Alokace paměti polí – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Alokace paměti polí – C / C++ – Fórum – Programujte.comAlokace paměti polí – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Lenka S.
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
19. 11. 2012   #1
-
0
-

Ahoj, mam problém s alokací paměti. Program se skládá ze 3 funkcí (main volá fci soucin, která volá fci soucetClenu, poslední dvě rekurzivní), má globální proměnné - 2 pole (chtěla jsem prvky pole definované na 0), na které odkazují 2 ukazatele v mainu, které potřebuji alokovat + jedno pole ve fci soucin, jehož ukazatel alokuji též. Ukazatele dál posílám do zbylých fcí. Program funguje, běhá, "jak by měl", výsledky jsou správné, čili předpokládám, že ukazatelé odkazují správně, ale školní testovací systém mi vyhazuje chybu zapříčiněnou špatným zacházením s pamětí nebo poli (Segmentation Fault).

Alokuji tímto způsobem: 
kA = (int *) malloc(sizeof(int) * (a+1)); (přičemž a+1 je počet prvků pole zadaný přes scanf)
Dealokuji na konci programu (funkce).

Dělám něco evidentně špatně (podle teorie) nebo mám prostě chybu v zápisu? Teprve s C začínám, alokuji vůbec poprvé, hodila by se mi rada.

Předem díky za jakékoliv reakce

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:2:2905:81b6:5405...–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
19. 11. 2012   #2
-
0
-

Bez kompletního zdrojáku to půjde asi těžko.

Nahlásit jako SPAM
IP: 188.75.135.–
Lenka S.
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
19. 11. 2012   #3
-
0
-

   

/* 
 * File:  main.c
 * Author: Lenka
 *
 * Created on 10. listopad 2012, 14:05
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/*
 * 
 */
int koefA[30]; // zbytek cisel jsou nuly
int koefB[30];

int soucetClenu(int call, int clen, int * a, int * b, int * c) {
  int i, j;
  i=call;
  j=clen;
  int koef, suma = 0;
  
  
  if(clen >= 0){
    koef = a[i] * b[j];
  call++;
  clen--;
   suma = suma + koef + soucetClenu(call, clen, a, b, c);
  }
  
  if(clen < 0) {
    *c = suma;
    return * c;
  } 
  *c = suma;
  return * c;
}

int soucin(int max, int clen, int * kA, int * kB) {
 
  int i;
  int call = 0;
  int * a = kA;
  int * b = kB;
  int * c;
  
  c = (int*)malloc(sizeof(int) * max);
  
  if(clen > max) {
    
    // free(kA);
    // free(kB);
    
    return 0;
  } else {
      
    
  c[clen] = soucetClenu(call, clen, a, b, c);
  
  
  for(i=0; i<1; i++){
        //if(c[clen-1] != 0 && clen-1 != 0) break;
        if(c[clen]>0 && clen != 0) {printf("+");}
        if(c[clen] == 1) {
            if(max-clen == 1) {
                printf("%dx", c[clen]);
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            if(max-clen == 0) {
                printf("%d", c[clen]); 
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            printf("x<sup>%d</sup>", max-clen);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(c[clen] == -1) {
            if(max-clen == 1) {
                printf("%dx", c[clen]);
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            if(max-clen == 0) {
                printf("%d", c[clen]); 
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            printf("-x<sup>%d</sup>", max-clen);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(c[clen] == 0 && max == clen && a[0] == 0) {
            printf("0\n"); break;}
        if(c[clen] == 0) {
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(max-clen == 1) {
            printf("%dx", c[clen]);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(max-clen == 0) {
            printf("%d", c[clen]); 
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        
    printf("%dx<sup>%d</sup>", c[clen], max-clen);
        if(max == clen) printf("\n"); 
  }
    
  clen++;
  
  soucin(max, clen, a, b);
  }
  free(c);
  return 0;
}

int main(void) {

  int a, aa, b, bb, i;
  
  int * kA = koefA;
  int * kB = koefB;
  
  printf("Zadejte stupen polynomu A:\n");
  if(scanf("%d", &a) != 1 || a<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  if((kA = (int*)malloc((a+1)*sizeof(int))) == NULL){
  printf("Chyba pri alokaci pameti, program bude ukoncen");
  exit(0);
}
  // kA = (int *)malloc(a * sizeof(int));
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu A:\n");
  for(i=0; i<a+1; i++) {
    if(scanf("%d", &aa) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kA[i] = aa;
  } 
  
  
  printf("Zadejte stupen polynomu B:\n");
  if(scanf("%d", &b) != 1 || b<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  
  kB = (int *)malloc((b+1) * sizeof(int));
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu B:\n");
  for(i=0; i<b+1; i++) {
    if(scanf("%d", &bb) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kB[i] = bb;
  }
  
   /*
  if(a>b) {
  kA = koefB; 
  kB = koefA;
  }
  else {
  kA = koefA;
  kB = koefB; 
  }
  */
  
  
  
  int max = a+b;
  int clen = 0;

  if(a>b)
  soucin(max, clen, kB, kA);
  else soucin(max, clen, kA, kB);

  free(kA);
  free(kB);
  
  
  /*  
  for(i=0; i<a+1; i++) {
    for(j=0; j<b+1; j++) {
      koefC[i][j] = koefA[i] * koefB[j];
    }
  }
  
    int x2, x1, x0;
    
  for(i=a, j=b; i>=0, j>=0; i-2, j-2) {

  x0 = koefC[a-i][b-j];
  x2 = koefC[a-i-2][b-j-2];
  x1 = (koefA[a-i-2]+koefA[a-i])*(koefB[b-j-2]+koefB[b-j]) - x0 - x2;
  
  for(i=0; i<a+1; i++) {
     for(j=0; j<b+1; j++) {
        if(koefC[i][j] == 1) {printf("%x"); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if(koefC[i][j] == -1) {printf("-%x"); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if(koefC[i][j] == 0) {if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if((a-i)+(b-j) == 1) {printf("%dx", koefC[i][j]); 
            if(i<a || j<b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if((a-i)+(b-j) == 0) {printf("%d", koefC[i][j]); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}

        printf("%dx<sup>%d</sup>", koefC[i][j], (a-i)+(b-j));
        if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
        if(i==a && j==b) printf("\n");
    }}*/
  
  
  // printf("%dx<sup>2</sup>+%dx<sup>1</sup>+%dx<sup>0</sup>", x2, x1, x0);


  
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Úkolem je program násobící 2 polynomy + specifický výpis

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:2:2905:81b6:5405...–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
19. 11. 2012   #4
-
0
-

Tak hroutí se to, protože u pole c pracuješ ještě s prvkem c[max], takže stačí alokovat c na délku max + 1.

Jinak je tam plno věcí, které by se daly komentovat. Třeba proč soucetClenu je rekurzivní. Pole koefA a koefB. A popravdě si nejsem jistý, jestli to funguje správně, ale na to si se neptala :).

Nahlásit jako SPAM
IP: 188.75.135.–
Lenka S.
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
19. 11. 2012   #5
-
0
-

Díky, alokace se už zdá být opravdu v pořádku.

Samozřejmě uvítám jakékoli komentáře...

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:7:204:483a:6904:...–
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
20. 11. 2012   #6
-
0
-

Je mi jasné, že když začínáš, tak po tobě člověk nemůže chtít zázraky, ale ten kód je takový nepřehledný :). Vezmi si jenom tu svojí rekurzivní funkci. Ta se dá očesat do tohoto docela hezkého tvaru:

int soucetClenu(int call, int clen, int * a, int * b, int * c) {  
	if(clen >= 0) {
		int koef = a[call] * b[clen];
		call++;
		clen--;
		(*c) = koef + soucetClenu(call, clen, a, b, c);
	}
	else (*c) = 0;

	return(*c);
}

nebo i do tohoto, který ti tedy moc nedoporučuji :)

int soucetClenu(int call, int clen, int * a, int * b, int * c) {  
	if(clen >= 0) (*c) = a[call] * b[clen] + soucetClenu(++call, --clen, a, b, c);
	else (*c) = 0;

	return(*c);
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 188.75.135.–
Lenka S.
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
21. 11. 2012   #7
-
0
-

Tak jsem to překopala, mimo jiné objevila víc chyb, než by mě napadlo, ale stále mám problém s pamětí...

/* 
 * File:  main.c
 * Author: Lenka
 *
 * Created on 10. listopad 2012, 14:05
 */
/*
 * 
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int koefA[30]; // zbytek cisel jsou nuly
int koefB[30];

int soucetClenu(int call, int clen, int * a, int * b, int aa, int bb, int * c) {
  
  int koef, suma = 0;
  
  
  if(clen >= 0){
    if(call>aa) a[call]=0;
    if(clen>bb) b[clen]=0;
    koef = a[call] * b[clen];
  call++;
  clen--;
   suma = suma + koef + soucetClenu(call, clen, a, b, aa, bb, c);
  }

  (*c) = suma;
  return (*c);
}

int soucin(int max, int clen, int * kA, int * kB, int aa, int bb) {
 
  int call = 0, i=1, c[60];
  int * a = kA;
  int * b = kB;
  int * cc;
  
  cc = (int *)malloc(sizeof(int) * (max+1));
  
  for(clen=0; clen<=max; clen++) {
    i++;
    c[clen] = soucetClenu(call, clen, a, b, aa, bb, cc);
  } 
  
  if(i>max) {
  
  for(clen=max; clen >= 0; clen--){
    
        if(c[clen]>0 && clen != max) {printf("+");}
        if(c[clen] == 1) {
            if(clen == 1) {
                printf("%dx", c[clen]);
                if(clen == 0) printf("\n"); continue;}
            if(clen == 0) {
                printf("%d", c[clen]); 
                if(clen == 0) printf("\n"); continue;}
            printf("x<sup>%d</sup>", clen);
            if(clen == 0) printf("\n"); continue;}
        if(c[clen] == -1) {
            if(clen == 1) {
                printf("-x"); continue;}
            if(clen == 0) {continue;}
            printf("-x<sup>%d</sup>", clen);
            if(clen == 0) printf("\n"); continue;}
        if(c[clen] == 0 && clen == max && a[0] == 0) {
            printf("0\n"); continue;}
        if(c[clen] == 0) {
            if(clen == 0) printf("\n"); continue;}
        if(clen == 1) {
            printf("%dx", c[clen]); continue;}
        if(clen == 0) {
            printf("%d\n", c[clen]); continue;}
        
    printf("%dx<sup>%d</sup>", c[clen], clen);
        
  }}
  
  free(cc);
  return 0;
  }

int main(void) {

  int a, aa, b, bb, i;
  
  int * kA = koefA;
  int * kB = koefB;
  
  printf("Zadejte stupen polynomu A:\n");
  if(scanf("%d", &a) != 1 || a<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  
  kA = (int *)malloc((a+1) * sizeof(int));
  
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu A:\n");
  for(i=a; i>=0; i--) {
    if(scanf("%d", &aa) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kA[i] = aa;
  } 
  
  
  printf("Zadejte stupen polynomu B:\n");
  if(scanf("%d", &b) != 1 || b<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  
  kB = (int *)malloc((b+1) * sizeof(int));
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu B:\n");
  for(i=b; i>=0; i--) {
    if(scanf("%d", &bb) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kB[i] = bb;
  }
  
  int max = a+b;
  int clen = 0;

  if(a>b)
  soucin(max, clen, kB, kA, b, a);
  else soucin(max, clen, kA, kB, a, b);

  free(kA);
  free(kB);

  return 0;
}

V soucinu by asi šlo zapisovat a poté vypisovat z *cc, ale mě to nějak nešlo... Takže jsem to zkusila složitěji... 

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:2:71:7d3a:ce14:f...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 8 hostů

Podobná vlákna

Dynamická alokace paměti — založil birkof

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý