Problém s fcí arctan – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Problém s fcí arctan – Pascal – Fórum – Programujte.comProblém s fcí arctan – Pascal – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Kalgys0
Návštěvník
13. 8. 2012   #1
-
0
-

Zdravím vás, píšu program na vykreslování fraktálů (tzv. vločka).

Tady přikládám zdroják, tento je bez problému sestaven, ale během běhu programu mi to spadne tam kde mám koment "problém" nevím proč. Hodnota argumentu u arctan může být cokoli z R takže jsem v koncích. děkuji

CreateDir('Fraktal');
   for i:=1 to pocetperiod do
     begin
       Fname[i]:=fr+rad+IntToStr(i)+tx;
       assign(F[i],Fname[i]);
       rewrite(f[i]);
       close(f[i]);
     end;
   x:=cos(pi/2);
   y:=sin(pi/2);
   append(f[1]);
   writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);
   for i:=2 to poctvar+1 do
     begin
       x:=cos(pi/2+((i-1)*2*pi)/(poctvar));
       y:=sin(pi/2+(2*pi*(i-1))/(poctvar));
       writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);
     end;
   close(f[1]);
   for i:=2 to pocetperiod do
     begin
       reset(f[i-1]);
       append(F[i]);
       readln(F[i-1],Name1);
       j:=0;
       Aname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Aname:=Aname+Name1[j];
       until(Name1[j+1]=',') ;
       A.x:=strtoreal(Aname);
       j:=j+1;
       Bname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Bname:=Bname+Name1[j];
       until(j=Length(Name1));
       A.y:=strtoreal(Bname);
       writeln(F[i],Name1);
       while not eof(F[i-1]) do
          begin
             readln(F[i-1],Name2);
             j:=0;
             Aname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Aname:=Aname+Name2[j];
             until(Name2[j+1]=',') ;
             B.x:=strtoreal(Aname);
             j:=j+1;
             Bname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Bname:=Bname+Name2[j];
             until(j=Length(Name1));
             B.y:=strtoreal(Bname);
             x:=(2*A.x+B.x)/3;
             y:=(2*A.y+B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             x:=cos(arctan((y-A.y)/(x-A.x))-(2*pi/poctvar))+x; //problem
             y:=sin(arctan((y-A.y)/(x-A.x))-(2*pi/poctvar))+y; //problem
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             x:=(A.x+2*B.x)/3;
             y:=(A.y+2*B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             writeln(F[i],B.x:0:6,',',B.y:0:6);
             A:=B;
          end;
       close(F[i]);
       close(F[i-1]);
     end;

end.
Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
xy
~ Anonymní uživatel
2 příspěvky
13. 8. 2012   #2
-
0
-

muzes tam napriklad delit nulou, to je pro bezici program problem, mel bys to mit osetreny nejakou podminkou

(y-A.y)/(x-A.x)

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.178.107.–
Kalgys0
Návštěvník
13. 8. 2012   #3
-
0
-

#2 xy
jo to mě taky napadlo, ale nulou tam nedělím (aspoň ne v tu chvíli, kdy mi vyskakuje chyba) ve chvíli chyby je hodnota argumentu cca -0.572 což 0 určitě není

PS:nechal jsem si vypsat hodnotu toho argumentu ještě před fcí arctan a vypočetlo ho to

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
yetty
~ Redaktor
+5
Super člen
13. 8. 2012   #4
-
0
-

#1 Kalgys
Jakou chybu přesně to vypsalo při pádu? Zkus si nastavit kompilátor, aby ti to vypsal. 

Případně sem hoď celý program, ať si to můžeme zkusit spustit.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.203.–
Kalgys0
Návštěvník
15. 8. 2012   #5
-
0
-

#4 yetty
OK tady je celý kod používám Lazarus 64bit

program vlocka;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, SysUtils, CustApp,crt,math
 { you can add units after this };
const pocetperiod=5;
   rad='perioda';
   fr='Fraktal\';
   tx='.txt';
   poctvar=4;
type bod=record
 x,y:real;
end;

var x,y,x0,y0,x1,y1:real;
 i,j:byte;
 A,A0,B:bod;
 F:array[1..pocetperiod] of text;
 Fname:array[1..pocetperiod] of string;
 g:text;
 Aname,Bname,Name1,Name2:string;
function strtoreal(str:string):real;     //fungujici bezchybne
     var Ccast:byte;
       Dcast:real;
       i,i0:byte;
     begin
       i:=2;
       case str[1] of
       ' ':
         begin
            Ccast:=StrToInt(str[2]);
            i:=i+1;
         end;
       '-':
         begin
            Ccast:=-StrToInt(str[2]);
            i:=i+1;
         end;
       else
         Ccast:=StrToInt(str[1]);
       end;
       i0:=i;
       Dcast:=0;
       repeat
          i:=i+1;
          Dcast:=Dcast+StrToInt(str[i])*power(10,i0-i);
       until(i=Length(str));
       if str[1]='-' then strtoreal:=Ccast-Dcast
       else strtoreal:=Ccast+Dcast;
     end;
begin
   CreateDir('Fraktal');    //vytvor slozku
   for i:=1 to pocetperiod do
     begin
       Fname[i]:=fr+rad+IntToStr(i)+tx; //vytvor textaky pro souradnice
       assign(F[i],Fname[i]);
       rewrite(f[i]);
       close(f[i]);
     end;
   x:=cos(pi/2);   //x prvniho bodu
   y:=sin(pi/2);   //y prvniho bodu
   append(f[1]);
   writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6); //zapis prvni bod do prvniho textaku
   for i:=2 to poctvar+1 do
     begin
       x:=cos(pi/2-((i-1)*2*pi)/(poctvar));   //x nasledujicich bodu (pootoceno vzdy o 2Pi/n
       y:=sin(pi/2-(2*pi*(i-1))/(poctvar));   //y -||-
       writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);      //zapis x,y
     end;
   close(f[1]);     //prvni textak je hotovy a funguje
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
   for i:=2 to pocetperiod do
     begin
       reset(f[i-1]);   //otevre predchozi textak ke cteni
       append(F[i]);   //otevre nynejsi textak(prazdny) k zapisu
       readln(F[i-1],Name1); //precte prvni bod(0,1)d z predchoziho textaku
       j:=0;
       Aname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Aname:=Aname+Name1[j];
       until(Name1[j+1]=',') ;
       A.x:=strtoreal(Aname);  //x prvniho bodu v cisle (0)
       j:=j+1;
       Bname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Bname:=Bname+Name1[j];
       until(j=Length(Name1));
       A.y:=strtoreal(Bname);  //y -||- (1)
       writeln(F[i],Name1);   //zapis bodu A do noveho textaku
       A0:=A;          //ulození hodnoty bodu A
       while not eof(F[i-1]) do
          begin
             readln(F[i-1],Name2); //nacteni bodu B z predchoziho textaku
             j:=0;
             Aname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Aname:=Aname+Name2[j];           //prevod z textu na cisla
             until(Name2[j+1]=',') ;
             B.x:=strtoreal(Aname);      //x bodu B
             j:=j+1;
             Bname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Bname:=Bname+Name2[j];
             until(j=Length(Name1));
             B.y:=strtoreal(Bname);  //y bodu B
             x:=((2*A.x)+B.x)/3;    //x bodu ve tretine usecky mezi A a B (blize A)
             y:=((2*A.y)+B.y)/3;    //y -||-
             x0:=x;
             y0:=y;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);  //zapis vyse zmineneho bodu
             if (x-A.x)=0 then //kontrola deleni nulou
              if y<A.y then  //kontrola uhlu (90 nebo 270)
                begin
                  x:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)-(2*pi/poctvar))+x;
                  y:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)-(2*pi/poctvar))+y;
                end
              else
                begin
                   x:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)+(2*pi/poctvar))+x;
                   y:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)+(2*pi/poctvar))+y;
                end
             else
               begin
                 x:=(1/power(3,i-1))*cos(arctan((y-A.y)/(x-A.x))+(2*pi/poctvar))+x;
                 y:=(1/power(3,i-1))*sin(arctan((y-A.y)/(x-A.x))+(2*pi/poctvar))+y;
               end;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6); //zapis nalezeneho bodu
             if poctvar>3 then //pro pocatecni tvar s vice uhy nez 3
              begin
                 for j:=1 to poctvar-3 do //pocet bodu, ktere jsou mimo usecku AB
                   begin
                     if (x-x0)=0 then //kontrola deleni nulou
                       if y<y0 then
                        begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)-(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)-(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                        end
                       else
                         begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)+(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)+(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                         end
                       else
                         begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos(arctan((y-y0)/(x-x0))+(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin(arctan((y-y0)/(x-x0))+(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                         end;
                       writeln(F[i],x1:0:6,',',y1:0:6);//zapis dalsich bodu
                       x0:=x;
                       y0:=y;
                       x:=x1;
                       y:=y1;
                   end;
              end;
             x:=(A.x+2*B.x)/3;
             y:=(A.y+2*B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             writeln(F[i],B.x:0:6,',',B.y:0:6);
             A:=B;
          end;
       writeln(F[i],A0.x:0:6,',',A0.y:0:6);
       close(F[i]);
       close(F[i-1]);
     end;
   {assign(g,'Fraktaly\Vlocka\vlocka.grf');
   Rewrite(g);
   writeln(g,';This file was created by Graph (http://www.padowan.dk)');
   writeln(g,';Do not change this file from other programs.');
   writeln(g,'[Graph]');
   writeln(g,'Version = 4.4.0.532');
   writeln(g,'MinVersion = 2.5');
   writeln(g,'OS = Windows NT 6.1 Service Pack 1');
   writeln(g,'');
   writeln(g,'[Axes]');
   writeln(g,'xMin = ',-1.75*2);
   writeln(g,'xMax = ',1.75*2);
   writeln(g,'xTickUnit = 0.2');
   writeln(g,'xGridUnit = 0.2');
   writeln(g,'yMin = -2');
   writeln(g,'yMax = 2');
   writeln(g,'yTickUnit = 0.5');
   writeln(g,'yGridUnit = 0.5');
   writeln(g,'AxesColor = clBlue');
   writeln(g,'GridColor = 0x00FF9999');
   writeln(g,'ShowLegend = 0');
   writeln(g,'Radian = 1');
   writeln(g,'AxesStyle = 2');
   writeln(g,'');
   writeln(g,'[PointSeries1]');
   writeln(g,'FillColor = clBlack');
   writeln(g,'LineColor = clBlack ');
   writeln(g,'Size = 1');
   writeln(g,'Style = 0');
   writeln(g,'LineSize = 1');
   writeln(g,'LineStyle = 0 ');
   writeln(g,'LabelPosition = 1');
   write(g,'Points = 1,0');
   while not eof(f[1]) do
      begin
        readln(f[1],Bname);
        write(g,';',Bname);
      end;
   WriteLn(g,'');
   WriteLn(g,'Legend text = Vlocka');
   Writeln(g,'');
   WriteLn(g,'[Data]');
   WriteLn(g,'TextLabelCount = 0');
   WriteLn(g,'FuncCount = 0');
   WriteLn(g,'PointSeriesCount = 1');
   WriteLn(g,'ShadeCount = 0');
   WriteLn(g,'RelationCount = 0');
   WriteLn(g,'OleObjectCount = 0');}
end.
Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
Kalgys0
Návštěvník
15. 8. 2012   #6
-
0
-

#5 Kalgys
Btw ta poslední část bude zápis do souboru, který je čitelný pro program Graph

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
Mircosoft+1
Věrný člen
15. 8. 2012   #7
-
0
-

Poctvar=4 je konstanta, v té chyba nebude. Nenulovost x-A.x kontroluješ, takže v pořádku. Na arctan ani cos není co zkazit. Potom by mohlo být nulové power(3,i-1). Nebo může být problém přímo s tou mocninou: nevím, jaké má ta funkce pořadí parametrů - jestli 3 na i-1 nebo i-1 na třetí. Ve druhém případě by bylo potřeba, aby i-1>0, protože obecná mocnina x na y se interně počítá jako exp(y*ln(x)) a logaritmus existuje jenom pro kladná čísla.

Další možnost je, že dělíš něčím sice nenulovým, ale dostatečně malým na to, aby to způsobilo přetečení výsledku. Takže bych místo testu nulovosti zkoušel spíš nějakou toleranci: if abs(hodnota)<=1E-10 then je to prakticky nula.

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.118.224.–
Chceš-li lepší odpověď, polož lepší otázku.
Moje stránka.
Kalgys0
Návštěvník
15. 8. 2012   #8
-
0
-

#7 Mircosoft
No teď zkouším Poctvat=3 (klasický trojúhelník) a program po kompilaci jede ... projede první "periodu" (udělá n=3 úhelník, btw funguje mi to bez problému pro všechna n>2), ve druhé "periodě" to tvar ukončí, ale výstup je nějaký divný (místo úhlu mezi úsečkami 120° je úhel ... nepočítal jsem to, pouze odhaduji ... 60°) a třetí kolo mi to začne a padne to v půlce psaní řádku. Nwm, kde nastavit kompilátor na výpis chybového hlášení.

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
yetty
~ Redaktor
+5
Super člen
15. 8. 2012   #9
-
0
-

Já to kompiluji s:

fpc -v0 -g -O2 -Sg -Ci -Cr -Ct

a padá mi to na Range check error:

An unhandled exception occurred at $08048B4A :
ERangeError : Range check error
 $08048B4A
Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.203.–
Kalgys0
Návštěvník
15. 8. 2012   #10
-
0
-

#9 yetty
Osvětlíš mi to prosím?

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
yetty
~ Redaktor
+5
Super člen
15. 8. 2012   #11
-
0
-

#10 Kalgys
Co přesně? ;)

Range check error je chyba, která vzniká při přetečení proměnné, nebo když se sahá mimo pole. Kontrola se zapíná přepínačem -Cr. Na určení, kde přesně program padá by bylo potřeba trochu ho debugovat.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.180.203.–
Kalgys0
Návštěvník
15. 8. 2012   #12
-
0
-

#11 yetty
padá to při hodnotách 1/3^2, takže v tom power to nebude, ale udivuje mě, jak se to začne chovat při počátečním tvaru čtverci už v druhém kole je to vážně divné

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.47.23.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 1 host

Podobná vlákna

Problem s fci v C — založil gody

Přetížení fcí — založil !o!

Problém s TP — založil kodooo

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý