× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

(Ne)známé programy ve Windows - 1. část

[ http://programujte.com/profil/3632-michal-blazek/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       25. 10. 2006       33 349×

Operační systém Microsoft Windows XP ukrývá pod kapotou mnohem více programů, než zná většina uživatelů. Asi bude nejlepší se s těmito méně známými programy seznámit trochu blíže.

Každý z nás již určitě slyšel (nejméně desetkrát) od zastánců operačního systému GNU/Linux, že právě jejich systém je lepší a velká část své tvrzení obhajuje větou: „Můžu si tam nastavit všechno, co chci.“ Právě jedno z těchto tvrzení, kde byl Windows kritizován za něco, co v pohodě dokáže, mě inspirovalo k napsání tohoto seriálu. Vím, že v oblasti nastavení systému nemůže Windows GNU/Linuxu konkurovat, ale rozhodně mu můžu v tomto seriálu alespoň trošku spravit reputaci. V tomto třídílném seriálu se pokusím všem odhalit méně známé programy ve Windows. Část programů uvedených níže se ovládá pomocí příkazové řádky a druhá část má své vlastní GUI. Předem vás upozorňuji, že se nejedná o žádné přelomové programy, které hned začnete milovat a většinu z nich běžný uživatel v praxi ani nepoužije, ale někdy mohou být užitečné. Rozhodně jsem nevypsal (a v dalších dílech ani nevypíši) všechny méně známé programy, které jsou ve Windows. Za prvé, každý si slovní spojení „méně známé“ vysvětlí asi trochu jinak a za druhé, u některých spustitelných souborů jsem ani pomocí Internetu nedokázal zjistit jejich účel a některé mi připadaly naprosto zbytečné, takže jsem se jimi ani nezabýval. Při psaní krátkých definic jsem čerpal z nápovědy Windows (respektive příkazové řádky) a doplňoval jsem definice svými komentáři. V případě, že byl popis v nápovědě Windows příliš krkolomný, převedl jsem jej do lidštějšího tvaru, případně vysvětlil svými slovy.

append
Umožňuje programům otevírat datové soubory v zadaných adresářích, jako by byly v aktuálním adresáři.
arp
Možná jste již někdy slyšeli pojem ARP Poison Routing. Pokud ne, tak je to docela jednoduchá crackerská technika, proti které se dá pomocí tohoto příkazu docela účinně bránit. Ovšem původní účel tohoto příkazu je, že zobrazuje a upravuje tabulku pro překlad adres IP na fyzické adresy, které používá protokol ARP.
at
Příkaz AT plánuje spouštění příkazů a programů v počítači v zadaném čase a datu. Aby bylo možné příkaz AT použít, musí být spuštěna služba Plánovač úloh.
atmadm
Slouží ke sledování připojení a adres registrovaných nástrojem Správce volání ATM v síti ATM (Asynchronous Transfer Mode). Pomocí příkazu atmadm lze zobrazit statistiku příchozích a odchozích volání adaptérů ATM. Při použití bez parametrů zobrazí příkaz atmadm statistické údaje sledující stav aktivních připojení ATM.
attrib
Zobrazí nebo upraví atributy souboru.
auditusr
Nastaví zásady auditování pro jednotlivé uživatele.
bootcfg
Tento nástroj příkazového řádku lze použít ke konfiguraci, dotazům, změně nebo odstranění nastavení spouštěcí položky v souboru boot.ini. Při napsání bez parametrů zobrazí současné nastavení. V mém případě:
Nastavení spouštěcího zavaděče
--------------------
timeout: 30
default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

Spouštěcí položky
------------
Číslo ID_spouění:	1
Popisný název:		"Microsoft Windows XP Professional" 
Cesta:        	multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Možnosti načtení OS: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Pokud nejste fanouškem příkazové řádky a nebo máte radši GUI, tak můžete použít program msconfig, ale k tomu se ještě dostaneme v příští části.
cipher
Zobrazí nebo změní šifrování adresářů (souborů) na oddílech NTFS.
cacls
Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu (ACL) k souborům (nastavení přístupových práv).
chkdsk
Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu. Spouští se například při změně diskového prostoru (třeba pokud nainstalujete další operační systém a ten si vytvoří svůj oddíl) nebo pokud dojde k nekorektnímu ukončení systému. Může se také spustit tímto příkazem.
chkntfs
Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění počítače.
cliconfg
SQL Server Client Network Utility je grafický nástroj, který umožňuje provádět následující činnosti:
 • Vytvářet síťová protokolová připojení k zadaným serverům a měnit výchozí síťový protokol.
 • Zobrazit informace o síťových knihovnách aktuálně nainstalovaných v systému.
 • Zobrazit verzi knihovny DB-Library aktuálně nainstalovanou v systému a nastavit výchozí možnosti knihovny DB-Library.
 • Další informace o nástroji SQL Server Client Network Utility naleznete v části Managing Clients (Správa klientů) databáze informací SQL Server Books Online.
compact
Zobrazí nebo upraví kompresy souborů v oddílech NTFS.
dcomcnfg
Konzola MMC (Microsoft Management Console) obsahuje nástroje pro správu, které lze používat ke správě sítí, počítačů, služeb a dalších součástí systému.
ddeshare
Sdílená položka DDE je nástroj pro správu konverzací dynamické výměny dat (DDE) v síti. Pomocí programu Sdílená položka DDE můžete vytvořit, upravit a odstranit sdílené položky DDE, aby programy v jednom počítači mohly komunikovat a sdílet data s programy v jiných počítačích. Můžete také určit omezení zabezpečení sdílených položek DDE.
debug
Nápověda Windows uvádí, že debug je nástroj, který umožňuje testovat a upravovat programy, což není až tak úplně pravda, protože debug je 16bitový debugger (viz. seriál o crackingu) a s tím dnes moc programů opravdu upravovat nemůžete. Existuje 32 bitová nástavba tohoto nástroje, která se jmenuje grdb.
defrag
Defregmentace disku systému Windows, ale pro defregmentaci doporučuji jiný nástroj než ten ve Windows (např. skvělý Power Defragmenter).
diskpart
Slouží pro manipulaci s diskovými oddíly (nápověda se zobrazí s přepínačem /s). Ale pro tyto účely doporučuji použít specializovaný program, třeba jako Partition Magic (jednodušší ovládání a rozsáhlejší a bezpečnější funkce).
diskperf
Nastavení čítačů pevného disku.
driverquery
Umožňuje správci provést výčet a zobrazit seznam nainstalovaných ovladačů zařízení a jejich vlastností.
drwtsn32
Dr. Watson pro systém Windows je ladicí program chyb programů. Informace, které program Dr. Watson získává a zaznamenává do protokolu, potřebují pracovníci technické podpory ke stanovení chyby programu v počítači se systémem Windows. Kdykoli je zjištěna chyba, je vytvořen textový soubor (Drwtsn32.log), který může být pracovníkovi odborné pomoci doručen požadovaným způsobem. Máte také možnost vytvořit soubor se stavem systému, což je binární soubor, který může programátor načíst do ladicího programu.

dxdiag
Nástroj pro diagnostiku DirectX. Podává podrobné informace o instalovaných součástech a ovladačích DirectX. Umožňuje testovat funkčnost, diagnostikovat problémy a měnit systémovou konfiguraci pro zvýšení výkonnosti.
edlin
Primitivní textový editor ještě z prvních verzí MS-DOS.
eudcedit
Editor soukromých znaků. Umožňuje vytvářet vlastní znaky.

eventtriggers
Tento nástroj příkazového řádku umožňuje správci zobrazit a konfigurovat „Aktivační signály událostí„ v místním nebo vzdáleném systému.
eventvwr
Prohlížeč událostí. Obsahuje informace vyvolané jednotlivými programy a speciální sekci zde mají i antivirové programy.
exe2bin
Převede .EXE (spustitelné) soubory do binárního formátu (pokud nevíte co to je, tak vás odkazuji na náš seriál o číslicové technice).
expand
Dekomprimuje jeden nebo více zkomprimovaných souborů.
finger
Zobrazí údaje o uživateli zadaného systému, který má spuštěnu službu Finger. Výstup programu se může měnit v závislosti na vzdáleném systému.
fsquirt
Slouží k přenesení souborů pomocí rozhraní bluetooth (myslím, že není součástí základní instalace systému, ale jednoho z patchů od Microsoftu)
fsutil
Podrobné nastavení systému souborů a skrytých nastavení disku.
getmac
Umožňuje správci zobrazit adresu MAC pro jeden či více síťových adaptérů v systému.
gpresult
Zobrazí výslednou sadu zásad (RSoP) cílového uživatele a počítače.
gpupdate
Aktualizuje nastavení zásad skupiny.
ipxroute
Zobrazení a úprava informací o tabulkách směrování používaných protokolem IPX.

Dostali jsme se na konec první části tohoto seriálu. Možná bych měl ještě podotknout, že programy jsou vybírány z Windows XP a v nižších verzích nemusí být.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006101102-ne-zname-programy-ve-windows-1-cast/ ].