Zamrznutí programu – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Zamrznutí programu – Pascal – Fórum – Programujte.comZamrznutí programu – Pascal – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené.
Kalgys0
Návštěvník
30. 10. 2012   #1
-
0
-

Ahoj,

právě jsem napsal svůj první program založený na evolučním algoritmu. Program funguje pěkně, akorát když zadám počet jedinců jiný než 100 tak se mi zasekne. Nezamrzne klasicky, že nejde vypnout atd., jenom se zasekne na náhodné hodnotě.

program Evoluce2;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, SysUtils, CustApp,crt,math
 { you can add units after this };
const geny=15; //"kvalita" reseni
   miramutace=7; //zvýšení rozmanitosti (max stejna jako "geny", min je 0)
   pocj=1000; //vzorek (velikost) populace
   pocgen=30; //mira evoluce
   elita=30;  //zvysují kvalitu populace (prezivaji do dalsi generace)
   min=0;
   max=0.8;
   delka=8;
   delitel=16384;
type jedinec=record
   vlastnosti:array[1..2,1..geny] of char;
   fitness:real;
end;
type di=record
   hodnota:real;
   index:integer;
end;
var a:Array[1..pocj,0..2] of jedinec;//poradi/generace
  nejfit:array[1..elita] of di;
  pouziti:array[1..pocj] of boolean;
  i,j,k,p,l:int64;
  pravdepodobnost:real;
  elitni:boolean;
  F:text;
function expo(base,exponent:integer):integer;
     var i:integer;
     begin
       expo:=1;
       for i:=1 to exponent do
         expo:=expo*base;
     end;
function BinToDec(Bin:string):integer;
     var i:byte;
     begin
       BinToDec:=0;
       for i:=1 to Length(Bin) do
         begin
            BinToDec:=BinToDec+StrToInt(Bin[i])*expo(2,Length(Bin)-i);
         end;
     end;
Function O1ToChar(a:byte):char;
     begin
       case a of
       0:O1ToChar:='0';
       1:O1ToChar:='1';
       end;
     end;
Function Fxy(x,y:real):real; //funkce, u které hledám maximum
     begin
       Fxy:=-cos(3*pi*((x-(power(2,geny-1)))/power(2,geny-1)))-cos(3*pi*((y-(power(2,geny-1)))/power(2,geny-1)))+sin((y-(power(2,geny-1)))/power(2,geny-1))+sin((x-(power(2,geny-1)))/power(2,geny-1))+4;
     end;
function mutace(s1:string):string;
     var a:integer;
       b:array[1..15] of integer;
       i:integer;
     begin
        mutace:=s1;
        a:=random(miramutace)+1;
        for i:=1 to a do
          begin
            b[i]:=random(geny)+1;
            if mutace[b[i]]='0' then
              mutace[b[i]]:='1'
            else mutace[b[i]]:='0';
          end;
     end;
function krizeni(s1,s2:string):string;
     var rez1,i:integer;
     begin
        rez1:=random(geny-1)+1;
        krizeni:='';
        for i:=1 to rez1 do
          krizeni:=krizeni+s1[i];
        for i:=rez1+1 to Length(s1) do
          krizeni:=krizeni+s2[i];
     end;
begin
   Assign(F,'Body.nb');
   rewrite(F);
   writeln(F,'Plot3D[(-Cos[3*Pi*x]+Sin[x])+(-Cos[3*Pi*y]+Sin[y])+4,{x,-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'},{y,-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'}]');
   write(F,'Graphics3D[Point[{');
   randomize;
   for i:=1 to pocj do
     begin
       for j:=1 to geny do
         begin
            a[i,0].vlastnosti[1,j]:=O1ToChar(Random(2));
            a[i,0].vlastnosti[2,j]:=O1ToChar(Random(2));
         end;
       a[i,0].fitness:=Fxy(BinToDec(a[i,0].vlastnosti[1]),BinToDec(a[i,0].vlastnosti[2]));
       if i mod 5=0 then
         writeln(f,'{',((BinToDec(a[i,0].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[i,0].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[i,0].fitness/10):0:delka,'},')
       else
         write(f,'{',((BinToDec(a[i,0].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[i,0].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[i,0].fitness/10):0:delka,'},');
     end;
   writeln(f,'{',((BinToDec(a[1,0].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[1,0].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[1,0].fitness/10):0:delka,'}}],Axes->True,PlotRange->{{-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'},{-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'},{',min,',',max:0:3,'}}]');
   i:=0;
   repeat
      i:=i+1;
      for k:=1 to pocj do
        pouziti[k]:=false;
      writeln(F);
      write(F,'Graphics3D[Point[{');
      for j:=1 to elita do
        begin
          nejfit[j].hodnota:=-100;
          nejfit[j].index:=0;
        end;
      for p:=1 to pocj do
        begin
          if (i mod 3=0) then
            begin
              if a[p,2].fitness>=nejfit[1].hodnota then
                begin
                  nejfit[1].hodnota:=a[p,2].fitness;
                  nejfit[1].index:=p;
                end;
            end
          else
            if a[p,(i mod 3)-1].fitness>=nejfit[1].hodnota then
              begin
                nejfit[1].hodnota:=a[p,(i mod 3)-1].fitness;
                nejfit[1].index:=p;
              end;
        end;
      if (i mod 3=0) then
       a[1,(i mod 3)].vlastnosti:=a[nejfit[1].index,2].vlastnosti
      else
      a[1,(i mod 3)].vlastnosti:=a[nejfit[1].index,(i mod 3)-1].vlastnosti;
      p:=1;
      repeat
         k:=0;
         p:=p+1;
         repeat
            k:=k+1;
            elitni:=true;
            for j:=1 to p-1 do
             elitni:=((elitni) and (k<>nejfit[j].index));
            if elitni=true then
            if (i mod 3=0) then
             begin
               if ((a[k,2].fitness>=nejfit[p].hodnota) and (a[k,2].fitness<=nejfit[p-1].hodnota)) then
                 begin
                   nejfit[p].hodnota:=a[k,2].fitness;
                   nejfit[p].index:=k;
                 end;
             end
            else
             begin
             if ((a[k,(i mod 3)-1].fitness>=nejfit[p].hodnota) and (a[k,(i mod 3)-1].fitness<=nejfit[p-1].hodnota)) then
               begin
                 nejfit[p].hodnota:=a[k,(i mod 3)-1].fitness;
                 nejfit[p].index:=k;
               end;
             end;
         until(k=pocj);
       if (i mod 3=0) then
        a[p,(i mod 3)].vlastnosti:=a[nejfit[p].index,2].vlastnosti
       else
         a[p,(i mod 3)].vlastnosti:=a[nejfit[p].index,(i mod 3)-1].vlastnosti;
      until(p=elita) ;
      j:=0;
      k:=elita;
      repeat
         j:=j+1;
         gotoxy(1,1);
         write(i,' ',j);
         gotoxy(1,1);
       if (i mod 3=0) then
        pravdepodobnost:=100*(a[j,2].fitness/nejfit[1].hodnota)
       else
         pravdepodobnost:=100*(a[j,(i mod 3)-1].fitness/nejfit[1].hodnota);
         p:=random(100)+1;
         if ((p<=pravdepodobnost) and (pouziti[j]=false)) then
          begin
             repeat
                p:=random(100)+1;
             until((p<>j) and (pouziti[p]=false)) ;
             l:=random(2)+1;
             if ((l=2) and (k<pocj-1)) then
               begin
                 if (i mod 3=0) then
                  begin
                    k:=k+1;
                    a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[1]),(a[p,2].vlastnosti[1]));
                    a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[2]),(a[p,2].vlastnosti[2]));
                    k:=k+1;
                    a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[1]),(a[p,2].vlastnosti[1]));
                    a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[2]),(a[p,2].vlastnosti[2]));
                  end
                 else
                  begin
                   k:=k+1;
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]));
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]));
                   k:=k+1;
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]));
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]));
                  end;
               end
             else
              begin
                if (i mod 3=0) then
                begin
                   k:=k+1;
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[1]),(a[p,2].vlastnosti[1]));
                   a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[2]),(a[p,2].vlastnosti[2]));
                end
                else
                begin
                 k:=k+1;
                 a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[1]));
                 a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=krizeni((a[j,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]),(a[p,(i mod 3)-1].vlastnosti[2]));
                end;
              end;
             pouziti[j]:=true;
             pouziti[p]:=true;
             p:=random(100)+1;
             if p<=miramutace then
              begin
                 a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=mutace(a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]);
                 a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]:=mutace(a[k,(i mod 3)].vlastnosti[2]);
              end;
          end;
      until((j=pocj) or (k=pocj)) ;
      if k<pocj then
       for j:=k+1 to pocj do
         for p:=1 to geny do
           begin
              a[j,(i mod 3)].vlastnosti[1,p]:=O1ToChar(Random(2));
              a[j,(i mod 3)].vlastnosti[2,p]:=O1ToChar(Random(2));
           end;
      for j:=1 to pocj do
        begin
          a[j,(i mod 3)].fitness:=Fxy(BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[1]),BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[2]));
          if j mod 4=0 then
            writeln(F,'{',((BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[j,(i mod 3)].fitness/10):0:delka,'},')
          else
           write(F,'{',((BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[j,(i mod 3)].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[j,(i mod 3)].fitness/10):0:delka,'},');
        end;
      write(F,'{',((BinToDec(a[1,(i mod 3)].vlastnosti[1])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',((BinToDec(a[1,(i mod 3)].vlastnosti[2])-(power(2,geny-1)))/delitel):0:delka,',',(a[1,(i mod 3)].fitness/10):0:delka,'}}],Axes->True,PlotRange->{{-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'},{-',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,',',((power(2,geny-1))/(delitel)):0:delka,'},{',min,',',max:0:3,'}}]');
   until(i=pocgen);
   close(F);
end.

Program má výstup jako několik množin bodů zpracovatelných 
ve Wolfram Mathematica. Jak už jsem říkal, pro pocj=100 
funguje, pro čísla menší se sám ukončí bez vyhození 
klasické chybové hlášky a pro větší čísla se zasekne 
v průběhu.

Windows 7 64bit
Lazarus nejnovější patch 
Poradí mi někdo proč se to děje?
PS: vím, že tam mám pár věcí navíc 
(např. několik begin a end)tak sorry    
Nahlásit jako SPAM
IP: 62.84.150.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
31. 10. 2012   #2
-
0
-

#1 Kalgys
Jednu logickou chybu máš tady:

expo:=expo*base;

expo je funkce, takže tam máš rekurzi! Musíš použít pomocnou proměnnou a až výsledek uložit do jména funkce.

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
31. 10. 2012   #3
-
0
-

#2 JoDiK
Takových "chyb" tam máš spoustu, takže je možné, že tvůj překladač to umí i jinak... Netuším ale, jak potom dělá rekurzi....

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
31. 10. 2012   #4
-
0
-

#3 JoDiK
Ještě jedna chyba:

a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1]:=krizeni((a[j,2].vlastnosti[1]),(a[p,2].vlastnosti[1]));

Tady do proměnné typu char přiřazuješ proměnnou typu string!

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
Kalgys0
Návštěvník
31. 10. 2012   #5
-
0
-

#4 JoDiK

1) mam ozkoušeno, že "funkce" (při její definici bych to nazval spíše funkční hodnotou) se chová jako proměnná, takže tato rekurze (pokud je ukončena - což je) funguje normálně.

2) viz. 1) popř. upřesni

3) poli charů (ne jednomu charu) přiřazuji string (což je datový typ stejný jako pole charů (myslím že pole od 1..255))

a[k,(i mod 3)].vlastnosti[1] je název celého pole charů (1..15)

v tomto mi ty chyby "nevyskakují"

Chyby mi vyskakují primárně v deklaraci proměnné pravděpodobnost, to by bylo logické např. při dělení číslem blízkým 0, ale i když tam dám "filtr" (if abs(...)<10^-3 then "trochu jiný poměr") tak to blbne, navíc tato čísla blízká 0 jsem podchytil oborem hodnot funkce (tudíž i fitness).

Jak už jsem psal v úvodu, tak mi ten program funguje, ale jen pro hodnotu pocj=100

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.84.150.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #6
-
0
-

#5 Kalgys
Nojo, já jsem odkojenej klasickým pascalem, kde typy musely vždy přesně sedět. Když tam máš dvojrozměrné pole charů a je to v tvém překladači kompatibilní s řetězcem, tak se v tom už poněkud ztrácím a v mém překladači tu chybu neodhalím.

Každopádně aby se to chovalo jinak pro jiný počet jednotek je vážná chyba, budeš muset použit debugger a hledat, kde se to cyklí a proč...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #7
-
0
-

#6 JoDiK
Se mi to podařilo upravit tak, že mi to jde zkompilovat a způsobilo to "všeobecnou chybu ochrany" takže tipuju, že asi nemáš pohlídané indexy nebo něco a zapisuje to mimo rozsah proměnných?

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #8
-
0
-

#7 JoDiK
jo, chyba 201, chyba rozsahu, takže jak jsem tušil...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #9
-
0
-

#8 JoDiK
Takže si v tom svém překladači zapni kontrolu rozsahu a oprav...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #10
-
0
-

Měl jsem chvilku, tak jsem se ti na to ještě kouknul.

Chyba s počtem jiným než 100 je podle mě tady (je to na několika místech):

p:=random(100)+1;

mělo by být:

p:=random(pocj)+1;

No a další chybou aspoň u mě (BP7) je aritmetické přetečení u výpočtu bintodec do funkce strtoint se předávají řetězce typu '#0' '#0#0' a to se na celé číslo převést nedá, aspoň pascalské str z toho udělá -1345 nebo tak nějak...

Je možné, že novější překladač si s tím poradí,  BP7 for Windows už z toho udělá 0.

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
1. 11. 2012   #11
-
0
-

#10 JoDiK
Takže ověřeno, pro pocj=20 a elitu 10 (měla by asi být méně než pocj že?) to funguje (tedy neskončí to chybou a vyrobí soubor Body.nb ...)

Další pokus pocj 200, elita 30 funguje.

Tak to bylo asi v tom, co jsem psal...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
4. 11. 2012   #12
-
0
-

Pomohlo to? Bylo to tím?

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.233.–
Kalgys0
Návštěvník
4. 11. 2012   #13
-
0
-

#12 JoDiK
díky moc měj se 

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.84.150.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 1 host

Podobná vlákna

Chyba v programu — založil choice_

Úprava programu — založil Lolo24

Překlad programu — založil David Kolibřík

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý