× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

Práca s grafikou IX. - Farebný prechod

[ http://programujte.com/profil/1863-marek/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       16. 12. 2005       8 793×

V tomto článku by som vám chcel ukázať, ako spraviť funkciu na plynulý prechod medzi dvoma farbami.

Možno presne neviete, čo farebný prechod je a ako vyzerá, preto som si na ukážku pripravil jeden obrázok.

Na tomto obrázku vidíte farebný prechod z modrej do červenej farby.

Teraz si popíšme farebný prechod z teoretického hľadiska. Obidve farby sa najskôr rozložia na RGB zložky. Potom sa bude prevádzať cyklus. Cyklus bude mať toľko opakovaní, aká je šírka obrázku. Pri každom opakovaní sa budú počítať RGB zložky podla nasledovného vzorca:

r = r1 - ((r1 - r2) / X) * i
g = g1 - ((g1 - g2) / X) * i
b = b1 - ((b1 - b2) / X) * i

pri čom platí:

  • r1 – červená zložka prvej farby
  • r2 – červená zložka druhej farby
  • X – šírka obrázku
  • i – na začiatku cyklusu bude mat hodnotu 0 a každým opakovaním sa zvýši o 1

Samotné počítanie si ešte môžeme trochu urýchliť. Kedže sa r1, r2 a X počas cyklusu meniť nebude, môžeme (g1 - g2) / X vypočítať na začiatku funkcie a zapísať do premennej. Ďalej už budeme pracovať len s tou premennou.

Toľko k teórii. Teraz prejdime k samotnej funkcii. Funkcia bude mať tri parametre. Prvým bude obrázok, na ktorý farebný prechod vykreslíme, druhým bude prvá farba a tretím bude druhá farba. Výsledná funkcia bude vyzerať takto:

Private Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long

Private Function Farebny_Prechod(Picture As PictureBox, Color1 As Long, Color2 As Long)
Dim X, Y, r, g, b, r1, g1, b1, r2, g2, b2 As Integer
Dim bufr, bufg, bufb As Double

X = (Picture.ScaleWidth) / 15 - 1
Y = (Picture.ScaleHeight) / 15
b1 = Color1  256  256
g1 = (Color1  256) Mod 256
r1 = Color1 Mod 256
b2 = Color2  256  256
g2 = (Color2  256) Mod 256
r2 = Color2 Mod 256

bufr = (r1 - r2) / X
bufg = (g1 - g2) / X
bufb = (b1 - b2) / X

For i = 0 To X

r = r1 - bufr * i
g = g1 - bufg * i
b = b1 - bufb * i

Picture.Line (i * 15, 0)-(i * 15, Y * 15), RGB(r, g, b)

Next i

Picture.Refresh
End Function

Na záver pridávam ešte zdroják [ http://programujte.com/file.php?id=25_1132949862_farebny_prechod ], ktorý odporúčam stiahnuť si, lebo obsahuje aj jednoduchý námet na vlastný color dialog.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2005112503-praca-s-grafikou-ix-farebny-prechod/ ].