Pomoc s GUI – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Pomoc s GUI – Java – Fórum – Programujte.comPomoc s GUI – Java – Fórum – Programujte.com

 

Dave-CZ0
Návštěvník
24. 5. 2011   #1
-
0
-

Hoyte, potřeboval bych pomoct s mojim GUI....
chci abych mel ty JTable pres celý JPanel....
dále při maximalizaci aby se mi JTably natahly...

Zde je mé GUI prosím o pomoc díky

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


/*
* @author Dave-CZ
*/

public final class Databaze extends JFrame implements ActionListener{


private javax.swing.JPanel mainPanel;
private javax.swing.JPanel Hlavni;
private javax.swing.JPanel RegKlubyPanel;
private javax.swing.JPanel HledatKlPanel;
private javax.swing.JLabel lbHledejKl;
private javax.swing.JTextField txtHledejKl;
private javax.swing.JButton btnHledejKl;
private javax.swing.JPanel KlubyPanel;
private javax.swing.JPanel Kluby;
private JScrollPane KlubyTable;
private JTable TabulkaKluby;
private javax.swing.JPanel TlKlubyPanel;
private javax.swing.JButton btnNovyKlub;
private javax.swing.JButton btnSmazKlub;

private javax.swing.JPanel ZalozkyP;
private javax.swing.JPanel ZalozkyPa;
private javax.swing.JTabbedPane Zalozka;
private javax.swing.JPanel UdajeTab;
private javax.swing.JPanel Informace;
private javax.swing.JLabel lb1Cislo;
private javax.swing.JTextField txtCislo;
private javax.swing.JLabel lb1Nazev;
private javax.swing.JTextField txtNazev;
private javax.swing.JLabel lb1CelyNazev;
private javax.swing.JTextField txtCelyNazev;
private javax.swing.JLabel lb1Banka;
private javax.swing.JTextField txtBanka;
private javax.swing.JLabel lb1Lomitko;
private javax.swing.JTextField txtLomitko;
private javax.swing.JPanel Kontakt;
private javax.swing.JLabel lb1Mobil;
private javax.swing.JTextField txtMobil;
private javax.swing.JLabel lb1Email;
private javax.swing.JTextField txtEmail;
private javax.swing.JLabel lb1WWW;
private javax.swing.JTextField txtWWW;
private javax.swing.JPanel AdresaPrec;
private javax.swing.JLabel lb1JmPr;
private javax.swing.JTextField txtJmPr;
private javax.swing.JLabel lb1Ulice;
private javax.swing.JTextField txtUlice;
private javax.swing.JLabel lb1CP;
private javax.swing.JTextField txtCP;
private javax.swing.JLabel lb1Mesto;
private javax.swing.JTextField txtMesto;
private javax.swing.JLabel lb1PSC;
private javax.swing.JTextField txtPSC;
private javax.swing.JPanel TlUdajePanel;
private javax.swing.JButton btnUlozUdaj;
private javax.swing.JButton btnVymazUdaje;
private javax.swing.JPanel ClenoveTab;
private javax.swing.JPanel ClenovePanel;
private javax.swing.JPanel Clenove;
private JScrollPane ClenoveTable;
private JTable TabulkaClenove;
private javax.swing.JPanel Hledat;
private javax.swing.JLabel lb2HledejCL;
private javax.swing.JTextField txt2HledejCL;
private javax.swing.JButton btn2HledejCL;
private javax.swing.JPanel TlClenUdajePanel;
private javax.swing.JButton btn2PridejCL;
private javax.swing.JButton btn2UpravCL;
private javax.swing.JButton btn2SmazCL;
public Databaze()
{
setTitle("Databaze");
getContentPane().add(initComponents());
pack();
}

public JPanel initComponents() {
GridBagConstraints gridBagConstraints;
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.insets.top = 5;
gridBagConstraints.insets.left = 5;


Hlavni = new JPanel();
RegKlubyPanel = new JPanel();
HledatKlPanel = new JPanel();
lbHledejKl = new JLabel();
txtHledejKl = new JTextField();
btnHledejKl = new JButton();
KlubyPanel = new JPanel();
Kluby = new JPanel();
KlubyTable = new JScrollPane();
TabulkaKluby = new JTable();
TlKlubyPanel = new JPanel();
btnNovyKlub = new JButton();
btnSmazKlub = new JButton();
ZalozkyP = new JPanel();
ZalozkyPa = new JPanel();
Zalozka = new JTabbedPane();
UdajeTab = new JPanel();
Informace = new JPanel();
lb1Cislo = new JLabel();
txtCislo = new JTextField();
lb1Nazev = new JLabel();
txtNazev = new JTextField();
lb1CelyNazev = new JLabel();
txtCelyNazev = new JTextField();
lb1Banka = new JLabel();
txtBanka = new JTextField();
lb1Lomitko = new JLabel();
txtLomitko = new JTextField();
Kontakt = new JPanel();
lb1Mobil = new JLabel();
txtMobil = new JTextField();
lb1Email = new JLabel();
txtEmail = new JTextField();
lb1WWW = new JLabel();
txtWWW = new JTextField();
AdresaPrec = new JPanel();
lb1JmPr = new JLabel();
txtJmPr = new JTextField();
lb1Ulice = new JLabel();
txtUlice = new JTextField();
lb1CP = new JLabel();
txtCP = new JTextField();
lb1Mesto = new JLabel();
txtMesto = new JTextField();
lb1PSC = new JLabel();
txtPSC = new JTextField();
TlUdajePanel = new JPanel();
btnUlozUdaj = new JButton();
btnVymazUdaje = new JButton();
ClenoveTab = new JPanel();
ClenovePanel = new JPanel();
Clenove = new JPanel();
ClenoveTable = new JScrollPane();
TabulkaClenove = new JTable();
Hledat = new JPanel();
lb2HledejCL = new JLabel();
txt2HledejCL = new JTextField();
btn2HledejCL = new JButton();
TlClenUdajePanel = new JPanel();
btn2PridejCL = new JButton();
btn2UpravCL = new JButton();
btn2SmazCL = new JButton();

RegKlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
RegKlubyPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Registrovane kluby"));
RegKlubyPanel.setName("RegistrovaneKluby");
HledatKlPanel.setLayout(new GridBagLayout());
HledatKlPanel.setName("RegistrovaneKluby");
lbHledejKl.setText("Hledat:");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
HledatKlPanel.add(lbHledejKl,gridBagConstraints);
txtHledejKl.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
gridBagConstraints.gridx = 1;
HledatKlPanel.add(txtHledejKl,gridBagConstraints);
btnHledejKl.setText("Vyhledej");
gridBagConstraints.gridx = 2;
HledatKlPanel.add(btnHledejKl,gridBagConstraints);
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
RegKlubyPanel.add(HledatKlPanel,gridBagConstraints);

KlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
KlubyPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Kluby"));
KlubyPanel.setName("KlubyPan");
Kluby.setLayout(new GridBagLayout());
final String columnNames[] = { "Název TJ/SK", "Číslo klubu", "Předseda", "Kontakt" };
final Object rowData[][] = { { "TJ SPS Radkov", "706051", "David Chudik", "723111111" },
{ "TJ Sokol Melč", "706056", "Pavel Schrom", "723222222" },
{ "TJ Vitkov", "706054", "Karel Špok", "723333333" }};
TabulkaKluby = new JTable(rowData, columnNames);
KlubyTable = new JScrollPane(TabulkaKluby);
KlubyTable.setPreferredSize(new Dimension(450, 110));
Kluby.add(KlubyTable);
KlubyPanel.add(Kluby);
gridBagConstraints.gridy = 1;
RegKlubyPanel.add(KlubyPanel,gridBagConstraints);

TlKlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlKlubyPanel.setName("TlacikaKluby");
btnNovyKlub.setText("Nový klub");
gridBagConstraints.gridy = 2;
TlKlubyPanel.add(btnNovyKlub,gridBagConstraints);
btnSmazKlub.setText("Smaž klub");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlKlubyPanel.add(btnSmazKlub,gridBagConstraints);
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
RegKlubyPanel.add(TlKlubyPanel,gridBagConstraints);

ZalozkyP.setLayout(new GridBagLayout());
ZalozkyP.setName("Zalozky");
UdajeTab.setLayout(new GridBagLayout());
UdajeTab.setName("Udaje");
Informace.setLayout(new GridBagLayout());
Informace.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Informace o kluby"));
Informace.setName("Informace");
lb1Cislo.setText("Číslo TJ/SK:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Informace.add(lb1Cislo,gridBagConstraints);
txtCislo.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtCislo,gridBagConstraints);
lb1Nazev.setText("Název TJ/SK:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
Informace.add(lb1Nazev,gridBagConstraints);
txtNazev.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
Informace.add(txtNazev,gridBagConstraints);
lb1CelyNazev.setText("Celý název:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
Informace.add(lb1CelyNazev,gridBagConstraints);
txtCelyNazev.setPreferredSize(new Dimension(282, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtCelyNazev,gridBagConstraints);
lb1Banka.setText("Bankovní spojení:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
Informace.add(lb1Banka,gridBagConstraints);
txtBanka.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtBanka,gridBagConstraints);
lb1Lomitko.setText("/");
gridBagConstraints.gridx = 2;
Informace.add(lb1Lomitko,gridBagConstraints);
txtLomitko.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.gridx = 3;
Informace.add(txtLomitko,gridBagConstraints);
Kontakt.setLayout(new GridBagLayout());
Kontakt.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Kontakt"));
Kontakt.setName("Kontakt");
lb1Mobil.setText("Mobil:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Kontakt.add(lb1Mobil,gridBagConstraints);
txtMobil.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtMobil,gridBagConstraints);
lb1Email.setText("E-mail:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
Kontakt.add(lb1Email,gridBagConstraints);
txtEmail.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtEmail,gridBagConstraints);
lb1WWW.setText("WWW:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
Kontakt.add(lb1WWW,gridBagConstraints);
txtWWW.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtWWW,gridBagConstraints);
AdresaPrec.setLayout(new GridBagLayout());
AdresaPrec.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Předseda"));
AdresaPrec.setName("Predseda");
lb1JmPr.setText("Jméno a příjmení:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
AdresaPrec.add(lb1JmPr,gridBagConstraints);
txtJmPr.setPreferredSize(new Dimension(187, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtJmPr,gridBagConstraints);
lb1Ulice.setText("Ulice:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
AdresaPrec.add(lb1Ulice,gridBagConstraints);
txtUlice.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtUlice,gridBagConstraints);
lb1CP.setText("ČP:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
AdresaPrec.add(lb1CP,gridBagConstraints);
txtCP.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
AdresaPrec.add(txtCP,gridBagConstraints);
lb1Mesto.setText("Město:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
AdresaPrec.add(lb1Mesto,gridBagConstraints);
txtMesto.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtMesto,gridBagConstraints);
lb1PSC.setText("PSČ:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
AdresaPrec.add(lb1PSC,gridBagConstraints);
txtPSC.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
AdresaPrec.add(txtPSC,gridBagConstraints);
TlUdajePanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlUdajePanel.setName("TlacikaUdaje");
btnUlozUdaj.setText("Ulož údaje");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
TlUdajePanel.add(btnUlozUdaj,gridBagConstraints);
btnVymazUdaje.setText("Smaž údaje");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlUdajePanel.add(btnVymazUdaje,gridBagConstraints);
ZalozkyP.add(UdajeTab);

ZalozkyPa.setLayout(new GridBagLayout());
ZalozkyPa.setName("Zalozky");
ClenoveTab.setLayout(new GridBagLayout());
ClenoveTab.setName("Clenove");
ClenovePanel.setLayout(new GridBagLayout());
ClenovePanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Členové"));
ClenovePanel.setName("ClenovePanel");
Clenove.setLayout(new GridBagLayout());
final String Names[] = { "Charakter", "Jméno", "Příjmení" };
final Object Data[][] = { { "1", "Martin", "Jedna" },
{ "2", "Karel", "Dva" },
{ "3", "Radek", "Tři" } };
TabulkaClenove = new JTable(Data, Names);
ClenoveTable = new JScrollPane(TabulkaClenove);
ClenoveTable.setPreferredSize(new Dimension(450, 110));
Clenove.add(ClenoveTable);
ClenovePanel.add(Clenove);
Hledat.setLayout(new GridBagLayout());
Hledat.setName("HledatCL");
lb2HledejCL.setText("Hledat:");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Hledat.add(lb2HledejCL,gridBagConstraints);
txt2HledejCL.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
gridBagConstraints.gridx = 1;
Hledat.add(txt2HledejCL,gridBagConstraints);
btn2HledejCL.setText("Vyhledej");
gridBagConstraints.gridx = 2;
Hledat.add(btn2HledejCL,gridBagConstraints);
TlClenUdajePanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlClenUdajePanel.setName("TlacitkaClen");
btn2PridejCL.setText("Přidej člena");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
TlClenUdajePanel.add(btn2PridejCL,gridBagConstraints);
btn2UpravCL.setText("Uprav člena");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlClenUdajePanel.add(btn2UpravCL,gridBagConstraints);
btn2SmazCL.setText("Smaž člena");
gridBagConstraints.gridx = 2;
TlClenUdajePanel.add(btn2SmazCL,gridBagConstraints);
ZalozkyPa.add(ClenoveTab);


Hlavni.setLayout(new GridBagLayout());
UdajeTab.setLayout(new GridBagLayout());
ClenoveTab.setLayout(new GridBagLayout());

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(Informace,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 1;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(Kontakt,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 2;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(AdresaPrec,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
UdajeTab.add(TlUdajePanel,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(ClenovePanel,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(Hledat,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(TlClenUdajePanel,gridBagConstraints);

Zalozka.addTab("Údaje o TJ/SK", UdajeTab);
Zalozka.addTab("Členové", ClenoveTab);

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
Hlavni.add(RegKlubyPanel,gridBagConstraints);

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
Hlavni.add(Zalozka,gridBagConstraints);


}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
}
}

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
25. 5. 2011   #2
-
0
-

Pokud chceš vyplnit celou oblast, tak musíš používat správné layouty.

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Dave-CZ0
Návštěvník
25. 5. 2011   #3
-
0
-

Jo to jsem se nekde taky docetl ale jakej mam pouzit? :-(

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
25. 5. 2011   #4
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Dave-CZ0
Návštěvník
25. 5. 2011   #5
-
0
-

JJ diky mno ted to musim nejak upravit mno to bude :-( zatim mi to nejde

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
Dave-CZ0
Návštěvník
25. 5. 2011   #6
-
0
-

Mno tak ted jsem v pasti :-( dalo mi praci naspat to co mam... nevim co a jak mam prepsat :-(

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
25. 5. 2011   #7
-
0
-

Můj názor je ten, že nejvíc sis nadělal do bot použitím GridBagLayout. Pokud si někdo nedá tu práci a neprojde to za tebe, tak tě čeká "kompletní" předělávka.

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Dave-CZ0
Návštěvník
25. 5. 2011   #8
-
0
-

A asi bys to neprosel co? byl bych moc rad... stvu se s tim uz tyden a mel jsem to uz vcera odeslat :-(

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
25. 5. 2011   #9
-
0
-

Kdyby si nepoužil ten ďábelský layout, tak možná jo, ale v této situaci neprošel, protože se ho bojím :) a nepoužívám ho.

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Dave-CZ0
Návštěvník
25. 5. 2011   #10
-
0
-

A jak jinac to udelat? :-(

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
nervak0
Věrný člen
25. 5. 2011   #11
-
0
-

Co jak jináč? Změň ten layout. BorderLayout do setLayout() a CENTER/WEST/EAST/NORTH/SOUTH do add().
Když to necheš přepisovat celé, tak přepiš jen to, co má vliv na ty tabulky (i tak to bude na prd). Pro první tabulku to je asi RegKlubyPanel, KlubyPanel a Kluby, druhou si najdi sám.

EDIT: V GridBagConstraints je fill, dokonce už ho používáš, tak to použij i na další objekty a máš hotovo.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 16 hostů

Podobná vlákna

Gui — založil joudikkk

GUI — založil eximik

Primitivní GUI — založil Braba

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý