× Aktuálně z oboru

Programátoři po celém světě dnes slaví Den programátorů [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]

C++ – opakování

[ http://programujte.com/profil/20356-martin-bodocky/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       22. 2. 2008       20 020×

Opakovanie polí, reťazcov a štruktúr.

Test

 1. Ako by ste deklarovali nasledujúce premenné?
  1. meno je pole 30 prvkov typu char
  2. nazov je pole 100 prvkov typu short
  3. zamestnanec je pole 100 prvkov typu long
  4. pamat je pole 64 prvkov typu long double
 2. Deklaruje pole, ktoré obsahuje 6 prvok typu int, a inicializujte jeho prvých 5 prvkov.
 3. Napíšte príkaz, ktorý vypočíta súčet dvoch premenných z poľa v úlohe 2.
 4. Napíšte príkaz, ktorý zobrazí hodnotu druhého prvku typu float poľa plat.
 5. Deklarujte pole typu char a inicializujte ho reťazcom "Programujte.com".
 6. Navrhnite deklaráciu štruktúry, ktorá popisuje vás ako fyzickú osobu, mala by obsahovať váhu, výšku, vek, stav, zamestnanie a hobby. Túto štruktúru inicializujte.

Programátorské cvičenie

Vytvorte program, kde budete vkladať údaje do poľa 4 prvkov typu int a do poľa typu char. Program riadne otestujte, zistite ich veľkosť pomocou sizeof() a vysvetlite, čo sa stane, keď zadáte dlhší reťazec ako pole typu char. A ako sa to dá vyriešiť.

Záver

Nechcem to preháňať. Keď budete mať záujem sa viac otestovať, tak mi to pri odovzdávaní môžete vyjadriť komentárom, ďakujem. V ďalších dieloch budeme preberať ukazovatele a prácu s pamäťou. Nebude to jednoduché, tak sa tomu budeme venovať dosť dopodrobna.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2007061502-c-opakovani/ ].