Nastavení hry;jaký jazyk? – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Nastavení hry;jaký jazyk? – Java – Fórum – Programujte.comNastavení hry;jaký jazyk? – Java – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

NevímJméno
~ Anonymní uživatel
2 příspěvky
13. 11. 2012   #1
-
0
-

Dobrý den,snažím se udělat nastavení pro jednu hru.Spočívá to v tom,že při spuštění hry-patcher, mám možnost kliknout na "nastavení".Potřeboval bych si toto nastavení udělat podle sebe-design,atd.Na jednom zahraničním fóru jsem našel source k tomuto nastavení.Říkám:"Fajn,to potřebuji".Po nějaké delší době jsem zjistil,že vlastně vůbec nevím,co je to za jazyk,jaký program použít,ap. Z toho skriptu jsem tak nějak(možná dobře) pochopil, že se jedná o tzv. GUI.V onom threadu byl ten skript a ještě něco pod názvem "Alte Kfx für Designen" -Všechny .Kfx pro design(soubor má příponu .kxf) .Zkoušel jsem tento skript dávat do Visual c#, c++, vb, netbeans, ale prostě mi to nějak nešlo.Chápu,kopírováním se nic nenaučím,ale opravdu nemám moc času abych to mohl studovat.Potřebuji to jenom jako kostru.Většinu budu ještě upravovat.Tedy, potřebuji po vás radu,v jakém programu,co je to vůbec za jazyk,popř. jak vůbec to udělat.Přikládám skript i z .kxf.Mockrát děkuji a berte prosím vás v potaz,že jsem opravdu začátečník    

Údajný skript toho nastavení

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <SliderConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
$GUI = GUICreate("CONFIG", 500, 309, 347, 409)
$GroupDisplay = GUICtrlCreateGroup("Display", 16, 8, 225, 121)
$LabelAuflosung = GUICtrlCreateLabel("Auflösung", 32, 36, 51, 17)
$ComboAuflosung = GUICtrlCreateCombo("800x600 32bpp", 104, 32, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1024x768 32bpp|1152x864 32bpp|1280x720 32bpp|1280x768 32bpp|1280x800 32bpp|1280x960 32bpp|1280x1024 32bpp")
GUICtrlSetData(-1, "800x600 16bpp|1024x768 16bpp|1152x864 16bpp|1280x720 16bpp|1280x768 16bpp|1280x800 16bpp|1280x960 16bpp|1280x1024 16bpp")
$LabelFrequenz = GUICtrlCreateLabel("Frequenz", 32, 68, 48, 17)
$ComboFrequenz = GUICtrlCreateCombo("", 104, 64, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GuiCtrlSetData(-1,"75|60","75")
$LabelGamma = GUICtrlCreateLabel("Gamma", 32, 96, 40, 17)
$ComboGamma = GUICtrlCreateCombo("1", 104, 96, 105, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1,"2|3|4|5|6")
$GroupWindowMode = GUICtrlCreateGroup("Window Mode", 256, 8, 233, 57)
$RadioFenstermodus = GUICtrlCreateRadio("Fenstermodus", 272, 32, 89, 17)
$RadioVollbildmodus = GUICtrlCreateRadio("Vollbildmodus", 368, 32, 97, 17)
$GroupIMEMode = GUICtrlCreateGroup("IME Mode", 256, 72, 233, 57)
$RadioGAMEIME = GUICtrlCreateRadio("GAME IME", 272, 96, 81, 17)
$RadioExternalIME = GUICtrlCreateRadio("External IME", 368, 96, 89, 17)
$GroupSound = GUICtrlCreateGroup("Sound", 16, 136, 225, 81)
$LabelMusik = GUICtrlCreateLabel("Musik", 32, 160, 32, 17)
$LabelSFX = GUICtrlCreateLabel("SFX", 32, 192, 24, 17)
$EditMusik = GUICtrlCreateEdit("0", 88, 160, 17, 17, $ES_WANTRETURN)
$EditSFX = GUICtrlCreateEdit("0", 88, 192, 17, 17, $ES_WANTRETURN)
$SliderMusik = GUICtrlCreateSlider(120, 152, 102, 29, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_SLIDER,$TBS_BOTH,$TBS_NOTICKS))
GUICtrlSetLimit(-1, 5, 0)
$SliderSFX = GUICtrlCreateSlider(121, 185, 102, 29, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_SLIDER,$TBS_BOTH,$TBS_NOTICKS))
GUICtrlSetLimit(-1, 5, 0)
$GroupGFX = GUICtrlCreateGroup("GFX", 256, 136, 233, 129)
$LabelFOG = GUICtrlCreateLabel("FOG", 264, 160, 26, 17)
$ComboFOG = GUICtrlCreateCombo("Near", 384, 156, 89, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GuiCtrlSetData(-1,"Mid|Far")
$LabelTNL = GUICtrlCreateLabel("TNL", 264, 196, 25, 17)
$ComboTNL = GUICtrlCreateCombo("Auto", 384, 192, 89, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1,"CPU|GPU")
$LabelSchatten = GUICtrlCreateLabel("Schatten", 264, 236, 47, 17)
$ComboSchatten = GUICtrlCreateCombo("None", 384, 232, 89, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1,"Background|Background+Player|All")
$CheckUseSoftwarecursor = GUICtrlCreateCheckbox("Use Software cursor", 32, 232, 137, 17)
$ButtonUbernehmen = GUICtrlCreateButton("Ubernehmen", 152, 272, 83, 25)
$ButtonAbbrechen = GUICtrlCreateButton("Abbrechen", 256, 272, 83, 25)
_ReadToConfig()
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
  Case $GUI_EVENT_CLOSE
   Exit
  Case $SliderMusik
   GuiCtrlSetData($EditMusik,GuiCtrlRead($SliderMusik))
  Case $SliderSFX
   GuiCtrlSetData($EditSFX,GuiCtrlRead($SliderSFX))
  Case $ButtonAbbrechen
            Exit
  Case $ButtonUbernehmen
   $F = FileOpen("metin2.cfg",2)
   _SetAuflosung()
   _SetFrequenz()
   _SetCursor()
   _SetFog()
   _SetTNL()
   _SetSchatten()
   _SetMusik()
   _SetSFX()
   _SetGamma()
   _SetWindowMode()
   _SetIMEMode()
   Exit
EndSwitch
WEnd

Func _ReadToConfig()
$D = "metin2.cfg"
$File = FileOpen("metin2.cfg")
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     800" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     600" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"800x600 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     800" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     600" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"800x600 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1024" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     768" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1024x768 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1024" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     768" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1024x768 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1152" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     864" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1152x864 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1152" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     864" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1152x864 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     720" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x720 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     720" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x720 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     768" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x768 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     768" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x768 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     800" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x800 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     800" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x800 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     960" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x960 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     960" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x960 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     960" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x960 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     1024" And FileReadLine($File,3) = "BPP     32" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x1024 32bpp")
Endif
If FileReadLine($File,1) = "WIDTH     1280" And FileReadLine($File,2) = "HEIGHT     1024" And FileReadLine($File,3) = "BPP     16" Then
  GuiCtrlSetData($ComboAuflosung,"1280x1024 16bpp")
Endif
If FileReadLine($File,4) = "FREQUENCY    75" Then
GuiCtrlSetData($ComboFrequenz,"75")
EndIf
If FileReadLine($File,4) = "FREQUENCY    60" Then
GuiCtrlSetData($ComboFrequenz,"60")
EndIf
If FileReadLine($File,5) = "SOFTWARE_CURSOR  1" Then
GuiCtrlSetState($CheckUseSoftwarecursor,$GUI_CHECKED)
EndIf
If FileReadLine($File,6) = "VISIBILITY    1" Then
GuiCtrlSetData($ComboFOG,"Near")
EndIf
If FileReadLine($File,6) = "VISIBILITY    2" Then
GuiCtrlSetData($ComboFOG,"Mid")
EndIf
If FileReadLine($File,6) = "VISIBILITY    3" Then
GuiCtrlSetData($ComboFOG,"Far")
EndIf
If FileReadLine($File,7) = "SOFTWARE_TILING  0" Then
GuiCtrlSetData($ComboTNL,"Auto")
EndIf
If FileReadLine($File,7) = "SOFTWARE_TILING  1" Then
GuiCtrlSetData($ComboTNL,"CPU")
EndIf
If FileReadLine($File,7) = "SOFTWARE_TILING  2" Then
GuiCtrlSetData($ComboTNL,"GPU")
EndIf
If FileReadLine($File,8) = "SHADOW_LEVEL   0" Then
GuiCtrlSetData($ComboSchatten,"None")
EndIf
If FileReadLine($File,8) = "SHADOW_LEVEL   1" Then
GuiCtrlSetData($ComboSchatten,"Background")
EndIf
If FileReadLine($File,8) = "SHADOW_LEVEL   2" Then
GuiCtrlSetData($ComboSchatten,"Background+Player")
EndIf
If FileReadLine($File,8) = "SHADOW_LEVEL   3" Then
GuiCtrlSetData($ComboSchatten,"All")
EndIf
If FileReadLine($File,9) = "MUSIC_VOLUME   1" Then
GuiCtrlSetData($SliderMusik,"1")
GuiCtrlSetData($EditMusik,"1")
EndIf
If FileReadLine($File,9) = "MUSIC_VOLUME   2" Then
GuiCtrlSetData($SliderMusik,"2")
GuiCtrlSetData($EditMusik,"2")
EndIf
If FileReadLine($File,9) = "MUSIC_VOLUME   3" Then
GuiCtrlSetData($SliderMusik,"3")
GuiCtrlSetData($EditMusik,"3")
EndIf
If FileReadLine($File,9) = "MUSIC_VOLUME   4" Then
GuiCtrlSetData($SliderMusik,"4")
GuiCtrlSetData($EditMusik,"4")
EndIf
If FileReadLine($File,9) = "MUSIC_VOLUME   5" Then
GuiCtrlSetData($SliderMusik,"5")
GuiCtrlSetData($EditMusik,"5")
EndIf
If FileReadLine($File,10) = "VOICE_VOLUME   1" Then
GuiCtrlSetData($SliderSFX,"1")
GuiCtrlSetData($EditSFX,"1")
EndIf
If FileReadLine($File,10) = "VOICE_VOLUME   2" Then
GuiCtrlSetData($SliderSFX,"2")
GuiCtrlSetData($EditSFX,"2")
EndIf
If FileReadLine($File,10) = "VOICE_VOLUME   3" Then
GuiCtrlSetData($SliderSFX,"3")
GuiCtrlSetData($EditSFX,"3")
EndIf
If FileReadLine($File,10) = "VOICE_VOLUME   4" Then
GuiCtrlSetData($SliderSFX,"4")
GuiCtrlSetData($EditSFX,"4")
EndIf
If FileReadLine($File,10) = "VOICE_VOLUME   5" Then
GuiCtrlSetData($SliderSFX,"5")
GuiCtrlSetData($EditSFX,"5")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     1" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"1")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     2" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"2")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     3" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"3")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     4" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"4")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     5" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"5")
EndIf
If FileReadLine($File,11) = "GAMMA     6" Then
GuiCtrlSetData($ComboGamma,"6")
EndIf
If FileReadLine($File,12) = "WINDOWED    0" Then
GuiCtrlSetState($RadioVollbildmodus,$GUI_Checked)
EndIf
If FileReadLine($File,12) = "WINDOWED    1" Then
GuiCtrlSetState($RadioFenstermodus,$GUI_Checked)
EndIf
If FileReadLine($File,13) = "USE_DEFAULT_IME  0" Then
GuiCtrlSetState($RadioGAMEIME,$GUI_Checked)
EndIf
If FileReadLine($File,13) = "USE_DEFAULT_IME  1" Then
GuiCtrlSetState($RadioExternalIME,$GUI_Checked)
EndIf
EndFunc

Func _SetAuflosung()
  Switch GuiCtrlRead($ComboAuflosung)
   Case "800x600 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     800" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     600" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1024x768 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1024" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     768" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1152x864 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1152" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     864" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1280x720 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     720" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1280x768 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     768" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1280x800 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     800" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1280x960 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     960" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "1280x1024 32bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     1024" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
   Case "800x600 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     800" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     600" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1024x768 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1024" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     768" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1152x864 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1152" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     864" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1280x720 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     720" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1280x768 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     768" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1280x800 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     800" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1280x960 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     960" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     16" & @CRLF)
   Case "1280x1024 16bpp"
    FileWrite("metin2.cfg","WIDTH     1280" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","HEIGHT     1024" & @CRLF)
    FileWrite("metin2.cfg","BPP     32" & @CRLF)
  EndSwitch
EndFunc

Func _SetFrequenz()
If GuiCtrlRead($ComboFrequenz) = "75" Then
  FileWrite("metin2.cfg","FREQUENCY    75" & @CRLF)
Elseif GuiCtrlRead($ComboFrequenz) = "60" Then
     FileWrite("metin2.cfg","FREQUENCY    60" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetCursor()
If GuiCtrlRead($CheckUseSoftwarecursor) = $GUI_Checked Then
  FileWrite("metin2.cfg","SOFTWARE_CURSOR  1" & @CRLF)
Else
     FileWrite("metin2.cfg","SOFTWARE_CURSOR  0" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetFog()
If GuiCtrlRead($ComboFOG) = "Near"    Then
  FileWrite("metin2.cfg","VISIBILITY    1" & @CRLF)
ElseIf GuiCtrlRead($ComboFOG) = "Mid" Then
  FileWrite("metin2.cfg","VISIBILITY    2" & @CRLF)
ElseIf GuiCtrlRead($ComboFOG) = "Far" Then
  FileWrite("metin2.cfg","VISIBILITY    3" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetTNL()
If GuiCtrlRead($ComboTNL) = "Auto" Then
FileWrite("metin2.cfg","SOFTWARE_TILING  0" & @CRLF)
Elseif GuiCtrlRead($ComboTNL) = "CPU" Then
FileWrite("metin2.cfg","SOFTWARE_TILING  1" & @CRLF)
Elseif GuiCtrlRead($ComboTNL) = "GPU" Then
FileWrite("metin2.cfg","SOFTWARE_TILING  2" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetSchatten()
If GuiCtrlRead($ComboSchatten) = "None" Then
  FileWrite("metin2.cfg","SHADOW_LEVEL   0" & @CRLF)
ElseIf GuiCtrlRead($ComboSchatten) = "Background" Then
  FileWrite("metin2.cfg","SHADOW_LEVEL   1" & @CRLF)
ElseIf GuiCtrlRead($ComboSchatten) = "Background+Player" Then
  FileWrite("metin2.cfg","SHADOW_LEVEL   2" & @CRLF)
ElseIf GuiCtrlRead($ComboSchatten) = "All" Then
  FileWrite("metin2.cfg","SHADOW_LEVEL   3" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetMusik()
FileWrite("metin2.cfg","MUSIC_VOLUME   " & GuiCtrlRead($EditMusik) & @CRLF)
EndFunc

Func _SetSFX()
FileWrite("metin2.cfg","VOICE_VOLUME   " & GuiCtrlRead($EditSFX) & @CRLF)
EndFunc

Func _SetGamma()
FileWrite("metin2.cfg","GAMMA     " & GuictrlRead($ComboGamma) & @CRLF)
EndFunc

Func _SetWindowMode()
If GuiCtrlRead($RadioVollbildmodus) = $GUI_Checked Then
FileWrite("metin2.cfg","WINDOWED    0" & @CRLF)
Elseif GuiCtrlRead($RadioFenstermodus) = $GUI_Checked Then
FileWrite("metin2.cfg","WINDOWED    1" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Func _SetIMEMode()
    If GuiCtrlRead($RadioGAMEIME) = $GUI_Checked Then
FileWrite("metin2.cfg","USE_DEFAULT_IME  0" & @CRLF)
Elseif GuiCtrlRead($RadioExternalIME) = $GUI_Checked Then
FileWrite("metin2.cfg","USE_DEFAULT_IME  1" & @CRLF)
EndIf
EndFunc

Údajný design

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<object type="TAForm" name="Form1_1">
<properties>
  <property name="Left" vt="Int16">347</property>
  <property name="Top" vt="Int16">409</property>
  <property name="Width" vt="Int16">515</property>
  <property name="Height" vt="Int16">346</property>
  <property name="Caption" vt="String">Form1</property>
  <property name="Color" vt="Ident">clBtnFace</property>
  <property name="Font.Charset" vt="Ident">DEFAULT_CHARSET</property>
  <property name="Font.Color" vt="Ident">clWindowText</property>
  <property name="Font.Height" vt="Int8">-11</property>
  <property name="Font.Name" vt="String">MS Sans Serif</property>
  <property name="Font.Style" vt="Set"/>
  <property name="OldCreateOrder" vt="False">False</property>
  <property name="Visible" vt="True">True</property>
  <property name="Style" vt="Int32">-1798701056</property>
  <property name="ExStyle" vt="Int16">256</property>
  <property name="Version" vt="String">1.04</property>
  <property name="FormOptOnEvent" vt="False">False</property>
  <property name="FormOptExpVars" vt="False">False</property>
  <property name="FormOptPopulate" vt="False">False</property>
  <property name="FormOptVarsForSet" vt="False">False</property>
  <property name="FormOptIndentChar" vt="Int8">0</property>
  <property name="FormOptIndentCount" vt="Int8">1</property>
  <property name="FormOptIndentInit" vt="Int8">0</property>
  <property name="FormOptVarScope" vt="Int8">0</property>
  <property name="Resizing" vt="Set"/>
  <property name="PixelsPerInch" vt="Int8">96</property>
  <property name="TextHeight" vt="Int8">13</property>
</properties>
<components>
  <object type="TAGroup" name="Group1">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int8">16</property>
    <property name="Top" vt="Int8">8</property>
    <property name="Width" vt="Int16">225</property>
    <property name="Height" vt="Int8">121</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308359</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Caption" vt="String">Group1</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
    <property name="Resizing" vt="Set"/>
   </properties>
   <components>
    <object type="TALabel" name="Auflosung">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">28</property>
      <property name="Width" vt="Int8">51</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Auflosung</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo4">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">88</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">105</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo4</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TALabel" name="Frequenz">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">60</property>
      <property name="Width" vt="Int8">48</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Frequenz</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">2</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo5">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">88</property>
      <property name="Top" vt="Int8">56</property>
      <property name="Width" vt="Int8">105</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">3</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo5</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TALabel" name="Gamma">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">88</property>
      <property name="Width" vt="Int8">40</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Gamma</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">4</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo6">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">88</property>
      <property name="Top" vt="Int8">88</property>
      <property name="Width" vt="Int8">105</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">5</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo6</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
   </components>
  </object>
  <object type="TAGroup" name="Group2">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int16">256</property>
    <property name="Top" vt="Int8">8</property>
    <property name="Width" vt="Int16">233</property>
    <property name="Height" vt="Int8">57</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308359</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Caption" vt="String">Group2</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
    <property name="Resizing" vt="Set"/>
   </properties>
   <components>
    <object type="TARadio" name="Fenstermodus">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">89</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Fenstermodus</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342242825</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TARadio" name="Vollbildmodus">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">112</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">97</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Vollbildmodus</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342242825</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
   </components>
  </object>
  <object type="TAGroup" name="Group3">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int16">256</property>
    <property name="Top" vt="Int8">72</property>
    <property name="Width" vt="Int16">233</property>
    <property name="Height" vt="Int8">57</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308359</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Caption" vt="String">Group3</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">2</property>
    <property name="Resizing" vt="Set"/>
   </properties>
   <components>
    <object type="TARadio" name="GAMEEIME">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">81</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">GAMEEIME</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342242825</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TARadio" name="ExternalEIME">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">112</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">89</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">ExternalEIME</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342242825</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
   </components>
  </object>
  <object type="TAGroup" name="Group4">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int8">16</property>
    <property name="Top" vt="Int16">136</property>
    <property name="Width" vt="Int16">225</property>
    <property name="Height" vt="Int8">81</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308359</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Caption" vt="String">Group4</property>
    <property name="Font.Charset" vt="Ident">DEFAULT_CHARSET</property>
    <property name="Font.Color" vt="Ident">clBlack</property>
    <property name="Font.Height" vt="Int8">-11</property>
    <property name="Font.Name" vt="String">MS Sans Serif</property>
    <property name="Font.Style" vt="Set"/>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">3</property>
    <property name="Resizing" vt="Set"/>
   </properties>
   <components>
    <object type="TALabel" name="Musik">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">32</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Musik</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TALabel" name="SFX">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">16</property>
      <property name="Top" vt="Int8">56</property>
      <property name="Width" vt="Int8">24</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">SFX</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TAEdit" name="Edit1">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">72</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">17</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Lines.Strings" vt="List">
       <list>
        <li vt="String">E</li>
        <li vt="String">dit</li>
        <li vt="String">1</li>
       </list>
      </property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">2</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342377988</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int16">512</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TAEdit" name="Edit2">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">72</property>
      <property name="Top" vt="Int8">56</property>
      <property name="Width" vt="Int8">17</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Lines.Strings" vt="List">
       <list>
        <li vt="String">E</li>
        <li vt="String">d</li>
        <li vt="String">i</li>
        <li vt="String">t</li>
        <li vt="String">1</li>
       </list>
      </property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">3</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342377988</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int16">512</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TASlider" name="Slider1">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">104</property>
      <property name="Top" vt="Int8">16</property>
      <property name="Width" vt="Int8">102</property>
      <property name="Height" vt="Int8">29</property>
      <property name="Max" vt="Int8">100</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">4</property>
      <property name="ThumbLength" vt="Int8">22</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308377</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockWidth, DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TASlider" name="Slider2">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">105</property>
      <property name="Top" vt="Int8">49</property>
      <property name="Width" vt="Int8">102</property>
      <property name="Height" vt="Int8">29</property>
      <property name="Max" vt="Int8">100</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">5</property>
      <property name="ThumbLength" vt="Int8">22</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308377</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockWidth, DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
   </components>
  </object>
  <object type="TAGroup" name="Group5">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int16">256</property>
    <property name="Top" vt="Int16">136</property>
    <property name="Width" vt="Int16">233</property>
    <property name="Height" vt="Int16">129</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308359</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Caption" vt="String">Group5</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">4</property>
    <property name="Resizing" vt="Set"/>
   </properties>
   <components>
    <object type="TALabel" name="FOG">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">8</property>
      <property name="Top" vt="Int8">24</property>
      <property name="Width" vt="Int8">26</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">FOG</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">0</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo1">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int16">128</property>
      <property name="Top" vt="Int8">20</property>
      <property name="Width" vt="Int8">89</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">1</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo1</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TALabel" name="TNL">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">8</property>
      <property name="Top" vt="Int8">60</property>
      <property name="Width" vt="Int8">25</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">TNL</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">2</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo2">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int16">128</property>
      <property name="Top" vt="Int8">56</property>
      <property name="Width" vt="Int8">89</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">3</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo2</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TALabel" name="Schatten">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int8">8</property>
      <property name="Top" vt="Int8">100</property>
      <property name="Width" vt="Int8">47</property>
      <property name="Height" vt="Int8">17</property>
      <property name="Caption" vt="String">Schatten</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">4</property>
      <property name="HaveVariable" vt="False">False</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342308608</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set"/>
     </properties>
     <components/>
    </object>
    <object type="TACombo" name="Combo3">
     <properties>
      <property name="Left" vt="Int16">128</property>
      <property name="Top" vt="Int8">96</property>
      <property name="Width" vt="Int8">89</property>
      <property name="Height" vt="Int8">25</property>
      <property name="ItemHeight" vt="Int8">13</property>
      <property name="TabOrder" vt="Int8">5</property>
      <property name="Text" vt="String">Combo3</property>
      <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342374466</property>
      <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
      <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
     </properties>
     <components/>
    </object>
   </components>
  </object>
  <object type="TACheckbox" name="UseSoftwarecursor">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int8">32</property>
    <property name="Top" vt="Int16">232</property>
    <property name="Width" vt="Int16">137</property>
    <property name="Height" vt="Int8">17</property>
    <property name="Caption" vt="String">UseSoftwarecursor</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">5</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342242819</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Resizing" vt="Set">DockHeight</property>
   </properties>
   <components/>
  </object>
  <object type="TAButton" name="Ubernehmen">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int16">152</property>
    <property name="Top" vt="Int16">272</property>
    <property name="Width" vt="Int8">83</property>
    <property name="Height" vt="Int8">25</property>
    <property name="Caption" vt="String">Ubernehmen</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">6</property>
    <property name="Color" vt="Ident">clBtnFace</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342373888</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Resizing" vt="Set">DockWidth, DockHeight</property>
   </properties>
   <components/>
  </object>
  <object type="TAButton" name="Abbrechen">
   <properties>
    <property name="Left" vt="Int16">256</property>
    <property name="Top" vt="Int16">272</property>
    <property name="Width" vt="Int8">75</property>
    <property name="Height" vt="Int8">25</property>
    <property name="Caption" vt="String">Abbrechen</property>
    <property name="TabOrder" vt="Int8">7</property>
    <property name="Color" vt="Ident">clBtnFace</property>
    <property name="CtrlStyle" vt="Int32">1342373888</property>
    <property name="CtrlExStyle" vt="Int8">0</property>
    <property name="Resizing" vt="Set">DockWidth, DockHeight</property>
   </properties>
   <components/>
  </object>
</components>
</object>

Snad mě moc nezprdnete

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.33.103.–
Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
13. 11. 2012   #2
-
0
-

script je napsany v autoitu...google rekne o tomhle pseudo scriptovacim jazyku vic.

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.102.36.–
ingiraxo+15
Grafoman
13. 11. 2012   #3
-
0
-

pro příště... pokud se podíváš na první řádek includu "#include <ButtonConstants.au3>", tak vidíš příponu .au3, to dáš do googlu a výsledek = AutoIt .. první link http://www.autoitscript.com/site/autoit/

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.168.183.–
Moje aplikace: http://ophite.cz
Tutoriály na: C#
NevímJméno
~ Anonymní uživatel
2 příspěvky
13. 11. 2012   #4
-
0
-

   

Jo jasně,už to mám,mockrát děkuji   .Snad se aspoň něco málo přiučím

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.33.103.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 8 hostů

Podobná vlákna

Jaký jazyk? — založil kvoky

Jaký programovací jazyk? — založil djow

Jaký kompilátor na jazyk C — založil micha407474

Jaký prog. jazyk — založil David10101

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý