Změna do Netbeans z JBuilderu – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Změna do Netbeans z JBuilderu – Java – Fórum – Programujte.comZměna do Netbeans z JBuilderu – Java – Fórum – Programujte.com

 

Honza
~ Anonymní uživatel
450 příspěvků
19. 12. 2011   #1
-
0
-

Ahoj mam problém s převodem hry Dáma z JBuilderu do vývojového prostředí NetBeans. Hlásí mi to pořád chyby a nevím co s tím, mohl by jste se na to někdo kouknout aby to šlapalo?? Děkuju mooc :-) nechce mi to vykreslovat pole ... zdrojový kód zde

import sugar.Sys;

public class Dama {

  // hraci pole
  final static int sirka = 8; // a .. h (zleva doprava)
  final static int vyska = 8; // 1 .. 8 (zdola nahoru)
  static char[][] pole = new char[sirka][vyska];

  // znaky, pouzite v hracim poli
  final static char znakNic = '.'; // volne policko
  final static char znakJa1 = 'j'; // jeden kamen hrace
  final static char znakJa2 = 'J'; // dva kameny (dama) hrace
  final static char znakPC1 = 'p'; // jeden kamen pocitace
  final static char znakPC2 = 'P'; // dva kameny (dama) pocitace

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // metoda, ktera nasadi vsechny kameny na hraci pole
  static void nasadit() {
    for (int i = 0; i < sirka; i++)
      for (int j = 0; j < vyska; j++)
        pole[i][j] = znakNic;
    for (int i=0; i<sirka/2; i++) {
      pole[i * 2    ][0] = znakJa1;
      pole[i * 2 + 1][1] = znakJa1;
      pole[i * 2    ][2] = znakJa1;
      pole[i * 2 + 1][vyska - 1] = znakPC1;
      pole[i * 2    ][vyska - 2] = znakPC1;
      pole[i * 2 + 1][vyska - 3] = znakPC1;
    }
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // funkce, ktera zjisti, zda na zadanych souradnicich je kamen hrace
  static boolean jeZnakJa(int x, int y) {
    return (pole[x][y] == znakJa1) || (pole[x][y] == znakJa2);
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // funkce, ktera zjisti, zda na zadanych souradnicich je kamen pocitace
  static boolean jeZnakPC(int x, int y) {
    return (pole[x][y] == znakPC1) || (pole[x][y] == znakPC2);
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // funkce ktera prevede souhradnice na retezec
  static String tahNaString(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    return "" +
        (char) (x1 + 'a') + (char) (y1 + '1') + " " +
        (char) (x2 + 'a') + (char) (y2 + '1');
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // metoda, ktera zobrazi hraci pole
  static void zobraz() {
    for (int j = vyska - 1; j >= 0; j--) {
      Sys.p(' ');
      Sys.p(j+1);
      for (int i = 0; i < sirka; i++) {
        Sys.p(' ');
        if (i % 2 == j % 2) // zobrazim pouze pole, na kterych se hraje
          Sys.p(pole[i][j]);
        else
          Sys.p(" "); // na ostatnich pozicich je mezera
      }
      Sys.pln();
    }
    Sys.p("  ");
    for (int i = 0; i < sirka; i++) {
      Sys.p(' ');
      Sys.p((char) (i + 'a'));
    }
    Sys.pln();
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // funkce signum (znamenko)
  static int signum(int x) {
    if (x < 0) return -1;
    if (x > 0) return 1;
    return 0;
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // funkce, ktera zkontroluje, zdaje zadany tah napsany spravne (syntaxi) a
  // zda je mozne tento tah provest. Pokud ne, vrati hodnotu 0. Pokud ano,
  // vrati ciselnou hodnotu, predstavujici vyhodnost tohoto tahu (napr.
  // vyhozeni damy predstavuje vyhodnost 10, vyhozeni kamene = 1).
  static int zkontrolujTah(boolean hrajePC, String tah) {

    // prevedu retezec na ciselne souradnice
    if (tah.length() != 5)
      return 0;
    int x1 = tah.charAt(0) - 'a';
    int y1 = tah.charAt(1) - '1';
    int x2 = tah.charAt(3) - 'a';
    int y2 = tah.charAt(4) - '1';

    // kontrola rozsahu zadanych souradnic,
    // zda je volne ciloveho pole
    // a zda tah probiha po diagonale
    if (x1 < 0 || y1 < 0 || x1 >= sirka || y1 >= vyska || // tah - odkud
        x2 < 0 || y2 < 0 || x2 >= sirka || y2 >= vyska || // tah - kam
        pole[x2][y2] != znakNic || // cilove pole musi byt volne
        (x2 - x1 != y2 - y1 && x2 - x1 != y1 - y2)) // tah po diagonale
      return 0;

    // kontrola: kdo hraje? (hrac / pocitac)
    if ((hrajePC && !jeZnakPC(x1, y1)) || (!hrajePC && !jeZnakJa(x1, y1)))
        return 0;

    // tah jednoduchym kamenem
    if (pole[x1][y1] == znakJa1 || pole[x1][y1] == znakPC1) {

      // vyhodne je vytvorit si damu (tak, ze dojdu na konec hraciho pole)
      int vyhodnost = 0;
      if ((hrajePC && y2 == 0) || (!hrajePC && y2 == vyska - 1))
        vyhodnost = 10;

      // pouhy posun o jeden dilek (po diagonale)
      if ((!hrajePC && y2 == y1 + 1) || (hrajePC && y2 == y1 - 1))
        return 1 + vyhodnost;

      // vyhozeni kamene protihrace
      if ((!hrajePC && y2 == y1 + 2) || (hrajePC && y2 == y1 - 2)) {
        char coVyhazuji = pole[(x1 + x2) / 2][(y1 + y2) / 2];
        if (hrajePC) {
          if (coVyhazuji == znakJa1)
            return 2 + vyhodnost;
          if (coVyhazuji == znakJa2)
            return 11 + vyhodnost;
        }
        else {
          if (coVyhazuji == znakPC1)
            return 2 + vyhodnost;
          if (coVyhazuji == znakPC2)
            return 11 + vyhodnost;
        }
      }

    }

    // tah dvojitym kamenem (damou)
    if ((pole[x1][y1] == znakJa2 || pole[x1][y1] == znakPC2) && x1 != x2) {
      int smerX = signum(x2 - x1);
      int smerY = signum(y2 - y1);
      int vzdalenost = (x2 - x1) * smerX;
      int vyhodnost = 1;
      for (int i = 1; i < vzdalenost; i++) {
        int x = x1 + i * smerX;
        int y = y1 + i * smerY;

        // zadny hrac nemuze vyhazovat sam sebe
        if ((hrajePC && jeZnakPC(x, y)) || (!hrajePC && jeZnakJa(x, y)))
          return 0;

        // ohodnotim vyhozeny kamen
        if (pole[x][y] == znakPC1 || pole[x][y] == znakJa1)
          vyhodnost += 1;
        if (pole[x][y] == znakPC2 || pole[x][y] == znakJa2)
          vyhodnost += 10;
      }

      return vyhodnost;
    }

    return 0;

  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // metoda, ktera provede zadany tah
  static void provedTah(String tah) {
    int x1 = tah.charAt(0) - 'a';
    int y1 = tah.charAt(1) - '1';
    int x2 = tah.charAt(3) - 'a';
    int y2 = tah.charAt(4) - '1';
    pole[x2][y2] = pole[x1][y1];
    if (y2 == 0 && pole[x2][y2] == znakPC1)
      pole[x2][y2] = znakPC2; // vytvorim damu pocitace
    if (y2 == vyska - 1 && pole[x2][y2] == znakJa1)
      pole[x2][y2] = znakJa2; // vytvorim damu lidskeho hrace
    int smerX = signum(x2 - x1);
    int smerY = signum(y2 - y1);
    int vzdalenost = (x2 - x1) * smerX;
    for (int i = 0; i < vzdalenost; i++)
      pole[x1 + i * smerX][y1 + i * smerY] = znakNic;
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // metoda, ktera najde nejvyhodnejsi tah (vyhozeni damy, vyhozeni kamene...)
  static String nejlepsiTah(boolean pocitace) {
    int nejVyhodnost = 0;
    String nejTah = "";
    for (int x1 = 0; x1 < sirka; x1++)
      for (int y1 = 0; y1 < vyska; y1++)
        if ((pocitace && jeZnakPC(x1, y1)) || (!pocitace && jeZnakJa(x1, y1)))
          for (int x2 = 0; x2 < sirka; x2++)
            for (int y2 = 0; y2 < vyska; y2++) {
              String tah = tahNaString(x1, y1, x2, y2);
              int vyhodnost = zkontrolujTah(pocitace, tah);
              if (vyhodnost > nejVyhodnost ||
                  // pokud je nekolik tahu stejne vyhodnych, vybiram nahodne
                  (vyhodnost == nejVyhodnost && vyhodnost > 0 && Math.random() < 0.25) ) {
                nejVyhodnost = vyhodnost;
                nejTah = tah;
              }
            }
    return nejTah;
  }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // hlavni metoda
  public static void main(String[] args) {

    // nasadim kameny na vychozi pozice
    nasadit();

    // cyklus jednotlivych tahu
    while (true) {

      // zobrazim hraci pole
      Sys.pln();
      zobraz();
      Sys.pln();

      // prectu z klavesnice tah hrace a provedu jej
      String tah;
      while (true) {

        // nactu z klavesnice tah hrace
        Sys.p("Zadejte tah (napr. 'a2 b3' nebo 'auto'): ");
        tah = Sys.readLine().toLowerCase(); // velka pismena prevedu na mala

        // vygeneruji automaticky tah
        if (tah.compareTo("auto") == 0) {
          tah = nejlepsiTah(false);
          Sys.pln();
          if (tah.length() == 0)
            Sys.pln("Nemuzete tahnout zadnym kamenem! PROHRAL JSTE.");
          else
            Sys.pln("Automaticky tah: " + tah);
        }

        // konec hry
        if (tah.length() == 0) break;

        // provedu zadany tah
        if (zkontrolujTah(false, tah) > 0) {
          provedTah(tah);
          break;
        }

      }

      // konec hry
      if (tah.length() == 0) break;

      // zobrazim hraci pole
      Sys.pln();
      zobraz();
      Sys.pln();

      // najdu nejvyhodnejsi tah pocitace
      tah = nejlepsiTah(true);

      // pocitac jiz nemuze tahnout => konec
      if (tah.length() == 0) {
        Sys.pln("Pocitac nemuze tahnout zadnym kamenem. VYHRAL JSTE.");
        break;
      }

      // zobrazim a provedu tah pocitace
      Sys.pln("Tah pocitace: " + tah);
      provedTah(tah);

    }

    // konec hry
    Sys.pln();
    Sys.pln("=====  KONEC  =====");

  }
}

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.108.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
20. 12. 2011   #2
-
0
-

Jestli to funguje v JBuilderu, tak by to mělo fungovat i v NetBeans. Máš tam ten sugar? (Properties/Libraries/Add JAR)

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Honza
~ Anonymní uživatel
450 příspěvků
20. 12. 2011   #3
-
0
-

ten tam nemám, to je systemový soubor?? v tom je co? :-)

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.108.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
20. 12. 2011   #4
-
0
-

To je knihovna, kterou tam importuješ a používáš - sugar.jar. Jestli ti to v JBuilderu fungovalo, tak ten soubor někde máš, takže ho najdi a přidej do projektu.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Honza
~ Anonymní uživatel
450 příspěvků
20. 12. 2011   #5
-
0
-

tu knihovnu tu nemám :-/ kde jí najdu prosím

?? :-)

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.108.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 12 hostů

Podobná vlákna

NetBeans 8.0.2 — založil remmidemmi

NetBeans — založil Tomáš

Netbeans 6 a C++ — založil K.

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý