× Aktuálně z oboru

Programátoři po celém světě dnes slaví Den programátorů [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]

ZM (1.07b) tutorial – cigareta – časť 2.

[ http://programujte.com/profil/7799-martin-valent/ ]Google [ ?rel=author ]       25. 12. 2006       11 743×

Pokračovanie v minulej časti tutorialu v tvorbe cigarety.

Teraz si jeden objekt s názvom Cigareta rozdelíme na jednotlivé časti: Vnútro, Filter, Papier, Popol. Označte v hornom panely faces, alebo stlačte na anglickej klávesnici 3. Označte vrch:

Prejdite v menu: Vytvořit… → Objekt → Oddělit, kliknite na označenú časť. Nastavte tieto parametre:

Takisto označte aj strednú časť a kliknite na ňu.

Teraz namiesto názvu „popol“, dajte papier. V menu objekty kliknite na popol a papier, aby vám ostalo označené len Cigareta.

(Ak nemáte menu „objekty“ viditeľné, tak si ho môžete aktivovať: Zobrazení → P. menu → obejkty.) Kliknite na túto funkciu:

V pohľade kde je vidieť vnútro filtru, označte stred (musíte mať označené faces).

Tiež prejdite do menu: Vytvořit… → Objekt → Oddělit, kliknite na označené. Názov dajte vnutro. Teraz odznačte všetky okrem „popol“. Spravte to iste, ako popisujem vyššie. Názov dajte „popol1“. Už je konečne objekt rozdelený, tak teraz ideme farbiť, poprípade textúrovať. Začneme celkom, to je v tomto prípade v objektoch s názvom Cigareta. Všetky ostatné v menu odznačte. Označte celý objekt, stlačte ALT + A, ako materiál vyberte filter a potvrďte. To isté spravte s „vnutro“, ale dajte materiál „vnutro“.

Momentálne naša cigarekta vyzerá takto:

Stlačte E, vyberte popol, naspodku vyberte hlavnú textúru (tú, ktorá je v prvom dieli) a potvrďte. Teraz nechajte označené len „popol“, v jednom s pohľadov prepnite na UV.

Označte celý objekt, ktorý vám ostal zobrazený. V menu: Povrch… → Textura… → Přidelit UV. A kliknite na objekt, v pohľade UV vám zobratí krúžok.

Znovu prejdite do menu: Modifikace… → Otočit, nechajte označené v hornom panely H (prepínať môžete vďaka tabulátoru).

Pomocou funkcie měřítko zväčšíme objekt v UV pohľade, aby textúra bola menšia. V menu: Modifikace… → Měřítko, kliknite na objekt v UV pohľade a potiahnite kurzor smerom hore tak, aby v pohľade 3D to bolo čo najreálnejšie.

Teraz nechajte označené papier a ostatné odznačte.

V menu nechajte označené len popol1. V menu: Povrch… → Textura… → Přidelit, označte celý objekt a kliknite naň. Už len zväčšite v UV pohľade tak, ako to popisujem vyššie.

V budúcom dieli už len pridáme dym a bude cigareta hotová.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006121004-zm-1-07b-tutorial-cigareta-cast-2/ ].