Stripes a Spring jak na SQL cizi klice? – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Stripes a Spring jak na SQL cizi klice? – Java – Fórum – Programujte.comStripes a Spring jak na SQL cizi klice? – Java – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

martin
~ Anonymní uživatel
1595 příspěvků
28. 8. 2013   #1
-
0
-

Ahoj, snazim se podle navodu Stripes a Spring ve webových aplikacích udelat jednoduchy adresar (ucim se, vim ze je adresar k nicemu).

Mam zatim nasledujici db v MySQL:

Připojen obrázek.

Pro tabulku stat mam upraveny kod podle vyse uvedeneho tutorialu (funguje):

package com.example.test.model;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import javax.sql.DataSource;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.simple.ParameterizedSingleColumnRowMapper;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository("statManager")
public class StatManagerImpl implements StatManager {
  
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(StatManagerImpl.class);

  public StatManagerImpl() {
    log.debug("vytvoren");
  }
  
  private JdbcTemplate jdbc;
  
  @Autowired
  public void setDataSource(DataSource dataSource) {
    log.debug("dataSource set to {}", dataSource);
    jdbc = new JdbcTemplate(dataSource);
  }
  
  private static final RowMapper<Stat> STAT_MAPPER = new RowMapper<Stat>() {
    @Override
    public Stat mapRow(ResultSet rs, int i) throws SQLException {
      Stat stat = new Stat();
      stat.setId(rs.getInt("id"));
      stat.setNazev(rs.getString("nazev"));
      return stat;
    }
  };
  
  private static final ParameterizedSingleColumnRowMapper<String> STRING_MAPPER = ParameterizedSingleColumnRowMapper.newInstance(String.class);

  @Override
  public void vytvoritStat(Stat stat) {
    jdbc.update("INSERT INTO stat (nazev) VALUES (?)", stat.getNazev() );
  }

  @Override
  public Stat getStatById(int id) {
    return jdbc.queryForObject("SELECT * FROM stat WHERE id = ?", STAT_MAPPER, id);
  }
  
  @Override
  public Stat getStatByNazev(String nazev) {
    return jdbc.queryForObject("SELECT * FROM stat WHERE nazev = ?", STAT_MAPPER, nazev);
  }

  @Override
  public List<Stat> getVsechnyStaty() {
    return jdbc.query("SELECT id, nazev FROM stat ORDER BY nazev", STAT_MAPPER);
  }

  @Override
  public void aktualizaceStatu(Stat stat) {
    jdbc.update("UPDATE stat SET nazev=? WHERE id=?", stat.getNazev(), stat.getId() );
  }

  @Override
  public void smazaniStatu(Stat stat) {
    jdbc.update("DELETE FROM stat WHERE id = ?", stat.getId() );
  }   
  
}

/* -------------------------------------------------------------- */
package com.example.test.web;

import com.example.test.model.Stat;
import com.example.test.model.StatManager;
import java.util.List;
import net.sourceforge.stripes.action.ActionBean;
import net.sourceforge.stripes.action.ActionBeanContext;
import net.sourceforge.stripes.action.Before;
import net.sourceforge.stripes.action.DefaultHandler;
import net.sourceforge.stripes.action.ForwardResolution;
import net.sourceforge.stripes.action.RedirectResolution;
import net.sourceforge.stripes.action.Resolution;
import net.sourceforge.stripes.action.UrlBinding;
import net.sourceforge.stripes.controller.LifecycleStage;
import net.sourceforge.stripes.integration.spring.SpringBean;
import net.sourceforge.stripes.validation.Validate;
import net.sourceforge.stripes.validation.ValidateNestedProperties;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

@UrlBinding("/staty/{$event}/{stat.id}")
public class StatActionBean implements ActionBean {

  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(StatActionBean.class);

  private ActionBeanContext context;
  
  @SpringBean
  protected StatManager statManager;  
  
  @DefaultHandler
  public Resolution all() {
    log.debug("all()");
    return new ForwardResolution("/statyShow.jsp");
  }
  
  public List<Stat> getStaty() {
    return statManager.getVsechnyStaty();
  } 

  @Override
  public void setContext(ActionBeanContext context) {
    this.context = context;
  }

  @Override
  public ActionBeanContext getContext() {
    return context;
  }
  
  @ValidateNestedProperties(value = {
      @Validate(on = {"add", "save"}, field = "nazev", required = true, minlength = 3)
  })
  private Stat stat;

  public Stat getStat() {
    return stat;
  }

  public void setStat(Stat stat) {
    this.stat = stat;
  }
  
  public Resolution add() {
    log.debug("add() stat={}", stat);
    statManager.vytvoritStat(stat);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
  
  public Resolution delete() {
    log.debug("delete({})", stat.getId());
    statManager.smazaniStatu(stat);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }  
  
  @Before(stages = LifecycleStage.BindingAndValidation, on = {"edit", "save"})
  public void nacitStatZDatabaze() {
    String ids = context.getRequest().getParameter("stat.id");
    if (ids == null) return;
    stat = statManager.getStatById(Integer.parseInt(ids));
  }
 
  public Resolution edit() {
    log.debug("edit() stat={}", stat);
    return new ForwardResolution("/statyEdit.jsp");
  }
 
  public Resolution save() {
    log.debug("save() stat={}", stat);
    statManager.aktualizaceStatu(stat);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
    
  public Resolution storno() {
    log.debug("edit() stat={}", stat);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
  
}

Problem mam u tabulky adresa. SQL dotazy spustene v phpMyAdminu funguji dobre. Jak mam pracovat s cizim klicem v jave?:

package com.example.test.model;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import javax.sql.DataSource;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.simple.ParameterizedSingleColumnRowMapper;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository("adresaManager")
public class AdresaManagerImpl implements AdresaManager {
  
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(AdresaManagerImpl.class);

  public AdresaManagerImpl() {
    log.debug("vytvoren");
  }
  
  private JdbcTemplate jdbc;
  
  @Autowired
  public void setDataSource(DataSource dataSource) {
    log.debug("dataSource set to {}", dataSource);
    jdbc = new JdbcTemplate(dataSource);
  }
  
  private static final RowMapper<Adresa> ADRESA_MAPPER = new RowMapper<Adresa>() {
    @Override
    public Adresa mapRow(ResultSet rs, int i) throws SQLException {
      Adresa adresa = new Adresa();
      adresa.setId(rs.getInt("id"));
      adresa.setUlice(rs.getString("ulice"));      
      adresa.setCp(rs.getString("cp"));
      adresa.setMesto(rs.getString("mesto"));
      adresa.setPsc(rs.getString("psc"));
      adresa.setStat("X");
     //  adresa.setStat(Integer.toString(rs.getInt("stat")));
      return adresa;
    }
  };
  
  //mapuje data z ResultSet na tridu Stat
  /*
  private static final RowMapper<Stat> STAT_MAPPER = new RowMapper<Stat>() {
    @Override
    public Stat mapRow(ResultSet rs, int i) throws SQLException {
      Stat stat = new Stat();
      stat.setId(rs.getInt("id"));
      stat.setNazev(rs.getString("nazev"));
      return stat;
    }
  };
  */
  /*
  @SpringBean
  protected StatManager statManager;  
  */
  
  //mapuje jediny sloupec z ResultSet na String
  private static final ParameterizedSingleColumnRowMapper<String> STRING_MAPPER = ParameterizedSingleColumnRowMapper.newInstance(String.class);

  @Override
  public void vytvoritAdresu(Adresa adresa) {       
    //int statId = jdbc.queryForObject("SELECT id, nazev FROM stat WHERE nazev= ? LIMIT 1", STAT_MAPPER, 1).getId();
   // int statId = statManager.getStatByNazev(adresa.getStat()).getId();
    int statId = 1;
    jdbc.update("INSERT INTO adresa (ulice, cp, mesto, psc, stat_id) VALUES (?,?,?,?,?)", 
        adresa.getUlice(), adresa.getCp(), adresa.getMesto(), 
        adresa.getPsc(), statId );
  }

  @Override
  public Adresa getAdresaById(int id) {
    return jdbc.queryForObject("SELECT * FROM adresa WHERE id = ?", ADRESA_MAPPER, id);
  }

  @Override
  public List<Adresa> getVsechnyAdresy() {
    return jdbc.query("SELECT adresa.id, adresa.ulice, adresa.cp, adresa.mesto, adresa.psc, stat.nazev AS stat FROM adresa INNER JOIN stat ON adresa.stat_id = stat.id ORDER BY adresa.mesto ASC", 
        ADRESA_MAPPER);
  }

  @Override
  public void aktualizaceAdresy(Adresa adresa) {    
    //int statId = jdbc.queryForObject("SELECT id, nazev FROM stat WHERE nazev= ? LIMIT 1", STAT_MAPPER, 1).getId();    
    // int statId = statManager.getStatByNazev(adresa.getStat()).getId();
    int statId = 1;
    jdbc.update("UPDATE adresa SET ulice=?, cp=?, mesto=?, psc=?, stat_id=? WHERE id=?",
        adresa.getUlice(), adresa.getCp(), adresa.getMesto(), adresa.getPsc(), statId );
  }

  @Override
  public void smazaniAdresy(Adresa adresa) {
    jdbc.update("DELETE FROM adresa WHERE id = ?", adresa.getId() );
  }  
}
/* --------------------------------------------------------- */
package com.example.test.web;

import com.example.test.model.Adresa;
import com.example.test.model.AdresaManager;
import java.util.List;
import net.sourceforge.stripes.action.ActionBean;
import net.sourceforge.stripes.action.ActionBeanContext;
import net.sourceforge.stripes.action.Before;
import net.sourceforge.stripes.action.DefaultHandler;
import net.sourceforge.stripes.action.ForwardResolution;
import net.sourceforge.stripes.action.RedirectResolution;
import net.sourceforge.stripes.action.Resolution;
import net.sourceforge.stripes.action.UrlBinding;
import net.sourceforge.stripes.controller.LifecycleStage;
import net.sourceforge.stripes.integration.spring.SpringBean;
import net.sourceforge.stripes.validation.Validate;
import net.sourceforge.stripes.validation.ValidateNestedProperties;
import org.omg.PortableInterceptor.SYSTEM_EXCEPTION;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

@UrlBinding("/adresy/{$event}/{adresa.id}")
public class AdresaActionBean implements ActionBean {
  
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(AdresaActionBean.class);

  private ActionBeanContext context;
  
  @SpringBean
  protected AdresaManager adresaManager;  
  
  @DefaultHandler
  public Resolution all() {
    log.debug("all()");
    log.info("ALL ADRESY");
    return new ForwardResolution("/adresyShow.jsp");
  }
  
  public List<Adresa> getAdresy() {
    return adresaManager.getVsechnyAdresy();
  }

  @Override
  public void setContext(ActionBeanContext context) {
    this.context = context;
  }

  @Override
  public ActionBeanContext getContext() {
    return context;
  }
  
  @ValidateNestedProperties(value = {
      @Validate(on = {"add", "save"}, field = "ulice", required = true)
  })
  private Adresa adresa;

  public Adresa getAdresa() {
    return adresa;
  }

  public void setAdresa(Adresa adresa) {
    this.adresa = adresa;
  }
  
  public Resolution add() {
    log.debug("add() adresa={}", adresa);
    adresaManager.vytvoritAdresu(adresa);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
  
  public Resolution delete() {
    log.debug("delete({})", adresa.getId());
    adresaManager.smazaniAdresy(adresa);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }  
  
  @Before(stages = LifecycleStage.BindingAndValidation, on = {"edit", "save"})
  public void nacitAdresuZDatabaze() {
    String ids = context.getRequest().getParameter("adresa.id");
    if (ids == null) return;
    adresa = adresaManager.getAdresaById(Integer.parseInt(ids));
  }
 
  public Resolution edit() {
    log.debug("edit() adresa={}", adresa);
    return new ForwardResolution("/adresyEdit.jsp");
  }
 
  public Resolution save() {
    log.debug("save() adresa={}", adresa);
    adresaManager.aktualizaceAdresy(adresa);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
    
  public Resolution storno() {
    log.debug("edit() adresa={}", adresa);
    return new RedirectResolution(this.getClass(), "all");
  }
  
}

Zde je cely kod: http://db.tt/L5y8OYY5

Muzete mi prosim nekdo poradit? Jinak obecne to delam dobre, nebo je to blbost a mam na to jit uplne jinak?

Dekuji za vase rady!

Nahlásit jako SPAM
IP: 93.89.146.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 9 hostů

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý