer, plavec a cyklista.
Web     Twitter     LinkedIn    

Nové články

Obrázek ke článku V přechodu na DVB-T2 tápou především senioři. Přeladit jim pomáhají vnoučata, zapojí se i stát

V přechodu na DVB-T2 tápou především senioři. Přeladit jim pomáhají vnoučata, zapojí se i stát

Už na konci měsíce může zůstat část Čechů bez televizního signálu. Vypínání stávající sítě začne již 27. listopadu v Praze a středních Čechách a do poloviny roku 2020 čeká přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 celou republiku. K naladění nového televizního vysílání musí řada lidí nakoupit modernější zařízení, upravit antény nebo přejít na kabelové či internetové vysílání. 

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Zavádění Master Data Management v praxi

Zavádění Master Data Management v praxi

Předchozím článku jsme si vysvětlili, co jsou to Master Data, kdy je firma obvykle začíná řešit, v jakých krocích postupovat a jak nám může pomoci zvláštní nástroj pro evidenci Master dat. V tomto článku se podíváme na dvou příkladech, jak prakticky začít Master data řešit.

1. Nová Master Data, která potřebujeme někde spravovat
2. Zmapování existujících Master dat a určení jejich vlastníků

Obrázek ke článku 5 nesprávných důvodů, proč dělat vlastní mobilní aplikaci

5 nesprávných důvodů, proč dělat vlastní mobilní aplikaci

Myslíte si, že máte skvělý nápad na byznys apku a znáte všechno, co potřebujete? Možná vám vývoj software na míru rozmluví Vláďa Skoumal, z firmy studio SKOUMAL vyvijející mobilní aplikace 5.11. 2019 v 18:00 v Impact Hub Praha nebo tento jeho článek.


 

Obrázek ke článku Ericsson ConsumerLab Report: rozšířená realita je další úrovní gamingu

Ericsson ConsumerLab Report: rozšířená realita je další úrovní gamingu

Celkem 66 % uživatelů zajímá rozšířená realita v oblasti gamingu. Mezi nimi je i 35 % těch, kteří jinak hry nehrají.
Pro téměř 50 % respondentů by bylo zajímavé zapojení virtuální objektů do reálného světa. Objekty by zůstaly tam, kde je při hře „umístili“.
Až 43 % uživatelů láká využití rozšířené reality ve sportu

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý