Tabuľka v GUI a výstup zapísať do súboru – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Tabuľka v GUI a výstup zapísať do súboru – Java – Fórum – Programujte.comTabuľka v GUI a výstup zapísať do súboru – Java – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Ika
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
11. 3. 2013   #1
-
0
-

Ahojte, urobila som si jednoduchu evidenciu v GUI, ale potrebujem aby mi ju po vypísaní uložilo do súboru na pevnom disku napr....poraďte mi ako na to....Diky

package javatabulka;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class NewJFrameTabulka extends javax.swing.JFrame {

    boolean editable = false;

    /**
     * Creates new form NewJFrameTabulka
     */
    public NewJFrameTabulka() {
        initComponents();
        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
                new Object[][]{},
                new String[]{
                    jLabel1.getText(), jLabel2.getText(), jLabel3.getText(), jLabel4.getText(), "Total"
                }));
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jTable1 = new javax.swing.JTable();
        jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        jButton2 = new javax.swing.JButton();
        jButton3 = new javax.swing.JButton();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
            new Object [][] {
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null}
            },
            new String [] {
                "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
            }
        ));
        jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

        jLabel1.setText("Meno a priezvisko");

        jLabel2.setText("Rodné číslo");

        jLabel3.setText("Počet odpracovaných hodín");

        jLabel4.setText("Sadzba za hodinu");

        jButton1.setText("OK");
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jButton2.setText("Upraviť");
        jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton2ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jButton3.setText("Odstrániť");
        jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton3ActionPerformed(evt);
            }
        });

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap()
                        .addComponent(jScrollPane1))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                .addGap(49, 49, 49)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                    .addComponent(jLabel1)
                                    .addComponent(jLabel2)
                                    .addComponent(jLabel3)
                                    .addComponent(jLabel4))
                                .addGap(122, 122, 122)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                                    .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 146, Short.MAX_VALUE)
                                    .addComponent(jTextField1)
                                    .addComponent(jTextField3)
                                    .addComponent(jTextField4)))
                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                .addGap(29, 29, 29)
                                .addComponent(jButton1)
                                .addGap(18, 18, 18)
                                .addComponent(jButton2)
                                .addGap(18, 18, 18)
                                .addComponent(jButton3)))
                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
                .addContainerGap())
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(58, 58, 58)
                        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addComponent(jLabel1))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel2))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel3))
                .addGap(13, 13, 13)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel4))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 37, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jButton1)
                    .addComponent(jButton2)
                    .addComponent(jButton3))
                .addGap(38, 38, 38))
        );

        pack();
    }// </editor-fold>

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        if (editable == true) {
            int riadok = jTable1.getSelectedRow();
            //DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel)jTable1.getModel();
            String nom = jTextField1.getText();
            String cod = jTextField2.getText();
            double ht = Double.parseDouble(jTextField3.getText());
            double ph = Double.parseDouble(jTextField4.getText());
            double pt = ht * ph;

            tm.setValueAt(new String(nom), riadok, 0);
            tm.setValueAt(new String(cod), riadok, 1);
            tm.setValueAt(new Double(ht), riadok, 2);
            tm.setValueAt(new Double(ph), riadok, 3);
            tm.setValueAt(new Double(pt), riadok, 4);

            editable = false;

            jTextField1.setText(null);
            jTextField2.setText(null);
            jTextField3.setText(null);
            jTextField4.setText(null);
            jTextField1.requestFocus();
        } else {
            try {
                //  DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel)jTable1.getModel();
                String nom = jTextField1.getText();
                String cod = jTextField2.getText();
                double ht = Double.parseDouble(jTextField3.getText());
                double ph = Double.parseDouble(jTextField4.getText());
                double pt = ht * ph;
                tm.addRow(new Object[]{new String(nom), new String(cod), new Double(ht), new Double(ph), new Double(pt)});
                jTable1.setModel(tm);
                //ciste polia

                jTextField1.setText(null);
                jTextField2.setText(null);
                jTextField3.setText(null);
                jTextField4.setText(null);
                jTextField1.requestFocus();
            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Vyplň všetky položky!" + ex);
    }
        }
    }
    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        editable = true;

        try {
            DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
            int riadok = jTable1.getSelectedRow();
            jTextField1.setText(tm.getValueAt(riadok, 0).toString());
            jTextField2.setText(tm.getValueAt(riadok, 1).toString());
            jTextField3.setText(tm.getValueAt(riadok, 2).toString());
            jTextField4.setText(tm.getValueAt(riadok, 3).toString());
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error" + ex);

        }
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
      try {
            DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
           tm.removeRow (jTable1.getSelectedRow());
            jTable1.setModel(tm);
                //ciste polia

                jTextField1.setText(null);
                jTextField2.setText(null);
                jTextField3.setText(null);
                jTextField4.setText(null);
                jTextField1.requestFocus();
       
       
      }catch (Exception ex) {
        
      }
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/…el/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        }
        //</editor-fold>

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new NewJFrameTabulka().setVisible(true);
            }
        });
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JButton jButton2;
    private javax.swing.JButton jButton3;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JTable jTable1;
    private javax.swing.JTextField jTextField1;
    private javax.swing.JTextField jTextField2;
    private javax.swing.JTextField jTextField3;
    private javax.swing.JTextField jTextField4;
    // End of variables declaration
}

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.242.44.–
Flowy0
Věrný člen
11. 3. 2013   #2
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 178.41.163.–
https://github.com/Flowy
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 9 hostů

Podobná vlákna

GUI tabulka refresh — založil mat

Otvorenie súboru cez GUI — založil michal

Ako to zapísať v MySQLi — založil Martin

Vlastná šifra ako zapísať — založil Maximilián

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý