Otázka ohladne štýlu písania v OOP – Python – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Otázka ohladne štýlu písania v OOP – Python – Fórum – Programujte.comOtázka ohladne štýlu písania v OOP – Python – Fórum – Programujte.com

 

romann175
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
12. 1. 2013   #1
-
0
-

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať na váš názor ohľadne môjho štýlu písania programov v OOP.
Rád prijmem akukolvek kritiku, mojim cielom je sa v tomto ohľade zlepšit a v tejto oblasti som si nie som príliš istý.

Tu sú ukážky mojich kódov:

# -*- coding: utf-8 -*-
#################Definícia triedy#######################
class Fibonacci:
    "Fibonacciho trieda"
    def __init__(self,a=0,b=1,pocet_cisiel=10,default=0):
        "Vyrobíme stavebný materiál pre fibonaccciho postupnosť."
        self.a=a
        self.b=b
        self.pocet_cisiel=pocet_cisiel
        self.default=default
    def proces(self):
        print(self.a,self.b,end=" ")
        while True:
            self.a=(self.a+self.b)
            self.default+=1
            if self.default>=self.pocet_cisiel:
                print("\n")
                break
            print(self.a,end=" ")
            # postupnost bude a,b,a,b,a,b... tento blok je pre všetky a
            self.b=(self.a+self.b)
            self.default+=1
            if self.default>=self.pocet_cisiel:
                print("\n")
                break
            print(self.b,end=" ")  
            # a tento pre všetky b
#################Hlavný program##########################
MojaInstancia=Fibonacci(pocet_cisiel=20)
MojaInstancia.proces()

************************************************************************************************************
Tu je další:

# -*- coding: utf-8 -*-
# program Záznamník adries
# tréning Tkinter + OOP
# autor JA, dnes
# ver. 1.0
# * opravená chyba pri vytvárani poľa pre zadávaní adresy, použitá neexistujúca farba okna
# * opravená chyba pri vytváraní tlačítka ukončujúceho okno zadávania, použitý neexistujúci názov prvku
# * zmenené umiestnenie a veľkosť tlačítka pre zavretie okna pri pridávaní adries
# ver. 1.1
# * opravená chyba pri potvrdení voľby mena pri pridávaní mena, použitá neexistujúca premenná
# * opravená chyba pri potvrdení voľby mena pri pridávaní adresy, použitá neexistujúca premenná
# ver. 1.2
# * polia pre zadávaní mena aj adresy sa po zadaní oboch údajov teraz vymažú (ich hodnota)m
#   uživatel ich teraz nemusí zadávať sám
# * opravená chyba pri  načítaní údajov zo zoznamu, použitá neexistujúca premenná
# ver. 1.2.1
# * opravená chyba pri zobrazovaní načítaných údajov,použitá neexistujúca premenná
# ver. 1.3
# * opravená chyba pri vytváraní tlačítka na zavretie okna načítania údajov, použitá neexistujúca
#   premenná
# * opravená chyba pri zobrazovaní načítaných údajov (druhá chyba v tomto), použitá neexistujúca premenná
# * zmenený text niektorých tlačítok v úvodnom menu
# * v popisku okna sa teraz zobrazuje aj aktuálna verzia programu
# ver. 1.3.1
# * pri načítaní údajov upravená oddelovacia čiara údajov
# * zmenené rozmery tlačítka ukončujúceho okno načítania údajov
# ver. 1.3.2
# * v okne ukladania súboru zmenená farba informačného textu na prehľadnejšiu
# * opravená chyba pri ukladaní súborov, použitá neexistujúca premenná
# ver. 1.4
# * opravená chyba pri ukladaní súborov, použitá ďalšia neexistujúca premenná
# * zmenená farba riadku pre chybové hlásenia v okne ukladania dát na prirodzenú bledomodrú
# * pridaná možnosť odstránenia položiek zo zoznamu


from tkinter import *
import sys
import os

class Zaznamnik:
    "Toto je trieda môjho záznamníku"
  
    def __init__(self):
        self.hlavneOkno=Tk()
        self.hlavneOkno.title("Záznamník, Ver. 1.4")
        self.adresy=[]
        self.zoznamMena=[]
      
    def program(self):
        "Táto časť programu bude mať za úlohu čisto len grafiku hlavného menu (nie logiku)."
        self.HOuvodnypopisokLabel=Label(self.hlavneOkno,bg="lightblue",text="Vitajte v mojom záznamníku adries.\nDúfam, že sa vám bude páčiť.")
        self.HOuvodnypopisokLabel.grid(row=0,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # uvodny popisok - label - ktorý nás privíta v programe
        self.HOtlacitkoZadavatAdresy=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Pridať adresy do záznamníka")
        self.HOtlacitkoZadavatAdresy.grid(row=1,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo umožniť zadávanie adries
        self.HOtlacitkoOdstranitAdresy=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Odstrániť adresu zo záznamníka")
        self.HOtlacitkoOdstranitAdresy.grid(row=2,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo umožniť odstránenie adries
        self.HOtlacitkoUlozit=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Uložiť do súboru")
        self.HOtlacitkoUlozit.grid(row=3,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo umožnit uloženie do súboru
        self.HOtlacitkoNacitat=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Načítať dáta zo zoznamu")
        self.HOtlacitkoNacitat.grid(row=4,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo umožniť načítanie dát zo súboru
        self.HOtlacitkoNapoveda=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Zobrazenie nápovedy")
        self.HOtlacitkoNapoveda.grid(row=5,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo zobraziť nápovedu
        self.HOtlacitkoUkoncit=Button(self.hlavneOkno,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Ukončiť program",command=self.hlavneOkno.quit)
        self.HOtlacitkoUkoncit.grid(row=6,column=0,sticky=W+E+N+S)
        # tlačítko, ktoré by malo ukončiť program
      
        def zadavanie_adries():
            "Táto časť bude zachytávať logiku programu. Kvoli velkému rozsahu rozdelenú na niekoľko častí. Konkrétne zadávanie adries."
            # prvá časť tejto funkcie
            # vzhľad podokna na zadávanie
            self.OknoZadavanie=Toplevel()
            self.OknoZadavanie.title("Zadávanie adries")
            self.OknoZadavanieLabel=Label(self.OknoZadavanie,bg="lightblue",text="             Aktuálna činnosť: Zadávanie adries                 \nPre potvrdenie údaju z okna stlačte ENTER.\n")
            self.OknoZadavanieLabel.grid(row=0,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            # Vytvorenie podokna na zadávanie adries, nastavený titulok + úvodný Label
            self.VarPPCH=StringVar()
            self.OknoZadavanieLabelChybHlasky=Label(self.OknoZadavanie,bg="lightblue",textvariable=self.VarPPCH)
            self.OknoZadavanieLabelChybHlasky.grid(row=1,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            # Vytvorená textová premenná pre prípadné chybové hlášky. Pre začiatok sa bude tváriť ako
            # neviditeľná súčasť okna
            self.RamecZadajMeno=Frame(self.OknoZadavanie,bd=3,bg="lightblue")
            self.RamecZadajMeno.grid(row=2,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            self.VarPZM=StringVar()
            # Vytvorený rámec pre zadanie mena + popisok k nemu. Taktiež premenná pre políčko
            # pre vstup
            self.RamecPopisokPola=Label(self.RamecZadajMeno,text="Zadajte meno dotyčného:",bg="lightblue")
            self.RamecPopisokPola.grid(row=2,column=0,sticky=W+E+N+S)
            self.PolePreVstupMena=Entry(self.RamecZadajMeno,bg="lightyellow",textvariable=self.VarPZM,font="Arial 8")
            self.PolePreVstupMena.grid(row=2,column=1,columnspan=3,sticky=W+E+N+S)
            # Vytvorený popisok pre pole pre vstup + políčko samotné
            self.RamecZadajAdresu=Frame(self.OknoZadavanie,bd=4,bg="lightblue")
            self.RamecZadajAdresu.grid(row=3,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            self.LabelPreDruhePole=Label(self.RamecZadajAdresu,bg="lightblue",text="Zadajte adresu dotyčného: ")
            self.LabelPreDruhePole.grid(row=3,column=0,sticky=W+E+N+S)
            self.VarPPA=StringVar()
            self.PolePreAdresu=Entry(self.RamecZadajAdresu,bg="lightyellow",textvariable=self.VarPPA,font="Arial 8")
            self.PolePreAdresu.grid(row=3,column=1,columnspan=3)
            # Vytvorený rámec pre zadanie adresy, popis pre neho, premennú pre neho a taktiež pole
            # samé.
            self.ZadavacieTlacitkoUkoncit=Button(self.OknoZadavanie,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",command=self.OknoZadavanie.destroy,text="Zavrieť toto okno")
            self.ZadavacieTlacitkoUkoncit.grid(row=4,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            self.OverovaciToken=0
            # Vytvorené tlačítko pre zavretie tohto okna pre zadanie adresy.
            def enter(BoloStlacene):
                BoloStlacene.widget.configure(state=DISABLED)
                self.udajMeno=str(self.PolePreVstupMena.get())
                self.OverovaciToken+=1
                if self.OverovaciToken==2:
                    self.PolePreVstupMena.configure(state=NORMAL)
                    self.PolePreAdresu.configure(state=NORMAL)
                    self.zoznamMena.append(self.udajMeno)
                    self.VarPZM.set("")
                    self.VarPPA.set("")
                    self.adresy.append([self.udajMeno,self.udajAdresu])
                    self.OverovaciToken=0
            # funkcia, čo sa má stať po zdarnom zadaní informácie do políčka Meno. Dané políčko
            # sa disabluje, údaj z neho sa uloží. + špecialita overovací token. Ak dosiahne hodnotu 2,
            # program zistí, že má spravit ďalšiu "obrátku" pri pridávaní do zoznamu
            def entri(StlaceneBolo):
                StlaceneBolo.widget.configure(state=DISABLED)
                self.udajAdresu=str(self.PolePreAdresu.get())
                self.OverovaciToken+=1
                if self.OverovaciToken==2:
                    self.PolePreVstupMena.configure(state=NORMAL)
                    self.PolePreAdresu.configure(state=NORMAL)
                    self.zoznamMena.append(self.udajMeno)
                    self.VarPZM.set("")
                    self.VarPPA.set("")
                    self.adresy.append([self.udajMeno,self.udajAdresu])
                    self.OverovaciToken=0
            # táto funkcia zase slúži na definovanie činnosti políčka Adresy. Zapíše údaj
            # do zoznamu a disabluje políčko. Malo by to zabezpečiť zadávanie.
            self.PolePreVstupMena.bind("<Return>",enter)
            self.PolePreAdresu.bind("<Return>",entri)
            # čo sa má stať po stlačení Entrov v rôznych okienkach
          
        def nacitanie_dat():
            "Táto funkcia by mala zabezpečiť zobrazenie, resp. načítanie dát zo zoznamu."
            self.OknoNacitanie=Toplevel()
            self.OknoNacitanie.title("Načítanie dát")
            # vytvorené vlastné okno pre načítanie dát, kde by sa teoreticky mali zobrazovať
            # dáta uložené v zozname adries
            self.oknoNacitanieZobrazenie=Label(self.OknoNacitanie,bg="lightblue",text="")
            self.oknoNacitanieZobrazenie.grid(row=0,column=0)
            self.premenna="""\tMená\t\tAdresy\n***************************************\n"""
            if len(self.adresy)==0:
                self.oknoNacitanieZobrazenie.configure(text="Zoznam je prázdny.")
            else:
                for p in self.adresy:
                    self.coNacitaj="\t{0}\t\t{1}\n".format(p[0],p[1])
                    self.premenna+=self.coNacitaj
                self.oknoNacitanieZobrazenie.configure(text=self.premenna)
            # toto by malo zabezpečiť zdarné zobrazovanie položiek zoznamu
      
            self.tlacitkoUkoncitON=Button(self.OknoNacitanie,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Zavrieť toto okno",command=self.OknoNacitanie.destroy)
            self.tlacitkoUkoncitON.grid(row=1,column=0,sticky=N+S+E+W)
            # toto tvorí tlačítko, ktoré by mohlo zavrieť okno
      
        def ulozenie_do_suboru():
            "Toto má na starosti zdarné uloženie dát do súboru. Trošku nám pomôže predošlá funkcia, načítanie dát."
            self.OknoUlozenie=Toplevel()
            self.OknoUlozenie.title("Uloženie do súboru")
            self.OknoUlozenieLabelVyber=Label(self.OknoUlozenie,text="Vyberte meno súboru, do ktorého chcete uložiť dáta zo súboru.",bg="lightblue")
            self.OknoUlozenieLabelVyber.grid(row=0,column=0,columnspan=2,sticky=W+E+N+S)
            # vytvorené ukladacie okno, nastavený popisok pre neho + popisok pre políčko pre zadanie mena ukladacieho súboru
            self.OUPPV=StringVar()
            self.OUPolePreVstup=Entry(self.OknoUlozenie,bg="lightyellow",font="Arial 8",textvariable=self.OUPPV)
            self.OUPolePreVstup.grid(row=0,column=2,columnspan=2,sticky=W+E+N+S)
            # pole, kam môžeme zadávať samotný názov súboru
            self.OUPosudzovaciaHlaska=Label(self.OknoUlozenie,bg="lightblue",text="")
            self.OUPosudzovaciaHlaska.grid(row=1,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            # tu sa vypíš prípadná chybová hláška, v závislosti od toho, čo zadáme do zmieneného políčka
            def entricek(ppv):
                self.result=str(self.OUPolePreVstup.get())
                if len(self.result)==0:
                    self.OUPosudzovaciaHlaska.configure(text="Nezadali ste meno žiadneho súboru.")
                    self.OUPPV.set("")
                    return
                # ak ste nezadali nič, tak vypíše hlášku, znuluje hodnotu pola a zavrie funkciu
                if len(self.adresy)==0:
                    self.OUPosudzovaciaHlaska.configure(text="Zoznam adries je prázdny.")
                    self.OUPPV.set("")
                    return
                # podobné ako v predchádzajúcom prípade, ibaže ak je zoznam adries prázdny
                self.subor=open(self.result,"wt")
                try:
                    self.subor.write(self.premenna)
                except:
                    self.OUPosudzovaciaHlaska.configure(text="Zatial ste nenačítali žiadne dáta. Urobte tak cez hlavné menu.")
                    self.subor.close()
                    self.OUPPV.set("")
                    return
                    # stale je možnost že uživatel nenačítal požadované dáta na vloženie
                self.OUPosudzovaciaHlaska.configure(text="Zatial ste nenačítali žiadne dáta. Urobte tak cez hlavné menu.")
                self.subor.close()
                self.OUPolePreVstup.configure(state=DISABLED)
                # toto sa stane v pripade že chyba nenastala,
            self.OknoUlozenie.bind("<Return>",entricek)
            self.OUTlacitkoZavri=Button(self.OknoUlozenie,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Zavrieť toto okno",command=self.OknoUlozenie.destroy)
            self.OUTlacitkoZavri.grid(row=2,column=0,columnspan=4,sticky=W+E+N+S)
            # urobené tlačítko, ktoré zavrie okno
      
        def odstranenie_poloziek():
            "Odstránenie jedného záznamu zo zoznamu adries a mien"
            self.OknoOdstranenie=Toplevel()
            self.OknoOdstranenie.title("Odstranenie poloziek")
            self.OOpripravenytext=[]
            # vytvorené okno odstránenia, nastavený popisok + náradíčko = prázdny zoznam
            for x in self.zoznamMena:
                self.OOpripravenytext.append(x)
            self.OOodstranenieLabel=Label(self.OknoOdstranenie,bg="lightblue",text="Vyberte si položku zoznamu,ktorú\nchcete odstrániť:")
            self.OOodstranenieLabel.grid(row=0,column=0)
            # pripraví zoznam položiek pre neskoršie odstranovanie + vytvorenie labelu na odstranenie
            # položky
            self.OOPPO=StringVar()
            self.OOPolePreOdstranenie=Entry(self.OknoOdstranenie,bg="lightyellow",textvariable=self.OOPPO,font="Arial 8")
            self.OOPolePreOdstranenie.grid(row=0,column=1,columnspan=2,sticky=W+E+S+N)
            self.OOLabelChybovaHlaska=Label(self.OknoOdstranenie,bg="lightblue",text="")
            self.OOLabelChybovaHlaska.grid(row=1,column=0,columnspan=3,sticky=W+E+S+N)
            # samotné políčko, kam možete zadat meno položky (meno konk.osoby, ktorú chcete odstrániť
            def stlacil_entri(gangnam):
                coBoloStlacenee=str(self.OOPolePreOdstranenie.get())
                if coBoloStlacenee in self.zoznamMena:
                    indexCoBoloStlacenee=self.zoznamMena.index(coBoloStlacenee)
                else:
                    self.OOLabelChybovaHlaska.configure(text="Neexistujúce meno.")
                    self.OOPPO.set("")
                del self.adresy[indexCoBoloStlacenee]
                del self.zoznamMena[self.zoznamMena.index(coBoloStlacenee)]
                self.OOPPO.set("")
                # zoberieme to z políčka pre vstup, ak je v zozname mien, odstrán z oboch zoznamov
                # ak nie, vyhod chybove hlasky. Samozrejmostou je nasledne premazanie policka
            self.OOPolePreOdstranenie.bind("<Return>",stlacil_entri)
            self.OOZavriOkno=Button(self.OknoOdstranenie,bg="lightblue",activebackground="lightgreen",text="Zavrieť toto okno",command=self.OknoOdstranenie.destroy)
            self.OOZavriOkno.grid(row=2,column=0,columnspan=3,sticky=W+E+S+N)
            # zabezpečená akcia pre pole pre vstup po stlačení Enteru.
            # vytvorené tlačítko na zavretie okna
              
          
        self.HOtlacitkoNacitat.configure(command=nacitanie_dat)
        self.HOtlacitkoUlozit.configure(command=ulozenie_do_suboru)
        self.HOtlacitkoZadavatAdresy.configure(command=zadavanie_adries)
        self.HOtlacitkoOdstranitAdresy.configure(command=odstranenie_poloziek)
      
        self.hlavneOkno.mainloop()
      
#########################################################
          
inst=Zaznamnik()
inst.program()
          
Ďakujem za akúkolvek odpoved

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:4c28:194:520:1a03:73...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 4 hosté

Podobná vlákna

Přepínač stylů — založil Jarda

Zmena stylu — založil mzth

Změna stylu CSS — založil RomanB

Prekryti globalniho stylu — založil Honza Sova

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý