Programování ATMEGA8 – Assembler – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Programování ATMEGA8 – Assembler – Fórum – Programujte.comProgramování ATMEGA8 – Assembler – Fórum – Programujte.com

 

ppeter0
Návštěvník
14. 7. 2009   #1
-
0
-

Dobrý den,

Postavil jsem celý můj projekt podle této stránky: http://pier.own.cz/index.php?text=3-robot-stopar (je zde i technická dokumentace a vše potřebné, i s videem).
A teď už zbývá naprogramovat procesor, což se mi nezdá zrovna jednoduché.
V plné funkci se mi podařilo zprovoznit displej a né úplně všechny chody :( zvlásť ty chody s infradiodami.
Pokud jste někdo zkušený programátor ASM tak mi pls pomozte, pač já už jsem v koncích :( ...
Díky moc !


MOJE VERZE:


;**********************************************************************
;Program pro sledování čáry


;**********************************************************************
;*********** INICIALIZACE *********************************************
;**********************************************************************

;----- Definiční soubor Atmega8 -----
.include "m8def.inc"

;----- Pojmenování registrů -----
.def Temp = R16
.def Delay1 = R17
.def Delay2 = R18
.def Delay3 = R19

;----- Nastavení portů a registrů
RESET: ldi Temp,0b00000001 ; nastavuje všechny bity v Temp na 0
out DDRB,Temp ; nastavuje port B jako vstupní
ldi Temp,0b11101111
out DDRC,Temp ; nastavuje port C jako výstupní
ldi Temp,0b11111111
out DDRD,Temp ; nastavuje port D jako výstupní

ser Delay1
ser Delay2
ser Delay3

;*********** Inicializace zásobníku
ldi Temp,LOW(RAMEND)
out SPL,Temp
ldi Temp,HIGH(RAMEND)
out SPH,Temp
;**********************************************************************
;*********** HLAVNÍ PROGRAM *******************************************
;**********************************************************************


;----------------------------------------------------------------------
;------------ HLAVNÍ NABÍDKA FUNKCÍ -----------------------------------

;----- Funkce 1 - Demo ----------

MENU: ldi Temp,0b01111001 ; do Temp binarni kod pro 1 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 1 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp JEDNA
rjmp MENU

JEDNA: sbis PINB,0x6
rjmp MENU2
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp DEMO
;-----
rjmp JEDNA


;----- Funkce 2 - Sledování čáry ----------

MENU2: ldi Temp,0b00100100 ; do Temp binarni kod pro 2 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 2 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp DVA
rjmp MENU2

DVA: sbis PINB,0x6
rjmp MENU3
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp LINE
;-----
rjmp DVA


;----- Funkce 3 - ukázka detekce překážek infrasenzorem ----------

MENU3: ldi Temp,0b00110000 ; do Temp binarni kod pro 3 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 3 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp TRI
rjmp MENU3

TRI: sbis PINB,0x6
rjmp MENU4
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp FCE1
;-----
rjmp TRI


;----- Funkce 4 - ukázka detekce překážek tykadly ----------

MENU4: ldi Temp,0b00011001 ; do Temp binarni kod pro 4 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 4 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp CTYR
rjmp MENU4

CTYR: sbis PINB,0x6
rjmp MENU5
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp FCE2
;-----
rjmp CTYR


;----- Funkce 5 - náhodná jízda ----------

MENU5: ldi Temp,0b00010010 ; do Temp binarni kod pro 5 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 5 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp PET
rjmp MENU5

PET: sbis PINB,0x6
rjmp MENU6
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp NAHOD
;-----
rjmp PET


;----- Funkce 6 - náhodná jízda ----------

MENU6: ldi Temp,0b00000010 ; do Temp binarni kod pro 6 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 6 na disp
sbic PINB,0x6
rjmp SEST
rjmp MENU6

SEST: sbis PINB,0x6
rjmp MENU
;-----
sbis PINB,0x7
rjmp LINE2
;-----
rjmp SEST

;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE UKÁZKOVÁ JÍZDA -----------------------------------


DEMO: rcall DLY2S
ldi Temp,0b01111001 ; do Temp binarni kod pro 1 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 1 na disp

rcall VPRAVO
rjmp STOP

rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall STOOS
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall STOOS
rcall TRISTA
rcall VZAD
rcall VZAD
rcall STOOS
rcall VZAD
rcall VZAD
rcall STOOS
rcall VPRAJ
rcall VPRAJ
rcall VLEJ
rcall VLEJ
rcall VPRAJ
rcall VPRAJ
rcall VLEJ
rcall VLEJ
rcall VPRAJ
rcall VPRAJ
rcall VLEJ
rcall VLEJ
rcall VPRAJ
rcall VPRAJ
rcall VLEJ
rcall VLEJ
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VLEVO
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall TRISTA

STOP: rjmp STOP


;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE SLEDOVÁNÍ ČÁRY -----------------------------------


LINE: rcall DLY2S
ldi Temp,0b00100100 ; do Temp binarni kod pro 2 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 2 na disp


;----- Levé kolo ----------

LEVE: cbi PORTC,1 ; *** 0 na motor 1

;-----
sbic PINB,0x1 ; načtení levého čidla
rjmp PRAVE
;-----
sbi PORTC,1 ; *** 1 na motor 1


sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,37 ;1
DLY1: dec Delay1 ;1
brne DLY1 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp OBJET

sbis PINB,0x4
rjmp OBJET2

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY2: dec Delay1
brne DLY2

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,37 ;1
DLY11: dec Delay1 ;1
brne DLY11 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp OBJET

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY22: dec Delay1
brne DLY22


;----- Pravé kolo ----------

PRAVE: cbi PORTC,3 ; *** 0 na motor 2

;-----
sbic PINB,0x2 ; načtení pravého čidla
rjmp LEVE ;
;-----
sbi PORTC,3 ; *** 1 na motor 2


sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,37 ;1
DLY3: dec Delay1 ;1
brne DLY3 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp OBJET

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY4: dec Delay1
brne DLY4


sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,37 ;1
DLY33: dec Delay1 ;1
brne DLY33 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp OBJET

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,31
DLY44: dec Delay1
brne DLY44
nop

rjmp LEVE ; smyčka jízda

OBJET2: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
rcall VZADK
rjmp OBJET

;------------------
OBJET: cbi PORTC,0 ; objížděcí manévr
cbi PORTC,1
cbi PORTC,2
cbi PORTC,3

rcall VPRAVO

rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VLEVO

rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VPRED
rcall VPRED

rcall VLEVO

cbi PORTC,0
cbi PORTC,1
cbi PORTC,2
cbi PORTC,3
;-----
sbi PORTC,1
sbi PORTC,3

LOOP4: sbic PINB,0x1 ; nalezena čára?
rjmp NUL

rjmp LOOP4

NUL: cbi PORTC,0
cbi PORTC,1
cbi PORTC,2
cbi PORTC,3
rcall VPRAVO2
rjmp LEVE ; pokračování ve sledování čáry


;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE - UKÁZKA DETEKCE PŘEKÁŽKY INFRASENZOREM ----------


FCE1: rcall DLY2S
ldi Temp,0b00110000 ; do Temp binarni kod pro 3 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 3 na disp


;----- Levé kolo ----------

LEVE1: cbi PORTC,1 ; *** 0 na motor 1

sbi PORTC,1 ; *** 1 na motor 1

rcall DLY

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLY5: dec Delay1 ;1
brne DLY5 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJ

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY6: dec Delay1
brne DLY6

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLY55: dec Delay1 ;1
brne DLY55 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJ

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY66: dec Delay1
brne DLY66


;----- Pravé kolo ----------

cbi PORTC,3 ; *** 0 na motor 2

sbi PORTC,3 ; *** 1 na motor 2

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLY7: dec Delay1 ;1
brne DLY7 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJ

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLY8: dec Delay1
brne DLY8


sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLY77: dec Delay1 ;1
brne DLY77 ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJ

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,31
DLY88: dec Delay1
brne DLY88
nop

rjmp LEVE1 ; smyčka jízda


STUJ: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
rjmp STUJ


;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE - UKÁZKA DETEKCE PŘEKÁŽKY INFRASENZOREM ----------

FCE2: rcall DLY2S
ldi Temp,0b00011001 ; do Temp binarni kod pro 4 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 4 na disp

OPAK: sbi PORTC,1
sbi PORTC,3

sbis PINB,0x4
rjmp STUJC
sbis PINB,0x5
rjmp STUJC

rjmp OPAK

STUJC: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
rcall VZADK
rjmp STUJ


;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE - NÁHODNÁ JÍZDA ----------

NAHOD: rcall DLY2S
ldi Temp,0b00010010 ; do Temp binarni kod pro 5 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 5 na disp


;----- Levé kolo ----------

LEVE2: cbi PORTC,0
cbi PORTC,1 ; *** 0 na motor 1

sbi PORTC,1 ; *** 1 na motor 1

sbis PINB,0x4
rjmp STUJL

sbi PORTC,5 ; ir led
sbi PORTB,0 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYA: dec Delay1 ;1
brne DLYA ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJO

cbi PORTC,5 ; ir led
cbi PORTB,0 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYB: dec Delay1
brne DLYB

sbi PORTC,5 ; ir led
sbi PORTB,0 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYAA: dec Delay1 ;1
brne DLYAA ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJO

cbi PORTC,5 ; ir led
cbi PORTB,0 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYBB: dec Delay1
brne DLYBB


;----- Pravé kolo ----------

cbi PORTC,3 ; *** 0 na motor 2

sbi PORTC,3 ; *** 1 na motor 2


sbis PINB,0x5
rjmp STUJL

sbi PORTC,5 ; ir led
sbi PORTB,0 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYC: dec Delay1 ;1
brne DLYC ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJO

cbi PORTC,5 ; ir led
cbi PORTB,0 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYD: dec Delay1
brne DLYD


sbi PORTC,5 ; ir led
sbi PORTB,0 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYCC: dec Delay1 ;1
brne DLYCC ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp STUJO

cbi PORTC,5 ; ir led
cbi PORTB,0 ; ir led

ldi Delay1,31
DLYDD: dec Delay1
brne DLYDD
nop

rjmp LEVE2 ; smyčka jízda

STUJO: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
rcall VPRAVO3
rjmp LEVE2

STUJL: cbi PORTC,0
cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
rcall VZADK
rcall VPRAVO3
rjmp LEVE2


OTOC: cbi PORTC,1
cbi PORTC,0 ; *** 0 na motor 1 ------------------------

sbi PORTC,0 ; *** 1 na motor 1sbis PINB,0x4
rjmp STUJL

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYM: dec Delay1 ;1
brne DLYM ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp LEVE2

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYN: dec Delay1
brne DLYN

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYMM: dec Delay1 ;1
brne DLYMM ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp LEVE2

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYNN: dec Delay1
brne DLYNN


;----- Pravé kolo ----------

cbi PORTC,3 ; *** 0 na motor 2

sbi PORTC,3 ; *** 1 na motor 2

sbis PINB,0x5
rjmp STUJL

sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYO: dec Delay1 ;1
brne DLYO ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp LEVE2

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,32
DLYP: dec Delay1
brne DLYP


sbi PORTC,5 ; ir led
ldi Delay1,36 ;1
DLYOO: dec Delay1 ;1
brne DLYOO ;2

sbis PINC,0x4 ; kontrola IR přijímače
rjmp LEVE2

cbi PORTC,5 ; ir led

ldi Delay1,31
DLYPP: dec Delay1
brne DLYPP
nop

rjmp OTOC ; smyčka jízda


;----------------------------------------------------------------------
;------------ FUNKCE SLEDOVÁNÍ ČÁRY -----------------------------------


LINE2: rcall DLY2S
ldi Temp,0b00000010 ; do Temp binarni kod pro 6 na disp
out PORTD,Temp ; zobrazení 6 na disp


;----- Levé kolo ----------

LEVE4: cbi PORTC,1 ; *** 0 na motor 1

;-----
sbic PINB,0x1 ; načtení levého čidla
rjmp PRAVE4
;-----
sbi PORTC,1 ; *** 1 na motor 1


;----- Pravé kolo ----------

PRAVE4: cbi PORTC,3 ; *** 0 na motor 2

;-----
sbic PINB,0x2 ; načtení pravého čidla
rjmp LEVE4 ;
;-----
sbi PORTC,3 ; *** 1 na motor 2

rjmp LEVE4 ; smyčka jízda


;*********************************************************************
;*********************************************************************
;********** PODPROGRAMY **********************************************
;*********************************************************************
;*********************************************************************;----- Podprogram zpoždění 2s ----------
DLY2S: ldi Temp,0b01111111 ; do Temp binarni kod pro . na disp
out PORTD,Temp ; zobrazí .
dec Delay1
brne DLY2S
ldi Delay1,100 ; dává do R16 konstantu 16
dec Delay2
brne DLY2S
dec Delay3
brne DLY2S
ret


DLY: ldi Delay1,50
ldi Delay2,0
DECR: dec Delay1
brne DECR
dec Delay2
brne DECR
ret

;----- Podprogram otočení o 90° vpravo ----------
VPRAVO: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,4

LOOP: cbi PORTC,0
cbi PORTC,3

sbi PORTC,0
sbi PORTC,3

dec Delay1
brne LOOP
dec Delay2
brne LOOP
dec Delay3
brne LOOP
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nopcbi PORTC,0
cbi PORTC,3
ret


;----- Podprogram otočení o 90° vpravo 2 - menší úhel ----------
VPRAVO2: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,3

LOOP10: cbi PORTC,0
cbi PORTC,3

sbi PORTC,0
sbi PORTC,3

dec Delay1
brne LOOP10
dec Delay2
brne LOOP10
dec Delay3
brne LOOP10
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nopcbi PORTC,0
cbi PORTC,3
ret

;----- Podprogram otočení o 90° vpravo 3 - 30° ----------
VPRAVO3: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,1

LOOP11: cbi PORTC,0
cbi PORTC,3

sbi PORTC,0
sbi PORTC,3

dec Delay1
brne LOOP11
dec Delay2
brne LOOP11
dec Delay3
brne LOOP11
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nopcbi PORTC,0
cbi PORTC,3
ret


;----- Podprogram otočení o 90° vlevo ----------
VLEVO: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,4

LOOP2: cbi PORTC,1
cbi PORTC,2

sbi PORTC,1
sbi PORTC,2

dec Delay1
brne LOOP2
dec Delay2
brne LOOP2
dec Delay3
brne LOOP2
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop

cbi PORTC,1
cbi PORTC,2
ret
;----- Podprogram kroku vpřed ----------
VPRED: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,6

LOOP3: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3

sbi PORTC,1
sbi PORTC,3

dec Delay1
brne LOOP3
dec Delay2
brne LOOP3
dec Delay3
brne LOOP3

cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
ret
;----- Podprogram kroku vzad ----------
VZAD: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,10

LOOP5: cbi PORTC,0
cbi PORTC,2

sbi PORTC,0
sbi PORTC,2

dec Delay1
brne LOOP5
dec Delay2
brne LOOP5
dec Delay3
brne LOOP5

cbi PORTC,0
cbi PORTC,2
ret

;----- Podprogram otočky o 180° doprava ----------
STOOS: rcall VPRAVO
rcall VPRAVO
ret

;----- Podprogram otočky o 360° doprava ----------
TRISTA: rcall VPRAVO
rcall VPRAVO
rcall VPRAVO
rcall VPRAVO
ret

;----- Podprogram otočení o 90° vpravo jednim kolem ----------
VPRAJ: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,10

LOOP6: cbi PORTC,0
cbi PORTC,3

sbi PORTC,3

dec Delay1
brne LOOP6
dec Delay2
brne LOOP6
dec Delay3
brne LOOP6
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop

cbi PORTC,0
cbi PORTC,3
ret

;----- Podprogram otočení o 90° vlevo jednim kolem ----------
VLEJ: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,10

LOOP7: cbi PORTC,1
cbi PORTC,3

sbi PORTC,1

dec Delay1
brne LOOP7
dec Delay2
brne LOOP7
dec Delay3
brne LOOP7
nop ; doladění 90°
nop
nop
nop
nop
nop
nop

cbi PORTC,1
cbi PORTC,3
ret

;----- Podprogram malého kroku vzad ----------
VZADK: ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,5

LOOP9: cbi PORTC,0
cbi PORTC,2

sbi PORTC,0
sbi PORTC,2

dec Delay1
brne LOOP9
dec Delay2
brne LOOP9
dec Delay3
brne LOOP9

cbi PORTC,0
cbi PORTC,2
ret

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
15. 7. 2009   #2
-
0
-

Mechanickou část už máš plně hotovou, aby to nebylo slepý babrání v ničem?
Přijde mi to, že ti chybí jasný koncept,
Zastaveni se pred prekazkou je variaci na sledovani cary a nechapu proc by ti
v tomto pripade prestalo zahadne fungovat, mas tam Stuj a Akrobaticke stuj,
to neni provedeno?
K necemu to bude az sem hodis treba foto a reknes ze chces udelat neco z
nasledujiciho (nebo se v tom chces dosavadnim stylem babrat vecne)?
a)Jako vytlačení z kruhu při boji, to by byly potřeba 2 kousky.
b)Arena
Najití cíle(bílý kruh x1,y1), dotlačení pohyblivé věci(nalezená překážka s
uložením x2,y2) k cíli pomocí jednoduchého ukládání
souřadnic x,y (s přesnějším dohledáním) podle směru a délky pohybu.
To základní co robot umí je ve specifikaci onoho Gurustudenta a neni na tom
co dál bastlit. Nejde o to to mermomocí zítra mít ale mít přesně co dělat!

Vpravo2 jako částečné otočení je o ničem, Nahodna jizda postrada opravdovejsi
prvek "nahodnosti", něco jako žádné přesně definované doby zatáčení
ser Delay1
ser Delay2
ldi Delay3,4 -> random
Word hodnota s přičítáním,násobenim,xorovánim a modulo 2 jako po kosntantní
době definovanou změnu pohybu z jízdy vpřed / točení, víc to seskládávej z podprogramů, máš v tom chaos.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
16. 7. 2009   #3
-
0
-

To nemá mít funkci "vytlačování z areny" apod. Přesná funkce toho trackera je v tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=MUXBeZzD16w
OBRÁZEK
http://pier.own.cz/images/robotstopar/stopar6.JPG

Já už sem fakt v koncích co se týče programování, nejsem v tom tak sběhlí abych to dal dohromady.
Já bych ti byl moc vděčný kdyby jsi to nějak doupravil do správného tvaru, aby to fungovalo jako na tom videu.
Můžu ti poslat současné video jak to funguje s tímto programem.
Díky moc, jsem schopen pro tebe i něco obětovat, ber mě za slovo ;) !

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
16. 7. 2009   #4
-
0
-

Joj vidět video co to dělá na tuhlec trapně * jednoduchej zdroják bych neodmítl. Abdukcí já si tu předevšim předl, předl - předu len, co z něj asi bude jen? Však se doví, kdo si vyčká, bude z něho košilička jako z vodních bílých pěn...

Dedukcí, když ti funguje sledování čáry, tak můžeš mít problém jen s doladěním - korigováním milimetrů v zážehu motorů u např. toho ohraničeného prostoru obaly od CD? Nebo co.

Já mám chutě dělat přesuny (pohyblivých) překážek a nevymloouuvej se že na to neni robot konstruovanej a proveď hbitě patřičné úpravy. :-)

napsal jsem to znova od bodu obnovy 1 *. Nevim co bys ještě..... -račte mi předvést ony prací programy....úschovných vaků na košiličky je na netu spousta
http://olox.chytrak.cz/robotika/p5.asm

tech.
odstranil jsem pro svou potřebu 2s pauzy
k tomu Nahodnemu programu když aktivujes ty skrtle 2 radky tak pokud narazi na vodici caru prejde na Program Cara
Na to me ale pak napada efektivnejsi pruzkum terenu k hledani cary nez chaoticke cikcak.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
16. 7. 2009   #5
-
0
-

To o-lox :

Já ted upélne cumim jak jsi to dal dohromady, ale prepis do *.HEX programu puse tuto chybu:

AVRASM: AVR macro assembler 2.1.17 (build 435 Apr 10 2008 09:27:55)
Copyright (C) 1995-2008 ATMEL Corporation

C:\Documents and Settings\Project\Dokumenty\programing.asm(7): Including file 'C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc'
C:\Documents and Settings\Project\Dokumenty\programing.asm(19): warning: Register r26 already defined by the .DEF directive
C:\Documents and Settings\Project\Dokumenty\programing.asm(355): error: call k: Unsupported instruction on ATmega8
C:\Documents and Settings\Project\Dokumenty\programing.asm(462): No EEPROM data, deleting C:\Documents and Settings\Project\Dokumenty\programing.eep

Assembly failed, 1 errors, 1 warnings

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
16. 7. 2009   #6
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
16. 7. 2009   #7
-
0
-

To o-lox : Koukam, ze ti programovani jde, hned zitra to nahraju do atmegy8 a hnet napisu ;) . Zitra kolem 12:00 tu bude vice podrobnosti ;) .

Díky!!!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
17. 7. 2009   #8
-
0
-

Nahral jsem to do toho robota a plni to tyto funkce:

1 mod: se ihned prepne do modu 2, tedy na sledovani cary, mod 1 ma spravne byt ukazkova jizda, robot se parkrat ma otocit a jet rovne a zasravit.

2 mod: sledovani cary : tento mod se chova stejne jako predtim, kdys polozim trackera na zem tak se chova divne, furt se otaci kolem sebe (na volne zemi bez cary) ,pozdeji zacne jezdit furt rovne a po nalezeni cary se zacne nesmyslne tocit o 90° doleva a pri pravem cidle o 90° doprava. Timpadem vyjede z drahy a uz je zase nekde uplne jinde :(...

3mod: infrasenzory : robot se toci furt dokola a nezastavi se dokud nevyresetuji ATMEGU, neni zde 2s prodleva pri spousteni, to je v poradku.

4mod: tykadla : dela naprosto to same jako mod 3

5 mod: toci se dokola, po chvili ( asi po 2 s ) se zacne tocit na druhou stranu po dobu asi 1s zase toci na druhou stranu, takle se to opakuje furt.


Je to složitější než se zdá koukám :( , zvlášť to ta část sledování čáry vypada že na pů funguje ale není to 100% ...

Předem Díky !!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
17. 7. 2009   #9
-
0
-

Bez videa dál nespolupracuju, potřebuju nejen namotivovat ale i vidět to!
Až dáš aktuální video domluvíme se na něčem základnim jako ta ukázková
jízda, je nutné vědět jestli ti

sbi PORTC,1
sbi PORTC,3
aktivuje motory pro pohyb dopředu a nemá to být 0,1 nebo jinak

Sledování čáry přepíšu komplet jinak, nechal jsem tam totiž to tvoje.
Predpokladam ze jsi odmazal na zacatku to rcall Nahod.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
17. 7. 2009   #10
-
0
-

Tady jsou ty videa, Rezim 1 je stejny jako REZIM 2 , automaticky se to z 1. rezimu prepne na rezim 2.;

Videa se ridili podle tohoto programu: http://olox.chytrak.cz/robotika/p6.asm
Tady jsou videa (bagruj.cz): http://bagruj.cz/nzi6dcmm5pax/programy.rar.html

Ten mod sledovani cary jezdi furt takle dokola i kdys ma pred sebou caru, ale kdys toho robota zvednu ze zeme tak se prestanou tocit obe kola. Funkcnost senzoru jsem ted potvrdil tak uz je to jen na programu...

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
17. 7. 2009   #11
-
0
-

Programy
Hlavním úkolem robota je sledovat cáru jak bylo zmíneno. Ale pro ukázku jsem
napsal i programy další, které se dají prepínat v menu.

1. Ukázková jízda
– tento program je pro predvedení pohybových
vlastností robota. V provozu nejsou žádné senzory, robot se na
volném prostoru projede, predvede pár otocek apod.

2. Sledování cáry – výše popsaný program.

3. Detekce prekážky 1 – robot jede prímým smerem a zastaví se pred
prekážkou, kterou vyhodnotí pomocí infrasenzoru.

4. Detekce prekážky 2
- robot jede rovnež prímým smerem a zastaví se
pred prekážkou, kterou vyhodnotí dotykovými senzory – tykadly.

5. Volná jízda – robot jede prímým smerem a pri nalezení prekážky
infrasenzorem zabocí vpravo a pokracuje v jízde. Pri detekování
prekážky dotykovými senzory robot couvne, otocí se doleva a
pokracuje v jízde. Takto robot „náhodne“ jezdí v prostoru a vyhýbá se
prekážkám.


viz.: http://www.pier.own.cz/dokumenty/dokumentace.pdf

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
18. 7. 2009   #12
-
0
-

tak jak to vypada? Hele, jestli budes potrebovat dalsi materialy nebo s necim helpnou tak napis.
Díky moc !

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
18. 7. 2009   #13
-
0
-

Myslel jsem že uděláš kuk do kamery - zklamals ...
Až se mi nechce věřit, že jsi toho robota sám postavil, když jsi v dalších
ohledech tak omezen !!!
Kde je v programu 2 ta čára, máš ho položit přímo na čáru jako v ukázkovém
videu. 4 cm (3.5cm) široká
Když je rozteč mezi senzory 4.5cm tak má čára být prostě o půl cm tenčí.
Čim tenčí bude tim bude robot jezdit víc cikcak a mít tendenci ji přejet protože
obzvlášť tenkou prostě senzor nestihne zaznamenat. Vyrob si laskavě podmínky přesně
stejného charakteru jako na Ukázkovém VIDEU !
Jakmile dáš čáru tlustou stejně nebo víc - jak rozteč sensorů - robot ti nepojede,
tohle ti musim vysvětlovat nebo o co jde ???
Do dráhy uzavřené čáry pak umisti překážku. Kde mas ty 20x20 prekazky, kam ti zmizely?
Proto jsem program pro caru neprepsal a ani nahodou ho prepisovat nebudu dokud neopravis prostredi na kontrastni dvoubarevne.

To tě nenapadlo že v modu 3,4 je funkce jako by sensory byly vybuzené?
Což u tykadel nechápu, ale dobře žes dal video to z tvého prvotního popisu vůbec nebylo patrné
jako ta CARA, zase jsem u ni !

Mod 5 mi nedava smysl je sestaven z podminek modu 3 ma se stale tocit, proc se porad netoci, je ten robot v poradku??
Kdyz je program identicky, pak mi vychazi ze dosah infra senzoru je daleko za ukazkovych 15-25 cm a dosahuje tak pres 2 metry(filmoval jsi moc v priblizeni). Jake jsi pouzival rezistory, nominální?
Jaky mas dosah toho infracerveneho senzoru, je na robotovi na nejakem portu pouzitelna LED dioda, kterou muzes rozsvitit?
Zatim takhle 6 program je na rozpoznani vzdalenosti detekce senzoru (Ir), takze spust ho, robot nepojede a ty mi nafilmuj kdy na displeji se zmeni 0 v 1 kdyz ho budes priblizovat k nejake krabici - rukou a pak ho oddaluj pro 1 -> 0.
0 -> bez detekce
1 -> detekce

Tudíž milý pane programy jsem upravil tak aby senzor vyhodnocoval obráceně což je
nesmysl, vstup od tykadla je při propojení na zemi, to jsme v KOCOURKOVĚ.

http://olox.chytrak.cz/robotika/p7.asm
..kazdou chvili tam mam novou verzi posl. souboru

btw jestli te muzu poprosit o vic sirokouhle filmovani k p7.asm

EDIT: Program 3 u p6.asm jsem koncipoval pro pouziti v arene tvorene obaly cd-romu. viz. 1. video

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
o-lox0
Super člen
18. 7. 2009   #14
-
0
-

Pokud ti Mod 4 s tykadly ani ted nejde potom je chyba v mechanicke konstrukci a jedno nebo bohuzel i obe mas zkratovane, jine vysvetleni neexistuje.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
18. 7. 2009   #15
-
0
-

Ja na vsem uz pracuji, videa budou v perfektnim rozliseni v dvoubarevcnem prostredi a s timto programem jaky jsi napsal.
Jeste ti poslu zapojeni motoru jake je momentalne.
A ty videa byly s vyplimi tykadly s duvodu uspory baterie, mel jsem tam 300mAh to by na dalsi funkci robota nestacilo.
Do 20:00 cekej kompletni dokumentaci s videem a v dobrem rozliseni a kvalite, samozdrejmosti je plne nabytych baterii o kapacite 4000 mAh, ktere pouzivam do modelů.

Díky!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
18. 7. 2009   #16
-
0
-

Aha tak potom navrátim Tykadla zpět zhlavy na patu a použij program na nahrání v 17:00.
Jinak u Ir jde o odpory R19,R20 a použil bych pokud je detekce příliš dalekonosná z 160ohmů na 400 např. chce si to pohrát
edit-nebo je R15 bez kontaktu a vyrobils studený spoj a vnitřní odpor SFH5110 neni schopen svým nad 20k odporem vyrobit 1.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
18. 7. 2009   #17
-
0
-

Uz jsem to zpracoval cele podle tohoto programu:
http://olox.chytrak.cz/robotika/p7.asm
Motory mam zapojene presne takle:


Pouzil jsem take ten program co jsem napsal ja ( ten je vyse ) a ten reaguje s tykadlama, ale ta cara jde stejne blbe jako ted :( ...
Skutecne jsem ten rezim na sledovani cary ( i všechny ostatní ) otestoval vsema způsoby, ale ten robot prostě reaguje jinak než má, a oba senzory "SFH5110" jsou funkční, ATMEGA8 na ně reaguje jen né tak jak má.
Hodnota rezistorů na obou IR senzorů na detekci překážky je 220 ohm, zvyšováním hodnoty by klesal proud a tímpádem by datekce překážky nemohla být uskutečněna, nyní je hodnota napětí na obou IR 1.22 V a má být od 1.2 - 1.5 V.
Ty videa jak jsi videl predtim tak tam ty IR senzory na detekci prekazek "nefungovaly" (jsou ale spravne zapojeny a funkcni) ten robot proste furt takle jezdil... ...
Zatím bych dal dohromady ten program na sledování čáry, pač ty tykadla jsou funkční ve výše napsaném programu ( robot se jen natočí na zprávný směr, namísto obětí, ale to je snado doladitelné ).
Rezim 3 a 4 nejde vubec spustit a u rezimu 5 se zacne robot tocit dokola ...
Pri spusteni 6. programu se zobrazi na despleji 0 a neudela to nic.
Nelze otastovat infrasenzory na detekci prekazky, když nejdou spustit oba režimy, v tom mém programu jdou režimi spustit-
Zde jsou videa (uloz.to): http://uloz.to/2139272/pokus.rar


Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
18. 7. 2009   #18
-
0
-

Hele ted se mi podarila zajimava vec, z vychoziho programu ktery jsem napsal a je zverejneny vyse tak zde v 6. REZIMU funguje princip sledovani cary. Tak toho by se dalo vyuzit v REZIMU 2.
Bude lepsi kdys budeme upravovat muj program, pac tam jsou zahrnute nektere spravne funkce.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
18. 7. 2009   #19
-
0
-

Kdyz nahraju zpatky muj program ( vyse ) tak pri spusteni 3. rezimu jede robot porat rovne, ale nereaguje na svoje IR vysilace ...
Kdys ale namirim na IR prijimac Dalkovy ovladac na televizi, tak robot zastavi, coz se mi zda ponekud podezrele.
Zde je moje IR sestava:
http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_74&products_id=335
http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_74&products_id=189

Pokud budes chtit muzu poslat jeste podrobnejsi videa ...

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
19. 7. 2009   #20
-
0
-

k Ir
v tom pripade sniz rezistory az dolu na min. 40 ohmu! Nemas tam ani pozadovanych 20mA a doporuceno je az 100mA

Moj program3 se zastavil ponevadz jsem nedal 2s pauzu a senzory jsou vybuzene. (4 je tykadlo a tam je to beznadejny :)

Program respektive Mod 6 - opakuji - jsem napsal pro vyzkouseni Vzdalenosti detekce a mas hybat rukou a sledovat 0,1 viz.
citace
6 program je na rozpoznani vzdalenosti detekce senzoru (Ir), takze spust ho, robot nepojede a ty mi nafilmuj kdy na displeji se zmeni 0 v 1 kdyz ho budes priblizovat k nejake krabici - rukou a pak ho oddaluj pro 1 -> 0.
0 -> bez detekce
1 -> detekce


U tveho modu bych doplnil sbi PORTB,0 ; i pro pravou ir led
nebo u mne povol 2 sekundovej delay at to nebere jeste ze vzduchu...

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
19. 7. 2009   #21
-
0
-

Ty tykadla beznadejne nejsou, uz jsem je skousel v mem programu a funguji, robot pri narazeni do prekazky pouze couvne ale neudela objizdeci manevr, to uz by se dalo doladit.
Samozdrejme, ze jdu nafilmovat dalsi prvky ...
Dam tam nastavitelnej potenciometr abych si to mohl regulovat ;)

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
19. 7. 2009   #22
-
0
-

Nyní popíšu následující chování IR senzorů:
Při zapnutí robota je na každém IR senzoru 1.3 V což je v pořádku.
Ale při spuštění toho 6. režimu na levé IR diodě klesne napětí na 0.6 V,a svítí na displeji furt 1 (před robotem není překážka) .Pravá dioda má furt svoje konstatní napětí 1.3V i se spušťeném či vypnutém 6. režimu...
Tímpádem (při zaplém 6. režimu) svítí furt na displeji 1. Ale když místo levé IR dioda dám vodivou propojku tak začne svítit 0 a pokud dám před levou IR diodu (vzdálenost cca 5 cm ) překážku tak se na displeji objeví 1.
Pro jistotu jsem si ještě ověřil správne zapojení obou IR diod a je naprosto bezchybné, opravdu se jedná pouze o chybu v napsaném programu.
Skoušel jsem obě IR diody otočit jestli není jedna z diod špatná, ukázalo se že ne.

Skus se ještě podívat do toho programu a upravit to pro stejnou funkci obou IR diod, zatím funguje pravá IR dioda, poté jsem schopen zase natáčet videa...

Děkuji.PS: prosím o rychlou reakci.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #23
-
0
-

Spolupracujes jeste ? Nebo chces napsat vice podrobnosti, o co vlastne jde. Rad bych se dozvedel vice.

Díky.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
22. 7. 2009   #24
-
0
-

tohle taky postav http://robotika.cz/competitions/robotour2007/proceedings/r-team/cs

V dokumentaci se k Ir praví:
Jelikož infradiody slabe vyzarují svetlo i do stran, infraprijímac
vyhodnocuje príjem, aniž by došlo ke zpetnému odrazu svetla od prekážky. Tento
problém jsem vyrešil navlecením infradiod do cerných smrštovacích bužírek tak, aby
mohlo infracervené svetlo svítit pouze pod malým úhlem (smerem vpred). Rešení je
na Obrázku 9.


Já mám technický dotaz, když na Atmegu přivedeš na port 1ku , na něm je LEDka,
tradičně na +5V anoda, katoda na portu tak musí snad zhasnout, pro rozsvícení potřebujeme instrukci
cbi port,x tak proč je to ve všech ukázkových programech s Ir opačně?
Vyhodnocovat se podle mne má chvíli po té co se rozsvítí, a ne po té co
se počká až skončí její dosvit ne? To chci vedet, TOTO. :smile11:

program sloučením všeho co funguje
http://olox.chytrak.cz/robotika/p8.asm
(to Ir jsem napsal obracene)

1-demo
2-mod6 pro Ir zmeneny
3-jezdi a zastavi se po detekci Ir
4-tykadla
5-nahodna jizda
6-sledovani cary podle tebe

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #25
-
0
-

Já mám technický dotaz, když na Atmegu přivedeš na port 1ku , na něm je LEDka,
tradičně na +5V anoda, katoda na portu tak musí snad zhasnout, pro rozsvícení potřebujeme instrukci
cbi port,x tak proč je to ve všech ukázkových programech s Ir opačně?
Vyhodnocovat se podle mne má chvíli po té co se rozsvítí, a ne po té co
se počká až skončí její dosvit ne? To chci vedet, TOTO. :(Zdá se to být opravdu neobvyklé, ale po technické stráncě je vše naprosto v pořádku, to by nevyhodnocoval aniInfrapřijímač.
IR-ka jsou opravdu neobvyklá co se týče programování...

Ta bužírka není potřeba, koupil jsem si IR diody co vyzařují pouze pod úhlem 20° , samozřejmě, že se toto opatření dá poskytnout, ale to bych viděl až na posledním místě, určitě mi na displeji furt nesvítit pořád 1-ka a kvůlu bužírce ...

Po nahrani tohoto programu: 1. demo: v programu je napsano : rcall VPRAVO , rjmp STOP tedy robot se natocil doprava a zastavil se ...
2. mod6 : Tady to dela vyse popsany problem akorat je to u obou IR diod, predtim jsem musel zkratovat levou IR pro spravnou funkcnost te prave a nyní nefunguje ani jedna :(

3. detekce IR : robot jede furt rovne ale nereaguje na zadny IR senzor, i kdys oba IR senzory vyzaruji IR svetlo. Kontroloval jsem to IR kamerou a je to opravdu divne. Na dálkový ovladač to jde..

5. Nahodna jizda : zde se toceji kola proti sobe a robot se otaci dokola, jedno kolo vsak ne stejnym chodem jako to druhe( o neco pomaleji), po namireni na IR prijimac ovladacem na se zacnou tocit obe kola naprosto stejne ...

6. Sledovani cary: robot sleduje spravne caru tak jak ma ...


Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #26
-
0
-

Ja bych potreboval, aby jsi skousel vsechny kombinace programu, pac pri tom predchozim programu co jsi psal pro IR.
Tak pri 6. rezimu funguje prava IR ale ne LEVA, napis podminky presne pro obe stejne aby fungovaly obe.
Pak se bude na displeji objevovat 1ka kdys dam pred to prekazku. To uz by jsme byli na polovicni ceste, pak uz jen staci to prekopat na jizdu ;)
Ale vse to pujde jen tehdy az budeme mit v zmaknuty ty IR, musi se s tim pracovat tak trochu "nelogicky" jak to vidim.
Kdys programuju weby v HTML a PHP tak musim taky uvazovat trochu nelogicky, ale ve skutecnosti to logicke je, zalezi jen na uhlu pohledu ;)

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #27
-
0
-

Můžu tě poprosit o aktivnější přístup ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
22. 7. 2009   #28
-
0
-

taky jsem šprýmař jako ty, akorát místo vyprahlé studny na čas v jiných směrech, prosim na cestách kolemjdoucí páry o zapůjčení jejich ženských poloviček a tam seznáš co jsou to vyjevené odpovědi.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #29
-
0
-

muzes se podrobneji vyjadrit? Z teto vypovedi opravdu tezko zjistim co mas na mysli...

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #30
-
0
-

sory jestli si spatne rozumime, ale myslel jsem ze spolu spolupracujeme, a ne si furt list na nervy ...
Muzes mi dat i tve ICQ ? Aby byla nase komunikace lepsi ?

Díky.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
22. 7. 2009   #31
-
0
-

nemám moc času, icq dám na své stránky, prostě čekej, něco tě honí? o čem se mám podrobněji vyjádřit, že ve světě v kterém my dva žijeme se na prosby co vycházej ze studny, ať už odváty jakymkoliv větrem, z vysoka SERE?

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #32
-
0
-

Tak mysel jsem , že budeme efektivně spolupracovat za každého počasí. Když vidím jak máš to programování v ruce, tak by to s mou pomocí mělo jít samo. Jde o to se jen soustředit na dannou věc!

Díky.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
22. 7. 2009   #33
-
0
-

Čím více programových prvků a kombinací budeme skoušet tak není oč pochybovat ;)

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
23. 7. 2009   #34
-
0
-

Rezistory R19,R20 jak jsem navrhoval jsi už ale snížil ?? mohl jsi zvolit
např. 130ohmů.

Když něco zkratuješ tak proto aby to nesvítilo, lépe se to dá zvládnout
nasazenim čepičky, víc pohodlí pro poznání funkčnosti Ir než ti dá tenhle
program si už neumim představit.
Tlačítkama teď nebudeš volit program ale každé ovládá svit jedné Ir diody, když držíš dioda svítí, pustíš přestane,
tak si s tim vyhraj jak chceš. Na displeji svítí 0 pro Nic, 1 pro Detekci.
Nějak si to mechanicky douprav.
http://olox.chytrak.cz/robotika/p9.asm

Taky si tam doporučuju zkus vyměnit jednu Ir za LED ať to vidíš na vlastní oči

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
23. 7. 2009   #35
-
0
-

mam tam ted rezistory 100 ohmu, jak jsem si to cele propocital tak 100 ohmu je naprosto idealni velikost rezistoru, na IR je presne 1.3 V ...
Díky za tenhle program hnet to vyzkousim a napisi, co se tyce ty LEDKY tak tu nepotrebuju ja mam IR kameru takze zjistim ktera z ledek a jak intenzivne vyzaruje IR svetlo.
Až nahraji program tak napisi :)
Díky.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
23. 7. 2009   #36
-
0
-

Je tomu opravdu tak, tlacitka rosviceji IR-ka, ale nedetekuje to prijimac, to je opravdu uz vice nez divne, ale dalkovim ovladacem tam tu 1-ku na displeji dam ...
Zda se mi to podivne, ale ptal jsem se toho prodejce kde jsem kupoval ty IR-ka a prijimac a rikal, ze to pouzit v kombinaci muzu.

Pokud máš zajímavý nápad tak napiš.


Díky!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
23. 7. 2009   #37
-
0
-

Ale je divne ze u predchoziho programu stacilo skratovat levou IR a bylo po problemu ...
To mi zustava zahadou :( .

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
o-lox0
Super člen
23. 7. 2009   #38
-
0
-

= protože jsem hovado a zazdil jsem tam těch 38kHz to je jednoduchý.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
o-lox0
Super člen
Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.152.–
ppeter0
Návštěvník
23. 7. 2009   #40
-
0
-

Hele pockej chvili, je tam 36 Khz, takovy mam prijimac.
Omlouvam se, ale takle to je i v té dokumentaci...

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
23. 7. 2009   #41
-
0
-

nevim jestli delas jen detekci ze neco pred IR senzorem je.. ale je moznost vyuzit citlivosti ir snimace pro ruzne frekvence..
tj pro 36kHz je to nejcitlivejsi a chytnes prekazku treba na metr.. a kdyz budes frekvenci snizovat tak to zachyti mnohem mensi vdalenost.. (proste jednoduchy urceni jak daleko)
ale pokud to tam uz delate tak to kdyztak maznu :D

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.250.1.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
ppeter0
Návštěvník
23. 7. 2009   #42
-
0
-

Pracujeme na detekci prekazky (IR svetlo se ma odrazit od prekazky a dopadat na IR prijimac). Potrebujeme asi na 10cm vyhodnotit prekazku.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
24. 7. 2009   #43
-
0
-

o-lox: šlo by to ještě změnit na frekvenci 36Khz ( popř. menší, aby nebyla detekce na takovou vzdálenost) .

Díky!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
ppeter0
Návštěvník
24. 7. 2009   #44
-
0
-

Tak po nahrani tveho programu to pracuje presne takle: Pri stistknuti praveho tlacitka se inhned na displeji objevi 1 (sviti prava IR)
Pri stisknuti leveho tlacitka je na displeji porad 0, pac na leve diode je male napeti (0.4 V).

Chtelo by to cely program doupravit, aby bezel bna frekvenci 36 Khz a fungovala leva dioda. Timpadem je problem vyresen ;)


Díky!

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.193.60.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 104 hostů

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý