Spojový zoznam – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Spojový zoznam – Pascal – Fórum – Programujte.comSpojový zoznam – Pascal – Fórum – Programujte.com

 

peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
12. 6. 2013   #1
-
0
-

Zdravím Potrebujem pomôcť z výpisom zoznamu. Vypisuje mi iba posledne zadaného v zozname v procedúre hladaj 

Program evidencia;
uses  crt;

type  Uk=^prvok;
    zoznam = record
    odbor: string[20];
    meno: string[20];
    priez: string[20];
    rok: integer;
end;
    prvok= record
    hod:zoznam;
    dalsi:Uk;
end;

var   prvy:Uk;
    volba:integer;
    vymaz, najdi:string;

procedure vloz;
var   novy:Uk;
begin
    new(novy);
    write('Zadaj odbor: ');
    readln(novy^.hod.odbor);
    write('Meno: ');
    readln(novy^.hod.meno);
    write('Priezvisko: ');
    readln(novy^.hod.priez);
    write('rok narodenia: ');
    readln(novy^.hod.rok);

    novy^.dalsi:=prvy;
    prvy:=novy;
    writeln();
    end;

procedure vypis;
var   akt:Uk;
begin
    akt:=prvy;
    if akt<>nil then begin

    writeln('Vypis evidencie:');
    writeln;
    writeln('odbor    | meno   | priezvisko   | rok' );
    writeln('-----------------------------------------------------------');
repeat
    writeln(akt^.hod.odbor,akt^.hod.meno:15,akt^.hod.priez:13,akt^.hod.rok:16);
    akt:=akt^.dalsi;
until  akt=nil;
    writeln();
    akt:=prvy;
end
else  writeln('evidencia je prazdna.');
    readln;
end;

procedure vyhladaj(var x:string);
var   akt,hladaj:Uk;
begin
    akt:=prvy;
while  ((akt<>nil) and ((Pos(x,akt^.hod.odbor)=0))) do begin
    akt:= akt^.dalsi;
end;
    hladaj:=akt;
    if (hladaj<>nil) then begin
    writeln('Hladany odbor:');
    writeln;
    writeln('odbor    | meno   | priezvisko   | rok narodenia' );
    writeln('-----------------------------------------------------------');
    writeln(hladaj^.hod.odbor,hladaj^.hod.meno:15,hladaj^.hod.priez:13,hladaj^.hod.rok:16);
    end
    else writeln('odbor neexistuje');
readln;
end;

procedure zrus(var x:string);
var   akt,pom,zmaz: Uk;
begin
    akt:=prvy;
    pom:=nil;
while  ((akt<>nil) and (akt^.hod.priez<>x)) do begin
    pom:=akt;
    akt:= akt^.dalsi;
end;
    zmaz:=akt;
    if zmaz=nil then begin
    writeln('zadal si zle');
    readln;
    akt:=nil;
end
else begin if (zmaz=prvy) then begin
    prvy:=prvy^.dalsi;
    dispose(zmaz);
    writeln;
    writeln ('zaznam bol vymazany');
    readln;
end
else begin
    pom^.dalsi:=zmaz^.dalsi;
    dispose(zmaz);
    writeln;
    writeln ('zaznam bol vymazany');
    readln;
    end;end;
end;

begin
    prvy:=nil;
repeat
    clrscr;
    writeln('Evidencia studentov');
    writeln;
    writeln('Menu:');
    writeln('1: Vlozit zaznam');
    writeln('2: Vypis zaznamu');
    writeln('3: Vyhladanie zaznamu');
    writeln('4: Zrusenie zaznamu');
    writeln('5: Koniec');
    writeln;
    writeln('Zadaj cislo operacie: ');
    readln(volba);

case volba of
        1:vloz;
        2:vypis;
        3:begin
         if (prvy=nil) then begin writeln('zoznam je prazdny');
         readln;
         continue;
         end
         else write('Zadaj odbor ktory chces hladat: ');
         readln(najdi);
         vyhladaj(najdi);
         end;
        4:begin
         if (prvy=nil) then begin write('zoznam je prazdny');
         readln;
         continue;
         end
         else writeln('Zadaj priezvisko studenta ktoreho chces zrusit: ');
         readln(vymaz);
         zrus(vymaz);
         end;
        5:;
else      writeln('zadal si zle, zadaj cisla od 1 po 4.');
        end;
until volba=5;
end.


ďakujem

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
12. 6. 2013   #2
-
0
-

Když odhlédnu od toho, že nově přidávaný záznam umisťuješ nestandardně na začátek seznamu (takže posledně přidaný je v seznamu první) tak ti snad dojde, že v proceduře vyhledání najdeš první záznam splňující podmínky hledání, tím končíš hledání a ten jeden nalezený záznam vypíšeš.

Takže si odděl procházení seznamu a podmínku pro hledání záznamu...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #3
-
0
-

#2 JoDiK
Nejak mi to nejde keď zadám znova iné slovo na vyhľadavanie vypíše mi aj  tých ktorých nechcem aby vypísalo ktorých som nedal vyhľadať 

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #4
-
0
-

#3 peto1254
Nevím co hledáš a co zadáváš, ale vzhledem k použité funkci POS hledáš výskyt podřetězce v řetězci.

Takže v případě hledání napříkad data ti to najde i text databáze, flexidata nebo kontradatace...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.103.236.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #5
-
0
-

#4 JoDiK
zadanie je :

Vytvor program na evidenciu študentov. Pri každom študentovi je nutné registrovať, priezvisko, rok narodenia, zameranie štúdia. Program bude ovládaný pomocou menu, pričom bude obsahovať procedúry na vkladanie, rušenie študenta a vyhľadanie podľa odboru ( po zadaní odboru ktorý chceme vyhľadať budú vypísaný všetci študenti tohto odboru). Na implementáciu použite spojový zoznam nie pole.

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #6
-
0
-

#5 peto1254
Na to jsem se neptal...

Už jsi opravil to vyhledávání, aby neskončilo u prvního nalezeného?

Pokud chceš přesnou shodu u porovnávání, nepoužívej POS ale rovnou porovnávej takže místo:

Pos(x,akt^.hod.odbor)=0)  dej  x=akt^.hod.odbor

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #7
-
0
-

#6 JoDiK
hej to už som opravil  cer repeat until 

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #8
-
0
-

#7 peto1254
Tak pokud ti to pořád vypisuje "aj  tých ktorých nechcem aby vypísalo ktorých som nedal vyhľadať" a nemůžeš přijít na to proč, tak sem dej opravený kód...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #9
-
0
-

#6 JoDiK
dal som x=akt^.hod.odbor namiesto Pos(x,akt^.hod.odbor)=0) a teraz mi už vypisuje stále všetkých čo sú v zozname predtým ak som zadal tých ktorý boli na konci zoznamu tak vypisalo iba tých ešte som ich vytriedil bublesoftom

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #10
-
0
-

#9 peto1254
Promiň, slovensky umím, ale z tvé odpovědi jsem nevyčetl jestli už je to vyhledávání v pořádku nebo ne...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #11
-
0
-

#8 JoDiK


#6 JoDiK
 

Program evidencia;
uses  crt;

type  Uk=^prvok;
    zoznam = record
    odbor: string[20];
    meno: string[20];
    priez: string[20];
    rok: integer;
end;
    prvok= record
    hod:zoznam;
    dalsi:Uk;
end;

var   prvy:Uk;
    volba:integer;
    vymaz, najdi:string;

procedure vloz;
var   novy:Uk;
begin
    new(novy);
    write('Zadaj odbor: ');
    readln(novy^.hod.odbor);
    write('Meno: ');
    readln(novy^.hod.meno);
    write('Priezvisko: ');
    readln(novy^.hod.priez);
    write('rok narodenia: ');
    readln(novy^.hod.rok);

    novy^.dalsi:=prvy;
    prvy:=novy;
    writeln();
    end;

procedure vypis;
var   akt:Uk;
begin
    akt:=prvy;
    if akt<>nil then begin

    writeln('Vypis evidencie:');
    writeln;
    writeln('odbor    | meno   | priezvisko   | rok' );
    writeln('-----------------------------------------------------------');
repeat
    writeln(akt^.hod.odbor,akt^.hod.meno:15,akt^.hod.priez:13,akt^.hod.rok:16);
    akt:=akt^.dalsi;
until  akt=nil;
    akt:=prvy;
end
else  writeln('evidencia je prazdna.');
    readln;
end;procedure usporiadaj(var co:Uk);
var bublac :Uk ;
  pompo : zoznam;
  uzjedobublane : boolean;
begin
 repeat
  bublac:=co;
  uzjedobublane:=true;

  while bublac^.dalsi<>nil do begin
   if bublac^.hod.odbor>bublac^.dalsi^.hod.odbor then begin
    uzjedobublane:=false;
    pompo := bublac^.hod;
    bublac^.hod:= bublac^.dalsi^.hod;
    bublac^.dalsi^.hod:= pompo;
   end;
   bublac:=bublac^.dalsi;
  end;

 until uzjedobublane;
end;


procedure vyhladaj(var x:string);
var   akt,hladaj:Uk;
begin
    akt:=prvy;
while  ((akt<>nil) and (x=akt^.hod.odbor)) do begin
    akt:= akt^.dalsi;
end;
    if hladaj<>nil then begin

    writeln('Vypis evidencie:');
    writeln;
    writeln('odbor    | meno   | priezvisko   | rok' );
    writeln('-----------------------------------------------------------');
repeat
    writeln(akt^.hod.odbor,akt^.hod.meno:15,akt^.hod.priez:13,akt^.hod.rok:16);
    akt:=akt^.dalsi;
until  akt=nil;
repeat until keypressed;
    writeln;
    akt:=prvy;
end
else  writeln('evidencia je prazdna.');
    readln;
end;
procedure zrus(var x:string);
var   akt,pom,zmaz: Uk;
begin
    akt:=prvy;
    pom:=nil;
while  ((akt<>nil) and (akt^.hod.priez<>x)) do begin
    pom:=akt;
    akt:= akt^.dalsi;
end;
    zmaz:=akt;
    if zmaz=nil then begin
    writeln('zadal si zle');
    readln;
    akt:=nil;
end
else begin if (zmaz=prvy) then begin
    prvy:=prvy^.dalsi;
    dispose(zmaz);
    writeln;
    writeln ('zaznam bol vymazany');
    readln;
end
else begin
    pom^.dalsi:=zmaz^.dalsi;
    dispose(zmaz);
    writeln;
    writeln ('zaznam bol vymazany');
    readln;
    end;end;
end;

begin
    prvy:=nil;
repeat
    clrscr;
    writeln('Evidencia studentov');
    writeln;
    writeln('Menu:');
    writeln('1: Vlozit zaznam');
    writeln('2: Vypis zaznamu');
    writeln('3: Vyhladanie zaznamu');
    writeln('4: Zrusenie zaznamu');
    writeln('5: Koniec');
    writeln;
    writeln('Zadaj cislo operacie: ');
    readln(volba);

case volba of
        1:begin vloz;
        usporiadaj(prvy);
        end;
        2:vypis;
        3:begin
         if (prvy=nil) then begin writeln('zoznam je prazdny');
         readln;
         continue;
         end
         else write('Zadaj odbor ktory chces hladat: ');
         readln(najdi);
         vyhladaj(najdi);

         end;
        4:begin
         if (prvy=nil) then begin write('zoznam je prazdny');
         readln;
         continue;
         end
         else writeln('Zadaj priezvisko studenta ktoreho chces zrusit: ');
         readln(vymaz);
         zrus(vymaz);
         end;
        5:;
else      writeln('zadal si zle, zadaj cisla od 1 po 4.');
        end;
until volba=5;
end.


takto to vyzerá teraz

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #12
-
0
-

#11 peto1254
Aha, takže neopravil...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #13
-
0
-

#10 JoDiK
ne, stále vypisuje všechny obory při vyhledávání, a potřebuji aby vypsalo pouze ten který jsem dal vyhledat

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #14
-
0
-

#13 peto1254
Opakuji co už jsem jednou psal (a pořád to platí):

v proceduře vyhledání najdeš první záznam splňující podmínky hledání, tím končíš hledání a ten jeden nalezený záznam vypíšeš.

Takže si odděl procházení seznamu a podmínku pro hledání záznamu...

Navíc jsi tam přidal nesmyslnou chybu:

if hladaj<>nil  then begin

proměnná hladaj není vůbec nastavená, takže má náhodnou hodnotu..

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #15
-
0
-

#14 JoDiK
ten repeat until co jsi přidal dělá jen to, že vypíše všechny zbývající záznamy počínaje tím prvním nalezeným...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #16
-
0
-

#14 JoDiK
hladaj:=akt;

if hladaj<>nil  then begin

promiň 

tak že odstrániť repeat until ?

a jak to neoddělím?

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #17
-
0
-

Zkus si ti nejdřív namalovat na papír a pak teprve piš do programu - evidentně se v tom matláš...

Jak to vidím já:

akt:=prvy;
while   ((akt<>nil) and (x=akt^.hod.odbor)) do begin
        akt:= akt^.dalsi;
end; { co je vysledkem tohoto cyklu? Já to čtu takto: dokud aktuální záznam je ten, který hledám, jdi na další záznam; Takže po skončení cyklu je v proměnné akt ukazatel na první záznam, který jsem nehledal!}

repeat
  writeln(akt^.hod.odbor,akt^.hod.meno:15,akt^.hod.priez:13,akt^.hod.rok:16);
  akt:=akt^.dalsi;
until   akt=nil;

{tento cyklus pak vypíše všechny zbývající záznamy, takže pokud první záznam není hledaný, vypíše úplně všechny, pokud první záznam je hledaný, tak vypíše všechny počínaje druhým}
 

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
JoDiK
~ Anonymní uživatel
987 příspěvků
13. 6. 2013   #18
-
0
-

#17 JoDiK
Takže procházej všechny záznamy jedním while cyklem ve kterém v samostatném větvení zkoumej, jestli je aktuální záznam hledaný. Takový vypiš.

Až to budeš mít, promysli jak vyřešit, když se nenajde nic...

Nahlásit jako SPAM
IP: 88.100.43.–
peto1254
~ Anonymní uživatel
9 příspěvků
13. 6. 2013   #19
-
0
-

#17 JoDiK
nic vzdávám se předám to tak. i tak dik

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.229.224.–
Mircosoft+1
Věrný člen
17. 6. 2013   #20
-
0
-

akt:=prvy;
while akt<>nil do
begin
if je to ten, který hledám then vypiš ho;
akt:=akt^.dalsi;
end;

Nahlásit jako SPAM
IP: 212.118.224.–
Chceš-li lepší odpověď, polož lepší otázku.
Moje stránka.
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

Podobná vlákna

Zoznam — založil CJ

Zoznam funkcii — založil Milan

Zoznam uživateľov — založil Jack

Kruhovy zoznam — založil tom

Jednosmerny zoznam — založil Grungy

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý