RayTracing BVH problém – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

RayTracing BVH problém – C / C++ – Fórum – Programujte.comRayTracing BVH problém – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
6. 12. 2011   #1
-
0
-

 Dělám projekt RayTracing a zasekl jsem se na nepříjemném problému ohledně BVH stromu. Jedná se konkrétně o část s procházením, vytvoření se mně zdá být v pohodě. Jedná se mně o to, že pokud použije model zajíce s 947 trojúhelníky (standfort bunny), tak pokud nechám zajíce vykreslit pomocí vytvořeného BVH stromu a jeho procházení, tak se vykreslí shluk nesmyslných obrazců. Pokud ovšem využiji pouze test průniků paprsků s trojúhelníkem (947 volání na každý paprsek), tak se vytvoří obrys zajíce korektně. V této fázi by mně stačil zatím obrys zajíce.

Zdrojový kód vytváření BVH stromu: začíná se na ose Z axis = 2, items_ obsahuje všechny trojúhelníky načtené z modelu zajíce.

Node * BVH::BuildTree(int from, int to, const int depth, char axis)
{
	const int n = to - from + 1;
	Node * node = new Node(from, to);

	for (int i = from; i <= to; ++i)
	{
		node->bounding.Merge(items_[i].Bounds());
	}

	if (n <= max_leaf_items_)
	{
		leafs_++;
		max_depth_ = MAX(depth, max_depth_);
		return node;
	}

	// pokud to neni leaf -> node
	nodes_ += 2;

	const int pivot = n / 2 + from;

	Sort(&items_[from], n, axis);

	// rozdeleni na dva podintervaly
	axis = (axis + 1) % 3;

	// leafy
	node->children[0] = BuildTree(from, pivot - 1, depth + 1, axis);
	node->children[1] = BuildTree(pivot, to, depth + 1, axis);

	return node; // vraci koren
}

Procházení stromu:

 


void BVH::Traverse(Ray & ray)
{
	Traverse(ray, root_);
}

void BVH::Traverse(Ray & ray, Node * node)
{
	if (RayBoxIntersection(ray, node->bounding))
	{
		if (node->IsLeaf())
		{
			// projdeme trojuhelniky
			for (int i = node->span[0]; i <= node->span[1]; i++) RayTriangleIntersection97(&items_[i], ray);
		}
		else
		{
			Traverse(ray, node->children[0]);
			Traverse(ray, node->children[1]);
		}
	}
}

Procházení má fungovat tak, že se zjistí průnik paprsku s celým AABB boxem kořene BVH stromu, a pokud se nalezne tento průnik, tak se zjišťuje až do jaké pod části stromu BVH průnik spadá a v ní se pak zavolá již průnik jednotlivých trojúhelníků s paprskem. Věděl by někdo co s tím ? Nebo mám přihodit i fotky problému a zbylý zdrojový kód ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 158.196.47.–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
7. 12. 2011   #2
-
0
-

Bez zbytku by ti pomohl asi jen někdo, kdo už to přímo neřešil, takže to sem hoď a uvidíme :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.80.52.–
Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
7. 12. 2011   #3
-
0
-

   

bool BVH::RayBoxIntersection(Ray & ray, AABB & box)
{
	Vector3 r_dir = Vector3(1 / ray.direction.x, 1 / ray.direction.y, 1 / ray.direction.z);

	float
	l1	= (box.bounds[0].x - ray.origin.x) * r_dir.x,
	l2	= (box.bounds[1].x - ray.origin.x) * r_dir.x,
	lmin	= MIN(l1,l2),
	lmax	= MAX(l1,l2);

	l1	= (box.bounds[0].y - ray.origin.y) * r_dir.y;
	l2	= (box.bounds[1].y - ray.origin.y) * r_dir.y;
	lmin	= MAX(MIN(l1,l2), lmin);
	lmax	= MIN(MAX(l1,l2), lmax);
		
	l1	= (box.bounds[0].z - ray.origin.z) * r_dir.z;
	l2	= (box.bounds[1].z - ray.origin.z) * r_dir.z;
	lmin	= MAX(MIN(l1,l2), lmin);
	lmax	= MIN(MAX(l1,l2), lmax);
		
	//return ((lmax > 0.f) & (lmax >= lmin));
	//return ((lmax > 0.f) & (lmax > lmin));
	return ((lmax >= 0.f) & (lmax >= lmin));
}

void BVH::RayTriangleIntersection97(Triangle * item, Ray & ray)
{
	#define SMALL_NUM 0.00000001 // anything that avoids division overflow

	Vector3 u, v, n; // triangle vectors
	Vector3 dir, w0, w; // ray vectors
	REAL r, a, b; // params to calc ray-plane intersect

	// get triangle edge vectors and plane normal
	u = item->vertices[1] - item->vertices[0];
	v = item->vertices[2] - item->vertices[0];
	n = u.CrossProduct(v); // cross product
	if (n.IsEmpty()) return; // triangle is degenerate, do not deal with this case

	// ray direction vector
	dir = ray.direction - ray.origin;
	w0 = ray.origin - item->vertices[0];
	a = (-1) * n.DotProduct(w0); // -dot(n, w0);
	b = n.DotProduct(dir);

	// ray is parallel to triangle plane
	if (fabs(b) < SMALL_NUM) return;

	// get intersect point of ray with triangle plane
	r = a / b;
	// ray goes away from triangle
	if (r < 0.0) return; // no intersect
	// for a segment, also test if (r > 1.0) => no intersect
	Vector3 output = Vector3(0, 0, 0); // vysledny vektor - I
	output = ray.origin + r * dir;      // intersect point of ray and plane
		
	// is I inside T? je bod output uvnitr trojuhelniku item
	REAL uu, uv, vv, wu, wv, D;
	uu = u.DotProduct(u);
	uv = u.DotProduct(v);
	vv = v.DotProduct(v);
	w = output - item->vertices[0];
	wu = w.DotProduct(u);
	wv = w.DotProduct(v);
	D = uv * uv - uu * vv;

	// get and test parametric coords
	REAL s, t;
	s = (uv * wv - vv * wu) / D;
	// I is outside T
	if (s < 0.0 || s > 1.0) return;
	t = (uv * wu - uu * wv) / D;
	// I is outside T
	if (t < 0.0 || (s + t) > 1.0) return;

	// nastavime nove t
	ray.SetT(r, item);
}

void BVH::Sort(Triangle * items, int n, char axis)
{
	#define MAX_LEVELS 300 

	int beg[MAX_LEVELS];
	int end[MAX_LEVELS];

	int i=0, L, R, swap ;
	Triangle piv;

	beg[0]=0; end[0]=n;
			
	while (i>=0) {
	L=beg[i]; R=end[i]-1;
	if (L<R) {
		piv=items[L];
		while (L<R) {
			while (items[R].Bounds().Centroid().data[axis] >=piv.Bounds().Centroid().data[axis] && L<R) R--; if (L<R) items[L++]=items[R];
			while (items[L].Bounds().Centroid().data[axis] <= piv.Bounds().Centroid().data[axis] && L < R) L++; if (L < R) items[R--] = items[L];
		}
		items[L]=piv; beg[i+1]=L+1; end[i+1]=end[i]; end[i++]=L;
		if (end[i]-beg[i]>end[i-1]-beg[i-1]) {
			swap=beg[i]; beg[i]=beg[i-1]; beg[i-1]=swap;
			swap=end[i]; end[i]=end[i-1]; end[i-1]=swap; }}
	else {
	i--; }}
}

BVH::BVH(Geometry * geometry, int max_leaf_items_p_)
{
	max_leaf_items_ = max_leaf_items_p_;
	leafs_ = nodes_ = max_depth_ = 0;
	int items_count_ = geometry->number_of_faces();
	items_ = new Triangle[items_count_];
	for (int i = 0; i < items_count_; i++) items_[i] = geometry->GetTriangle(i);
	Triangle * tri = &items_[0];
	printf("Build tree\n");
	printf("Start...\n");
	root_ = BuildTree(0, items_count_ - 1, 0, 2);
	nodes_++; // jeden si pripocist za root samotny
	// vypis
	printf("Leafs : %d\n", leafs_);
	printf("Nodes : %d\n", nodes_);
	printf("Items : %d\n", items_count_);
	printf("Max d.: %d\n", max_depth_);
	printf("Leaf items: %d\n", max_leaf_items_);
	// bounds=(-0.095, -0.062, 0.033) x (0.061, 0.059, 0.187)
	printf("Bounds=(%.3f, %.3f, %.3f) x (%.3f, %.3f, %.3f)\n",
		 root_->bounding.bounds[0].x, root_->bounding.bounds[0].y, root_->bounding.bounds[0].z,
		 root_->bounding.bounds[1].x, root_->bounding.bounds[1].y, root_->bounding.bounds[1].z);
}

struct Node
{
	AABB bounding; // omezujici kvadr vsech itemu v uzlu
	int span[2]; // uzavreny interval vsech indexu
	Node * children[2]; // dva potomci max. leva a prava cast

	bool IsLeaf()
	{
		return ((children[0] == NULL) && (children[1] == NULL));
	}

	Node(const int from, const int to)
	{
		span[0] = from; 
		span[1] = to;
		children[0] = children[1] = NULL;
	}

	// destruktor
	~Node()
	{
		// smazani obou potomku, pokud je to mozne
		if (children[0] != NULL)
		{
			delete children[0];
			children[0] = NULL;
		}
		if (children[1] != NULL)
		{
			delete children[1];
			children[1] = NULL;
		}
	}
};

struct AABB
{
	Vector3 bounds[2];

	AABB()
	{
		bounds[0] = Vector3(MAX_REAL, MAX_REAL, MAX_REAL); // minimum nastaveno na maximum
		bounds[1] = Vector3(-MAX_REAL, -MAX_REAL, -MAX_REAL); // maximum nastaveno na minimum
	}

	AABB(const Vector3 & p0, const Vector3 & p1)
	{
		bounds[0] = p0; // min
		bounds[1] = p1; // max
	}

	void Merge(AABB & aaBB)
	{
		// minima z nimin
		bounds[0].x = MIN(bounds[0].x, aaBB.bounds[0].x);
		bounds[0].y = MIN(bounds[0].y, aaBB.bounds[0].y);
		bounds[0].z = MIN(bounds[0].z, aaBB.bounds[0].z);

		// maxima z maxim
		bounds[1].x = MAX(bounds[1].x, aaBB.bounds[1].x);
		bounds[1].y = MAX(bounds[1].y, aaBB.bounds[1].y);
		bounds[1].z = MAX(bounds[1].z, aaBB.bounds[1].z);
	}

	Vector3 Centroid()
	{
		// secteme a podelime 2, vratime
		return Vector3((bounds[0].x + bounds[1].x) / 2, (bounds[0].y + bounds[1].y) / 2, (bounds[0].z + bounds[1].z) / 2);
	}
};

struct Triangle
{
	Vector3 vertices[3];

	Triangle()
	{
		vertices[0] = Vector3(0, 0, 0);
		vertices[1] = Vector3(0, 0, 0);
		vertices[2] = Vector3(0, 0, 0);
	}
	// x, y, z -> u modelu prohodit
	Triangle( Vector3 & p0, Vector3 & p1, Vector3 & p2 )
	{
		vertices[0] = p0;
		vertices[1] = p2;
		vertices[2] = p1;
	}

	AABB Bounds()
	{
		AABB output;

		// min vektor
		output.bounds[0].x = MIN(MIN(vertices[0].x, vertices[1].x), vertices[2].x);
		output.bounds[0].y = MIN(MIN(vertices[0].y, vertices[1].y), vertices[2].y);
		output.bounds[0].z = MIN(MIN(vertices[0].z, vertices[1].z), vertices[2].z);

		// max vektor
		output.bounds[1].x = MAX(MAX(vertices[0].x, vertices[1].x), vertices[2].x);
		output.bounds[1].y = MAX(MAX(vertices[0].y, vertices[1].y), vertices[2].y);
		output.bounds[1].z = MAX(MAX(vertices[0].z, vertices[1].z), vertices[2].z);

		return output;
	}

	// nebo 3 normaly v kazdem rohu a aritmeticky prumer deleny 3
	Vector3 Normal(Vector3 & p)
	{
		Vector3 v0 = vertices[2] - vertices[0];
		Vector3 v1 = vertices[1] - vertices[0];
		Vector3 v2 = p - vertices[0];

		REAL dot00 = v0.DotProduct(v0);
		REAL dot01 = v0.DotProduct(v1);
		REAL dot02 = v0.DotProduct(v2);
		REAL dot11 = v1.DotProduct(v1);
		REAL dot12 = v1.DotProduct(v2);

		REAL inv_denom = 1 / (dot00 * dot11 - dot01 * dot01);
		REAL u = (dot11 * dot02 - dot01 * dot12) * inv_denom;
		REAL v = (dot00 * dot12 - dot01 * dot02) * inv_denom;

		v1 *= u;
		v2 *= v;

		// vracime
		return v1.Normal(v2);
	}
};

struct Ray
{
	Vector3 origin;
	Vector3 direction;
	Vector3 backDirection; // vektor pozadi
	REAL t;
	bool changed;
	Triangle * triangle; // zasazeny trojuhelnik

	Ray( Vector3 & origin, Vector3 & direction )
	{
		this->origin = origin;
		this->direction = direction;
		t = MAX_REAL;
		changed = false;
		triangle = NULL;
	}

	// nastavi t, ale nove t musi byt mensi jak posledni jinak se nic nestane
	void SetT(float t)
	{
		if (t < this->t)
		{
			changed = true; // jednou se jiz zmenilo, zasah
			this->t = t;
		}
	}

	void SetT(float t, Triangle * tri)
	{
		if (t < this->t)
		{
			changed = true; // jednou se jiz zmenilo, zasah
			this->t = t;
			triangle = tri;
		}
	}

	Vector3 Target( const REAL t )
	{
		return origin + t * direction;
	}	
};
Nahlásit jako SPAM
IP: 158.196.47.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
8. 12. 2011   #4
-
0
-

Mně to funguje špatně i když testuju všechny trojúhelníky a fakt se mi nechce hledat, jestli tam máš chybu ty nebo já :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
8. 12. 2011   #5
-
0
-

#4 zlz
průsečík trojúhelníků vím že funguje správně, to mám odzkoušené. V kombinaci s Traverse a AABB už se ale vykresluje špatně.

Nahlásit jako SPAM
IP: 158.196.47.–
Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
8. 12. 2011   #6
-
0
-

Rozhodl jsem se zaplatit převodem na účet 500 Kč, tomu kdo mně tam najde tu chybu. Poslal bych Vám celé solution ve Visual Studiu 2010, jazyk C++ s knihovnou OpenCl. Vážní zájemci piště na email Roman.Makudera@seznam.cz

Nahlásit jako SPAM
IP: 158.196.47.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
8. 12. 2011   #7
-
0
-

Jde o to, že to je spousta kódu a další hromadu jsem musel dopsat, abych to zprovoznil. Hoď to sem komplet (jako odkaz), platit nic nemusíš.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
9. 12. 2011   #8
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 93.99.68.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
11. 12. 2011   #9
-
0
-

Sakra, taková kravina, ale taky jsem to nemohl najít.

bool BVH::RayBoxIntersection(Ray & _ray, AABB & box)
{
  Ray ray = _ray;
  ray.direction -= ray.origin;

  Vector3 r_dir = Vector3(1 / ray.direction.x, 1 / ray.direction.y, 1 / ray.direction.z);
  ...
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Roman Makudera
~ Anonymní uživatel
6 příspěvků
11. 12. 2011   #10
-
0
-

Díky moc zlz, to byla ta chyba. Nejhorší je, že já k tomu nemám žádné materiály a od těch verzí tohoto algoritmu co jsem si našel na internetu, nikdo neříkal že se tyto dvě části musí odečíst. Díky moc, už to funguje.

Nahlásit jako SPAM
IP: 93.99.68.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
11. 12. 2011   #11
-
0
-

Nemusí se odečíst, pokud 'direction' je směrový vektor. Ale když máš ray definovaný jinak, tak to holt musíš přizpůsobit.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 12 hostů

Podobná vlákna

Problém v C — založil Robin

Problem — založil Ghosta

Problém — založil Ma.ty

Problém — založil pali6

Problem — založil roonill

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý