Průchod bludištěm – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Průchod bludištěm – Pascal – Fórum – Programujte.comPrůchod bludištěm – Pascal – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

AJRIMMER
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
31. 7. 2009   #1
-
0
-

Zdravim. Vytvořil jsem bludiště a snažím se napsat algoritmus na hledání nejkratší cesty. Už jsem očísloval jednotlivá políčka, ale nějak jsem se zasekl na hledání cesty z konečného bodu do začátku. Potřebuji jen trochu nakopnout, vím že to je zcela triviální věc.

Nahlásit jako SPAM
IP: 84.21.109.–
Foowie0
Newbie
31. 7. 2009   #2
-
0
-

Pro začátek něco jednoduchého:
1) Každé políčko má svoje ID
2) Každé políčko může obsahovat hodnotu
3) Nastav všem políčkům hodnotu na -1 (nějakou mimo rozsah ID)
4) Nastav startovnímu políčku jako hodnotu jeho ID
5) Procházej cyklem pořád celé bludiště, dokud se nezmění hodnota koncového políčka
6) Pokud narazíš na políčko, které nemá hodnotu -1, nastav políčkům kolem něj jako hodnotu jeho ID, ale jenom pokud mají hodnotu -1 ... a samozřejmě pokud to není "překážka" ale "cesta"
7) Nejkratší cesta pak je seznam hodnot políček od cíle. (Hodnota cíle je ID předešlého pole apod.)

Je v tom jeden malý zádrhel. Pokud to má vždy najít nejkratší cestu, musíš při každém průchodu bludištěm (od začátku do konce) zapisovat hodnoty (v kroku 6) do "nového" bludiště a ty pak po dokončení průchodu bludištěm zase nakopírovat do originálu.

Kdybys to z mojeho výkladu nepochopil (což bych se ti ani nedivil :))) ) tak napiš, skusím to nějak narychlo napsat v mateřském jazyce... (takovém, kterému rozumí počítač :p) a popsat kód. Jinak na wikině hledej něco jako hledání do šířky.

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.129.36.–
dejvid160
Newbie
31. 7. 2009   #3
-
0
-

To Foowie :

Co to je ta hodnota?

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
AJRIMMER
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
31. 7. 2009   #4
-
0
-

OK, zvládl jsem to po bod 7. Přes ten se né a né dostat. Můžeš to prosím napsat v mateřském jazyku (doufám, že to nebudou jedničky a nuly :smile5: ).

Nahlásit jako SPAM
IP: 84.21.109.–
dejvid160
Newbie
31. 7. 2009   #5
-
0
-

To dejvid16 : To dejvid16 :

Mohu se vás zeptat jaký pascal si mám stáhnout?

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
Foowie0
Newbie
1. 8. 2009   #6
-
0
-

Taaak ... K ránu jsem to napsal (takže neručím za 100% funkčnost, ale vypadá to že to jede), ale okomentoval jsem to až teďka. Je to v javě (u pascalu jsem skončil, když jsem nezjistil jak se v metodě defunuje vícerozměrné pole jako parametr), ale snad to z toho nějak pochopíš :)

import java.util.Random;


public class Main {

final int velikost = 10; // Velikost bludiště

final char volno = ' '; // Znak pro volnou plochu
final char zed = '#'; // Znak pro zeď
final char cesta = '+'; // Znak pro nalezenou cestu
final char start = 'S'; // Znak pro start
final char end = 'S'; // Znak pro cíl

final int neprozkoumano = -1; // Konstanta pro neprozkoumanou oblast

protected char[][] bludiste; // Nakreslené bludiště pomocí výše uvedených znaků
protected int[][] hodnoty; // Pomocné pole s indexem sousedního pole "nejbližšího ke startu"
protected int endIndex; // index pozice konce

// Konstruktor, start = pozice startu, end = pozice konce
public Main(int startX, int startY, int endX, int endY) {
Random rnd = new Random(); // Vytvořím si generátor náhodných čísel
bludiste = new char[velikost][]; // "Vytvořím bludiště (1.rozměr)"
hodnoty = new int[velikost][]; // "Vytvořím matici pomocných hodnot (1.rozměr)"
for(int i = 0; i < velikost; i++) {
bludiste[i] = new char[velikost]; // "Vytvořím bludiště (2.rozměr)" pro každý 1. rozměr
hodnoty[i] = new int[velikost]; // "Vytvořím matici pomocných hodnot (2.rozměr) pro každý 1. rozměr"
for(int j = 0; j < velikost; j++) { // Pro každé políčko bludiště
bludiste[i][j] = (rnd.nextInt(3) == 0) ? zed : volno; // Vložím náhodně zeď nebo volné políčko (s poměrem 1:2)
hodnoty[i][j] = neprozkoumano; // Nastavím do pomocných hodnot, že všechny pole jsou neprozkoumány
}
}
bludiste[startX][startY] = start; // Nastavím do bludiště start
bludiste[endX][endY] = end; // Nastavím do bludiště konec
hodnoty[startX][startY] = toIndex(startX, startY); // Do políčka se startem nastavím jeho vlastní index
endIndex = toIndex(endX, endY); // Uložím si index konce *1
}

// Vykreslí bludiště
public void render() {
for(int i = 0; i < velikost; i++) { // Cykly pro celou matici
for(int j = 0; j < velikost; j++)
System.out.print(bludiste[j][i] + " "); // Vykreslí políčko
System.out.println(); // Konec čádku, odentruje
}
}

// Převede xovou a yovou souřadnici na index
public int toIndex(int x, int y) {
return y * velikost + x;
}
// Zjistí z indexu xovou souřadnici
public int xFromIndex(int index) {
return index % velikost;
}
// Zjistí z indexu yovou souřadnici
public int yFromIndex(int index) {
return index / velikost;
}

// Projde jednou bludiště a rozšíří matici hodnot, vrátí false pokud cesta neexistuje
public boolean findStep() {
int[][] vysledky = new int[velikost][]; // Pomocná matice
for(int i = 0; i < velikost; i++) { // Vytvoříme pomocnou matici a inicializujeme jí
vysledky[i] = new int[velikost];
for(int j = 0; j < velikost; j++)
vysledky[i][j] = neprozkoumano;
}

for(int i = 0; i < velikost; i++) { // Cyklus pro celé bludiště
for(int j = 0; j < velikost; j++) {
if( hodnoty[i][j] != neprozkoumano ) { // Pokud dané políčko již bylo někdy prozkoumáno a byla do ní uložena hodnota, rozšiř pole hodnot i do okolí
for(int k = -1; k <= 1; k++) { // Cyklus pro okolní políčka
for(int l = -1; l <= 1; l++) {
if( (i+k >= 0) && (j+l >= 0) && (i+k < velikost) && (j+l < velikost) // Pokud nejsme mimo matici
&& !(k == 0 && l == 0) // A nejsme na prostředním políčku (ze kterého vycházíme)
&& hodnoty[i+k][j+l] == neprozkoumano // A toto okolní políčko jetště nebylo prozkoumáno
&& bludiste[i+k][j+l] != zed // A na tomto okolním políčku není zeď
&& Math.abs(k) + Math.abs(l) != 2 // Pokud se hledá cesta do 8 stran a né do 4 tak stačí zakomentovat
)
vysledky[i+k][j+l] = toIndex(i, j); // Pokud je splněna podmínka, dá se do pomocné matice pozice políčka, které je soused a je nejblíže ke startu
}
}
}
}
}
boolean zmeneno = false; // Nebyla provedena žádná změna, cesta neexistuje
for(int i = 0; i < velikost; i++) { // Projdeme celou pomocnou matici
for(int j = 0; j < velikost; j++) {
if(vysledky[i][j] != neprozkoumano) { // A pokud je v ní nějaká hodnota (políčko bylo prozkoumáno)
hodnoty[i][j] = vysledky[i][j]; // Zkopírujeme to do hodnot
zmeneno = true; // Byla provedena změna, cesta může existovat
}
}
}
return zmeneno; // Vrátím jestli cesta může existovat
}

// Nalezne cestu v bludišti
public void findWay() {
while( hodnoty[xFromIndex(endIndex)][yFromIndex(endIndex)] == neprozkoumano ) { // Dokud koncové políčko nemá statuc "neprozkoumáno"
if( !findStep() ) { // Volám metodu na jeden průchod bludištěm, pokud ceta neexistuje, vypíšu to
System.out.println("Cesta neexistuje !");
return;
}
}
// Teďka budem zpětně vyznačovat nalezenou cestu
int index = endIndex; // Aktuální políčko cesty nastavíme na koncový index
while( true ) { // Infinity loop :p
int x = xFromIndex(index); // Zjistíme si x a y pozici aktuálního políčka v cestě
int y = yFromIndex(index);
if( !(index == endIndex) && !(index == hodnoty[x][y]) ) // Pokud to není start ani cíl
bludiste[x][y] = cesta; // Vyznačíme v bludišti jako cestu
if( index == hodnoty[x][y] ) // Pokud další políčko je to samé políčko, dorazili jsme na start. (Toto pole má hodnotu samo sebe díky *1)
break;
index = hodnoty[x][y]; // Do aktuálně prozkoumávaného políčka cesty vložíme "předka" aktuálního políčka
}
}

// Zavolá se při spuštění (něco jako begin end.)
public static void main(String[] args) {
Main program = new Main(3, 0, 5, 9); // Vytvořím si nový program, s x a y pozicí startu a cíle
program.findWay(); // Naleznu cestu
program.render(); // Vykreslím
}

}


A tady je pár ukázek co to udělá po spuštění:
    + S #       #   

+ # #
# + + # #
# + + + + # # #
# + + # #
# # # +
# # # # + #
# # + #
# # + #
# # S + + ## S # # # #
# # + + + + + # #
# # # + + +
# # # # +
# # # +
# # # # +
# # +
# # # # +
# + + + +
# S + #


Cesta neexistuje !
# S # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
#
# # # # # # #
# # # # #
# # # #
# # S


# S + + +
# # # +
# + #
# # # + #
# # +
# +
+ # #
# # # + #
+
# # S + # #


Případně něco většího:

# # S + # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # # #
# # + + + + + # # # # # # #
# # # + + + # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# + + # # # # # # # # # # # # # #
# + + + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# + + # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
+ # # # # # # # # # # # # # # #
# + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
+ + + + + + # # # + + + # # # # # # # # # # # # # #
# # + + + + + + + # + # # # # # # # # # # # # #
# # # # + + # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + + # # # # # # # # # #
# # # # # # + + # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # + # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # + # # # # # # # # # #
# # # # + # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # + # # # # # # # # # # #
# # # # + # # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # # # # # # # #
# # + # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # + # # # # # # # # # # #
# # # # # + + + + # # # # # # # # # # # # # #
# # # # + + # # # # # # # # #
# # + # # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # #
# # # # # # + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # + # # # # # # # # # # # # #
# # + + + + # # # # # # # # # # # # # #
# # # + # # # # # # # # # # # # #
# # # # + + # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # + # # + + + # # # #
# # # + + + + + + # + # + # # # # # # # #
# # # # # # + + + + + + + # + # # # # #
# # # # # # # # + # # # # # # # # # # #
# # # # # # # + # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # + + # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # + + + + # # # # # # #
# # # # # # # # # S # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # #

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.129.36.–
Foowie0
Newbie
1. 8. 2009   #7
-
0
-

To dejvid16 : Hodnota (proměnná), která obsahuje index na předchozí políčko směrem ke startu. Pokud půjdeš v cyklu po těch hodnotách dostaneš se odkudkoliv nejkratší cestou ke startu.

To dejvid16 : No, stáhni si Delphi http://www.slunecnice.cz/sw/delphi/. Je to IDE s "psacalem"

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.129.36.–
dejvid160
Newbie
1. 8. 2009   #8
-
0
-

To Foowie :

Děkuji a mohl bys te mi napsat jak to mám stáhnout? Já to stáhuji a akorád to mohu přehrát

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
Foowie0
Newbie
1. 8. 2009   #9
-
0
-

dejvid16 napsal:
To Foowie :

Děkuji a mohl bys te mi napsat jak to mám stáhnout? Já to stáhuji a akorád to mohu přehrát


To jsem sice moc nepochopil ale:
1) Otevři stránku http://www.slunecnice.cz/sw/delphi/
2) Klik na "stáhnout zdarma"
3) Až se ti to uloží tak ten zip archiv někde rozbal
4) Zajdi na http://cc.embarcadero.com/item/24962
5) Pod nadpisem "Delphi 7 Personal (keys only)" je klíč k registraci
6) Nainstaluj to

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.129.36.–
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #10
-
0
-

To Foowie :

Dobrý den skoušel jsem co se dalo ale nějak mi to nejde, neměl byste jinou stránku? Kde bych to mohl ještě stáhnout? Pascal turbo 6.0? Předem děkuji

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
Foowie0
Newbie
2. 8. 2009   #11
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 62.129.36.–
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #12
-
0
-

To Foowie :
Tak už jsem si to stáhl ale nepustí mě to k tomu nějak, mohl byste mi říct jestli to dělám správně?

Když jsem si to stáhl tak jsem dal zip a dal jsem otevřít a potom se mi tam oběvili nějaké sloupečky tak jsem klikl na setup exe a ono mi to napsalo že se nějak operace nezdařila byl tam červený křížek kdyštak používám vistu

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
z_moravec
~ Redaktor
+3
Posthunter
2. 8. 2009   #13
-
0
-

Lepší je ten zip rozbalit a spustit tu instalaci z rozbalené složky. Samozřejmě je nutné, abys měl adminovská práva na počítači.

Nahlásit jako SPAM
IP: 83.240.110.–
Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych.
Thomas Alva Edison
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #14
-
0
-

To z_moravec :

No právě já bych to chtěl nainstalovat jenže to nejde právě ona se mi tam zobrazí nějaký červenyý křížek

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
z_moravec
~ Redaktor
+3
Posthunter
2. 8. 2009   #15
-
0
-

Kde se ti objeví červený křížek? Zkus psát věty tak, aby to dávalo smysl.

Nahlásit jako SPAM
IP: 83.240.110.–
Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych.
Thomas Alva Edison
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #16
-
0
-

To z_moravec :
Ne vy mi asi nerozumíte já jsem to stáhl a dal jsem otevřít zip a potom se mi zobrazí červený křížek

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
z_moravec
~ Redaktor
+3
Posthunter
2. 8. 2009   #17
-
0
-

To je sice pěkné, ale bez věštecké koule to asi nevyřešíme.

Čím ten zip rozbaluješ? Ten setup.exe spouštíš z rozbalené složky nebo např. z winzipu? Kdy se ti objeví ten červený křížek a co znamená (u chybového hlášení bývá většinou i text)?

Nahlásit jako SPAM
IP: 83.240.110.–
Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych.
Thomas Alva Edison
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #18
-
0
-

To z_moravec :

Ono se mi to stáhne že jo tak dám otevřít složku kliknu na otevření složky kliknu pravým na zip a potom se mi tam zobrazí Setup Exe pod tím je psáno _ISDEL.EXE atd

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
crAzY^
~ Moderátor
+10
Grafoman
2. 8. 2009   #19
-
0
-

musíš to stáhnuté nejprve extrahovat a potom teprve spustit setup.exe

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.190.64.–
All you need is vision and time.
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #20
-
0
-

To crAzY^ :

Také děkuji a mohl byste mě na to trošku navést? Jsem začátečník a nemám stím moc skuností děkuji

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
dejvid160
Newbie
2. 8. 2009   #21
-
0
-

To dejvid16 :

A nebo mám na ploše Pascal free ale nevím jestli je to stejné

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
Mircosoft+1
Věrný člen
3. 8. 2009   #22
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 130.119.248.–
Chceš-li lepší odpověď, polož lepší otázku.
Moje stránka.
dejvid160
Newbie
3. 8. 2009   #23
-
0
-

To Mircosoft :

Dobře už to mám naistalované ten Pascal free a tedka bych jestli bych mohl poprosit o nějaký článek pro začátečníky t pacsaclu free děkuji

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
3. 8. 2009   #24
-
0
-

To dejvid16 : ide je stejne jako u borlandu...
ja radeji pouzival jen ciste exe pro zkompilovani.. tj fpc.exe kod.pas (musis mit adresar freepascalu v PATH - jinak se musi zadat cela cesta)

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.188.94.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
dejvid160
Newbie
3. 8. 2009   #25
-
0
-

To KIIV :
Těďka jsem vás nepochopil :((

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
TooM70
Newbie
3. 8. 2009   #26
-
+1
-
Zajímavé
fja +

To dejvid16 :
no radsi bych se naucil trosku ovladat kompa atd, nez se pustim do programovani..;)

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.135.97.–
Mircosoft+1
Věrný člen
4. 8. 2009   #27
-
0
-

>Dejvid16: Umis spustit IDE (tj. vyvojove prostredi cili editor) Freepascalu? Jestli ne, vyzkousej, ktery EXE to je (pravdepodobne je nekde v podadresari BIN). To je naprosty zaklad.
Uvidis obrazovku v textovem rezimu s velkym cerno-bilo-zelenym ANSI artem "FPC" na pozadi. Nahore je menu File, Edit atd.. Pres File - New si otevres novy soubor. Do nej pises program. File - Save nebo F2 uklada (napoprve se zepta na jmeno souboru, pak uz uklada porad do toho sameho bez ptani), F9 kompiluje (tj. preklada napsany zdrojak do EXE), Ctrl+F9 kompiluje a rovnou spousti.

Zaklad programu vypada takhle:

program Pokus;

BEGIN
END.

Nedela nic, jenom zacne a hned skonci (Pokus je jenom jmeno, ktere si muzes zvolit jake chces). Zkus si ho opsat, ulozit, zkompilovat, najit vznikly EXE soubor a spustit. Az to zvladnes, ozvi se a muzeme zacit s odkazovanim na zacatecnicke prirucky o programovani v Pascalu.

Nahlásit jako SPAM
IP: 130.119.248.–
Chceš-li lepší odpověď, polož lepší otázku.
Moje stránka.
dejvid160
Newbie
5. 8. 2009   #28
-
0
-

To Mircosoft :

Tak už mi free pascal funkuje a tedka mohu normálně do něj psát?

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.150.166.–
z_moravec
~ Redaktor
+3
Posthunter
5. 8. 2009   #29
-
0
-

To dejvid16 : Proč se proboha ptáš? Není rychlejší to spustit a vyzkoušet?

Nahlásit jako SPAM
IP: 147.251.29.–
Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych.
Thomas Alva Edison
soul_draco
~ Anonymní uživatel
12 příspěvků
7. 8. 2009   #30
-
0
-

OMG, tohle snad ani neni možný, člověk co neumí zapnou ide a chce procházet bludiště. Nechceš poradit nějaký začátečnický tutorialy na doom 3? Ne sorry, taky jsem kdysy začínal, ale sčítáním čísel a ne tímhle :smile12:

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.70.67.–
survik1
~ Moderátor
0
Posthunter
8. 8. 2009   #31
-
0
-

To soul_draco : Vážený pane, mohl jste si všimnout, že to nepsala jedna a tatáž osoba. Už jen styl psaní je naprosto odlišný.

Nahlásit jako SPAM
IP: 92.62.224.–
Život je jen hra, která se nedá vyhrát.
8. 8. 2009   #32
-
0
-

To survik1 :

Osoba napsala do tohoto topicu, takže pokud je svéprávná, chce procházet bludiště, také se výše ptá, co znamená hodnota :-)

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.70.67.–
http://sdraco.cz - Osobní web českého programátora
survik1
~ Moderátor
0
Posthunter
8. 8. 2009   #33
-
0
-

To soul_draco : Jednodušše nepochopil teoretickou odpověď, na tom nevidím nic špatného. Hlava mi taky občas nebere ani samozřejmosti. A nezapomínejte, že se jedná o dvě různé osoby. Jedna osoba řeší jak procházet bludištěm a druhá jak nainstalovat pascal. V tom vidím podstatný rozdíl ;)

Nahlásit jako SPAM
IP: 92.62.224.–
Život je jen hra, která se nedá vyhrát.
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 1 host

Podobná vlákna

Pruchod graf Perl — založil sparky29

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý