× Aktuálně z oboru

Vychází Game Ready ovladače pro Far Cry 5 [ clanek/2018040603-vychazi-game-ready-ovladace-pro-far-cry-5/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018040603-vychazi-game-ready-ovladace-pro-far-cry-5/ ]

How to – Informácie o platforme a prostredí, pomocou .NET frameworku

[ http://programujte.com/profil/2422-tomas-bosak/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/7799-martin-valent/ ]Google [ ?rel=author ]       7. 5. 2007       10 344×

Ako získať základné informácie o platforme a prostredí počítača, pomocou .NET frameworku.

Oblasť mien System [ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.aspx ] poskytuje triedy pre najpoužívanejšie operácie. Medzi nimi sa nachádza trieda Environment [ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.environment.aspx ], ktorá nás bude zaujímať podrobnejšie.

Environment Class

Ako je vidno z MSDN dokumentácie, členy [ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.environment_members.aspx ] tejto triedy majú za úlohu poskytovať informácie, napríklad o argumentoch príkazového riadku, návratovom kóde, nastaveniach premenných prostredia, názve počítača, verzie OS a mnoho iného. Rýchly a jednoduchý prístup k členom triedy Environment umožňuje to, že veľa z nich je statických, takže nieje potrebné vytvárať inštanciu triedy. Nižšie je uvedený príklad na ilustráciu možností tejto triedy.

class Tester {

  static void Main() {
	Console.WriteLine("Nazov PC .................... {0}", Environment.MachineName);
	Console.WriteLine("Verzia OS ................... {0}", Environment.OSVersion);
	Console.WriteLine("Systemovy adresar ........... {0}", Environment.SystemDirectory);
	Console.WriteLine("Prihlaseny uzivatel ......... {0}", Environment.UserName);
	Console.WriteLine("Pocet CPU ................... {0}", Environment.ProcessorCount);
  
	String[] drives = Environment.GetLogicalDrives();
  	Console.WriteLine("Mechaniky ................... {0}", String.Join(" ", drives));
			
  	Console.ReadLine();
  }
}
Medzi ďalšie možnosti patrí aj schopnosť získať, a meniť, informácie o premenných prostredia (environmental variables), ktoré systém posiela aplikáciám, aby upravoval ich správanie. Nižšie uvediem základný výpis. Podrobnejšie informácie je možné zistiť na MSDN.

Console.WriteLine("Environment variables:\n\n");
IDictionary environmentVariables = Environment.GetEnvironmentVariables();
foreach (DictionaryEntry de in environmentVariables) {
  Console.WriteLine("{0} = {1}", de.Key, de.Value);
}

Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006112602-how-to-informacie-o-platforme-a-prostredi-pomocou-net-frameworku/ ].