Lazarus - PopupMenu – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Lazarus - PopupMenu – Pascal – Fórum – Programujte.comLazarus - PopupMenu – Pascal – Fórum – Programujte.com

 

doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
10. 2. 2021   #1
-
0
-

Nevie mi niekto povedať v čom mám chybu. Všetky menu idú, jediná chyba z môjho pohľadu je, že PopupMenu nejde, nech klikám s myšou kde chcem a s ktorou stranou chcem, nič sa nedeje. Ako možno som zle pochopil PopupMenu. Ja ho chápem ako keď napríklad kliknem vo Windows na plochu pravý tlačidlom na myške a vyskočí mi menu.

unit Standart;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Menus, ExtCtrls,
 StdCtrls;

type

 { TfrmMoj }

 TfrmMoj = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Tlac3: TButton;
  MainMenu1: TMainMenu;
  Menu1: TMenuItem;
  MenuItem1: TMenuItem;
  MenuItem2: TMenuItem;
  Moznost5: TMenuItem;
  Moznost4: TMenuItem;
  Moznost3: TMenuItem;
  Moznost2: TMenuItem;
  Moznost1: TMenuItem;
  PopupMenu1: TPopupMenu;
  Tlac2: TButton;
  Tlac: TButton;
  CheckBox1: TCheckBox;
  CheckBox2: TCheckBox;
  CheckBox3: TCheckBox;
  CheckGroup1: TCheckGroup;
  Meno1: TMemo;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  Text2: TEdit;
  imgObraz: TImage;
  Text1: TLabel;
  procedure Tlac3Click(Sender: TObject);
  procedure MzdaClick(Sender: TObject);
  procedure Tlac2Click(Sender: TObject);
  procedure TlacClick(Sender: TObject);
 private

 public

 end;

var
 frmMoj: TfrmMoj;
 PocetRiadkov: integer;

implementation

{$R *.lfm}

{ TfrmMoj }

procedure TfrmMoj.MzdaClick(Sender: TObject);
begin
imgObraz.Canvas.Pen.Color := clGreen;
imgObraz.Canvas.Line(10, 10, 130, 120);
end;

procedure TfrmMoj.Tlac3Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage(Meno1.Lines[0]);
end;

procedure TfrmMoj.Tlac2Click(Sender: TObject);
begin
 PocetRiadkov := Meno1.Lines.Count;
 {prepise posledny riadok slovom 'Ako'}
 Meno1.Lines[PocetRiadkov-1] := 'Ako';
end;

procedure TfrmMoj.TlacClick(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage(Meno1.Lines.Text);
end;

end.
//Na tvobu menu použijem TMainMenu alebo TPopupMenu
//Umiestnim ho na formulár a 2x naňho kliknem
//V jej kontextovom menu môžem pridávať a odoberať položky (Insert New Item a Delete Item), posúvať ich (Move Up/Down) a vytvárať podmenu (Create Submenu)
//V Object Inspectore je možné meniť názvy (Name) a popisy (Caption) jednotlivých položiek
//Po dvojitom kliknutí na vybranú položku sa vytvorí jej udalosť OnClick
//Ak ho chcem po jeho vytvorení priradiť napr. editačnému poľu Edit1, zmeň vlastnosť nazvanú PopupMenu komponentu Edit1
//Ďalší používaný komponent sa nazýva Button
//Jeho vlastnosť Caption určuje nápis na ňom
//Ak chcem na formulár vložiť jednoduchý text, využijeme komponent Label
//Vlastnosť Caption, ako vždy, určuje tento nápis
//Už spomínaný Edit má dôležité vlastnosti Text (jeho aktuálny textový obsah), CharCase (prevod textu na veľké alebo malé písmená) a ReadOnly (logická hodnota určujúca, či je políčko určené len na čítanie)
//Komponent Memo je podobný Edit-u, ale môžem doňho napísať viac riadkov textu
//A zároveň sa dá použiť aj jeho vlastnosť Text, ktorá je typu string, teda s ňou môžem bežným spôsobom pracovať
//Počet riadkov zistím pomocou vlastnosti Count (podradenej Lines)
//Zaujímavým, no nie veľmi používaným komponentom je ToggleBox
//Toto tlačidlo môže byť buď v stave „vybrané“ - vtedy má jeho vlastnosť Checked hodnotu true alebo naopak „nevybrané“ - false
//Vybrané je vtedy, ak vyzerá byť vtlačené dovnútra
//Kockaté políčko CheckBox, známe aj z webových stránok, môže byť zaškrtnuté (hodnota vlastnosti Checked je true) alebo prázdne (false)
//Caption určuje nápis vedľa políčka
//Ak nastavím AllowGrayed na true, pole bude môcť byť aj šedé
//Vtedy zistím jeho stav vlastnosťou State
//Viac CheckBoxov môžem združiť do jedného komponentu CheckGroup
//Ten najprv umiestním na formulár, nechám ho aktívny (alebo doňho klikneme, ak nie je)
//Potom na palete vyberiem CheckBox a kliknem späť do CheckGroupu na formulári
//RadioButton sa od CheckBoxu líši tým, že z jednej skupiny môže byť vybrané len jedno z nich a ich vzhľad je kruhový
//Použitie vlastnosti Checked je rovnaké
//Častejšie ako RadioButton samotný sa používa RadioGroup - skupina políčok
//Pracuje sa s ním podobne ako s CheckGroupom popísanom v predchádzajúcom odstavci
//V Lazaruse je ScrollBar jednou z možností výberu číselných hodnôt určitého rozsahu
//Čím je „jazdec“ viac vpravo, tým je hodnota väčšia
//Minimálnu možnú hodnotu určím vlastnosťou Min, maximálnu cez Max
//Position určuje aktuálnu pozíciu posuvného „jazdca“

//Tu je príklad
//procedure TfrmMoj.scbPosChange(Sender: TObject);
//begin
// frmMoj.Height := scbPos.Position;
//end;   
Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
11. 2. 2021   #2
-
0
-

If you encounter any issues like Firefox not responding on Windows 7, try clearing the browser cache and cookies. Also, clear the browsing history since the beginning of time and check if the issue persists. In addition, ensure that the Firefox browser you are using is updated with the latest version. If none of these troubleshooting techniques work, try using another device or computer and check if the issue persists.

For more details: https://contactforhelp.com/mozilla-firefox/

Nahlásit jako SPAM
IP: 193.36.225.–
Get Help for: https://contactforhelp.com/gmail/ https://contactforhelp.com/aol/ https://contactforhelp.com/turbotax/ https://contactforhelp.com/bellsouth-email/
doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
11. 2. 2021   #3
-
0
-

#2 contactforhelp
Yeah. Thanks for help. I suspected it might be that. I had an antivirus program that cleared my cookie, but thanks to the crown, I can't afford to renew my license. Exactly since I got stuck in my pc cookie, I have problems with WinRar, so I think exactly for those tracking cookies. So this PopupMenu doesn't work for cookies in this program?

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
gna
~ Anonymní uživatel
1864 příspěvků
12. 2. 2021   #4
-
0
-

#3 doma22
Komentář od contactforhelp je jen spam, který se nijak netýká tvého dotazu :-)

Samotné vložení popup menu na formulář asi nic neudělá. Ještě tomu formu nastav property PopupMenu na to tvoje PopupMenu1.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
12. 2. 2021   #5
-
0
-

If you are also encountering issues with your email service such as Incredimail not receiving emails, then you need check if the person sending you email has entered the correct email address or not. Most of the times, due to wrong email addresses or typing errors lead to these kinds of errors. If the email address is also correct, then reach out to your email service provider for this.

Nahlásit jako SPAM
IP: 193.36.225.–
Get Help for: https://contactforhelp.com/gmail/ https://contactforhelp.com/aol/ https://contactforhelp.com/turbotax/ https://contactforhelp.com/bellsouth-email/
doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
12. 2. 2021   #6
-
0
-

#4 gna
property je udalosť?

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
gna
~ Anonymní uživatel
1864 příspěvků
12. 2. 2021   #7
-
0
-

Property je vlastnost.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
12. 2. 2021   #8
-
0
-

#7 gna
No len tých vlastnosti je tam viac, ktoré sú v angline, ono ten Lazarus, čo mám nie je kompletne v čestine

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
gna
~ Anonymní uživatel
1864 příspěvků
12. 2. 2021   #9
-
0
-

Ještě tomu formu nastav property PopupMenu na to tvoje PopupMenu1

Ta vlastnost se jmenu je PopupMenu, to tvoje menu se jmenuje PopupMenu1. Vlastnost PopupMenu nastav na hodnotu PopupMenu1. Možná tam není, možná se jmenuje jinak, nevím.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
13. 2. 2021   #10
-
0
-

#9 gna
Táto možnosť tam nie je, sú tam možnosti iba - Alingment, AutoPopup, BidiMode, HelpContext, Images, ImagesWidth, Items, Name, OwnerDraw, ParentBidiMode, Tag a TrackButton, takže áno Popupmenu tam nie je

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
doma22
~ Anonymní uživatel
94 příspěvků
19. 2. 2021   #11
-
0
-

#10 doma22
Vďaka inému užívateľovi a jeho konštruktívnému prístupu k tomuto vláknu, som problém vyriešil a uzavrel, takže odpoveď tu dávam pre to, aby iný, čo by mali rovnaký problém, ušetrili čas( a gna keď sa bavíš s človekom, ktorý neštudoval IT, tak skratky typu - formu - a podobne jednoducho nepochopí, keďže nevie čom hovoríš )

- pointa je v tom, že vlastnosť ( property ) PopupMenu treba hľadať nie v vlastnostiach samotného PopupMenu, ale v vlastnostiach objektu ( samotný Formulár, TButton, TPanel a podobne ), na ktorom je PopupMenu položené

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.143.117.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 7 hostů

Podobná vlákna

Lazarus — založil ProgDan

Lazarus — založil Rampa

Lazarus help — založil kardon

Lazarus - má to smysl? — založil Jan16

Lazarus - Programy — založil doma22

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý