Pomoc s programy v C – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Pomoc s programy v C – C / C++ – Fórum – Programujte.comPomoc s programy v C – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

pietro620
Návštěvník
28. 12. 2009   #1
-
0
-

Mal som ja vsetky programy v C. No mne prisiel virus do mojho pocitaca, mal som aj antivirak Eset Smart Security, no Eset mi nedal s nim rady, nedalo sa ani vymazat ani liecit sa nedalo. Mal som ja vsetky programy v C na disku C, musel som ja preinstalovat Windows XP. Preto Vas prosim kto mi pomoze spravit programy v C. Ja som mal vsetky programy vytvorene, len teraz si uz nespominam ako som robil. Prosim Vas pomozte. Za kazdu pomoc Vam budem vdacny

Tu su zadania prikladov:

1. Napíšte program, ktorý deklaruje jednu celočíselnú premennú pomenovanú num. Priraďte tejto premennej hodnotu 1000 a potom pomocou jedného príkazu printf() vypíšte hodnotu num na obrazovku takto:


1000 je hodnota num2. Napíšte program, ktorý vypočíta objem kvádra. Program sa bude užívateľa pýtať na jednotlivé rozmery a potom vypíše objem. V=a*b*c
3. Napíšte program, ktorý obsahuje aspoň dve funkcie a vypíše správu:

Co sa za mlady naucis v starobe zabudnes.4. Napíšte program, ktorý používa funkciu convert(), ktorá vyzve používateľa k zadaniu čiastky v korunách a vracia túto hodnotu prevedenú na euro. Použite výmenný kurz 34 Sk za 1 euro. Vypíšte prevedenú čiastku v eurách.5. Napíšte program, ktorý používa funkciu nazvanú outnum(), ktorá preberá jeden celočíselný argument a vypíše ho na obrazovku.

6. Napíšte program, ktorý si vyžiada dve čísla a potom zobrazí podľa voľby užívateľa buď ich súčet, alebo súčin.7. Vytvorte program, ktorý vypíše čísla od 1 do 100.

8. Napíšte program, ktorý vypíše čísla medzi 17 a 100, ktoré je možné deliť bez zvyšku 17stkou.


9.Napíšte program, ktorý vypíše tabuľku čísel. Každý riadok v tabuľke obsahuje tri položky: číslo, jeho druhú mocninu, a jeho tretiu mocninu. Začnite 1 a skončite 10. Pre vytváranie čísel, použite cyklus for.

10. Napíšte program, ktorý vyzve užívateľa k zadaniu celého čísla. Potom pomocou cyklu for odpočítavajte od tejto hodnoty 1 až do nuly a vypisujte každé číslo na samostatný riadok. Keď hodnota dosiahne nulu, nech zaznie zvukový signál.

11.Napíšte program, ktorý zobrazí ASCII kódy znakov A až Z a a až z. Ako sa od seba líšia kódy veľkých a malých písmen?

12. Napíšte program, ktorý vypočíta dobu jazdy, keď je daná vzdialenosť a priemerná rýchlosť. Nech užívateľ zadá, koľko takýchto výpočtov chce uskutočniť.

13. V príklade 12 ste vytvorili program, ktorý počíta dobu jazdy podľa vzdialenosti a priemernej rýchlosti. Aby mohol užívateľ výpočet niekoľko krát opakovať, použili ste cyklus for. Prepíšte program tak, aby používal cyklus while.


14.Pre vytváranie oneskorovacích slučiek, sa často používajú cykly for s prázdnou príkazovou časťou. Vytvorte program, ktorý si vyžiada od užívateľa číslo a potom opakuje cyklus, pri ktorom zmenšuje jeho hodnotu, kým nie je nulová. Po vykonaní odpočtu, spustite zvukový signál, ale nevypisujte nič na obrazovku.
15. Napíšte program, ktorý prevádza galóny na litre. Použite cyklus do, aby mohol užívateľ prevody opakovať. (Jeden galón je asi 3,7854 litrov.)

16. Napíšte si sami niekoľko krátkych programov, ktoré používajú break pre ukončenie cyklu. Vyskúšajte si všetky 3 príkazy cyklu.

17.Napíšte program, ktorý vypisuje iba nepárne čísla medzi 1 až 100. Použite cyklus for, ktorý vyzerá takto:


for (i=1; i<101; i++) . . .

Aby ste zabránili výpisu párnych čísel, použite príkaz continue.

18. Napíšte program, ktorý spočíta počet písmen, číslic a obvyklých interpunkčných symbolov zadaných užívateľom. Ukončite načítavanie znakov, keď užívaťeľ stlačí ENTER. Pre rozdelenie znakov na interpunkciu, číslice a písmená, použite príkaz switch. Na konci programu vypíšte počet znakov v jednotlivých kategóriách. (Ak chcete, môžete jednoducho predpokladať, že znak, ktorý nie je číslica ani interpunkcia, je písmeno.) Použite iba obvyklé interpunkčné symboly.

19.Napíšte program, ktorý požiada užívateľa o zadanie vzdialenosti a potom vypočíta, ako dlho by trvalo svetlu prekonať túto vzdialenosť. Pre stanovenie vzdialenosti použite premennú typu unsigned long int. (Rýchlosť svetla c = 300 000 km/s)

20. Napíšte program, ktorý číta a vypisuje hodnotu typu long int.

21. Napíšte program, ktorý používa for pre výpis čísel od 1 do 10 po desatinách. Pre riadenie cyklu použite premennú s pohyblivou desatinnou čiarkou. Použite však pretypovanie, aby sa v záujme rýchlosti vyhodnotil výraz v podmienke ako celočíselný.

22.Napíšte program, ktorý načíta desať čísel zadaných užívateľom a oznámi, či sú niektoré z nich zhodné.


23.Napíšte program, ktorý prečíta reťazec a potom ho vypíše na obrazovku naopak.

24. Napíšte program, ktorý definuje trojrozmerné pole veľkosti 3x3x3 a naplňte ho číslami od 1 do 27.

25.Nech predchádzajúci program v príklade 24 zobrazí súčet všetkých jeho prvkov.

26. Napíšte program, ktorý vytvorí tabuľku reťazcov obsahujúcu anglické slová pre číslice od 0 do 9. Nech užívateľ zadá číslicu (ako znak) a potom nech program pomocou tejto tabuľky zobrazí jeho slovný ekvivalent. (Pomôcka: Pre získanie indexu do tabuľky odpočítajte od zadaného znaku číslice hodnotu znaku ‘0‘).

27. V štatistikách je často potrebné zistiť, ktoré číslo sa v skupine vyskytuje najčastejšie. Napríklad v zozname hodnôt 1, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 4, 6, 9, 4 je to 4, pretože sa vyskytuje tri krát. Napíšte program, ktorý umožní užívateľovi zadať zoznam 20 čísel a potom nájde a vypíše to, ktoré sa vyskytuje najčastejšie.

28. Napíšte program, ktorý opakovane číta reťazec z klávesnice, pokiaľ užívateľ nezadá koniec.

29. Napíšte program, ktorý načíta reťazec. Nájdite v ňom prvú medzeru, pokiaľ existuje, vypíšte zvyšok reťazca.

30.Napíšte program s cyklom for, ktorý počíta od 0 do 9 a čísla vypisuje na obrazovku. Čísla vypisujte pomocou ukazovateľa.

31.Napíšte program, ktorý vytvorí 3 znakové ukazovatele a inicializuje ich na „jeden“, „dva“, „tri“. Potom vypíšte všetkých 6 ich permutácií.

32. Vytvorte program pre podporu úradných rozhodnutí. 3 možnosti odpovedí „Áno“, „Nie“,“Možno“ – podľa dĺžky reťazca
Index = dĺžka % 3


33. Napíšte program, ktorý priradzuje celočíselnej premennej hodnotu pomocou ukazovateľa na ukazovateľ. Potom ich všetky vypíšte.

34.Napíšte vlastnú verziu funkcie strcat() mystrcat() a použite ju v programe.

35.Napíšte program, ktorý odovzdá funkcii ukazovateľ na int. Vo vnútri funkcie jej priraďte hodnotu 7 a po návrate ju vypíšte. To isté urobte s hodnotou 6, ale parameter nech je int.

36.Napíšte program s funkciou avg(), ktorá prečíta 10 čísel s phč zadaných používateľom a vráti ich priemer. Použite starý spôsob predbežnej deklarácie

37.Napíšte program, ktorý vypisuje znak po znaku pomocou rekurzívnej funkcie.

38.Napíšte program, ktorý má podobnú funkciu k prompt(), ktorá namiesto celého čísla načíta reťazec.

39.Napíšte program, ktorý číta 2 argunemty príkazového riadku, porovná ich a vypíše, ktorý je lexikograficky vyšší.

40. Napíšte program, ktorý číta 2 číselné argumenty a vypíšte ich súčet.

41. Vytvorte program, ktorý používa rekurzívnu funkciu na výpis písmen abecedy.

42.Vytvorte program, ktorý číta reťazec ako argument príkazového riadku a vypíše zakódovaný reťazec po kódovaní pripočítaním 1.

43. Vytvorte program, ktorý umožní prístup, iba keď sa zadá z príkazového riadku správne heslo. Ak je správne, vypíše Access Permitted, ak nie Access Denied.

44. Vytvorte funkciu string_up(), ktorá prevedie znaky reťazca zadaného ako argument na veľké písmená. Použite ju v programe, použite toupperr().

45.Vytvorte funkciu avg(), ktorá vypočíta priemer zoznamu čísiel phč. Bude mať dva parametre, prvý je smerník ukazujúci na pole s číslami, druhý celočíselná hodnota, ktorá ddáva veľkosť poľa.

46.Vytvorte program, ktorý definuje 2 makrá MAX a COUNTBY. Počítajte od nuly do MAX-1 s krokom COUNTBY (=3)

47.Vytvorte program, ktorý zobrazí ASCII kód každého napísaného znaku, avšak nie vlastný znak.

48.Vytvorte program, ktorý vypisuje bodky, pokiaľ sa nestlačí klávesa.

49.Vytvorte program na výpis tabuľky čísiel. Každý riadok obsahuje číslo, jeho druhú a tretiu mocninu od 2 do 200. Stĺpce zarovnajte zľava.

50. Ako zobraziť číslo 1023.03, aby sa zobrazovali iba 2 desatinné miesta ?

51. Vytvorte program, ktorý požiada o zadanie mena, načíta meno, druhé meno a priezvisko. Dĺžku čítania obmedzí u každého na 20 znakov. Potom všetko vypíše.

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.68.234.–
crAzY^
~ Moderátor
+10
Grafoman
28. 12. 2009   #2
-
0
-

1)

int num = 1000;

printf("%d je hodnota num", num);
xD

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.190.90.–
All you need is vision and time.
Nrigo
~ Anonymní uživatel
46 příspěvků
28. 12. 2009   #3
-
0
-

nechcem byt nechutny, ale preco si to nezalohoval, alebo aspon nepreniesol na iny disk?..ak ti XP neslo spustit koli virusom, mohol si sa na disk dostat aj inak ako z Win XP a zalohovat ich... hmm...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.212.40.–
sputnikone+1
Věrný člen
28. 12. 2009   #4
-
0
-

Zdrojáky zásadně na datové partice... a kompilované programy na aplikační :smile4:

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
zavsechny
~ Anonymní uživatel
7 příspěvků
28. 12. 2009   #5
-
0
-

tady to nebude problém zálohování ani problém paměti jak by co udělal a pokud ano tak by nechtěl vše ;-) škoda že nepřišel i o zadání :-D

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.194.242.–
sputnikone+1
Věrný člen
28. 12. 2009   #6
-
0
-

No jo no, hlavně že je sám napsal. Takže by se mohl zase trochu procvičit (to v programování nikdy nezaškodí).

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
pietro620
Návštěvník
28. 12. 2009   #7
-
0
-

Velmi pekne dakujem za prispevky. Problem bol v tom ze som sa nemohol dostat ani do nudzoveho systemu Win XP

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.68.234.–
crAzY^
~ Moderátor
+10
Grafoman
29. 12. 2009   #8
-
0
-

neexistuji jen win :) co takhle třeba Slax? ten mi pomohl několikrát se záchranou souborů

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.190.90.–
All you need is vision and time.
sputnikone+1
Věrný člen
29. 12. 2009   #9
-
0
-

To crAzY^ : +1 :smile1:

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #10
-
0
-

nemam co dělat tak ti to napišu, píšu to z hlavy ale myšlenka je jasná:
2. Napíšte program, ktorý vypočíta objem kvádra. Program sa bude užívateľa pýtať na jednotlivé rozmery a potom vypíše objem. V=a*b*c
{
int a=0, b=0, c=0;
cout<<"zadej stranu a: ";
cin>>a;
cout<<"\nzadej stranu b: ";
cin>>b;
cout<<"\nzadej stranu c: ";
cin>>c;
cout<<"\nObbjem kvadru je: " << a*b*c <<endl;
system("pause");
}

3.Napíšte program, ktorý obsahuje aspoň dve funkcie a vypíše správu:
Co sa za mlady naucis v starobe zabudnes.
void funkce1 ()
{
cout<<"Co sa za mlady naucis";
}
void funkce2 ()
{
cout<<"v starobe zabudnes. ";
}
int main()
{
funkce1();
funkce2();
system("pause");
return 0;
}
4. Napíšte program, ktorý používa funkciu convert(), ktorá vyzve používateľa k zadaniu čiastky v korunách a vracia túto hodnotu prevedenú na euro. Použite výmenný kurz 34 Sk za 1 euro. Vypíšte prevedenú čiastku v eurách.

int convert(int koruny)
{
double eura;
eura = koruny /34;
return eura
}
void main()
{
cout<<"castka v eurech je: "<<convert(1000);
syste("pause");
}

5. Napíšte program, ktorý používa funkciu nazvanú outnum(), ktorá preberá jeden celočíselný argument a vypíše ho na obrazovku.

void outnum(int argument)
{
cout<<argument";
}
int main()
{
outnum(5);
system("pause");
}

6. Napíšte program, ktorý si vyžiada dve čísla a potom zobrazí podľa voľby užívateľa buď ich súčet, alebo súčin.
int main()
{
int a=0, b=0,mod=0;
cout<<"zadej cislo a: ";
cin>>a;
cout<<"zadej cislo b: ";
cin>>b;
cout<<"secist (1), nasobit(2), vase volba: ";
cin>> mod;
if(mod ==1)
return a+b;
else
return a*b;
system("pause");
}

7. Vytvorte program, ktorý vypíše čísla od 1 do 100.
void main()
{
for (int i =1; i<101;i++)
cout<<i<<" ";
system("pause");
}
8. Napíšte program, ktorý vypíše čísla medzi 17 a 100, ktoré je možné deliť bez zvyšku 17stkou.
void main()
{
for (int i =17; i<101;i++)
{
if(i%17 ==0){ cout<<i<<" ";}
}
system("pause");
}
9.Napíšte program, ktorý vypíše tabuľku čísel. Každý riadok v tabuľke obsahuje tri položky: číslo, jeho druhú mocninu, a jeho tretiu mocninu. Začnite 1 a skončite 10. Pre vytváranie čísel, použite cyklus for.
void main()
{
for(int i=1;i<11;i++)
{
cout<<i<<" "<<i*i<<" "<<i*i*i<<endl;
}
system("pause");
}

btw uz me to nebavi trvalo mi to jestli hodne tak 8 minut:D zbytek snad dodelas je to tak primitivni ze je to k smichu.... akorat nechapu ty kecali co ti tady radijou se zalohovanim kdyby ti radsi udelali jednu ulohu jestli to umijou:D kdybys potreboval s necim pomoct napis mi na mail

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
Anonymní uživatel
~ Anonymní uživatel
0 příspěvků
29. 12. 2009   #11
-
0
-

int main()
{
int a=0, b=0,mod=0;
cout<<"zadej cislo a: ";
cin>>a;
cout<<"zadej cislo b: ";
cin>>b;
cout<<"secist (1), nasobit(2), vase volba: ";
cin>> mod;
if(mod ==1)
return a+b;
else
return a*b;
system("pause");
}

return by asi nefungovalo vratilo by to funkcni main a to by nebylo dobre melo by tam bjet cout

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.98.–
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #12
-
0
-

ok ok rikal sem ze sem to psal proste jak me to napadlo:)

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #13
-
0
-

Btw fungovalo by to akorat se to neda pauznout v tomto pripade takze by to melo byt
cout<< a+b;
else
cout<< a*b;
system("pause");
je to vynatek jo:)

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
Anonymní uživatel
~ Anonymní uživatel
0 příspěvků
29. 12. 2009   #14
-
0
-

j ja chtel jen predejit dalsim otazkam proc to nejde

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.98.–
crAzY^
~ Moderátor
+10
Grafoman
29. 12. 2009   #15
-
0
-

mimochodem, myslím, že to chtěl v C

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.190.90.–
All you need is vision and time.
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #16
-
0
-

Jinak prdte na c++ lepsi je c# je to tak pohodlny:D

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
sputnikone+1
Věrný člen
29. 12. 2009   #17
-
0
-

To Adam.br(zavinac)seznam.cz : Nejdřív bych se naučil číst (C a ne C++), potom bych obviňovat C/C++ z nepohodlnosti

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #18
-
0
-

hh to je takovej rozdil jestli je tam cout a cin nebo printf a scnaf???? ty me bdues poucovat?:D

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
sputnikone+1
Věrný člen
29. 12. 2009   #19
-
0
-

To Adam.br(zavinac)seznam.cz : Bohužel je, i když ty o něm evidentně nevíš.

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
Nrigo
~ Anonymní uživatel
46 příspěvků
29. 12. 2009   #20
-
0
-

Neviem naco si mu to robil.. i tak mu to je nanic v C++.. tie priklady su natolko jednoduche, ze keby ich naozaj spravil vsetky tak nieje mozne aby si nepametal ako ich spravil.. minimalne za den by ich mal spravene... nech napise s ktorymi ma problem a nech navrhne aspon priblizne ako by to on robil a my mu pomozeme.. je to jasne.. dostal zadanie v skole, nechce sa mu to robit, tak si vymyslel rozpravku a dufa ze mu to nekto spravi.. ;/

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.212.40.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
29. 12. 2009   #21
-
0
-

To Adam.br(zavinac)seznam.cz : pokud to ma delat v C++ ta printf a scanf vubec nevadi.. nicmene cin a cout ma uz objektovy pristup ke streamu a v C to proste nerozjedes..
Kdybych tu chtel podporovat tendle flame, tak ti schvalne reknu, at naprogramujes neco kloudneho v C# pro jednocipy..
ale o to proste nejde.. ma to delat v C ne v C# ne v C++...
to ze zakladatel vlakna nedokaze vytahat dulezity data z disku (a vysoce pravdepodobne se ani jednoho z tech programu nikdy nedotkl) je zase jina vec..
To ze vetsina tech programu je zalezitost minuty a to jeste vetsinu clovek stravi tim, ze pise #include, int main ... proste balast okolo...

Nahlásit jako SPAM
IP: 77.237.136.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Adam.br(zavinac)seznam.cz
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
29. 12. 2009   #22
-
0
-

Sputnikone precetl sis par turtorialu a poucujes ja to studuju 2 roky:D myslis ze sem nikdy nic nenaprogramoval mam za sebou 2 kompletni hry a minimalne 50 netrivialnich uloh v c++:D btw jestli si samouk tak stejne nikdy nebudes mit na cloveka kterej to bral na vysoke neznas paradigma agloritmy nic jenom pises podle toho co si nekde videl jestli to studujes tak promin:)
Ja sem chtel jenom pomoct btw...

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
Bald3rr0
Super člen
29. 12. 2009   #23
-
0
-

To Adam.br(zavinac)seznam.cz : Předem se omlouvám za OT, ale ty pleteš dohromady dvě úplně jiné věci, teorii ve škole a praxi získanou psaním kódu, zjišťováním proč tohle je tak a né jinak. Jestli si myslíš, že vysoká škola z tebe udělá nejlepšího programátora, tak já osobně si myslim, že se hluboce pleteš. Programovat ve škole ještě nikdy nikoho nenaučili. Osobně znám člověka, který má střední školu změřenou na elektroniku a programovat umí víc než lidé, které znám a mají za sebou vysokou školu. Nepopírám, že na vysoké škole získáš dobré znalosti hlavně z teorie, matematiky apod. Ale mně to prostě připadá jako když srovnáváš dvě naprosto rozdílné věci.

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.100.0.–
adam.br
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
29. 12. 2009   #24
-
0
-

balder je mi to jedno je to tvuj nazor ja mam trosku jinej:) ja sem chtel jenom pomoct

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.208.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
30. 12. 2009   #25
-
0
-

To adam.br : neres..

jinak samozrejme skola nic neznamena.. clovek musi jako programator myslet.. pak uz je naprosto jedno v jakem jazyce se to pise

Nahlásit jako SPAM
IP: 77.237.136.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
sputnikone+1
Věrný člen
30. 12. 2009   #26
-
0
-

To Adam.br(zavinac)seznam.cz : 2 roky? No tak to nic moc, turtoriály jsem četl tak před 5 rokama :smile1:. Studuju první ročník VŠ a je mi jasné, že nevím všecko, ale ta tvá pomoc byla řádně "medvědí".

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.157.–
pietro620
Návštěvník
14. 1. 2010   #27
-
0
-

Dakujem za prispevky. Tie programy maju byt v C a nie C++

Nahlásit jako SPAM
IP: 193.87.94.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

Podobná vlákna

Pomoc s programy — založil Falcon

Programy v C++ — založil Kajik

Programy — založil Tomáš

2 programy zaroven — založil jurec

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý