Ukázkové příklady – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Ukázkové příklady – Java – Fórum – Programujte.comUkázkové příklady – Java – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Pavel Černý
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
7. 2. 2020   #1
-
0
-

   

                                        Game Reviewspublic class Author {
  private String nick;
  private String email;

  public Author(String nick, String email) {
    this.nick = nick;
    this.email = email;
  }

  public String getNick() {
    return nick;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  //@Override
  public String getInfo() {
    return "Author{" +
        "nick='" + nick + '\'' +
        ", email='" + email + '\'' +
        '}';
  }
}
public class Game {
  private int id;
  private String name;
  private Genre genre;

  public Game(int id, String name, Genre genre) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.genre = genre;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Genre getGenre() {
    return genre;
  }

  //@Override
  public String getInfo() {
    return "Game{" +
        "id=" + id +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", genre='" + genre + '\'' +
        '}';
  }
}
public class Review {
  private int id;
  private Game game;
  private Author author;
  private String text;
  private int score; //0-5


  public Review(int id, Game game, Author author, String text, int score) {
    this.id = id;
    this.game = game;
    this.author = author;
    this.text = text;
    if(score < 6) {this.score = score;}
    else this.score = 0; //System.out.println("only 0-5");

  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public Game getGame() {
    return game;
  }

  public Author getAuthor() {
    return author;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }

  public int getScore() {
    return score;
  }

  //@Override
  public String getInfo() {
    return "Review{" +
        "id=" + id +
        ", game=" + game +
        ", author=" + author +
        ", text='" + text + '\'' +
        ", score=" + score +
        '}';
  }
}
public class ReviewDatabase {
  private Review[] reviews;
  private int lastIndex = 0;
  private int defaultCapacityThis = 0;

  public ReviewDatabase(int defaultCapacity) {
    reviews = new Review[defaultCapacity];
    this.defaultCapacityThis = defaultCapacity;
  }

  public void addNew(Review review) {
    if(lastIndex > defaultCapacityThis) {
      System.out.println("unable to add.");
    }
    else {
      reviews[lastIndex] = review;
      lastIndex++;
      System.out.println("Added.");
    }
  }

  public double averageScore(String gameName) { //prumerne hodnoceni hry
    double temp = 0;
    double count = 0;
    for(int i = 0; i < reviews.length; i++) {
      if(reviews[i].getGame().equals(gameName))
      {
        temp += reviews[i].getScore();
        count++;
      }
    }
    double average = temp / count;
    return average;
  }

  public Game getWorstGame() { //hra s nejnizsim hodnocenim
    int tempCount = 0;
    Game tempGame = reviews[0].getGame();
    int tempReviewScore = reviews[tempCount].getScore();
    for(int i = 0; i < reviews.length; i++) {
      if(reviews[i].getScore() < tempReviewScore) {
        tempGame = reviews[i].getGame();

      }
      tempCount++;
    }
    return tempGame;
  }

  public void printAllReviewFromReviewDatabase(Review[] reviewsToPrint) {
    for (int i = 0; i < reviewsToPrint.length; i++) {
      System.out.println(reviewsToPrint[i].getInfo());
    }
  }

  public int getDefaultCapacityThis() {
    return defaultCapacityThis;
  }
}
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here
    Author author1 = new Author("nick1","nick1@email.cz");
    Author author2 = new Author("nick2","nick2@email.cz");
    Author author3 = new Author("nick3","nick3@email.cz");

    Game game1 = new Game(0,"gameName1",Genre.RPG);
    Game game2 = new Game(1,"gameName2",Genre.ACTION);

    Review review1 = new Review(0,game1,author1,"sampleText1",1);
    Review review2 = new Review(1,game1,author2,"sampleText2",3);
    Review review3 = new Review(1,game1,author3,"sampleText3",4);

    Review review4 = new Review(1,game2,author1,"sampleText4",2);
    Review review5 = new Review(1,game2,author2,"sampleText5",0);
    Review review6 = new Review(1,game2,author3,"sampleText6",5);

    ReviewDatabase reviewDatabase = new ReviewDatabase(6);
    reviewDatabase.addNew(review1);
    reviewDatabase.addNew(review2);
    reviewDatabase.addNew(review3);
    reviewDatabase.addNew(review4);
    reviewDatabase.addNew(review5);
    reviewDatabase.addNew(review6);

    double getAverageScore = reviewDatabase.averageScore("gameName1");
    System.out.println(getAverageScore);

    Game getWorstGame = reviewDatabase.getWorstGame();
    System.out.println("Worst Game: "+getWorstGame.getInfo());

    for (int i = 0; i < reviewDatabase.getDefaultCapacityThis(); i++) {
      //System.out.println(reviewDatabase[i].);
    }

    System.out.println();
  }
}
                                    Personpublic class Person {
  private String name;
  private String surname;
  private int age;

  public Person(String name, String surname, int age) {
    this.name = name;
    this.surname = surname;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Person{" +
        "name='" + name + '\'' +
        ", surname='" + surname + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }
}
public class PersonDatabase {

  private Person[] persons;
  private int indexCount = 0;

  public PersonDatabase(int databaseCapacity)
  {
    persons = new Person[databaseCapacity];
  }

  public void addPerson(Person person){
    if(indexCount >= persons.length){
        System.out.println("Unable to add.");
    }
    else {
      persons[indexCount] = person;
      indexCount++;

      System.out.println("Person added.");
    }

  }

  //TODO


  public Person searchPerson(String name){
    for(int i = 0; i < persons.length; i++)
    {
      if(persons[i].getName().equals(name)) { return persons[i]; }
    }
    return null;
  }

  public Person searchPerson(String name, String surname){
    for(int i = 0; i < persons.length; i++)
    {
      if(persons[i].getName().equals(name)){
        if (persons[i].getSurname().equals(surname)) { return persons[i]; }
      }
    }
    return null;
  }

  public Person searchPerson(int age){
    for (int i = 0; i < persons.length; i++)
    {
      if(persons[i].getAge() == age) { return persons[i]; }
    }
    return null;
  }

}
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here
    /*
    1. dopište chybějící metody ve třídě PersonDatabase - TODO
    2. vytvořte databázi PersonDatabase
    3. naplňte ji daty o osobách
    4. otestujte funkčnost metod
     */

    PersonDatabase personDatabase = new PersonDatabase(7);
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno1", "přijmeni1",1));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno2", "přijmeni2",2));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno3", "přijmeni3",3));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno4", "přijmeni4",4));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno5", "přijmeni5",5));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno6", "přijmeni6",6));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno7", "přijmeni7",7));
    personDatabase.addPerson(new Person("jmeno8", "přijmeni8",8));

    //Person searchByName = personDatabase.searchPerson("jmeno1");
    //Person searchByNameAndSurname = personDatabase.searchPerson("jmeno3", "přijmeni3");
    //Person searchByAge = personDatabase.searchPerson(7);

    System.out.println(personDatabase.searchPerson(8));
    System.out.println(personDatabase.searchPerson("jmeno8"));
    System.out.println(personDatabase.searchPerson("jmeno1","přijmeni1"));

    System.out.println();
  }
}


                                 Message
public class Message {
  private String text;
  private String nickName;

  public Message(String text, String nickName) {
    this.text = text;
    this.nickName = nickName;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }

  public String getNickName() {
    return nickName;
  }

  public String getInfo() {
    return "Message{" +
        "text='" + text + '\'' +
        ", nickName='" + nickName + '\'' +
        '}';
  }
}
public class Chat {
  private Message[] messages;
  private int indexCount = 0;

  public Chat() {
    messages = new Message[10];
  }

  public void addNewMessage(Message message) {
    messages[indexCount] = message;
    indexCount++;
  }

  public Message[] getAllMessages() {
    Message[] tempMessages = new Message[indexCount];
    for(int i = 0; i < indexCount; i++) {
      tempMessages[i] = messages[i];
    }
    return tempMessages;
  }

  public Message[] getMessagesFromNickName(String requiredNickName) {
    int pom = getMessageCountByNickName(requiredNickName);
    int couter = 0;
    Message[] tempMessage = new Message[pom];
    for (int i = 0; i < indexCount; i++) {
      if(messages[i].getNickName().equals(requiredNickName)) {
        tempMessage[couter] = messages[i];
        couter++;
      }
    }
    return tempMessage;
  }

  public Message getLongestMessage() {
    Message temp = messages[0];
    for (int i = 0; i < indexCount; i++) {
      if (messages[i].getText().length() > temp.getText().length()) {
        temp = messages[i];
      }
    }
    return temp;
  }

  public int getMessageCountByNickName(String requiredNickName) {
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < indexCount; i++) {
      if(messages[i].getNickName().equals(requiredNickName)) {
        count++;
      }
    }
    return count;
  }

  public void printMessage(Message[] messagesToPrint) {
    for (int i = 0; i < messagesToPrint.length; i++) {
      System.out.println(messagesToPrint[i].getInfo());
    }
  }
}
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here

    Chat chat = new Chat();
    chat.addNewMessage(new Message("text","David"));
    chat.addNewMessage(new Message("text","Kuba"));
    chat.addNewMessage(new Message("text","David"));
    chat.addNewMessage(new Message("text","Tomaš"));
    chat.addNewMessage(new Message("textt","Kuba"));
    chat.addNewMessage(new Message("text","David"));

    Message[] getAllMessage = chat.getAllMessages();
    Message[] getMessageFromNickName = chat.getMessagesFromNickName("Kuba");
    Message getLongestMessage = chat.getLongestMessage();
    int getMessageCountByNickName = chat.getMessageCountByNickName("David");

    chat.printMessage(getAllMessage);

    System.out.println();

    chat.printMessage(getMessageFromNickName);

    System.out.println();

    System.out.println(getLongestMessage.getInfo());

    System.out.println();

    System.out.println(getMessageCountByNickName);

    System.out.println();
  }
}


                                   Billiardpublic class Ball {
  private String color;
  private int number;
  private String type;

  public Ball(BallColor ballColor, int number, BallType ballType) {
    this.color = ballColor.toString();
    this.number = number;
    this.type = ballType.toString();
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public int getNumber() {
    return number;
  }

  public String getType() {
    return type;
  }

  //@Override
  public String getInfo() {
    return "Ball{" +
        "color='" + color + '\'' +
        ", number=" + number +
        ", type='" + type + '\'' +
        '}';
  }
}
public enum BallColor {
  Red,
  Green,
  Purple,
  Blue,
  Yellow,
  Orange,
  Black,
  Brown,
  White
}
public enum BallType {
  Solid,
  Stripes
}
import java.util.Random;

public class BilliardBalls {
  private Ball[] balls;

  public BilliardBalls() {
    balls = new Ball[17];
  }

  public void generateAllBalls() {
    balls[0] = new Ball(BallColor.Black,1,BallType.Solid);
    balls[1] = new Ball(BallColor.Blue,2,BallType.Solid);
    balls[2] = new Ball(BallColor.Brown,3,BallType.Solid);
    balls[3] = new Ball(BallColor.Green,4,BallType.Solid);
    balls[4] = new Ball(BallColor.Orange,5,BallType.Solid);
    balls[5] = new Ball(BallColor.Purple,6,BallType.Solid);
    balls[6] = new Ball(BallColor.Red,7,BallType.Solid);
    balls[7] = new Ball(BallColor.Yellow,8,BallType.Solid);

    balls[8] = new Ball(BallColor.Black,1,BallType.Stripes);
    balls[9] = new Ball(BallColor.Blue,2,BallType.Stripes);
    balls[10] = new Ball(BallColor.Brown,3,BallType.Stripes);
    balls[11] = new Ball(BallColor.Green,4,BallType.Stripes);
    balls[12] = new Ball(BallColor.Orange,5,BallType.Stripes);
    balls[13] = new Ball(BallColor.Purple,6,BallType.Stripes);
    balls[14] = new Ball(BallColor.Red,7,BallType.Stripes);
    balls[15] = new Ball(BallColor.Yellow,8,BallType.Stripes);

    balls[16] = new Ball(BallColor.White,0,BallType.Solid);
  }

  public void shakeAllBalls() {
    Random random = new Random();
    for(int i = 0; i < balls.length; i++) {
      int temp = random.nextInt(balls.length);
      swapBalls(i, temp);
    }
  }

  private void swapBalls(int leftIndex, int rightIndex) {
    Ball temp = balls[leftIndex];
    balls[leftIndex] = balls[rightIndex];
    balls[rightIndex] = temp;
  }

  public void printAllBalls() {
    for(int i = 0; i < balls.length; i++) {
      System.out.println(balls[i].getInfo());
    }
  }

  public Ball[] getBallsWithColor(String requiredColor) {
    Ball[] temp = new Ball[2];
    int pom = 0;
    for (int i = 0; i < balls.length; i++) {
      if (balls[i].getColor().equals(requiredColor)) {
        temp[i] = balls[i];
        pom++;
      }
    }
    return temp;
  }

  public Ball[] getRandomBalls(int count) {
    Ball[] temp = new Ball[count];
    Random random = new Random();
    int pom = 0;
    for(int i = 0; i < balls.length; i++) {
      if(pom < count) {
        temp[i] = balls[random.nextInt(balls.length)];
        pom++;
      }
    }
    return temp;
  }

  public int getNumberSumOfBalls() {
    int temp = 0;
    for(int i = 0; i < balls.length; i++) {
      temp = temp + balls[i].getNumber();
    }
    return temp;
  }

  public int getNumberSumOfBalls(String requiredType) {
    int temp = 0;
    for(int i = 0; i < balls.length; i++) {
      if(balls[i].getType().equals(requiredType)){
        temp = temp + balls[i].getNumber();
      }
    }
    return temp;
  }

  public void printBalls(Ball[] ballsToPrint) {
    for(int i = 0; i < ballsToPrint.length; i++) {
      System.out.println(ballsToPrint[i].getInfo());
    }
  }
}
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here
    BilliardBalls billiardBalls = new BilliardBalls();
    billiardBalls.generateAllBalls();
    billiardBalls.printAllBalls();

    System.out.println();

    billiardBalls.shakeAllBalls();
    billiardBalls.printAllBalls();

    System.out.println();

    //billiardBalls.printBalls(billiardBalls.getBallsWithColor("Yellow"));

    System.out.println();

    billiardBalls.printBalls(billiardBalls.getRandomBalls(5));

    System.out.println();

    System.out.println(billiardBalls.getNumberSumOfBalls());

    System.out.println();

    System.out.println(billiardBalls.getNumberSumOfBalls("Solid"));
  }
}


                                            Casinopublic class Cart {
  private String color;
  private String rank;
  private String shape;

  public Cart(String color, String rank, String shape) {
    this.color = color;
    this.rank = rank;
    this.shape = shape;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public String getRank() {
    return rank;
  }

  public String getShape() {
    return shape;
  }

  //@Override
  public String printInfo() {
    return "Cart{" +
        "color='" + color + '\'' +
        ", rank='" + rank + '\'' +
        ", shape='" + shape + '\'' +
        '}';
  }
}
import java.util.Random;

public class CartShaker {
  private Cart[] carts;

  public CartShaker() {
    carts = new Cart[32];
  }

  public void generateAllCart() {
    carts[0] = new Cart("Black","7","Clovers");
    carts[1] = new Cart("Black","8","Clovers");
    carts[2] = new Cart("Black","9","Clovers");
    carts[3] = new Cart("Black","10","Clovers");
    carts[4] = new Cart("Black","J","Clovers");
    carts[5] = new Cart("Black","Q","Clovers");
    carts[6] = new Cart("Black","K","Clovers");
    carts[7] = new Cart("Black","A","Clovers");

    carts[8] = new Cart("Black","7","Pikes");
    carts[9] = new Cart("Black","8","Pikes");
    carts[10] = new Cart("Black","9","Pikes");
    carts[11] = new Cart("Black","10","Pikes");
    carts[12] = new Cart("Black","J","Pikes");
    carts[13] = new Cart("Black","Q","Pikes");
    carts[14] = new Cart("Black","K","Pikes");
    carts[15] = new Cart("Black","A","Pikes");

    carts[16] = new Cart("Red","7","Hearts");
    carts[17] = new Cart("Red","8","Hearts");
    carts[18] = new Cart("Red","9","Hearts");
    carts[19] = new Cart("Red","10","Hearts");
    carts[20] = new Cart("Red","J","Hearts");
    carts[21] = new Cart("Red","Q","Hearts");
    carts[22] = new Cart("Red","K","Hearts");
    carts[23] = new Cart("Red","A","Hearts");

    carts[24] = new Cart("Red","7","Diamonds");
    carts[25] = new Cart("Red","8","Diamonds");
    carts[26] = new Cart("Red","9","Diamonds");
    carts[27] = new Cart("Red","10","Diamonds");
    carts[28] = new Cart("Red","J","Diamonds");
    carts[29] = new Cart("Red","Q","Diamonds");
    carts[30] = new Cart("Red","K","Diamonds");
    carts[31] = new Cart("Red","A","Diamonds");
  }

  public void shakeAllCards() {
    Random random = new Random();
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      int temp = random.nextInt(carts.length);

      swapCard(i,temp);
    }
  }

  private void swapCard(int leftIndex, int rightIndex) {
    Cart temp = carts[leftIndex];
    carts[leftIndex] = carts[rightIndex];
    carts[rightIndex] = temp;
  }

  public void printAllCards() {
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      System.out.println(carts[i].printInfo());
    }
  }

  public Cart[] getCartsWitchColor(String requiredColor) {
    Cart[] tempCards = new Cart[16];
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      if(carts[i].getColor().equals(requiredColor)) {
        tempCards[count] = carts[i];
        count++;
      }
    }
    return tempCards;
  }

  public Cart[] getCartsWithRank(String requiredRank) {
    Cart[] tempCards = new Cart[4];
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      if(carts[i].getRank().equals(requiredRank)) {
        tempCards[count] = carts[i];
        count++;
      }
    }
    return tempCards;
  }

  public Cart[] getCartsWithShape(String requiredShape) {
    Cart[] tempCards = new Cart[8];
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      if(carts[i].getShape().equals(requiredShape)) {
        tempCards[count] = carts[i];
        count++;
      }
    }
    return tempCards;
  }

  public Cart[] getRandomCarts(int count) {
    Cart[] tempCarts = new Cart[count];
    Random random = new Random();
    int tempCounter = 0;
    for(int i = 0; i < carts.length; i++) {
      if(tempCounter < count) {
        tempCarts[tempCounter] = carts[random.nextInt(carts.length)];
        tempCounter++;
      }
    }
    return tempCarts;
  }

  public void printCarts(Cart[] cartsToPrint) {
    for(int i = 0; i < cartsToPrint.length; i++) {
      System.out.println(cartsToPrint[i].printInfo());
    }
  }
}
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here
    CartShaker cartShaker = new CartShaker();
    cartShaker.generateAllCart();
    cartShaker.printAllCards();

    System.out.println();

    cartShaker.shakeAllCards();
    cartShaker.printAllCards();

    System.out.println();

    cartShaker.printCarts(cartShaker.getCartsWitchColor("Red"));

    System.out.println();

    cartShaker.printCarts(cartShaker.getCartsWithRank("A"));

    System.out.println();

    cartShaker.printCarts(cartShaker.getCartsWithShape("Hearts"));

    System.out.println();

    cartShaker.printCarts(cartShaker.getRandomCarts(5));

    System.out.println();
  }
}


Nahlásit jako SPAM
IP: 94.113.212.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 8 hostů

Podobná vlákna

Priklady — založil Ja

Příklady — založil Marous Michal

C++ priklady — založil noob

Příklady — založil Lulz

Priklady — založil Andrea

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý