× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

MySQL – 8. lekcia - Final

[ http://programujte.com/profil/20356-martin-gulac/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       20. 4. 2006       25 933×

V dnešnej poslednej lekcii vám ukážem, čo sa všetko dá spraviť v MySQL. Ako napríklad vypísanie aktuálnej verzie, používateľa, dátumu a času, rôznych matematických funkcií a veľa iných vecí.

K aktuálnemu výpisu dátumu času, používateľa a verzie môžeme použiť príkaz:

mysql> SELECT NOW(),USER(), VERSION()\G

Odpoveď servera:


*************************** 1. row ***************************
  NOW(): 2006-04-12 12:35:52
  USER(): ODBC@localhost
VERSION(): 3.23.51-nt
1 row in set (0.00 sec)

Ako sme si mohli všimnúť, namiesto stredníka ; sme použili \G. Ten nám ukončí riadok a výsledky potom zobrazí v zvislom formátu. Použitím malého písmenka g sa nám len SQL dotaz ukončí a klasicky vypíše.

MySQL môžeme používať aj ako kalkulačku nakoľko sa v nej dajú vypočítať rôzne výpočty. Spomeniem aspoň pár základných.

Základné matematické operácie

Základné operacié „+ - * /“ sa v prípade dlhšieho zápisu dávajú do zátvoriek.

mysql> SELECT 10+10;

Odpoveď servera:


+-------+
| 10+10 |
+-------+
|  20 |
+-------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> SELECT 15*15;

Odpoveď servera:


+-------+
| 15*15 |
+-------+
|  225 |
+-------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT (23*5)+6-(20/10);

Odpoveď servera:


+------------------+
| (23*5)+6-(20/10) |
+------------------+
|      119.00 |
+------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Hodnotu PI vracia zápis:

mysql> SELECT pi();

Odpoveď servera:


+----------+
| PI()   |
+----------+
| 3.141593 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

Druhú odmocninu x čísla získame zápisom:

mysql> SELECT SQRT(625);

Odpoveď servera:


+-----------+
| SQRT(625) |
+-----------+
| 25.000000 |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Funkcie pre prácu s reťazcami

 • ASCII(str)
  Vracia ASCII kód prvého znaku reťazca str zľava. Vracia hodnotu 0, ak je str reťazec prázdny, a NULL, ak je str NULL.
 • mysql> SELECT ASCII('abc');

  Odpoveď servera:

  
  +--------------+
  | ASCII('abc') |
  +--------------+
  |      97 |
  +--------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • BIN(N)
  Vracia hodnotu n v binárnom tvare ako reťazec.
 • mysql> SELECT BIN(2);

  Odpoveď servera:

  
  +--------+
  | BIN(2) |
  +--------+
  | 10   |
  +--------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • CHAR(n1,n2,...)
  Interpretuje argumenty ako kódy ASCII a vracia reťazec obsahujúci zreťazenie týchto kódov. Argumenty NULL sa ignorujú.
 • mysql> SELECT CHAR(89,56,80);

  Odpoveď servera:

  
  +----------------+
  | CHAR(89,56,80) |
  +----------------+
  | Y8P      |
  +----------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • HEX
  Vracia hexadecimálný reťazec.
 • mysql> SELECT HEX(255);

  Odpoveď servera:

  
  +----------+
  | HEX(255) |
  +----------+
  | FF    |
  +----------+
  1 row in set (0.01 sec)
  
 • LENGTH(str)
  Vracia dĺžku reťazca str.
 • mysql> SELECT LENGTH('abcde');

  Odpoveď servera:

  
  +-----------------+
  | LENGTH('abcde') |
  +-----------------+
  |        5 |
  +-----------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • REVERSE(str)
  Vracia reťazec str, v ktorom sú znaky v opačnom poradí. Vracia NULL, pokiaľ je NULL.
 • mysql> SELECT REVERSE('abcdefghchijklmnoprstuvxyz');

  Odpoveď servera:

  
  +---------------------------------------+
  | REVERSE('abcdefghchijklmnoprstuvxyz') |
  +---------------------------------------+
  | zyxvutsrponmlkjihchgfedcba      |
  +---------------------------------------+
  

  Práca s časom

 • DAYOFYEAR(date)
  Vracia poradové číslo dňa v roku z hodnoty date v rozsahu 1 až 366.
 • mysql> SELECT DAYOFYEAR('2006-04-13');

  Odpoveď servera:

  
  +-------------------------+
  | DAYOFYEAR('2006-04-13') |
  +-------------------------+
  |           103 |
  +-------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • MONTHNAME(date)
  Vracia názov mesiaca z hodnoty date.
 • mysql> SELECT MONTHNAME('2006-04-13');

  Odpoveď servera:

  
  +-------------------------+
  | MONTHNAME('2006-04-13') |
  +-------------------------+
  | April          |
  +-------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 • NOW()
  Vracia aktuálny dátum a čas ako reťazec vo formáte CCYY-MM-DD hh:mm:ss, alebo ako číslo vo formáte CCYYMMDDhhmmss v závislosti na tom, v akom kontexte sa zavolajú.
 • mysql> SELECT NOW();

  Odpoveď servera:

  
  +---------------------+
  | NOW()        |
  +---------------------+
  | 2006-04-12 13:41:29 |
  +---------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  

  Záver

  Čo dodať na záver, snáď len ĎAKUJEM za vašu pozornosť a čas strávený pri čítaní týchto lekcií a dúfam, že vás naučily tie správne základy ohľadom databázového programovania v prostredí MySQL


  Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006041701-mysql-8-lekcia-final/ ].