Problém s #include "FTCSPI.h" – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Problém s #include "FTCSPI.h" – C / C++ – Fórum – Programujte.comProblém s #include "FTCSPI.h" – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené — příspěvek s řešením.
18. 12. 2013   #1
-
0
-

Ahoj,

snažím se vytvořit třídu pro práci s ADC převodníkem, který je připojen na SPI rozhraní FT2232.

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef ADCclassH
#define ADCclassH

#include "FTCSPI.h"

//hodnoty zapisovane do control urcuji cilovy registr ADC
#define CONFIG_REG   0x10
#define MODE_REG    0x08
#define DATA_REG    0x58
#define ID_REG     0x60

//hodnoty zapisovane do registru - ovladani ADC
#define PW_DOWN    0x60    //zapisuje jen Hight Byte, Low Byte obsahuje FS bity
#define SINGLE_CONV  0x20    //zapisuje jen Hight Byte, Low Byte obsahuje FS bity
#define ZERO_CALIB   0x80    //kalibrace nuly, pouziva Internal Zero-Scale Calibration
#define FULL_CALIB   0xA0    //kalibrace rozsahu, pouziva Internal Full-Scale Calibration
#define SAMPLE_RATE  0x04    //nastavuje tSETLE 32 mS
#define RANGE20    0x06    //rozsah 18 mV
#define CONFIGURE   0x90    //obsah Low Byte config. registru bez Gain a Chanel

#define Write16()   (SPI_Write(SPIhandle, &InitCond, true, false, 8, &control, 1, true, 16, &outADC, 2, &WriteCompl, &OutPins))


class ADCclass
{
 public:
	FTC_HANDLE SPIhandle;      //= NULL;
	FTC_STATUS SPIstatus;
	FTC_CHIP_SELECT_PINS SelPins;  //= {0,1,1,1,1};  //struktura pro nastaveni Select Pins
	FTC_INPUT_OUTPUT_PINS IOPins;  //= {0,0,1,0,1,0,1,0};  //struktura pro nastaveni I/O Pins
	FTC_LOW_HIGH_PINS vstupy;    //struktura obsahuje stav GPIOH
	FTC_INIT_CONDITION InitCond;  //= {0, 1, 1, ADBUS3ChipSelect};
	FTC_WAIT_DATA_WRITE WriteCompl; //= {0, ADBUS2DataIn, 1, 1};
	FTC_HIGHER_OUTPUT_PINS OutPins; //= {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
	FTC_HIGHER_OUTPUT_PINS piny;
	ReadDataByteBuffer inADC;    //data z ADC
	WriteDataByteBuffer outADC;   //data do ADC
	WriteControlByteBuffer control; //data pro Communication Register ADC
	DWORD prijato;
	DWORD IDZarizeni;
	DWORD PocetZarizeni;
	char JmenoZarizeni[100];

	ADCclass();
};
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

zatím mám jen hlavičkový soubor (viz výše) a prázdný konstruktor. Při pokusu o překlad obdržím přehled chyb začínající chybou FTCSPI.h(43): E2257 , expected. Nikdy jsem s FTCSPI.h problémy neměl. Nedaří se mi najít, kde je problém. 

Opis FTCSPI.h

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef ADCclassH
#define ADCclassH

#include "FTCSPI.h"

//hodnoty zapisovane do control urcuji cilovy registr ADC
#define CONFIG_REG   0x10
#define MODE_REG    0x08
#define DATA_REG    0x58
#define ID_REG     0x60

//hodnoty zapisovane do registru - ovladani ADC
#define PW_DOWN    0x60    //zapisuje jen Hight Byte, Low Byte obsahuje FS bity
#define SINGLE_CONV  0x20    //zapisuje jen Hight Byte, Low Byte obsahuje FS bity
#define ZERO_CALIB   0x80    //kalibrace nuly, pouziva Internal Zero-Scale Calibration
#define FULL_CALIB   0xA0    //kalibrace rozsahu, pouziva Internal Full-Scale Calibration
#define SAMPLE_RATE  0x04    //nastavuje tSETLE 32 mS
#define RANGE20    0x06    //rozsah 18 mV
#define CONFIGURE   0x90    //obsah Low Byte config. registru bez Gain a Chanel

#define Write16()   (SPI_Write(SPIhandle, &InitCond, true, false, 8, &control, 1, true, 16, &outADC, 2, &WriteCompl, &OutPins))


class ADCclass
{
 public:
	FTC_HANDLE SPIhandle;      //= NULL;
	FTC_STATUS SPIstatus;
	FTC_CHIP_SELECT_PINS SelPins;  //= {0,1,1,1,1};  //struktura pro nastaveni Select Pins
	FTC_INPUT_OUTPUT_PINS IOPins;  //= {0,0,1,0,1,0,1,0};  //struktura pro nastaveni I/O Pins
	FTC_LOW_HIGH_PINS vstupy;    //struktura obsahuje stav GPIOH
	FTC_INIT_CONDITION InitCond;  //= {0, 1, 1, ADBUS3ChipSelect};
	FTC_WAIT_DATA_WRITE WriteCompl; //= {0, ADBUS2DataIn, 1, 1};
	FTC_HIGHER_OUTPUT_PINS OutPins; //= {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
	FTC_HIGHER_OUTPUT_PINS piny;
	ReadDataByteBuffer inADC;    //data z ADC
	WriteDataByteBuffer outADC;   //data do ADC
	WriteControlByteBuffer control; //data pro Communication Register ADC
	DWORD prijato;
	DWORD IDZarizeni;
	DWORD PocetZarizeni;
	char JmenoZarizeni[100];

	ADCclass();
};
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

hu

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.178.67.–
voty+1
Návštěvník
18. 12. 2013   #2
-
0
-

#1 hlucheucho
Ten opis FTCSPI.h asi nebude uplne dobre ...

Nahlásit jako SPAM
IP: 109.239.71.–
Jednu rozbil a tu druhou ztratil.
18. 12. 2013   #3
-
0
-

#2 voty
   Ctrl-C, Ctrl-V... výkonný nástroj, zvlášť při dělání zmatků

hu

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.178.67.–
18. 12. 2013   #4
-
0
-

   

/*++

Copyright (c) 2005 Future Technology Devices International Ltd.

Module Name:

  ftcspi.h

Abstract:

  API DLL for FT2232C Dual Device setup to simulate the Serial Peripheral Interface(SPI) synchronous protocol.
  FTCSPI library definitions

Environment:

  kernel & user mode

Revision History:

  13/05/05  kra   Created.
	
--*/


#ifndef FTCSPI_H
#define FTCSPI_H


// The following ifdef block is the standard way of creating macros
// which make exporting from a DLL simpler. All files within this DLL
// are compiled with the FTCSPI_EXPORTS symbol defined on the command line.
// This symbol should not be defined on any project that uses this DLL.
// This way any other project whose source files include this file see
// FTCSPI_API functions as being imported from a DLL, whereas this DLL
// sees symbols defined with this macro as being exported.

#ifdef FTCSPI_EXPORTS
#define FTCSPI_API __declspec(dllexport)
#else
#define FTCSPI_API __declspec(dllimport)
#endif

typedef DWORD FTC_HANDLE;
typedef ULONG FTC_STATUS;

#define ADBUS3ChipSelect 0
#define ADBUS4GPIOL1 1
#define ADBUS5GPIOL2 2
#define ADBUS6GPIOL3 3
#define ADBUS7GPIOL4 4

#define ADBUS2DataIn 0
#define ACBUS0GPIOH1 1
#define ACBUS1GPIOH2 2
#define ACBUS2GPIOH3 3
#define ACBUS3GPIOH4 4

#define FTC_SUCCESS 0 // FTC_OK
#define FTC_INVALID_HANDLE 1 // FTC_INVALID_HANDLE
#define FTC_DEVICE_NOT_FOUND 2 //FTC_DEVICE_NOT_FOUND
#define FTC_DEVICE_NOT_OPENED 3 //FTC_DEVICE_NOT_OPENED
#define FTC_IO_ERROR 4 //FTC_IO_ERROR
#define FTC_INSUFFICIENT_RESOURCES 5 // FTC_INSUFFICIENT_RESOURCES

#define FTC_FAILED_TO_COMPLETE_COMMAND 20     // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_FAILED_TO_SYNCHRONIZE_DEVICE_MPSSE 21 // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_INVALID_DEVICE_NAME_INDEX 22      // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_NULL_DEVICE_NAME_BUFFER_POINTER 23   // cannot change, error code mapped from FT2232c classes 
#define FTC_DEVICE_NAME_BUFFER_TOO_SMALL 24    // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_INVALID_DEVICE_NAME 25         // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_INVALID_LOCATION_ID 26         // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_DEVICE_IN_USE 27            // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_TOO_MANY_DEVICES 28          // cannot change, error code mapped from FT2232c classes
#define FTC_INVALID_CLOCK_DIVISOR 29
#define FTC_NULL_INPUT_BUFFER_POINTER 30
#define FTC_NULL_CHIP_SELECT_BUFFER_POINTER 31
#define FTC_NULL_INPUT_OUTPUT_BUFFER_POINTER 32
#define FTC_NULL_OUTPUT_PINS_BUFFER_POINTER 33
#define FTC_NULL_INITIAL_CONDITION_BUFFER_POINTER 34
#define FTC_NULL_WRITE_CONTROL_BUFFER_POINTER 35
#define FTC_NULL_WRITE_DATA_BUFFER_POINTER 36
#define FTC_NULL_WAIT_DATA_WRITE_BUFFER_POINTER 37
#define FTC_NULL_READ_DATA_BUFFER_POINTER 38
#define FTC_NULL_READ_CMDS_DATA_BUFFER_POINTER 39
#define FTC_INVALID_NUMBER_CONTROL_BITS 40
#define FTC_INVALID_NUMBER_CONTROL_BYTES 41
#define FTC_NUMBER_CONTROL_BYTES_TOO_SMALL 42
#define FTC_INVALID_NUMBER_WRITE_DATA_BITS 43
#define FTC_INVALID_NUMBER_WRITE_DATA_BYTES 44
#define FTC_NUMBER_WRITE_DATA_BYTES_TOO_SMALL 45
#define FTC_INVALID_NUMBER_READ_DATA_BITS 46
#define FTC_INVALID_INIT_CLOCK_PIN_STATE 47
#define FTC_INVALID_FT2232C_CHIP_SELECT_PIN 48
#define FTC_INVALID_FT2232C_DATA_WRITE_COMPLETE_PIN 49
#define FTC_DATA_WRITE_COMPLETE_TIMEOUT 50
#define FTC_INVALID_CONFIGURATION_HIGHER_GPIO_PIN 51
#define FTC_COMMAND_SEQUENCE_BUFFER_FULL 52
#define FTC_NO_COMMAND_SEQUENCE 53
#define FTC_NULL_DLL_VERSION_BUFFER_POINTER 54
#define FTC_DLL_VERSION_BUFFER_TOO_SMALL 55
#define FTC_NULL_LANGUAGE_CODE_BUFFER_POINTER 56
#define FTC_NULL_ERROR_MESSAGE_BUFFER_POINTER 57
#define FTC_ERROR_MESSAGE_BUFFER_TOO_SMALL 58
#define FTC_INVALID_LANGUAGE_CODE 59
#define FTC_INVALID_STATUS_CODE 60

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetNumDevices(LPDWORD lpdwNumDevices);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetDeviceNameLocID(DWORD dwDeviceNameIndex, LPSTR lpDeviceNameBuffer, DWORD dwBufferSize, LPDWORD lpdwLocationID);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_OpenEx(LPSTR lpDeviceName, DWORD dwLocationID, FTC_HANDLE *pftHandle);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_Open(FTC_HANDLE *pftHandle);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_Close(FTC_HANDLE ftHandle);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_InitDevice(FTC_HANDLE ftHandle, DWORD dwClockDivisor);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetClock(DWORD dwClockDivisor, LPDWORD lpdwClockFrequencyHz);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_SetClock(FTC_HANDLE ftHandle, DWORD dwClockDivisor, LPDWORD lpdwClockFrequencyHz);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_SetLoopback(FTC_HANDLE ftHandle, BOOL bLoopbackState);

typedef struct Ft_Chip_Select_Pins{
 BOOL bADBUS3ChipSelectPinState;
 BOOL bADBUS4GPIOL1PinState;
 BOOL bADBUS5GPIOL2PinState;
 BOOL bADBUS6GPIOL3PinState;
 BOOL bADBUS7GPIOL4PinState;
}FTC_CHIP_SELECT_PINS, *PFTC_CHIP_SELECT_PINS;

typedef struct Ft_Input_Output_Pins{
 BOOL bPin1InputOutputState;
 BOOL bPin1LowHighState;
 BOOL bPin2InputOutputState;
 BOOL bPin2LowHighState;
 BOOL bPin3InputOutputState;
 BOOL bPin3LowHighState;
 BOOL bPin4InputOutputState;
 BOOL bPin4LowHighState;
}FTC_INPUT_OUTPUT_PINS, *PFTC_INPUT_OUTPUT_PINS;

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_SetGPIOs(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_CHIP_SELECT_PINS pChipSelectsDisableStates,
                PFTC_INPUT_OUTPUT_PINS pHighInputOutputPinsData);

typedef struct Ft_Low_High_Pins{
 BOOL bPin1LowHighState;
 BOOL bPin2LowHighState;
 BOOL bPin3LowHighState;
 BOOL bPin4LowHighState;
}FTC_LOW_HIGH_PINS, *PFTC_LOW_HIGH_PINS;

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetGPIOs(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_LOW_HIGH_PINS pHighPinsInputData);

#define MAX_WRITE_CONTROL_BYTES_BUFFER_SIZE 256  // 256 bytes

typedef BYTE WriteControlByteBuffer[MAX_WRITE_CONTROL_BYTES_BUFFER_SIZE];
typedef WriteControlByteBuffer *PWriteControlByteBuffer;

#define MAX_WRITE_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE 65536  // 64k bytes

typedef BYTE WriteDataByteBuffer[MAX_WRITE_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE];
typedef WriteDataByteBuffer *PWriteDataByteBuffer;

typedef struct Ft_Init_Condition{
 BOOL bClockPinState;
 BOOL bDataOutPinState;
 BOOL bChipSelectPinState;
 DWORD dwChipSelectPin;
}FTC_INIT_CONDITION, *PFTC_INIT_CONDITION;

typedef struct Ft_Wait_Data_Write{
 BOOL bWaitDataWriteComplete;
 DWORD dwWaitDataWritePin;
 BOOL bDataWriteCompleteState;
 DWORD dwDataWriteTimeoutmSecs;
}FTC_WAIT_DATA_WRITE, *PFTC_WAIT_DATA_WRITE;

typedef struct Ft_Higher_Output_Pins{
 BOOL bPin1State;
 BOOL bPin1ActiveState;
 BOOL bPin2State;
 BOOL bPin2ActiveState;
 BOOL bPin3State;
 BOOL bPin3ActiveState;
 BOOL bPin4State;
 BOOL bPin4ActiveState;
}FTC_HIGHER_OUTPUT_PINS, *PFTC_HIGHER_OUTPUT_PINS;

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_Write(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_INIT_CONDITION pWriteStartCondition, BOOL bClockOutDataBitsMSBFirst,
              BOOL bClockOutDataBitsPosEdge, DWORD dwNumControlBitsToWrite, PWriteControlByteBuffer pWriteControlBuffer,
              DWORD dwNumControlBytesToWrite, BOOL bWriteDataBits, DWORD dwNumDataBitsToWrite, PWriteDataByteBuffer pWriteDataBuffer,
              DWORD dwNumDataBytesToWrite, PFTC_WAIT_DATA_WRITE pWaitDataWriteComplete, PFTC_HIGHER_OUTPUT_PINS pHighPinsWriteActiveStates);

#define MAX_READ_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE 65536  // 64k bytes

typedef BYTE ReadDataByteBuffer[MAX_READ_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE];
typedef ReadDataByteBuffer *PReadDataByteBuffer;

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_Read(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_INIT_CONDITION pReadStartCondition, BOOL bClockOutControlBitsMSBFirst,
              BOOL bClockOutControlBitsPosEdge, DWORD dwNumControlBitsToWrite, PWriteControlByteBuffer pWriteControlBuffer,
              DWORD dwNumControlBytesToWrite, BOOL bClockInDataBitsMSBFirst, BOOL bClockInDataBitsPosEdge,
              DWORD dwNumDataBitsToRead, PReadDataByteBuffer pReadDataBuffer, LPDWORD lpdwNumDataBytesReturned,
              PFTC_HIGHER_OUTPUT_PINS pHighPinsReadActiveStates);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_ClearDeviceCmdSequence(FTC_HANDLE ftHandle);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_AddDeviceWriteCmd(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_INIT_CONDITION pWriteStartCondition, BOOL bClockOutDataBitsMSBFirst,
                    BOOL bClockOutDataBitsPosEdge, DWORD dwNumControlBitsToWrite, PWriteControlByteBuffer pWriteControlBuffer,
                    DWORD dwNumControlBytesToWrite, BOOL bWriteDataBits, DWORD dwNumDataBitsToWrite,
                    PWriteDataByteBuffer pWriteDataBuffer, DWORD dwNumDataBytesToWrite,
                    PFTC_HIGHER_OUTPUT_PINS pHighPinsWriteActiveStates);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_AddDeviceReadCmd(FTC_HANDLE ftHandle, PFTC_INIT_CONDITION pReadStartCondition, BOOL bClockOutControlBitsMSBFirst,
                    BOOL bClockOutControlBitsPosEdge, DWORD dwNumControlBitsToWrite, PWriteControlByteBuffer pWriteControlBuffer,
                    DWORD dwNumControlBytesToWrite, BOOL bClockInDataBitsMSBFirst, BOOL bClockInDataBitsPosEdge,
                    DWORD dwNumDataBitsToRead, PFTC_HIGHER_OUTPUT_PINS pHighPinsReadActiveStates);

#define MAX_READ_CMDS_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE 131071 // 128K bytes 

typedef BYTE ReadCmdSequenceDataByteBuffer[MAX_READ_CMDS_DATA_BYTES_BUFFER_SIZE];
typedef ReadCmdSequenceDataByteBuffer *PReadCmdSequenceDataByteBuffer;

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_ExecuteDeviceCmdSequence(FTC_HANDLE ftHandle, PReadCmdSequenceDataByteBuffer pReadCmdSequenceDataBuffer,
                        LPDWORD lpdwNumBytesReturned);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetDllVersion(LPSTR lpDllVersionBuffer, DWORD dwBufferSize);

FTCSPI_API
FTC_STATUS WINAPI SPI_GetErrorCodeString(LPSTR lpLanguage, FTC_STATUS StatusCode,
                     LPSTR lpErrorMessageBuffer, DWORD dwBufferSize);


#ifdef __cplusplus
}
#endif


#endif /* FTCSPI_H */

druhý pokus by měl být dobře.
První chybu hlásí na řádku  typedef DWORD FTC_HANDLE;

hu

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.178.67.–
voty+1
Návštěvník
18. 12. 2013   #5
-
+1
-
Zajímavé

#4 hlucheucho
Koukám, že se pohybujeme ve WINAPI, kde teda vůbec netuším. Ale na první pohled se mi zdá, typ DWORD asi nebude známý. Ale jen střílím od boku ...

Nahlásit jako SPAM
IP: 109.239.71.–
Jednu rozbil a tu druhou ztratil.
Řešení
18. 12. 2013   #6
-
0
-
Vyřešeno Nejlepší odpověď

Když to vložím do hlavičkového nebo cpp souboru hlavního formuláře aplikace, problém nenastane. Vzniká až v okamžiku, kdy to použiji v samostatném souboru cpp nebo h.  Nikdy jsem nezkoumal, které hlavičkové soubory a kam C++ Builder automaticky vkládá. Chybějící hlavičkový soubor bude pravděpodobně příčinou.

Edit: po #include <vcl.h> problém zmizí.  Postačí i windows.h - zřejmě kvůli Tebou zmiňovanému WinAPI

hu

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.178.67.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
18. 12. 2013   #7
-
0
-

#6 hlucheucho
to bude kvuli tem definicim typu jako DWORD a tak...

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.168.56.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 8 hostů

Podobná vlákna

Problem s INCLUDE — založil Dominik Franěk

Problém z include. — založil w3q

Problém z include — založil bububu

Problém s include — založil killermax

Problém s #include — založil Boblig

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý