× Aktuálně z oboru

Programátoři po celém světě dnes slaví Den programátorů [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]

Stavebnice umělé inteligence 1

[ http://programujte.com/profil/164-jaroslav-teda/ ]Google [ ?rel=author ]       zatím neprovedena       27. 5. 2024       2 115×

Článek popisuje první část stavebnice umělé inteligence. Obsahuje lineární a plošnou optimalizaci.  Demo verzi je možné použít pro výuku i zájmovou činnost. Profesionální verze je určena pro vývojáře, kteří chtějí integrovat popsané moduly do svých systémů.

Úvod

Inteligentní systémy přinášejí významné výhody, ale zpravidla vyžadují značné množství dat. Příprava takových datových souborů může být pro uživatele značný problém a může být překážkou v  nasazení těchto systémů v praktických úlohách.

Systémy, které jsem zde publikoval, jsem z počátku realizoval na PC jako samostatné programy. S ohledem na výše uvedené problémy jsem postupně doplňoval možnost vstupu dat jako export z Excelu nebo přímým přístupem z Excelu. Stále více se však ukazovala výhoda integrovat inteligentní části do nadřízeného systému a samostatné systémy ponechat jen jako demo verze.

V současnosti připravuji stavebnici z dosud vyvinutých modulů, jejíž první část popisuji dále. Obsahuje moduly lineární optimalizace, optimalizaci šikmých řezů a optimalizaci pravidelných pravoúhlých tvarů. Další moduly již vyvinuté nebo nové budu doplňovat průběžně.

Cílem je poskytnout vývojářům prostředek pro zahrnutí ověřených modulů umělé inteligence do jejich systémů, umožnit jejich použití v praxi nebo prodej v licenci a také poskytnout tyto moduly pro výuku ve školách nebo zájmových útvarech.

Zaměřil jsem se na jednoduché použití systému s podrobnou dokumentací a komentovanými zdrojovými programy, které může zájemce využít přímo pro první pokusy a rozšiřovat podle potřeby. Po ověření demo verze představuje přechod na profesionální verzi jen záměna demo dll knihoven za dodané profesionální.

Popis stavebnice

Stavebnice DelProTab je první z řady stavebnic umělé inteligence. Můžete je použít pro jednoduché vložení do svého informačního systému nebo k vytvoření vlastní aplikace. 

Stavebnice obsahuje moduly vytvářející optimální plán dělení materiálu buď ve tvaru tyčí, nebo pravoúhlých tvarů. Její část určenou pro lineární dělení však můžete použít také pro jiné sekvenční plánování, například sestavení tavicích plánů, vytížení výrobních linek, pokud délku materiálu nahradíte hmotností nebo časem, plošné dělení také pro ukládání geometrických předmětů do skladu nebo zboží do nákladních automobilů.

Výhodou těchto modulů je vedle jednoduché implementace také to, že obsahují více než dvacetileté zkušenosti z vývoje praktických aplikací. Jejich vlastnosti si můžete vyzkoušet zdarma v demo verzi.

Moduly můžete použít dvěma způsoby:

  • Off-line verze pro optimalizaci vašich dat programem OptiRun.exe, který spustíte ze svého systému
  • On-line verze pro přímou integraci knihovny. Optgen.dll s využitím přiloženého komentovaného programu v C#.

Demo verze

Demo verze obou systému je k dispozici zdarma bez záruky, abyste si vytvořili vlastní jednoduchý systém nebo odzkoušeli připojení na svůj informační systém. Je časově omezená a je v ní omezen počet dělených kusů nebo dílců. Pro výuku a zájmové kroužky je k dispozici demo verze bez časového omezení. 

Po ověření můžete objednat plnou verzi kdy pouze nahradíte obě dll knihovny a licenční soubor bez jakýchkoliv dalších úprav.

Off-line verze – program OptiRun

Program OptiRun zpracuje připravená data a vytvoří optimální řezný plán. Startuje se z nadřízeného systému jako .exe program ve Windows 7 a vyšším. Obsahuje 3 moduly:

  • Lineární optimalizaci pro dělení materiálu ve tvaru tyčí na rovné kusy
  • Lineární optimalizaci pro dělení materiálu ve tvaru tyčí na šikmé kusy
  • Plošnou optimalizace pro dělení tabulí na pravoúhlé dílce

Program je k dispozici ve zdrojovém tvaru s podrobnými komentáři, můžete jej použít jak je nebo si jej upravit podle potřeby. Před použitím programu OptiRun si připravíte soubor profilů, nebo tabulí, ze kterých chcete nařezat kusy nebo dílce a soubor kusů nebo dílců, které chcete nařezat.

Lineární optimalizace

Lineární optimalizace pravoúhlých řezů se startuje příkazem OptiRun.exe  -l profily kusy výsledky přehled

Lineární optimalizace šikmých řezů se startuje příkazem OptiRun.exe -s profily kusy šířka výsledky přehled

kde profily a kusy jsou vstupní soubory, výsledky je optimalizovaný plán a přehled je krátký soubor s informacemi o ukončení optimalizace určený k testování zda už jsou výsledky kompletní.

Plošná optimalizace

Plošná optimalizace se startuje příkazem OptiRun.exe  -p tabule dílce výsledky přehled

Význam parametrů je obdobný jako u lineární optimalizace, struktura tabulí a dílců se liší od profilů a kusů

Podrobný popis je v dokumentaci, která je součástí systému.

Ověření

Moduly byly využívány a rozvíjeny od roku 2000 dosud v software pro dělení materiálu. Podobný program jako OptiRun s úpravami pro specifika provozu zákazníka byl použit zákazníkem v jeho systému který vytvořil ve Visual Basicu.

On-line verze – knihovna Optgen

Tento způsob použití je určen pro zkušenější programátory v C#. Pro lineární optimalizaci a optimalizaci šikmých tvarů se používá třída LinOpt, pro plošnou optimalizaci PlnOpt. Obě třídy mají metody pro vstup dat, nastavení provozních a systémových parametrů, ovládání optimalizace a získání výsledků.

Pro první seznámení je k dispozici komentovaný program OptiTest ve zdrojovém tvaru, který můžete dále rozšiřovat o svá data a přebírat výsledky nebo jinak upravit. Pro zkušené programátory je určena podrobná dokumentace.

K zajištění kompatibility je k dispozici také zdrojový tvar interface Optgen. Je určen pouze k překladu, nemůžete jej upravovat protože v dalších verzích se může změnit a své úpravy byste ztratili nebo je museli doplňovat znovu.

Ověření

Moduly byly využívány a rozvíjeny od roku 2000 dosud v software pro dělení materiálu a pro vytváření programů pro NC stroje buď jako samostatné systémy nebo v integraci do systémů zákazníků. Integrován byl také do intranetové aplikace a do aplikace napsané v ORACLE FORMS. 

Jak můžete produkt získat

Demo verzi si můžete zdarma objednat ve formuláři na webové stránce na www.optiintelligent.cz v záložce Stavebnice. Profesionální verzi si můžete také objednat na www.optiintelligent.cz.

Obchodní podmínky

Demo verzi můžete používat pro nekomerční účely, pro studium, výuku, a abyste si vyzkoušeli vlastnosti systému a jeho připojení na svůj systém. 

Profesionální verzi můžete po uhrazení licence používat následujícím způsobem:

  • Můžete ji použít ve svém informačním systému
  • Můžete svůj systém prodat zákazníkovi
  • Za vyšší cenu si můžete objednat licenci pro produkty, které dodáte zákazníkovi během období 1 roku. Tuto licenci pak bude možné dále prodlužovat.

Pro vytvoření licenčního souboru bude nutná přesná identifikace oprávněného uživatele, tj. jméno osoby a bydliště nebo datum narození, u společnosti název a sídlo.

S případnými dotazy se můžete obrátit na adresu autora jaroslav.teda@optiintelligent.cz.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2024052300-stavebnice-umele-inteligence-1/ ].