× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

50GB dvojvrstvové Blu-ray médiá

[ http://programujte.com/profil/684-peter-halmo/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/75-martin-zak/ ]Google [ :?rel=author ]       25. 8. 2006       6 846×

Spoločnosť Sony oznámila, že začala do USA dodávať zapisovateľné dvojvrstvové Blu-ray médiá s kapacitou 50 GB. Potvrdila takisto, že ešte v tomto roku dodá na trh aj prepisovateľné dvojvrstvové médiá s touto kapacitou. Dve vrstvy, každá s kapacitou 25 GB, majú pomôcť v boji proti konkurenčnému formátu HD-DVD. Zatiaľčo formát HD-DVD umožnil zaznamenávať na médium prvé filmové tituly s dátovým tokom 15–18 Mb/s, jednovrstvové Blu-ray médiá poskytly prenosovú rýchlosť „iba“ 10–12 Mb/s. Dvojvrstvové médiá BD-R však umožnia dátový tok až 24 Mb/s, pričom v tejto kvalite možno zaznamenať až 4 hodiny HD videa. Disky s kapacitami 100 a 200 GB, teda štyrmi alebo ôsmimi stopami, sú vo vývoji.

Zdroj: www.itnews.sk

Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006082301-50gb-dvojvrstvove-blu-ray-media/ ].