× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

Co je systém ObjectGears a jak jej můžete využít

[ http://programujte.com/profil/20356-redakce/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/24875-tomas-cada/ ]Google [ ?rel=author ]       1. 3. 2019       5 121×

Vítejte u nové série článků pojednávající o systému ObjectGears [ https://www.objectgears.cz?f=prog ]. Autoři vás seznámí se systémem - k čemu jej můžete použít a případně jak vám pomůže přímo ve vašem businessu.

ObjectGears nabízí řešení pro řízení nejrůznějších IT procesů, znalostní bázi, evidenci projektového portfolia, jednoduchou evidenci úkolů a další. Můžete v něm řešit sdílení úkolů napříč firmou nebo i s externími partnery. Vašim zákazníkům můžete nabídnout portál pro zadávání požadavků, sledování čerpání servisních smluv atd. Jako dodavatel můžete vést evidenci zákazníků, kontaktů, sledovat obchodní příležitosti atd.

Můžete využít portál Service Desku, Systém katalogových požadavků, Incident a Problem management, Change a Release management. Můžete strukturovat vaše projekty a poskytovat managementu všechny potřebné informace online. ObjectGears je ale především platformou pro rychlý vývoj aplikací (Rapid Application Development). To znamená, že si v něm všechna řešení můžete snadno upravit dle svých potřeb a vytvořit i zcela nová, vlastní. Pokud evidujete nejrůznější informace (např. seznam dodavatelů, úkolů, budov a místností v nich, seznam certifikací…) a váš stávající systém vám nevyhovuje, pak je ObjectGears to pravé pro vás.

Systém ObjectGears je zaměřený na práci s informacemi. Pokud jsou informace mezi sebou provázány, pak si již nevystačíte s papírem a ani s Excelem. Zde již potřebujete aplikaci, pomocí níž lze informace prohledávat, filtrovat a přes vzájemné odkazy (reference) procházet.

Ve všech těchto případech vám systém ObjectGears [ https://www.objectgears.cz/platforma-objectgears?f=prog ] úspěšně pomůže [ https://www.objectgears.cz/platforma-objectgears?f=prog ].

Jednoduše řečeno, v systému ObjectGears si vytvoříte tabulky pro uložení dat, automaticky se vytvoří formuláře pro vyhledávání a prohlížení dat. Jednoduchým naklikáním přístupových rolí můžete uživatelům povolit jen určité operace, které mohou s daty provádět (číst, měnit, mazat). Pokud potřebujete implementovat další logiku (např. specifické výpočty), můžete použít skriptování v jazyce JavaScript nebo rozšíření pomocí modulů implementovaných v .NET jazyce (C#, VB.NET).

Samozřejmostí jsou exporty, importy a logování změn nad daty.

Kromě skriptování si vše jednoduše naklikáte. Nemusíte být žádný programátor, stačí jen vědět, jak má vypadat cílová evidence a po skriptování se inspirovat mnoha příklady z dokumentace.

Se systémem ObjectGears zároveň získáte i další výhody:

 • možnost rychlé změny datového modelu - rychle rozšíříte nebo zjednodušíte datový model
 • rychlá tvorba prototypu aplikace - již do hodiny mohou uživatelé začít zadávat informace 
 • přístup řízený pomocí rolí - různí uživatelé mohou jen číst, editovat či jen mazat záznamy z vybraných záznamů
 • logování a archivace změn - každou změnu můžete zpětně dohledat, kdo a kdy ji provedl
 • tvorba reportů - vytváření grafů, prostých a sumárních pohledů nad záznamy
 • exporty a importy z okolních systémů
 • neomezený počet vlastních workflow
 • možnost skriptování
 • automatická upozornění - upozornění generovaná na základě blížících se termínů zadaných v datech
 • emailová upozornění na základě změn v datech či volání ze skriptů
 • rozšiřitelnost na úrovni skriptů, .NET kódu a databáze - systém lze rozšířit na různých úrovních
 • ... a další vlastnosti [ https://www.objectgears.cz/seznam-vlastnosti?f=prog ] (porovnání [ https://www.objectgears.cz/extra-vyhody?f=prog ])

Proč systém ObjectGears vznikl

Na začátku našeho příběhu byly dva záměry. Prvním bylo vytvoření aplikace pro podporu týmů provozu. Důvodem byla nespokojenost s dostupnými nástroji na trhu, které by se daly využít jako Provozní deník – flexibilní aplikace, kterou by bylo možné upravovat dále dle potřeb.

Druhá skupina lidí chtěla vytvořit aplikaci pro evidenci všech možných závislostí mezi konfiguračními položkami v komplexním světě IT. Když jsme se o sobě dozvěděli a probrali naše vize, brzy jsme zjistili, že chceme oba pohledy spojit a vytvořit platformu, na které budeme moci modelovat jakékoli vztahy a řešit, jak provoz, tak projekty, architekturu a vlastně jakékoli business potřeby. Začali jsme tedy psát ne aplikaci pro provozní deník nebo evidenci architektury, ale platformu, na které tyto aplikace vytvoříme. V tom okamžiku vznikl systém ObjectGears tak, jak jej dnes můžete používat.

Systém ObjectGears v sobě neobsahuje nic o konkrétním řešení (znalostní báze, evidence úkolů, projektů nebo hardware) a je to dobře. Není zatížen konkrétními pohledy na tyto oblasti, které se navíc mohou lišit. Vše je modelováno až ve vrstvě modelů a proto lze také jednoduše upravit, rozšířit nebo zjednodušit, dle preferencí konkrétního zákazníka.

K aktuální verzi byla ještě dlouhá cesta. V současné době systém používá cca 100 různých objektů, poskytuje víc než 20 různých typů web partů a vše se dále rozšiřuje. Rozšíření navíc může realizovat i zákazník. Pokud má tedy představu o novém typu zobrazení dat, může si do ObjectGears dopsat vlastní web part a ten pak používat.

Klíčovým byla a je při vývoji motivace lidí, kteří na systému pracují. Získat maximum z potenciálu lidí je někdy těžké a klasický zaměstnanecký poměr nebývá ideální. Rozdíly v kreativitě a produktivitě lidí jsou enormní. Motivace, možnost realizovat své vize i drobná chytrá vylepšení a podílet se na tvorbě něčeho nového je velmi silným motorem. Zpětná vazba od zákazníků je pro nás hodně důležitá, hlavně od lidí, kteří systém skutečně využívají naplno, přemýšlí o něm a pak přicházejí s cennými podněty. Tím, jak se systém funkcionálně rozrůstá, je stále více možnosti, jak jej rozšiřovat a vylepšovat.

Na výběr máme širokou paletu prací od vývoje v databázi, v C# nebo CSS pro webové stránky. Přes tvorbu modelů a psaní dokumentace, blogu a tvorbu videí, až po hledání cest jak ObjectGears propagovat.

Pokud by se mezi čtenáři našli zájemci o spolupráci, budeme rádi, pokud nám napíší na info@objectgears.cz [ mailto:info@objectgears.cz ].

Zákazníci systému ObjectGears

Z našich zákazníků zde zmíníme ČSOB Leasing [ https://www.csobleasing.cz ], který ObjectGears používá pro Service Desk, Znalostní bázi, Katalogové požadavky, Incident a Problem management, Change a Release management a řízení celého projektového portfolia [ https://data.businessworld.cz/file/casestudy/2017/pripadova-studie-objectgears.pdf ].

Další zajímavou referencí je brněnský oXyShop [ https://www.oxyshop.cz ], který ObjectGears používá jako platformu a vytváří si na ní vlastní řešení pro správu IT aktiv a také např. pro rozúčtování nákladů na servery, licence atd.

Licence

Asi se nyní ptáte, zda ObjectGears můžete použít i vy? Z licenčního pohledu můžete systém ObjectGears použít soukromě i komerčně do 25 uživatelů bez jakékoli potřeby licencování a to v plné funkcionalitě. Při vyšším počtu již potřebujete zakoupit licenci [ https://www.objectgears.cz/licence?f=prog ]. Ty jsou odstupňované podle počtu uživatelů.

Řešení je tedy použitelné i ve velkých firmách, pokud jej bude používat do 25 uživatelů.

Provozovat ObjectGears lze na vašem serveru ve firmě, u vašeho hostingového partnera či jako službu na serverech ObjectGears. Zároveň máte neomezený počet instancí. Vytvořit si tak můžete vývojovou, testovací, akceptační a provozní instanci. Tak, aby byl zajištěn bezpečný vývoj a nasazení změn do provozu.

Z hlediska licence je jedno, kde ObjectGears běží a o jaký typ instance se jedná. Záleží jen na maximálním počtu uživatelů v dané instanci.

Hotová řešení

Spolu se systémem ObjectGears jsou volně dostupné již hotové modely [ https://www.objectgears.cz/reseni?f=prog ]. Ty můžete použít nebo upravit dle vlastních potřeb.

Máme připraveny modely pro:

 •  ITIL procesy (konfigurační databáze, Incident a Problem management, Change a Release management atd...)
 •  Katalog služeb
 •  Projekt management a kapacitní plánování
 •  Znalostní bázi - evidence znalostí, článků. Možnost vyhledávat, lokalizace do různých jazyků.
 •  Verzovaná dokumentace - dokumentace pro produkt, který provozujete/vydáváte v různých verzích. Možnost lokalizace do různých jazyků. Příkladem je naše dokumentace [ https://doc.objectgears.cz/vcd?f=prog ].
 •  EasyTask - evidence úkolů pro menší týmy. Tento model sami používáme při vývoji.
 •  ...a další [ https://www.objectgears.cz/reseni?f=prog ]

Jak s ObjectGears rozšířit vaše business portfolio

Pokud podnikáte v oblasti optimalizace procesů, business consultingu či vývoji software, můžete s námi spolupracovat jako partner realizovat příjmy z implementace, získat marži z prodeje licencí nebo vytvořit a prodávat vlastní řešení postavené na ObjectGears. Více informací včetně datasheetu naleznete na našich stránkách [ https://www.objectgears.cz/pro-partnery?f=prog ].

Při rozhodování o implementaci systému ObjectGears je zásadní fakt, že vytvoření nové aplikace v ObjectGears je pro firmy opravdu velmi jednoduché, rychlé a levné. Proto po první implementaci u zákazníka budou pravděpodobně následovat další implementace, protože přesunutím více aplikací do systému ObjectGears získává zákazník další výhody:

 • možnost propojení dat mezi aplikacemi bez zbytečných exportů a importů (odstranění prodlev při migraci a zajištění konzistence dat)
 • rychlá tvorba online přehledů
 • každá nová aplikace může ihned využívat všechny možnosti systému (filtrování, přístup pomocí rolí, logování, skriptování...). Srovnejte se situací, kdy by bylo třeba každou aplikaci implementovat zvlášť.
 • jednotné prostředí (GUI) pro uživatele

Závěrem

Systém ObjectGears bude určitě zajímavou variantou ve chvíli, kdy budete rozhodovat o vytváření nových aplikací. Pokud se chcete dozvědět více, další informace získáte na webu Objectgears [ https://www.objectgears.cz?f=prog ], podívejte se na videa [ https://www.objectgears.cz/videa ] nebo si rovnou stáhněte instalaci [ https://www.objectgears.cz/stahnete-si-verzi-zdarma ].

Co příště?

V druhém dílu seriálu si povíme něco o tom, jak a kde stáhnout instalaci systému ObjectGears, co jsou instalační balíčky a instance. Ukážeme vám, jak pracovat s instalátorem a jak celý systém nainstalovat a rozběhnout.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2019021900-co-je-system-objectgears-a-jak-jej-muzete-vyuzit/ ].