× Aktuálně z oboru

Programátoři po celém světě dnes slaví Den programátorů [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]

PHP (II) - 4. lekcia

[ http://programujte.com/profil/684-peter-halmo/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       10. 10. 2005       13 811×

V tejto lekcii:

  • Escape
  • Konštanty
  • Funkcie pre prácu s premennými

4.1 Escape

Escape znamená v bežnej reči "označovanie spätným lomítkom". Ako by ste napísali túto vetu: Peter´s brother sain, „Ain´t that a hoot?“?a teraz správny kód:


Znak " " znamená, že nasledujúci znak má byť považovaný za literárny znak.

escape: význam:
' apostrof
" úvodzovky
nový riadok
začiatok riadku
tabulátor
\ spätné lomítko
$ dolár

4.2 Definovanie konštant

<>Konštanty sú hodnoty, ktoré sa nikdy nemenia, napr. v matematike je pí (hodnota 3,14 sa nikdy nemení) a plno iných. Teraz vám ukážem ako fungujú konštanty v PHP. Teraz si predstavte, že robíte internetovú stránku, v ktorej sa nachádzajú samé texty, ktoré sa opakujú a nechce sa vám ich stále vypisovať...jednoduché riešenie použijeme konštanty :).


Najprv si niečo nadefinujete a používate :)

4.3 Funkcie pre prácu s premennými

gettype() - zisťuje dátový typ premennej a môže vrátiť hodnotu:

integer celé číslo
double desatinné číslo
string reťazec
array pole
object objekt
class trieda
unkown type neznámy typ

settype() - explicitne nastavuje typ premennej. Typ je zapísaný ako reťazec. Keď sa typ nedá nastaviť vypíše false.

isset() a unset() - sa používa na odstránenie premennej a tým aj uvolnením pamäti. Funkciu isset používame na zisťovanie, či bola premennej priradená hodnota.

empty() - je skoro opakom funkcie isset. Vracia true, ked nie je premenná nastavená.

is...() - táto funkcia zisťuje, či je premenná napr. celým číslom. is_integer(), desatinným číslom is_double()...

...val1()táto funkcia slúži na explicitné nastavenie typu premennej.

V ďalšej lekcii:

  • aritmetické operátory
  • operátory porovnávacie, logické, pre spojovanie reťazcov...

  • Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/1970010162-php-ii-4-lekcia/ ].