Kreslení myší na Image1, jak použít MouseDown? – Delphi – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Kreslení myší na Image1, jak použít MouseDown? – Delphi – Fórum – Programujte.comKreslení myší na Image1, jak použít MouseDown? – Delphi – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Aqua0
Newbie
6. 12. 2010   #1
-
0
-

Zdravím všechny,
pracuji na jednoduchém grafickém editoru, ale zasekla jsem se na jedné věci. Potřebuji, aby mi po zaškrtnutí příslušního RadioButtonu (RadioButton2) šlo "kreslit myší" na plochu Image1, přičemž by tloušťka kreslené stopy byla ovládána SpinEditem2. Udělala jsem si přiřazení hodnoty ze SpinEditu2 do proměnné tloustkacary, kterou jsem přiřadila Image1.Canvas.Pen.Width:=tloustkacary (asi by to šlo i rovnou, ale pro mě je to přehlednější :o)), nevím si ale rady s tím, jak přimět pero kreslit od chvíle, kdy kliknu stisknu příslušný RadioButton2 a kliknu na plochu Image1, a přestat když myš pustím. Napadlo mě to řešit přes něco podobného MouseDown a MouseUp, ale nedaří se mi.. neporadíte?

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.164.–
Šest programátorských zákonů: 1. V každém programu je alespoň jedna chyba. 2. Každý program lze zkrátit alespoň o jeden řádek. 3. Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. 4. Každou opravou se do programu zanese nová chyba. 5. Když už se zdá, že program je v pořádku, určitě jsme něco přehlédli. 6. Programátor dělá, co umí. Počítač si dělá, co chce.
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
7. 12. 2010   #2
-
0
-

Když máš povolené kreslení (RadioButtonem), tak při OnMouseDown si nahoď nějaký flag (stavovou proměnnou).

V OnMouseMove prováděj kreslení myší, když je nahozený tento flag.

V OnMouseUp flag nuluj.

Asi ještě budeš potřebovat SetCapture (ReleaseCapture), aby si mohla zachytávat zprávy i když budeš kurzorem mimo okno nebo ClipCursor na omezení pohybu kurzoru jen na velikost okna (při kreslení).

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Honzc0
Stálý člen
7. 12. 2010   #3
-
0
-

Zkus to takhle:

var
Form1: TForm1;
kreslim: Boolean;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Image1.Canvas.Pen.Width := SpinEdit2.Value;
if RadioButton2.Checked then
kreslim := True;
if kreslim then
with Image1.Canvas do
MoveTo(X, Y);
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
if kreslim then
with Image1.Canvas do
LineTo(X, Y);
end;

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
kreslim := False;
end;

Nahlásit jako SPAM
IP: 93.181.78.–
Aqua0
Newbie
7. 12. 2010   #4
-
0
-

Zkusila jsem, ale asi mám zádrhel ještě někde jinde, někde mám chybu a nemohu to najít. Vkládám celý svůj kód, kdyby vás pánové někoho napadlo co s tím je.. všimla jsem si také, že mi nevím proč nepracuje procedura FormCreate. Kružnice a čtverec se mi vykresluje bez problémů, ale to kreslení myší, kdy bych měla být schopna začít kreslit po zatržení RadioButton3 (pardon, předtím jsem psala 2 - v kódu to mám poopraveno) a klepnutí na plochu Image1 mi pořád nejde. :smile19:

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Spin, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
SpinEdit1: TSpinEdit;
SpinEdit2: TSpinEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Label4: TLabel;
SpinEdit3: TSpinEdit;
SpinEdit4: TSpinEdit;
Label5: TLabel;
Button3: TButton;
RadioGroup1: TRadioGroup;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
RadioButton3: TRadioButton;
RadioButton4: TRadioButton;
ColorDialog1: TColorDialog;
Image1: TImage;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure SpinEdit3Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit2Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit4Change(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
//DEFINICE PROCEDURY OD HONZC
procedure Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
//DEFINICE PROCEDURY OD HONZC

private
barva: TColor;
tloustka: integer;
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
x, y: integer;
d: integer;
kreslim: boolean; //K PROCEDURE OD HONZC

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); //při vytvoření formuláře by měla nastavit Brush, ale nenastavuje
begin
Image1.Canvas.Brush.Color:=clWhite;
Image1.Canvas.Brush.Style:= bsSolid;
Image1.Canvas.Pen.Color:=clBlack;
Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, Image1.Width, Image1.Height);
end;

//PROCEDURA OD HONZC
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Image1.Canvas.Pen.Width:= SpinEdit3.Value;
if RadioButton3.Checked then
kreslim:= True;
if kreslim = True then
with Image1.Canvas do
MoveTo(X, Y);
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if kreslim = True then
with Image1.Canvas do
LineTo(X, Y);
end;

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
kreslim := False;
end;
//KONEC PROCEDURY OD HONZC


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); //vymazání obsahu plátna
begin
Image1.Picture:=nil;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //tlačítko, po jehož stisknutí se vykreslí kruh nebo čtverec
begin
Image1.Canvas.MoveTo(x,y);
Image1.Canvas.Pen.Color:=barva;
Image1.Canvas.Pen.Width:=tloustka;
if (RadioButton2.Checked = True) then
Image1.Canvas.Ellipse(x,y,SpinEdit4.Value,SpinEdit4.Value);
if (RadioButton1.Checked = True) then
Image1.Canvas.Rectangle(x,y,SpinEdit4.Value,SpinEdit4.Value);
end;

procedure TForm1.SpinEdit3Change(Sender: TObject); //hodnota tloušťky čáry
begin
tloustka:=SpinEdit3.Value;
end;

procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject); //x-ová souřadnice
begin
x:=SpinEdit1.Value;
end;

procedure TForm1.SpinEdit2Change(Sender: TObject); //y-ová souřadnice
begin
y:=SpinEdit2.Value;
end;

procedure TForm1.SpinEdit4Change(Sender: TObject); //poloměr pro kružnici a čtverec
begin
d:=SpinEdit4.Value;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //změna barvy čáry
begin
if ColorDialog1.Execute then barva := ColorDialog1.Color;
end;

end.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.164.–
Šest programátorských zákonů: 1. V každém programu je alespoň jedna chyba. 2. Každý program lze zkrátit alespoň o jeden řádek. 3. Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. 4. Každou opravou se do programu zanese nová chyba. 5. Když už se zdá, že program je v pořádku, určitě jsme něco přehlédli. 6. Programátor dělá, co umí. Počítač si dělá, co chce.
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
8. 12. 2010   #5
-
0
-

A když si přidala kód od Honzc, "registrovala" si ty události (mělo by stačit kliknutí na ty 3 položky v Events okně u Image1)?

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Honzc0
Stálý člen
8. 12. 2010   #6
-
0
-

To Aqua
Ponechám stranou, že tvoje kreslení je docela nešikovné (vykreslování tvarů tak, že souřadnice a velikost tvaru zadáváš nastavováním nějakých SpinEditů), tak k tomu FormCreate.
Zkus vyměnit řádek Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, Image1.Width, Image1.Height);
za Image1.Canvas.FillRect(Rect(0,0,Image1.Width, Image1.Height));
To, že ti nefunguje ten můj kód je asi způsobeno tím, že nemáš procedury, které jsem ti napsal přiřazeny v ObjectInspectoru těm Eventsům.
Náprava: V Object TreeView klikni na Image1
V Object Inspector zapni záložku Events
Postupně dvojklikem myší klikni do políček vedle OnMouseDown, OnMouseMove a OnMouseUp

Nahlásit jako SPAM
IP: 93.181.78.–
Aqua0
Newbie
8. 12. 2010   #7
-
0
-

Aha, máte pravdu pánové, neměla jsem proklikané Events, ten amatér se ve mě nezapře. :smile1:

liborb: Děkuju za radu. :smile1:

Honzc: Já vím, že ty SpinSdity nejsou nejlepší, ale mám to tak přímo zadáno, že tam mají takto být. Procedury s Mouse už jedou, moc děkuji, zachránil jsi mě. :smile6: Jen mám stále ještě problém s tím, že po vytvoření "okna", to jest když má zapracovat FormCreate, nevybarví se mi ten Brush na bílo. Zkusím ještě nějak upravit obsah FormCreatu, ale nehlásí mi to chybu v kódu, tak nevím. Ještě musím domyslet trik, který by umožnil měnit barvu pera pomocí ColorDialog1.Coloru.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.164.–
Šest programátorských zákonů: 1. V každém programu je alespoň jedna chyba. 2. Každý program lze zkrátit alespoň o jeden řádek. 3. Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. 4. Každou opravou se do programu zanese nová chyba. 5. Když už se zdá, že program je v pořádku, určitě jsme něco přehlédli. 6. Programátor dělá, co umí. Počítač si dělá, co chce.
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
9. 12. 2010   #8
-
0
-

Tak může být problém jenom v tom, že se okno nepřekreslí. To zjistíš například tak, že ho překryješ jiným oknem a pak ho zase daš do popředí. Pokud je to tím, tak na konec FormCreate bude potřeba přidat Invalidate (Repaint).

Nahlásit jako SPAM
IP: 91.203.96.–
Aqua0
Newbie
12. 12. 2010   #9
-
0
-

liborb napsal:
Tak může být problém jenom v tom, že se okno nepřekreslí. To zjistíš například tak, že ho překryješ jiným oknem a pak ho zase daš do popředí. Pokud je to tím, tak na konec FormCreate bude potřeba přidat Invalidate (Repaint).Zkoušela jsem obojí. ale stále to nefunguje.. netuším v čem to může být. :smile19:

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.164.–
Šest programátorských zákonů: 1. V každém programu je alespoň jedna chyba. 2. Každý program lze zkrátit alespoň o jeden řádek. 3. Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. 4. Každou opravou se do programu zanese nová chyba. 5. Když už se zdá, že program je v pořádku, určitě jsme něco přehlédli. 6. Programátor dělá, co umí. Počítač si dělá, co chce.
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
13. 12. 2010   #10
-
0
-

A když dáš do FormCreate breakpoint a podíváš se na ty hodnoty Image1.Width a Image1.Height, tak jsou nenulový?

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Aqua0
Newbie
30. 12. 2010   #11
-
0
-

Už mi to funguje, děkuji všem za rady. Zádrhel byl v tom, že jsem FormCreate nenastavila přes Project Managera.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.164.–
Šest programátorských zákonů: 1. V každém programu je alespoň jedna chyba. 2. Každý program lze zkrátit alespoň o jeden řádek. 3. Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. 4. Každou opravou se do programu zanese nová chyba. 5. Když už se zdá, že program je v pořádku, určitě jsme něco přehlédli. 6. Programátor dělá, co umí. Počítač si dělá, co chce.
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 1 host

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý