Zarovnání do leva – PHP – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Zarovnání do leva – PHP – Fórum – Programujte.comZarovnání do leva – PHP – Fórum – Programujte.com

 

Martin
~ Anonymní uživatel
1600 příspěvků
27. 12. 2012   #1
-
0
-

Ahoj, potřebuji poradit od nějakého PHP prográmátora... 
Upravuji ve volném čase PHP kódy ale s jednou věci si nejsem jistý.
Mám problém u jednoho skriptu pro správu souborů. Když jsem na PC kde mám monitor 1024×768 a tam funguje vše jak má , ale když jsem na monitoru 1920x1080 , tak se 1 "okno" zarovnává doleva. 
URL na obrázek s problémem : http://oi45.tinypic.com/mq9fl.jpg 
Nemá někdo řešení , nebo tušení kdy by byl problém ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.186.–
Martin
~ Anonymní uživatel
1600 příspěvků
27. 12. 2012   #2
-
0
-

#1 Martin
Oprava , text měl znít takto : ale když jsem na monitoru 1920x1080 , tak se 1 "okno" zarovnává doprava. (okno kde jsou vypsány složky) a to chci mít v levo , 

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.186.–
null_while
~ Moderátor
+6
Věrný člen
27. 12. 2012   #3
-
0
-

To nebude v PHP, ale chyba stylů. Zkus si najít jak se jmenuje třída, která upravuje ty bílé "okénka". A k ní připiš:

display: block;
Nahlásit jako SPAM
IP: 84.16.103.–
WEBNIA.cz - tvorba webových stránek
Martin
~ Anonymní uživatel
1600 příspěvků
27. 12. 2012   #4
-
0
-

Nepomohlo to ....
Zdroják php : 

Ty bílé okánka jsou ve stylu "contentheader"

<?php
/*
MeltingIce File System copyright Ryan LeFevre.
Feel free to modify this script, but please leave this comment here.

user.php: personal directory listing and management
*/
	include_once('config.php');
	include_once('process.php');
	include_once('namecheck.php');
	include_once('dirlist.php');
	include_once('deldir.php');
	include_once('dirsize.php');
	include_once('getsize.php');
	include_once('modalbox.php');
	include_once('dirshare.php');
	
if (! isset($_SESSION['username'])){
	header( 'Location: index.php' ); exit;
}

/*If requesting to view a friends directory*/
if($_POST['frienddir'])
{
	if($_POST['frienddir'] != "null")
	{
		$validcheck = validFriendCheck($_POST['frienddir']);
		if($validcheck)
		{
			$_SESSION['frienddir'] = $_POST['frienddir'];
			$_SESSION['perms'] = $validcheck;
		}
	}
}

/*Checks to see if friends system is enabled*/
$query = "SELECT friendssys FROM ".$mysqlpre."_admin";
$result = mysql_query($query);
$allowed = mysql_fetch_row($result);
if($allowed[0] == "0")
{
	$friendssys = false;
}
else
{
	$friendssys = true;
}

/*Required for when you start browsing in folders you made*/	
if($_GET['dir'])
	{
		$var = explode("=", $_SERVER['QUERY_STRING']);
		$var2 = explode("&", $var[1]);
		$viewurl = $var2[0];
		if(isset($_SESSION['frienddir']))
		{
			$userdir = $uploaddir.$_SESSION['frienddir']."/".$viewurl;
		}
		else
		{
			$userdir = $uploaddir.$_SESSION['username']."/".$viewurl;
		}
		
	}
else
{
	if(isset($_SESSION['frienddir']))
	{
		$userdir = $uploaddir.$_SESSION['frienddir'];
	}
	else
	{
		$userdir = $uploaddir.$_SESSION['username'];
	}
}

/*If you want to delete a folder*/
if($_GET['delfolder'])
{	
	if(dirCheck("/".$_GET['delfolder']))
	{
		if(isset($_SESSION['frienddir']))
		{
			if($_SESSION['perms'] == "rw")
			{
				$delfolderres = deleteDirectory("users/".$_SESSION['frienddir'].$_GET['dir']."/".$_GET['delfolder']);
			}
		}
		else
		{
			$delfolderres = deleteDirectory("users/".$_SESSION['username'].$_GET['dir']."/".$_GET['delfolder']);
		}
		
	}
}


?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-trans.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1250" />
<title>meltingice file system - <?php
if(isset($_SESSION['frienddir']))
{
	if($_SESSION['frienddir'] == $_SESSION['username'])
	{
		echo $_SESSION['username']."'s personal files";
	}
	else
	{
		echo $_SESSION['username']." viewing ".$_SESSION['frienddir']."'s files";
	}
}
else
{
	echo "'Profil: ".$_SESSION['username'];
}
?></title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<div id="background">
<?php
if($_GET['upload'] || $_GET['mkdir'] || $_GET['renameres'] || $_GET['edit'] || $_GET['moveres'])
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'userstatus\'); new Effect.Fade(\'userstatus\', {delay: 5});">';
}
elseif($_GET['rename'] && dirCheck("/".$_GET['rename']))
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'renamefile\')">';
}
elseif($_GET['uploadbox'] == "true")
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'uploadbox\')">';
}
elseif($_GET['mkdirbox'] == "true")
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'mkdirbox\')">';
}
elseif($_GET['delfileconfirm'])
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'delfilebox\')">';
}
elseif($_GET['movefilebox'])
{
	echo '<body onLoad="new Effect.Appear(\'movefilebox\')">';
}
else
{
	echo "<body>";
}
?>

<div id="functionboxwrap" style="<?php if(!$_GET['rename'] && !$_GET['uploadbox'] && !$_GET['mkdirbox'] && !$_GET['delfileconfirm'] && !$_GET['movefilebox']){ echo "display: none"; } ?>">

<?php
if(isset($_SESSION['frienddir']))
{
	if($_SESSION['perms'] == "rw")
	{
		if($_GET['rename']){ renameFileBox(); } 
		if($_GET['uploadbox']){ uploadFileBox(); }
		if($_GET['mkdirbox']){ makeDirBox(); }
		if($_GET['delfileconfirm']){ delFileConfirm(); }
		if($_GET['movefilebox']){ moveFileBox($userdir, $viewurl, $uploaddir); }
	}
}
else
{
	if($_GET['rename']){ renameFileBox(); } 
	if($_GET['uploadbox']){ uploadFileBox(); }
	if($_GET['mkdirbox']){ makeDirBox(); }
	if($_GET['delfileconfirm']){ delFileConfirm(); }
	if($_GET['movefilebox']){ moveFileBox($userdir, $viewurl, $uploaddir); }
}
?>
</div>

<div id="userheader"><p style="float: left;">Bluefiles system- 
<?php
if(isset($_SESSION['frienddir']))
{
	if($_SESSION['frienddir'] == $_SESSION['username'])
	{
		echo "Soubory uživatele: ".$_SESSION['username'];
	}
	else
	{
		echo $_SESSION['username']." viewing ".$_SESSION['frienddir']."'s files";
	}
}
else
{
	echo "soubory uživatele: ".$_SESSION['username'];
}
?></p><p style="float: right;">[<a href="logout.php">Odhlásit</a>]
<?php
if($friendssys)
{
	echo "<div id=\"frienddropdown\" style=\"float: right\">\n";
	echo "<form enctype='multipart/form-data' action='user.php' method='post'>\n";
	echo "<p>Zobrazit profil přítele: ";
	echo "<select name='frienddir'>\n";
	if(isset($_SESSION['frienddir']) && $_SESSION['frienddir'] != $_SESSION['username'])
	{
		echo "<option name=\"".$_SESSION['username']."\" value=\"".$_SESSION['username']."\">Návrat na Váš profil</option>\n";
	}
	getFriends(true);
	echo "</select>\n";
	echo "<input type='submit' value='OK' />";
	echo "</p></form>\n</div>\n";
}
?>
</div>
<!-- Begin directory path code -->
<div id="dirpathtitle"><p>Složky</p></div>
<div id="dirpath">
<p><a href="user.php">systém/</a><?php 
if(!$viewurl)
{
	echo $_SESSION['username'];
}
else
{
	$urlarray =  explode("/",$viewurl);
	for($urlindex=1;$urlindex<count($urlarray);$urlindex++)
	{
		echo '<a href="user.php?dir=';
		for($urlindex2=1;$urlindex2<$urlindex+1;$urlindex2++)
		{
			 echo  "/" . $urlarray[$urlindex2];
		}
		echo '">/' . str_replace("_"," ",$urlarray[$urlindex]) . '</a>';
	}
}
?></p>
<a href="user.php"><img src="img/house.png" alt="home" style="float: right" /></a>
<p style="float: right; margin-right: 5px;">Zaplňeno: 
<?php
if(isset($_SESSION['frienddir']))
{
	echo getUserSize($_SESSION['frienddir'], $uploaddir);
}
else
{
	echo getUserSize($_SESSION['username'], $uploaddir);
}
?></p>
</div>
<!-- End directory path code -->


<div class="content">
<!-- Begin status display -->
<div id="userstatus" style="display: none">
<?php 
if($_GET['upload'] == "fail")
{
	echo "<p><strong>Nahrávání neúspěšné.</strong></p>";
}
if($_GET['upload'] == "fail2")
{
	echo "<p><strong>Typ souboru není podporován!</strong></p>";
}
if($_GET['upload'] == "quotafail")
{
	echo "<p><strong>Maximální prostor zaplněn !</strong></p>";
}
if($_GET['upload'] == "success")
{
	echo "<p><strong>Nahrávání úspěšné!</strong></p>";
}
if($_GET['mkdir'] == "true")
{
	echo "<p><strong>Složka přidána.</strong></p>";
}
if($_GET['mkdir'] == "false")
{
	echo "<p><strong>Složka je již vytvořena nebo obsahuje neplatné znaky(ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é,...).</strong></p>";
}
if($_GET['renameres'] == "success")
{
	echo "<p><strong>Přejmenováno</strong></p>";
}
if($_GET['renameres'] == "fail")
{
	echo "<p><strong>Nové jméno obsahuje nepovolené znaky (ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é,ú,ů)</strong></p>";
}
if($_GET['renameres'] == "notallowed")
{
	echo "<p><strong>Nové jméno obsahuje nepovolené znaky (ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é,ú,ů)</strong></p>";
}
if($_GET['edit'] == "success")
{
	echo "<p><strong>Soubor upraven!</strong></p>";
}
if($_GET['edit'] == "fail")
{
	echo "<p><strong>Změna souboru neúspěšná.</strong></p>";
}
if($_GET['edit'] == "unable")
{
	echo "<p><strong>Neumím upravovat tento typ souboru.</strong></p>";
}
if($_GET['moveres'] == "true")
{
	echo "<p><strong>Soubor přesunut.</strong></p>";
}
if($_GET['moveres'] == "false")
{
	echo "<p><strong>Přesnouvání souboru neúspěšné.</strong></p>";
}
?>
</div>
<!-- End status display -->

<div class="contentheader"><p>Složky</p></div>
<ul>
<?php get_dirlist_folders($userdir, $viewurl, $uploaddir); ?>
</ul>
</div>
<div class="content">
<div class="contentheader"><p>Soubory</p></div>
<ul>
<?php get_dirlist_files($userdir, $viewurl, $uploaddir); ?>
</ul>
</div>
<div id="buttoncontainer">
</td>
<?php
if(isset($_SESSION['frienddir']))
{
	if($_SESSION['perms'] == "rw")
	{
		echo "<div class=\"button\"><p><a href=\"user.php?dir=".$_GET['dir']."&uploadbox=true\">Nahrát nový soubor</a></p></div>\n";
		echo "<div class=\"button\"><p><a href=\"user.php?dir=".$_GET['dir']."&mkdirbox=true\">Vytvořit novou složku</a></p></div>\n";
	}
}
else
{
	echo "<div class=\"button\"><p><a href=\"user.php?dir=".$_GET['dir']."&uploadbox=true\">Nahrát soubor</a></p></div>\n";
	echo "<div class=\"button\"><p><a href=\"user.php?dir=".$_GET['dir']."&mkdirbox=true\">Vytvořit novou složku</a></p></div>\n";
}

if($friendssys)
{
	echo "<div class=\"button\"><p><a href=\"friends.php\">Přátelé</a></p></div>\n";
}
?>
</div>
<div id="userfooter"><p>Kódování provedl (c)<?php echo date("Y"); ?> <a href="http://meltingice.net">meltingice designs</a> - design vytvořil <a href="http://07designs.com">07 designs</a></p></div>
</div>
</body>
</html>

Zdroják CSS stylů  

body{
	font-family: Calibri, arial, sans-serif;
	background-color: #888888;
	margin: 0;
	padding: 0;
	min-width: 1000px;
}

#background{
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	width: 100%;
	height: 100%;
	background: url("img/background_grunge.png") no-repeat top right;
	min-width: 1065px;
}

#status{
	background-color: #b43232;
	border: #000000 1px dashed;
	margin: 0px auto 0 auto;
	width: 350px;
	font-size: 18px;
	text-align: center;
}

#status p{
	color: #FFFFFF;
	margin-top: 2px;
	margin-bottom: 5px;
}

#status a {
	color: #FFFFFF;
}

#header{
	background-image: url("img/title.png");
	background-repeat: no-repeat;
	width: 350px;
	height: 78px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	text-align: center;
}

#header img{
	margin-top: 50px;
}

#header p{
	color: #FFFFFF;
}


#loginform{
	background-color: #FFFFFF;
	width: 400px;
	text-align: center;
	margin: auto;
	border: #a5b6c8 10px solid;
}

#loginform  input{
	height: 30px;
	font-size: 20px;
	margin: 5px 0 5px 0;
	width: 100%;
}

#loginform form{
	margin: 10px;
}

#loginform a{
	color: #b43232;
	text-decoration: none;
}

#loginform a:hover{
	text-decoration: underline;
}

#loginform table{
	margin: auto;
	width: 325px;
}

#loginform p{
	margin-bottom: 5px;
}

#loginstrip{
	width: 100%;
	min-width: 320px;
	margin-top: 0;
}

#loginstrip img{
	border: none;
}

.submitbutton{
	background-color: #ededed;
	border: 2px #a5b6c8 solid;
	width: 100px !important;
}

.submitbutton:hover{
	background-color: #c3c3c3;
}

.loginfield:focus, .loginfield:hover{
	background-color: #dde5ee;
	border: #919191 1px solid;
	padding: 1px 0 3px 1px;
}

#footer{
	position: absolute;
	bottom: 0px;
	width:100%;
	text-align: center;
	font-size: 11px;
}

#footer p{
	color: #FFFFFF;
}

#footer a{
	color: #FFFFFF;
	text-decoration: none;
}

#footer a:hover{
	color: #FFFFFF;
	text-decoration: underline;
}#userheader{
	background-color: #a5b6c8;
	height: 30px;
	width: 100%;
	text-align: right;
	min-width: 510px;
	border-bottom: #919294 1px solid;
}

#userheader p{
	margin: 0 10px 0 10px;
	padding-top: 5px;
	color: #FFF;
}

#userheader a{
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
}

#userheader a:hover{
	background-color: #cedeec;
}

#dirpath{
	background-color: #FFF;
	width: 800px;
	margin: 10px 0 10px 20px;
	float: left;
	border: #919294 1px solid;
}

#dirpath p{
	font-size: 16px;
	padding: 5px 0 5px 5px;
	margin: 0;
	float: left;
}

#dirpath a{
	color: #000000;
	text-decoration: none;
	padding: 5px 0 5px 0;
	margin: 0;
}

#dirpath a:hover{
	background-color: #e1e1e1;
}

#dirpath img{
	border: none;
	float: right;
	margin: 6px 10px 0 0;
}

#dirpathtitle{
	margin: 10px 0 -10px 20px;
	padding: 0;
	font-size: 14px;
}

#dirpathtitle p{
	margin:0;
	padding: 0;
	color: #FFF;
}

#userstatus{
	background-color: #ffffcc;
	border: #feec30 1px solid;
	margin: 10px 10px 0 10px;
	float: right;
	max-width:500px;
	font-size: 18px;
	text-align: center;
}

#userstatus p{
	color: #000000;
	margin: 2px 10px 5px 10px;
}

.content{
	width: 800px;
	min-height: 120px;
	margin: 5px 0 5px 20px;
	background-color: #FFF;
	border: #919294 1px solid;
	float: left;
}

.content p{
	margin: 0 10px 0 10px;
}

.content li{
	list-style: none;
}

.content li:hover{
	background-color: #e3e3e3;
}

.content a{
	color: #30353a;
	text-decoration: none;
}

.content a:hover{
	text-decoration: underline;
}

.content img{
	border: none;
}

.contentheader{
	display: block;
	width: 760px;
	margin: 0 auto 0 auto;
	padding: 0;
	border-bottom: #cfcfcf 1px solid;
}

.contentheader p{
	margin: 10px 5px 0 5px;
}

#buttoncontainer{
	margin: 0;
	position: absolute;
	top: 110px;
	left: 822px;
	width: 200px;
}

.button{
	float: left;
	height: 40px;
	width: 200px;
	margin: 0 0 20px 0;
	text-align: center;
	background-color: #656565;
	border-top: #919294 1px solid;
	border-right: #919294 1px solid;
	border-bottom: #919294 1px solid;
}

.button:hover{
	background-color: #7e7e7e;
}

.button p{
	margin: 9px 5px 3px 5px;
	color: #FFF;
}

.button a{
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
}

#functionboxwrap{
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	height: 100%;
	width: 100%;
	background-image: url("img/dim_bk.png");
	background-repeat: repeat;
	z-index: 2;
}

#renamefile{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#renamefile p{
	padding-top: 80px;
}

#renamefile form{
	margin-top: 60px;
}

#uploadbox{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#uploadbox p{
	padding-top: 80px;
}

#uploadbox form{
	padding-top: 0;
	padding-bottom: 50px;
}

#mkdirbox{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#mkdirbox p{
	padding-top: 80px;
}

#mkdirbox form{
	padding-top: 10px;
	padding-bottom: 50px;
}

#delfilebox{
	width: 400px;
	height: 150px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#delfilebox a{
	text-decoration: none;
	padding: 5px 20px 5px 20px;
	border: #000 1px dashed;
	color: #FFF;
}

#delfilebox a:hover{
	text-decoration: underline;
}

#movefilebox{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#movefilebox p{
	padding-top: 80px;
}

#movefilebox form{
	padding-top: 0;
	padding-bottom: 50px;
}

#usersearch{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#usersearch p{
	padding-top: 80px;
}

#searchres{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#searchres p{
	padding-top: 80px;
}

#addfriend{
	width: 300px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

#addfriend p{
	padding-top: 80px;
}

#aboutfriends{
	width: 400px;
	height: 300px;
	margin: 100px auto 0 auto;
	background-color: #dadada;
	text-align: center;
	border: #404040 10px solid;
}

.functioncancel{
	width: 300px;
	height: 25px;
	background-color: #b43232;
	border-top: #000000 1px dashed;
	border-bottom: #000000 1px dashed;
	text-align: center;
	margin-top: 10px;
	padding: 3px 0 0 0;
}

.functioncancel a{
	margin: 0;
	padding: 0;
	text-decoration: none;
	color: #FFF;
}

.functioncancel a:hover{
	color: #575757;
}

#userfooter{
	position: fixed;
	width: 100%;
	background-image: url("img/dim_bk.png");
	right: 0;
	bottom: 0;
	text-align: right;
	font-size: 12px;
}

#userfooter p{
	color: #FFF;
	margin: 0 5px 2px 0;
}

#userfooter a{
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
}

#userfooter a:hover{
	text-decoration: underline;
}

.centeritem{
	text-align: center;
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.186.–
null_while
~ Moderátor
+6
Věrný člen
27. 12. 2012   #5
-
0
-

Tak můžete nastavit šířku stránky stejnou jako je šířka okna, tím pádem se pod sebe vejde max. 1 okénko. Nebo to celé obalte v jednom divu s ID, které bude mít šířku max. od 10px větší než je šířka bloků. Nastavte to celé na float: left; a máte vystaráno. 

3 způsoby:

- nastavení šířky do <body> od pár pixelů větší nebo max. stejný jako je rámeček (nedoporučuji)

- obalit celou stránku do divu (nejlépe identifikátorem), tento div zarovnat vlevo (klidně napozicovat)

- nastavovat absolutní pozicování a všem dalším okénkám jen "šířka okna + 10px"

Nahlásit jako SPAM
IP: 84.16.103.–
WEBNIA.cz - tvorba webových stránek
Martin
~ Anonymní uživatel
1600 příspěvků
27. 12. 2012   #6
-
0
-

Libí se mi Váš návrh "obalit celou stránku do divu (nejlépe identifikátorem), tento div zarovnat vlevo (klidně napozicovat)"
asi by jste mi neporadil jak na to ? Popřípadě ukázat upravený kód ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.186.–
Martin
~ Anonymní uživatel
1600 příspěvků
28. 12. 2012   #7
-
0
-

Tak Vám teda děkuji za pomoc ...

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.186.–
dude0
Newbie
29. 12. 2012   #8
-
0
-

#6 Martin

null_while ti řekl dost, co chceš víc?

<div id="celastranka">
<section id="prvni"></section>//máš samozřejmě jiné názvy ;)
<section id="druhy"></section>
<section id="treti"></section>
</div>
Nahlásit jako SPAM
IP: 217.29.8.–
i love ellie goulding ♥
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 23 hostů

Podobná vlákna

Oříznutí textu z leva — založil Row

Zarovnaní v jTextFieldu — založil Mr. Theron

Zarovnání v Tkinteru — založil maral

Zarovnání seznamu — založil UrbiCZ

Zarovnání ve wxPython — založil Neuge

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý