Poradte mi pls co to je – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Poradte mi pls co to je – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.comPoradte mi pls co to je – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com

 

Luk0
Duch
8. 10. 2006   #1
-
0
-

nekde sem sehnal tenhle script poradili byste mi nekdo co to je nebo coto dela docela by me to zajimalofunction doStazeni()
{
setTimeout( "refresh()", 2*1000 );
}

function refresh()
{
window.location.href = sURL;
}

/*
-------------------------------------------------------------------------
JavaScript Form Validator
Version 2.0.2
Copyright 2003 JavaScript-coder.com. All rights reserved.
You use this script in your Web pages, provided these opening credit
lines are kept intact.
The Form validation script is distributed free from JavaScript-Coder.com

You may please add a link to JavaScript-Coder.com,
making it easy for others to find this script.
Checkout the Give a link and Get a link page:
http://www.javascript-coder.com/links/how-to-link.php

You may not reprint or redistribute this code without permission from
JavaScript-Coder.com.

JavaScript Coder
It precisely codes what you imagine!
Grab your copy here:
http://www.javascript-coder.com/
-------------------------------------------------------------------------
*/
function Validator(frmname)
{
this.formobj=document.forms[frmname];
if(!this.formobj)
{
alert("BUG: couldnot get Form object "+frmname);
return;
}
if(this.formobj.onsubmit)
{
this.formobj.old_onsubmit = this.formobj.onsubmit;
this.formobj.onsubmit=null;
}
else
{
this.formobj.old_onsubmit = null;
}
this.formobj.onsubmit=form_submit_handler;
this.addValidation = add_validation;
this.setAddnlValidationFunction=set_addnl_vfunction;
this.clearAllValidations = clear_all_validations;
}
function set_addnl_vfunction(functionname)
{
this.formobj.addnlvalidation = functionname;
}
function clear_all_validations()
{
for(var itr=0;itr < this.formobj.elements.length;itr++)
{
this.formobj.elements[itr].validationset = null;
}
}
function form_submit_handler()
{
for(var itr=0;itr < this.elements.length;itr++)
{
if(this.elements[itr].validationset &&
!this.elements[itr].validationset.validate())
{
return false;
}
}
if(this.addnlvalidation)
{
str =" var ret = "+this.addnlvalidation+"()";
eval(str);
if(!ret) return ret;
}
return true;
}
function add_validation(itemname,descriptor,errstr)
{
if(!this.formobj)
{
alert("BUG: the form object is not set properly");
return;
}//if
var itemobj = this.formobj[itemname];
if(!itemobj)
{
alert("BUG: Couldnot get the input object named: "+itemname);
return;
}
if(!itemobj.validationset)
{
itemobj.validationset = new ValidationSet(itemobj);
}
itemobj.validationset.add(descriptor,errstr);
}
function ValidationDesc(inputitem,desc,error)
{
this.desc=desc;
this.error=error;
this.itemobj = inputitem;
this.validate=vdesc_validate;
}
function vdesc_validate()
{
if(!V2validateData(this.desc,this.itemobj,this.error))
{
this.itemobj.focus();
return false;
}
return true;
}
function ValidationSet(inputitem)
{
this.vSet=new Array();
this.add= add_validationdesc;
this.validate= vset_validate;
this.itemobj = inputitem;
}
function add_validationdesc(desc,error)
{
this.vSet[this.vSet.length]=
new ValidationDesc(this.itemobj,desc,error);
}
function vset_validate()
{
for(var itr=0;itr<this.vSet.length;itr++)
{
if(!this.vSet[itr].validate())
{
return false;
}
}
return true;
}
function validateEmailv2(email)
{
// a very simple email validation checking.
// you can add more complex email checking if it helps
if(email.length <= 0)
{
return true;
}
var splitted = email.match("^(.+)@(.+)$");
if(splitted == null) return false;
if(splitted[1] != null )
{
var regexp_user=/^"?[w-_.]*"?$/;
if(splitted[1].match(regexp_user) == null) return false;
}
if(splitted[2] != null)
{
var regexp_domain=/^[w-.]*.[A-Za-z]{2,4}$/;
if(splitted[2].match(regexp_domain) == null)
{
var regexp_ip =/^[d{1,3}.d{1,3}.d{1,3}.d{1,3}]$/;
if(splitted[2].match(regexp_ip) == null) return false;
}// if
return true;
}
return false;
}
function V2validateData(strValidateStr,objValue,strError)
{
var epos = strValidateStr.search("=");
var command = "";
var cmdvalue = "";
if(epos >= 0)
{
command = strValidateStr.substring(0,epos);
cmdvalue = strValidateStr.substr(epos+1);
}
else
{
command = strValidateStr;
}
switch(command)
{
case "req":
case "required":
{
if(eval(objValue.value.length) == 0)
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name + " : Mus�te vyplnit";
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//case required
case "maxlength":
case "maxlen":
{
if(eval(objValue.value.length) > eval(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name + " : "+cmdvalue+" znaku maximalne ";
}//if
alert(strError + "n[soucasna velikost = " + objValue.value.length + " ]");
return false;
}//if
break;
}//case maxlen
case "minlength":
case "minlen":
{
if(eval(objValue.value.length) < eval(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name + " : " + cmdvalue + " znaku minimalne ";
}//if
alert(strError + "n[soucasna velikost = " + objValue.value.length + " ]");
return false;
}//if
break;
}//case minlen
case "alnum":
case "alphanumeric":
{
var charpos = objValue.value.search("[^A-Za-z0-9]");
if(objValue.value.length > 0 && charpos >= 0)
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Only alpha-numeric characters allowed ";
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//case alphanumeric
case "num":
case "numeric":
{
var charpos = objValue.value.search("[^0-9]");
if(objValue.value.length > 0 && charpos >= 0)
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Only digits allowed ";
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//numeric
case "alphabetic":
case "alpha":
{
var charpos = objValue.value.search("[^A-Za-z]");
if(objValue.value.length > 0 && charpos >= 0)
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Only alphabetic characters allowed ";
}//if
alert(strError + "n [Error character position " + eval(charpos+1)+"]");
return false;
}//if
break;
}//alpha
case "alnumhyphen":
{
var charpos = objValue.value.search("[^A-Za-z0-9-_]");
if(objValue.value.length > 0 && charpos >= 0)
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": characters allowed are A-Z,a-z,0-9,- and _";
}//if
alert(strError + "n [Error character position " + eval(charpos+1)+"]");
return false;
}//if
break;
}
case "email":
{
if(!validateEmailv2(objValue.value))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Vlozte prosim platny email! ";
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//case email
case "lt":
case "lessthan":
{
if(isNaN(objValue.value))
{
alert(objValue.name+": Mus� b�t cislo!");
return false;
}//if
if(eval(objValue.value) >= eval(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name + " : value should be less than "+ cmdvalue;
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//case lessthan
case "gt":
case "greaterthan":
{
if(isNaN(objValue.value))
{
alert(objValue.name+": Should be a number ");
return false;
}//if
if(eval(objValue.value) <= eval(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name + " : value should be greater than "+ cmdvalue;
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
break;
}//case greaterthan
case "regexp":
{
if(objValue.value.length > 0)
{
if(!objValue.value.match(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Invalid characters found ";
}//if
alert(strError);
return false;
}//if
}
break;
}//case regexp
case "dontselect":
{
if(objValue.selectedIndex == null)
{
alert("BUG: dontselect command for non-select Item");
return false;
}
if(objValue.selectedIndex == eval(cmdvalue))
{
if(!strError || strError.length ==0)
{
strError = objValue.name+": Please Select one option ";
}//if
alert(strError);
return false;
}
break;
}//case dontselect
}//switch
return true;
}
/*
Copyright 2003 JavaScript-coder.com. All rights reserved.
*/

function openpict(par, w, h) {
url = "shop_images/vetsi/"+par+".jpg";
re = ///gi;
newstr = par.replace(re, "");
re = /./gi;
newstr = newstr.replace(re, "");
h = h + 50;
dialogWindow=window.open(url, newstr, 'width = '+w+', height = '+h+', innerWidth = '+w+', innerHeight = '+h+',resizable = 1, status = 0, toolbar = 0, titlebar = 0, menubar = 0, location = 0, scrollbars = 0');
}

email = [email]Rozi89@seznam.cz [/email] diky

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
8. 10. 2006   #2
-
0
-

To je validator formularu :) Ale bez nejaky dokumentace se to bude pouzivat dost tezko.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Prosím, jestli potřebujete s něčím poradit,zeptejte se na fóru. Jakýkoliv bezdůvodný pokus mě kontaktovat skončí okamžitým přidáním do ignore listu![br][br] Současný počet osob, které to nepochopily: 7
Petr Fojtík0
Věrný člen
15. 2. 2007   #3
-
0
-

[podtrzene]Použití validátoru formulářů v dokumentu HTML: [/podtrzene]
1. Na závěr části HEAD se vloží buď JS kód validátoru
nebo odkaz na externí soubor: <script src="gen_validatorv2.js" type="text/javascript"></script></head>
2. V části BODY následuje za definicí formuláře SCRIPT ve kterém:
a) Vytvoříme objekt validator (předává se hodnota NAME formuláře).
b) Provádíme asociace prvku formuláře (= NAME) a deskriptoru validace(=řetězec určující typ kontroly prvku);
každému formulářovému prvku může být přiřazeno 0,1 či více kontrol

  <FORM NAME="MujForm">

<input type="text" NAME="Jmeno">
<input type="text" NAME="Email">
<input type="text" NAME="Telefon">
<textarea NAME="Adresa">
<select NAME="Stát">
...............atd.....................
</FORM>
<SCRIPT>

var frmvalidator = new Validator("MujForm") //............................................ 2.a)
//.....opakovaně asociujeme: frmvalidator.addValidation(PRVEK_NAME,VALID_DESKRIPTOR) ................. 2.b)
//-------------------------------------------------------------------------------------------
frmvalidator.addValidation( "Jmeno", "alpha") // alpha =pouze písmena // req =nutno zadat
frmvalidator.addValidation( "Jmeno", "req", "Nezadali jste JMÉNO") // 3.volitelný parametr se vypíše
frmvalidator.addValidation( "Jmeno", "maxlen=20", "Maximální délka JMÉNA je 20 znaků") // při chybě
frmvalidator.addValidation( "Email", "email")
frmvalidator.addValidation( "Telefon", "num")
...................atd.....................

[podtrzene]DESKRIPTOR[/podtrzene] [podtrzene]VÝZNAM[/podtrzene]
required/req pole nesmí být prázdné

maxlength/maxlen maximální délka řetězce (např. "maxlen=25" )
minlength/minlen minimální délka řetězce (např. "minlen=5" )

numeric/num číslice: 0-9
alphabetic/alpha písmena: A-Z a-z
alphanumeric/alnum písmena,číslice: A-Z a-z 0-9
alnumhyphen alfanum, - , _ : A-Z a-z 0-9 - _

email platná adresa

lessthan/lt hodnota čísla-horní mez (např. pro x<2007 : "lt=2007" )
greaterthan/gt hodnota čísla-dolní mez (např. pro x>1999 : "gt=1999" )

regexp hodnota řetězce zadaná regulárním výrazem
(např. směr.číslo [podtrzene]NNN NN[/podtrzene]: "regexp=^[0-9]{3}[ ][0-9]{2}$" )

dontselect index neplatné položky OPTION v seznamu voleb prvku SELECT
(např. 1.položka <VYBER STÁT> je neplatná : "dontselect=0" )
===================================================================================================
* V případě více formulářů na jedné stránce je možné vytvořit další objekty Validator, jen nesmí dojít ke kolizi jmen.
** Protože validátor přepisuje hodnotu onsubmit,vlastní ověřovací funkci můžeme přidat k validátoru takto:
function Overit(){...... return dataOK }
frmvalidator.setAddnlValidationFunction("Overit")

Bude volána až po vykonání ostatních ověření Validatorem.
===================================================================================================
Jak validátor formulářů pracuje? Při žádosti o odeslání dat formuláře provádí jejich kontroly počínaje 1.vstupním prvkem.
V případě,že jsme u prvku definovali několik kontrol,pak pořadí provádění odpovídají pořadí umístění ve skriptu.
Kontrola,která objeví první chybu,vypíše buď implicitní nebo námi definované hlášení v okně Alert,a proces validace je ukončen.
_______________________________________________________________________________________________________________
PŘÍKLAD POUŽITÍ [viz orig. http://www.javascript-coder.com/html-form/javascript-form-validation-example.html]
<html>

<head>
<title>Example for Validator</title>
<script language="JavaScript" src="http://www.javascript-coder.com/html-form/gen_validatorv2.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<form action="" name="myform" >
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">
<tr>
<td align="right">First Name</td>
<td><input type="text" name="FirstName"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Last Name</td>
<td><input type="text" name="LastName"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">EMail</td>
<td><input type="text" name="Email"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Phone</td>
<td><input type="text" name="Phone"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Address</td>
<td><textarea cols="20" rows="5" name="Address"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Country</td>
<td>
<SELECT name="Country">
<option value="" selected>{choose yours}
<option value="008">Albania
<option value="012">Algeria
<option value="016">American Samoa
<option value="020">Andorra
<option value="024">Angola
<option value="660">Anguilla
<option value="010">Antarctica
<option value="028">Antigua And Barbuda
<option value="032">Argentina
<option value="051">Armenia
<option value="533">Aruba
</SELECT>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"></td>
<td><input type="submit" value="Submit"></td>
</tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var frmvalidator = new Validator("myform");
frmvalidator.addValidation("FirstName","req","Please enter your First Name");
frmvalidator.addValidation("FirstName","maxlen=20","Max length for FirstName is 20");
frmvalidator.addValidation("FirstName","alpha");

frmvalidator.addValidation("LastName","req");
frmvalidator.addValidation("LastName","maxlen=20");

frmvalidator.addValidation("Email","maxlen=50");
frmvalidator.addValidation("Email","req");
frmvalidator.addValidation("Email","email");

frmvalidator.addValidation("Phone","maxlen=50");
frmvalidator.addValidation("Phone","numeric");

frmvalidator.addValidation("Address","maxlen=50");
frmvalidator.addValidation("Country","dontselect=0");
</script>
</body>
</html>


_______________________________________________________________________________________________________________ :ms_0787: Petr

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 6 hostů

Podobná vlákna

PLS Poradte — založil Pacik

Poraďte pls — založil DEAS

Pls poraďte — založil DEAS

Poradte pls se stylem — založil Lukáš

PLS poradte jakej soft — založil Pacik

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý