Přepsání kódu z Javy do C/C++ – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Přepsání kódu z Javy do C/C++ – C / C++ – Fórum – Programujte.comPřepsání kódu z Javy do C/C++ – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Tomáš
~ Anonymní uživatel
560 příspěvků
28. 11. 2011   #1
-
0
-

Zdravím, mám udělat program k bakalářce - čtení a zapisování na MIFARE kartu. Mám kód v Javě, ale vedoucí mi řekl, to má být v C/C++ a navíc na Windows. Dá se to pohodlně přepsat do C/C++. V tomhle nemám zrovna dvakrát zkušeností a tak by se mi šikla každá pomoc. Samozřejmě jsem schopen případného pomocníka po domluvě odměnit, jen my jde o to, aby se mnou měl někdo dost trpělivosti. Díky za odpovědi

package android.nfc.tech;

        import android.nfc.Tag;
        import android.nfc.TagLostException;
        import android.os.RemoteException;

        import java.io.IOException;
        import java.nio.ByteBuffer;
        import java.nio.ByteOrder;

        /**
         * Provides access to MIFARE Classic properties and I/O operations on a {@link Tag}.
         *
         * <p>Acquire a {@link MifareClassic} object using {@link #get}.
         *
         * <p>MIFARE Classic is also known as MIFARE Standard.
         * <p>MIFARE Classic tags are divided into sectors, and each sector is sub-divided into
         * blocks. Block size is always 16 bytes ({@link #BLOCK_SIZE}. Sector size varies.
         * <ul>
         * <li>MIFARE Classic Mini are 320 bytes ({@link #SIZE_MINI}), with 5 sectors each of 4 blocks.
         * <li>MIFARE Classic 1k are 1024 bytes ({@link #SIZE_1K}), with 16 sectors each of 4 blocks.
         * <li>MIFARE Classic 2k are 2048 bytes ({@link #SIZE_2K}), with 32 sectors each of 4 blocks.
         * <li>MIFARE Classic 4k} are 4096 bytes ({@link #SIZE_4K}). The first 32 sectors contain 4 blocks
         * and the last 8 sectors contain 16 blocks.
         * </ul>
         *
         * <p>MIFARE Classic tags require authentication on a per-sector basis before any
         * other I/O operations on that sector can be performed. There are two keys per sector,
         * and ACL bits determine what I/O operations are allowed on that sector after
         * authenticating with a key. {@see #authenticateSectorWithKeyA} and
         * {@see #authenticateSectorWithKeyB}.
         *
         * <p>Three well-known authentication keys are defined in this class:
         * {@link #KEY_DEFAULT}, {@link #KEY_MIFARE_APPLICATION_DIRECTORY},
         * {@link #KEY_NFC_FORUM}.
         * <ul>
         * <li>{@link #KEY_DEFAULT} is the default factory key for MIFARE Classic.
         * <li>{@link #KEY_MIFARE_APPLICATION_DIRECTORY} is the well-known key for
         * MIFARE Classic cards that have been formatted according to the
         * MIFARE Application Directory (MAD) specification.
         * <li>{@link #KEY_NFC_FORUM} is the well-known key for MIFARE Classic cards that
         * have been formatted according to the NXP specification for NDEF on MIFARE Classic.
         *
         * <p>Implementation of this class on a Android NFC device is optional.
         * If it is not implemented, then
         * {@link MifareClassic} will never be enumerated in {@link Tag#getTechList}.
         * If it is enumerated, then all {@link MifareClassic} I/O operations will be supported,
         * and {@link Ndef#MIFARE_CLASSIC} NDEF tags will also be supported. In either case,
         * {@link NfcA} will also be enumerated on the tag, because all MIFARE Classic tags are also
         * {@link NfcA}.
         *
         * <p class="note"><strong>Note:</strong> Methods that perform I/O operations
         * require the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
         */
        public final class MifareClassic extends BasicTagTechnology {
            /**
             * The default factory key.
             */
            public static final byte[] KEY_DEFAULT = { (byte) 0xFF,
                    (byte) 0xFF, (byte) 0xFF, (byte) 0xFF, (byte) 0xFF,
                    (byte) 0xFF };
            /**
             * The well-known key for tags formatted according to the
             * MIFARE Application Directory (MAD) specification.
             */
            public static final byte[] KEY_MIFARE_APPLICATION_DIRECTORY = {
                    (byte) 0xA0, (byte) 0xA1, (byte) 0xA2, (byte) 0xA3,
                    (byte) 0xA4, (byte) 0xA5 };
            /**
             * The well-known key for tags formatted according to the
             * NDEF on Mifare Classic specification.
             */
            public static final byte[] KEY_NFC_FORUM = { (byte) 0xD3,
                    (byte) 0xF7, (byte) 0xD3, (byte) 0xF7, (byte) 0xD3,
                    (byte) 0xF7 };

            /** A Mifare Classic compatible card of unknown type */
            public static final int TYPE_UNKNOWN = -1;
            /** A MIFARE Classic tag */
            public static final int TYPE_CLASSIC = 0;
            /** A MIFARE Plus tag */
            public static final int TYPE_PLUS = 1;
            /** A MIFARE Pro tag */
            public static final int TYPE_PRO = 2;

            /** Tag contains 16 sectors, each with 4 blocks. */
            public static final int SIZE_1K = 1024;
            /** Tag contains 32 sectors, each with 4 blocks. */
            public static final int SIZE_2K = 2048;
            /**
             * Tag contains 40 sectors. The first 32 sectors contain 4 blocks and the last 8 sectors
             * contain 16 blocks.
             */
            public static final int SIZE_4K = 4096;
            /** Tag contains 5 sectors, each with 4 blocks. */
            public static final int SIZE_MINI = 320;

            /** Size of a MIFARE Classic block (in bytes) */
            public static final int BLOCK_SIZE = 16;

            private static final int MAX_BLOCK_COUNT = 256;
            private static final int MAX_SECTOR_COUNT = 40;

            private boolean mIsEmulated;
            private int mType;
            private int mSize;

            /**
             * Get an instance of {@link MifareClassic} for the given tag.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             * <p>Returns null if {@link MifareClassic} was not enumerated in {@link Tag#getTechList}.
             * This indicates the tag is not MIFARE Classic compatible, or this Android
             * device does not support MIFARE Classic.
             *
             * @param tag an MIFARE Classic compatible tag
             * @return MIFARE Classic object
             */
            public static MifareClassic get(Tag tag) {
                if (!tag.hasTech(TagTechnology.MIFARE_CLASSIC))
                    return null;
                try {
                    return new MifareClassic(tag);
                } catch (RemoteException e) {
                    return null;
                }
            }

            /** @hide */
            public MifareClassic(Tag tag) throws RemoteException {
                super (tag, TagTechnology.MIFARE_CLASSIC);

                NfcA a = NfcA.get(tag); // Mifare Classic is always based on NFC a

                mIsEmulated = false;

                switch (a.getSak()) {
                case 0x08:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_1K;
                    break;
                case 0x09:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_MINI;
                    break;
                case 0x10:
                    mType = TYPE_PLUS;
                    mSize = SIZE_2K;
                    // SecLevel = SL2
                    break;
                case 0x11:
                    mType = TYPE_PLUS;
                    mSize = SIZE_4K;
                    // Seclevel = SL2
                    break;
                case 0x18:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_4K;
                    break;
                case 0x28:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_1K;
                    mIsEmulated = true;
                    break;
                case 0x38:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_4K;
                    mIsEmulated = true;
                    break;
                case 0x88:
                    mType = TYPE_CLASSIC;
                    mSize = SIZE_1K;
                    // NXP-tag: false
                    break;
                case 0x98:
                case 0xB8:
                    mType = TYPE_PRO;
                    mSize = SIZE_4K;
                    break;
                default:
                    // Stack incorrectly reported a MifareClassic. We cannot handle this
                    // gracefully - we have no idea of the memory layout. Bail.
                    throw new RuntimeException(
                            "Tag incorrectly enumerated as Mifare Classic, SAK = "
                                    + a.getSak());
                }
            }

            /**
             * Return the type of this MIFARE Classic compatible tag.
             * <p>One of {@link #TYPE_UNKNOWN}, {@link #TYPE_CLASSIC}, {@link #TYPE_PLUS} or
             * {@link #TYPE_PRO}.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             *
             * @return type
             */
            public int getType() {
                return mType;
            }

            /**
             * Return the size of the tag in bytes
             * <p>One of {@link #SIZE_MINI}, {@link #SIZE_1K}, {@link #SIZE_2K}, {@link #SIZE_4K}.
             * These constants are equal to their respective size in bytes.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             * @return size in bytes
             */
            public int getSize() {
                return mSize;
            }

            /**
             * Return true if the tag is emulated, determined at discovery time.
             * These are actually smart-cards that emulate a Mifare Classic interface.
             * They can be treated identically to a Mifare Classic tag.
             * @hide
             */
            public boolean isEmulated() {
                return mIsEmulated;
            }

            /**
             * Return the number of MIFARE Classic sectors.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             * @return number of sectors
             */
            public int getSectorCount() {
                switch (mSize) {
                case SIZE_1K:
                    return 16;
                case SIZE_2K:
                    return 32;
                case SIZE_4K:
                    return 40;
                case SIZE_MINI:
                    return 5;
                default:
                    return 0;
                }
            }

            /**
             * Return the total number of MIFARE Classic blocks.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             * @return total number of blocks
             */
            public int getBlockCount() {
                return mSize / BLOCK_SIZE;
            }

            /**
             * Return the number of blocks in the given sector.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             *
             * @param sectorIndex index of sector, starting from 0
             * @return number of blocks in the sector
             */
            public int getBlockCountInSector(int sectorIndex) {
                validateSector(sectorIndex);

                if (sectorIndex < 32) {
                    return 4;
                } else {
                    return 16;
                }
            }

            /**
             * Return the sector that contains a given block.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             *
             * @param blockIndex index of block to lookup, starting from 0
             * @return sector index that contains the block
             */
            public int blockToSector(int blockIndex) {
                validateBlock(blockIndex);

                if (blockIndex < 32 * 4) {
                    return blockIndex / 4;
                } else {
                    return 32 + (blockIndex - 32 * 4) / 16;
                }
            }

            /**
             * Return the first block of a given sector.
             * <p>Does not cause any RF activity and does not block.
             *
             * @param sectorIndex index of sector to lookup, starting from 0
             * @return block index of first block in sector
             */
            public int sectorToBlock(int sectorIndex) {
                if (sectorIndex < 32) {
                    return sectorIndex * 4;
                } else {
                    return 32 * 4 + (sectorIndex - 32) * 16;
                }
            }

            /**
             * Authenticate a sector with key A.
             *
             * <p>Successful authentication of a sector with key A enables other
             * I/O operations on that sector. The set of operations granted by key A
             * key depends on the ACL bits set in that sector. For more information
             * see the MIFARE Classic specification on {@see http://www.nxp.com}.
             *
             * <p>A failed authentication attempt causes an implicit reconnection to the
             * tag, so authentication to other sectors will be lost.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param sectorIndex index of sector to authenticate, starting from 0
             * @param key 6-byte authentication key
             * @return true on success, false on authentication failure
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public boolean authenticateSectorWithKeyA(int sectorIndex,
                    byte[] key) throws IOException {
                return authenticate(sectorIndex, key, true);
            }

            /**
             * Authenticate a sector with key B.
             *
             * <p>Successful authentication of a sector with key B enables other
             * I/O operations on that sector. The set of operations granted by key B
             * depends on the ACL bits set in that sector. For more information
             * see the MIFARE Classic specification on {@see http://www.nxp.com}.
             *
             * <p>A failed authentication attempt causes an implicit reconnection to the
             * tag, so authentication to other sectors will be lost.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param sectorIndex index of sector to authenticate, starting from 0
             * @param key 6-byte authentication key
             * @return true on success, false on authentication failure
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public boolean authenticateSectorWithKeyB(int sectorIndex,
                    byte[] key) throws IOException {
                return authenticate(sectorIndex, key, false);
            }

            private boolean authenticate(int sector, byte[] key, boolean keyA)
                    throws IOException {
                validateSector(sector);
                checkConnected();

                byte[] cmd = new byte[12];

                // First byte is the command
                if (keyA) {
                    cmd[0] = 0x60; // phHal_eMifareAuthentA
                } else {
                    cmd[0] = 0x61; // phHal_eMifareAuthentB
                }

                // Second byte is block address
                // Authenticate command takes a block address. Authenticating a block
                // of a sector will authenticate the entire sector.
                cmd[1] = (byte) sectorToBlock(sector);

                // Next 4 bytes are last 4 bytes of UID
                byte[] uid = getTag().getId();
                System.arraycopy(uid, uid.length - 4, cmd, 2, 4);

                // Next 6 bytes are key
                System.arraycopy(key, 0, cmd, 6, 6);

                try {
                    if (transceive(cmd, false) != null) {
                        return true;
                    }
                } catch (TagLostException e) {
                    throw e;
                } catch (IOException e) {
                    // No need to deal with, will return false anyway
                }
                return false;
            }

            /**
             * Read 16-byte block.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to read, starting from 0
             * @return 16 byte block
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public byte[] readBlock(int blockIndex) throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                checkConnected();

                byte[] cmd = { 0x30, (byte) blockIndex };
                return transceive(cmd, false);
            }

            /**
             * Write 16-byte block.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to write, starting from 0
             * @param data 16 bytes of data to write
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public void writeBlock(int blockIndex, byte[] data)
                    throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                checkConnected();
                if (data.length != 16) {
                    throw new IllegalArgumentException("must write 16-bytes");
                }

                byte[] cmd = new byte[data.length + 2];
                cmd[0] = (byte) 0xA0; // MF write command
                cmd[1] = (byte) blockIndex;
                System.arraycopy(data, 0, cmd, 2, data.length);

                transceive(cmd, false);
            }

            /**
             * Increment a value block, storing the result in the temporary block on the tag.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to increment, starting from 0
             * @param value non-negative to increment by
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public void increment(int blockIndex, int value) throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                validateValueOperand(value);
                checkConnected();

                ByteBuffer cmd = ByteBuffer.allocate(6);
                cmd.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
                cmd.put((byte) 0xC1);
                cmd.put((byte) blockIndex);
                cmd.putInt(value);

                transceive(cmd.array(), false);
            }

            /**
             * Decrement a value block, storing the result in the temporary block on the tag.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to decrement, starting from 0
             * @param value non-negative to decrement by
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public void decrement(int blockIndex, int value) throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                validateValueOperand(value);
                checkConnected();

                ByteBuffer cmd = ByteBuffer.allocate(6);
                cmd.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
                cmd.put((byte) 0xC0);
                cmd.put((byte) blockIndex);
                cmd.putInt(value);

                transceive(cmd.array(), false);
            }

            /**
             * Copy from the temporary block to a value block.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to copy to
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public void transfer(int blockIndex) throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                checkConnected();

                byte[] cmd = { (byte) 0xB0, (byte) blockIndex };

                transceive(cmd, false);
            }

            /**
             * Copy from a value block to the temporary block.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @param blockIndex index of block to copy from
             * @throws TagLostException if the tag leaves the field
             * @throws IOException if there is an I/O failure, or the operation is canceled
             */
            public void restore(int blockIndex) throws IOException {
                validateBlock(blockIndex);
                checkConnected();

                byte[] cmd = { (byte) 0xC2, (byte) blockIndex };

                transceive(cmd, false);
            }

            /**
             * Send raw NfcA data to a tag and receive the response.
             *
             * <p>This is equivalent to connecting to this tag via {@link NfcA}
             * and calling {@link NfcA#transceive}. Note that all MIFARE Classic
             * tags are based on {@link NfcA} technology.
             *
             * <p>This is an I/O operation and will block until complete. It must
             * not be called from the main application thread. A blocked call will be canceled with
             * {@link IOException} if {@link #close} is called from another thread.
             *
             * <p class="note">Requires the {@link android.Manifest.permission#NFC} permission.
             *
             * @see NfcA#transceive
             */
            public byte[] transceive(byte[] data) throws IOException {
                return transceive(data, true);
            }

            private static void validateSector(int sector) {
                // Do not be too strict on upper bounds checking, since some cards
                // have more addressable memory than they report. For example,
                // Mifare Plus 2k cards will appear as Mifare Classic 1k cards when in
                // Mifare Classic compatibility mode.
                // Note that issuing a command to an out-of-bounds block is safe - the
                // tag should report error causing IOException. This validation is a
                // helper to guard against obvious programming mistakes.
                if (sector < 0 || sector >= MAX_SECTOR_COUNT) {
                    throw new IndexOutOfBoundsException(
                            "sector out of bounds: " + sector);
                }
            }

            private static void validateBlock(int block) {
                // Just looking for obvious out of bounds...
                if (block < 0 || block >= MAX_BLOCK_COUNT) {
                    throw new IndexOutOfBoundsException("block out of bounds: "
                            + block);
                }
            }

            private static void validateValueOpe

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.132.136.–
Tomáš
~ Anonymní uživatel
560 příspěvků
28. 11. 2011   #2
-
0
-

#1 Tomáš
Pardon. Dá se to pohodlně přepsat do C/C++ ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.132.136.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 7 hostů

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý