SystemC problém s programom – Číslicová technika – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

SystemC problém s programom – Číslicová technika – Fórum – Programujte.comSystemC problém s programom – Číslicová technika – Fórum – Programujte.com

 

Kent0
Stálý člen
27. 11. 2014   #1
-
0
-

Ahojte, mám za úlohu vytvoriť opis správania a štruktúry 4 bitového počítadla nahor/nadol. Ak povoľovací vstup C je na 1 sa obsah počítadla inkrementuje/dekrementuje. Ak Up = 1 tak počíta nahor inak nadol. 

Ak by bol niekto taký dobrý a pozrel sa mi na kód a povedal mi kde mám chybu bol by som mu vďačný. 

#include "systemc.h"

SC_MODULE(obvod_NEG) {
    sc_in<sc_logic> in1;
    sc_in<sc_logic> in2;
    
    sc_out<sc_logic> n_in1;
    sc_out<sc_logic> n_in2;
    
    void neg_process(){
      n_in1.write(~(in1.read()));
      n_in2.write(~(in2.read()));
     
 
    }
    SC_CTOR(obvod_NEG){
      SC_METHOD(neg_process);
        sensitive << in1;
        sensitive << in2;
       
    }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_NEG);

SC_MODULE(obvod_NEG1) {
    sc_in<sc_logic> in1;
    sc_out<sc_logic> n_in1;
    
    void neg_process(){
      n_in1.write(~(in1.read()));
    }
    SC_CTOR(obvod_NEG1){
      SC_METHOD(neg_process);
        sensitive << in1;
 }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_NEG1);

/*SC_MODULE(prirad)
{
  sc_in<sc_logic> in1;
  sc_out<sc_logic> out1;
  void prirad_process(){
      out1.write( in1.read());
  }
  SC_CTOR(prirad){
      SC_METHOD(prirad_process);
        sensitive << in1;
  }
};
SC_MODULE_EXPORT(prirad);*/

SC_MODULE(obvod_AND6)
{
  sc_in<sc_logic> in1,in2,in3,in4,in5,in6;
  sc_out<sc_logic> out1;
  
  void and6_process(){
     out1.write( ( in1.read() & in2.read() & in3.read() & in4.read() & in5.read() &in6.read() ) );
  }
  SC_CTOR(obvod_AND6)
  {
    SC_METHOD(and6_process);
    sensitive << in1;
    sensitive << in2;
    sensitive << in3;
    sensitive << in4;
    sensitive << in5;
    sensitive << in6;
  }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_AND6);

SC_MODULE(obvod_AND5) {
    sc_in<sc_logic> in1, in2, in3, in4,in5;
    sc_out<sc_logic> out1;
 
    void and5_process(){
      out1.write( ( in1.read() & in2.read() & in3.read() & in4.read() & in5.read()) );
    }
    SC_CTOR(obvod_AND5){
      SC_METHOD(and5_process);
      sensitive << in1 << in2 << in3 << in4 << in5;
    }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_AND5);
 
SC_MODULE(obvod_AND4) {
    sc_in<sc_logic> in1, in2, in3, in4;
    sc_out<sc_logic> out1;
 
    void and4_process(){
      out1.write( ( in1.read() & in2.read() & in3.read() & in4.read() ) );
    }
      SC_CTOR(obvod_AND4){
        SC_METHOD(and4_process);
        sensitive << in1 << in2 << in3 << in4;
    }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_AND4);
 
SC_MODULE(obvod_AND3) {
    sc_in<sc_logic> in1, in2, in3;
    sc_out<sc_logic> out1;
 
    void and3_process(){
        out1.write( ( in1.read() & in2.read() & in3.read() ) );
    }
    SC_CTOR(obvod_AND3){
      SC_METHOD(and3_process);
      sensitive << in1 << in2 << in3;
    }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_AND3);

SC_MODULE(obvod_OR2){
  sc_in<sc_logic> in1,in2;
  sc_out<sc_logic> out1;
 
  void or2_process(){
    out1.write( (in1.read() | in2.read() ) );
  }
  SC_CTOR(obvod_OR2){
    SC_METHOD(or2_process);
    sensitive << in1 << in2;
  }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_OR2);

/*SC_MODULE (jkff) 
{
  sc_in<bool> j, k;
  sc_inout<bool> q; 
  //sc_in<bool> clk; 
  sc_in_clk clk;
  void jk_flop ();
  SC_CTOR (jkff) {
  SC_METHOD (jk_flop);
    sensitive_pos << clk;
  }
};
void jkff::jk_flop() 
{
  sc_uint<2> temp; 
  temp[1] = j.read( );
  temp[0] = k.read( );
  switch(temp) {
    case 0x1: q.write(0); 
      break;
    case 0x2: q.write(1); 
      break;
    case 0x3: 
      q.write(!q.read());
      break;
    default: break; 
 }
};*/

/*SC_MODULE (jkff) 
{
  sc_in<bool> j, k;
  sc_inout<bool> q, qn; 
  //sc_in<bool> clk; 
  sc_in_clk clk;
  void jk_flop (){
     sc_uint<2> temp; 
    temp[1] = j.read();
    temp[0] = k.read();
    switch(temp) {
      case 0x1: q.write(0); 
        break;
      case 0x2: q.write(1); 
        break;
      case 0x3: 
        q.write(~q.read());
        break;
      default: break; 
    }
  }
  SC_CTOR (jkff) {
  SC_THREAD (jk_flop);
    sensitive_pos << clk;
  }
};
SC_MODULE_EXPORT(jkff);*/

SC_MODULE (jkff) {
  sc_in<sc_logic> j, k; 
  sc_in_clk clk;
    sc_out<sc_logic> q;
  sc_out<sc_logic> qn;
 
  void do_jk_flop ();
  
  SC_CTOR (jkff) {
      SC_METHOD (do_jk_flop);
        sensitive_pos << clk;
        q.initialize((sc_logic)0);
    qn.initialize((sc_logic)1);
  }
};
void jkff::do_jk_flop() {
 
     if(j.read() == ((sc_logic)1) && k.read() == ((sc_logic)0)) {
      q.write((sc_logic)1);
      qn.write((sc_logic)0);
   }
     else if(j.read() == ((sc_logic)0) && k.read() == ((sc_logic)1)) {
      q.write((sc_logic)0);
      qn.write((sc_logic)1);
   }
     else if(j.read() == ((sc_logic)1) && k.read() == ((sc_logic)1)) {
      q.write(qn);
      qn.write(q);
   }
     else {
      q.write(q);
      qn.write(qn);
    }
 
 
}

SC_MODULE(obvod_struktura){
  sc_in_clk clk;
  sc_in<sc_logic> c, up;
  sc_out<sc_logic> vystup1, vystup2, vystup3, vystup4, cout;
  //sc_out<sc_logic> vystup1n, vystup2n,vystup3n,vystup4n;
  //sc_out<sc_logic> out9;
  
  // prirad prirad1;
  
  obvod_NEG oneg;
  obvod_NEG1 oneg1;
  
  obvod_AND3 oand31;
  obvod_AND3 oand32;
  
  obvod_AND4 oand41;
  obvod_AND4 oand42; 
  
  obvod_AND5 oand51;
  obvod_AND5 oand52;
  
  obvod_AND6 oand61;
  obvod_AND6 oand62;
  
  obvod_OR2 oor21;
  obvod_OR2 oor22;
  obvod_OR2 oor23;
  obvod_OR2 oor24;
  
  jkff jkff1;
  jkff jkff2;
  jkff jkff3;
  jkff jkff4;
  jkff jkff5;
  
  sc_signal<sc_logic> d[5], dneg[5];
  sc_signal<sc_logic> j[5], k[5];
  sc_signal<sc_logic> cneg, upn;
  sc_signal<sc_logic> pom1, pom2, pom3, pom4, pom5, pom6, pom7, pom8, pom9;
  sc_signal<sc_logic> pom11,pom12,pom13, pom14, pom15, pom16;
  void obvod_process_struktura(){
    vystup1 = d[0];
    vystup2 = d[1];
    vystup3 = d[2];
    vystup4 = d[3];
    cout = d[4];
  }
   SC_CTOR(obvod_struktura) :  oneg ("oneg"), oneg1 ("oneg1"), oand31 ("oand31"), oand32 ("oand32"), oand41 ("oand41"), oand42 ("oand42"), oand51 ("oand51"), oand52 ("oand52"), oand61 ("oand61"), oand62 ("oand62"), oor21 ("oor21"), oor22 ("oor22"), oor23 ("oor23"), oor24 ("oor24"), jkff1 ("jkff1"), jkff2 ("jkff2"), jkff3 ("jkff3"), jkff4 ("jkff4"), jkff5 ("jkff5")                   
   {
     //negacie
     oneg.in1(up);
     oneg.in2(c);
     oneg.n_in1(upn);
     oneg.n_in2(cneg);
     
     //stage1
     oand31.in1(c);
     oand31.in2(upn);
     oand31.in3(dneg[3]);
     oand31.out1(pom5);
     
     oand32.in1(c);
     oand32.in2(up);
     oand32.in3(d[3]);
     oand32.out1(pom6);
         
     oand41.in1(c);
     oand41.in2(upn);
     oand41.in3(dneg[2]);
     oand41.in4(dneg[3]);
     oand41.out1(pom3);
     
     oand42.in1(c);
     oand42.in2(up);
     oand42.in3(d[2]);
     oand42.in4(d[3]);
     oand42.out1(pom4);
     
     oand51.in1(c);
     oand51.in2(upn);
     oand51.in3(dneg[1]);
     oand51.in4(dneg[2]);
     oand51.in5(dneg[3]);
     oand51.out1(pom1);
     
     oand52.in1(c);
     oand52.in2(up);
     oand52.in3(d[1]);
     oand52.in4(d[2]);
     oand52.in5(d[3]);
     oand52.out1(pom2);
     
     oand61.in1(c);
     oand61.in2(upn);
     oand61.in3(dneg[0]);
     oand61.in4(dneg[1]);
     oand61.in5(dneg[2]);
     oand61.in6(dneg[3]);
     oand61.out1(pom7);
     
     oand62.in1(c);
     oand62.in2(up);
     oand62.in3(d[0]);
     oand62.in4(d[1]);
     oand62.in5(d[2]);
     oand62.in6(d[3]);
     oand62.out1(pom8);
     
     // prirad1.in1(c);
     // prirad1.out1(pom9);
     pom9 = (sc_logic)c;
     //dorobit posledny signal!!!! -> hotovo?
     
     //stage2
     oor21.in1(pom1);
     oor21.in2(pom2);
     oor21.out1(pom11);
     
     oor22.in1(pom3);
     oor22.in2(pom4);
     oor22.out1(pom12);
     
     oor23.in1(pom5);
     oor23.in2(pom6);
     oor23.out1(pom13);
     
     oor24.in1(pom7);
     oor24.in2(pom8);
     oor24.out1(pom14);
     
     pom15 = (sc_logic)pom9;
    
     jkff1.j(pom11);
     jkff1.k(pom11);
     jkff1.clk(clk);
     jkff1.q(d[0]);
     jkff1.qn(dneg[0]);
    
     jkff2.j(pom12);
     jkff2.k(pom12);
     jkff2.clk(clk);
     jkff2.q(d[1]);
     jkff2.qn(dneg[1]);
     
     
     jkff3.j(pom13);
     jkff3.k(pom13);
     jkff3.clk(clk);
     jkff3.q(d[2]);
     jkff3.qn(dneg[2]);
     
     
     jkff4.j(pom15);
     jkff4.k(pom15);
     jkff4.clk(clk);
     jkff4.q(d[3]);
     jkff4.qn(dneg[3]);
     
     oneg1.in1(pom14);
     oneg1.n_in1(pom16);
     jkff5.j(pom14);
     jkff5.k(pom16);
     jkff5.clk(clk);
     jkff5.q(d[4]);
     jkff5.qn(dneg[4]);
     
     
     SC_METHOD(obvod_process_struktura);
     sensitive << d[0];
     sensitive << d[1];
     sensitive << d[2];
     sensitive << d[3];
     sensitive << d[4];
     sensitive << dneg[0];
     sensitive << dneg[1];
     sensitive << dneg[2];
     sensitive << dneg[3];
     sensitive << dneg[4];
   }
 
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_struktura);

SC_MODULE(obvod_spravanie){
  sc_in_clk CLK;
  sc_in<sc_logic> c,up;
  sc_out<sc_logic> cout;
  sc_out <sc_bv<4> > output;
  sc_out <sc_logic> vystup1, vystup2, vystup3, vystup4;
  
  void do_counter(){
    while(true){
      if(c == (sc_logic)1 && up == (sc_logic)1){
        wait(5,SC_NS);
        switch( (output.read()).to_uint()){
           case 0: output="0001"; break;
           case 1: output="0010"; break;
           case 2: output="0011"; break;
           case 3: output="0100"; break;
           case 4: output="0101"; break;
           case 5: output="0110"; break;
           case 6: output="0111"; break;
           case 7: output="1000"; break;
           case 8: output="1001"; break;
           case 9: output="1010"; break;
           case 10: output="1011"; break;
           case 11: output="1100"; break;
           case 12: output="1101"; break;
           case 13: output="1110"; break;
           case 14: output="1111"; cout = (sc_logic)1; break;
           case 15: output="0000"; cout = (sc_logic)0; break;
        }
      }
      if(c == (sc_logic)1 && up == (sc_logic)0){
         switch((output.read()).to_uint()){  
           case 0: output="1111"; cout = (sc_logic)1; break;
           case 1: output="0000"; cout = (sc_logic)0;break;
           case 2: output="0001"; break;
           case 3: output="0010"; break;
           case 4: output="0011"; break;
           case 5: output="0100"; break;
           case 6: output="0101"; break;
           case 7: output="0110"; break;
           case 8: output="0111"; break;
           case 9: output="1000"; break;
           case 10: output="1001"; break;
           case 11: output="1010"; break;
           case 12: output="1011"; break;
           case 13: output="1100"; break;
           case 14: output="1101"; break;
           case 15: output="1110"; break;
          
        }
      }
      
    }
    wait();
  }
    SC_CTOR(obvod_spravanie){
      output.initialize("0000");
      cout.initialize((sc_logic)0);
      SC_THREAD(do_counter);
      sensitive_neg << CLK;
      
    }
};
SC_MODULE_EXPORT(obvod_spravanie);

 
SC_MODULE(en_clock){
    sc_in_clk CLK;
    sc_out <sc_logic> clock;
 
    void do_clock(){
        if(CLK == true){
            clock = (sc_logic)1;  
        } else {
            clock = (sc_logic)0; 
        }
    }
    
    SC_CTOR(en_clock) {
        SC_METHOD(do_clock);
        sensitive << CLK;
    }
};

SC_MODULE(testbench_obvod){
 
    sc_clock CLK;
    sc_signal<sc_logic> c, up, vystup1, vystup2, vystup3, vystup4, cout, clock, cout_bhv;
    sc_signal<sc_bv<4> > output;
 
    //obvod_spravanie DUT1;
    obvod_struktura DUT2;
    en_clock CLOCK;
 
 
    void do_test(){
        while (true){  
  c=(sc_logic)1;
  wait(50,SC_NS);
  up=(sc_logic)1;
  wait(210,SC_NS);
  up=(sc_logic)0;
  wait(500,SC_NS);
  }
    }
 
    SC_CTOR(testbench_obvod):
 DUT1 ("DUT1"),
 DUT2 ("DUT2"),
 CLOCK("CLOCK"),
 CLK("CLK", 20, SC_NS, 0.5, 0.0, SC_NS, true)
 {
  
  CLOCK.CLK(CLK.signal());
  CLOCK.clock(clock);
 
    DUT1.c(c);
    DUT1.up(up);
    DUT1.CLK(CLK.signal());
    DUT1.cout(cout_bhv);
    DUT1.output(output);
    
  DUT2.c(c);
  DUT2.up(up);
  DUT2.clk(CLK.signal());
  DUT2.vystup1(vystup1);
  DUT2.vystup2(vystup2);
  DUT2.vystup3(vystup3);
  DUT2.vystup4(vystup4);
  DUT2.cout(cout);
  SC_THREAD(do_test);
 }
 
};
SC_MODULE_EXPORT(testbench_obvod);
Nahlásit jako SPAM
IP: 147.175.176.–
Kent0
Stálý člen
27. 11. 2014   #2
-
0
-

Zabudol som dodať, že počítadlo má výstupný prenos Cout. A mám použiť JK preklápacie obvody. 

Rovnice z ktorých vychádzam:

JA = CE*!U*!b*!c*!d + CE*U*b*c*d

KA = CE*!U*!b*!c*!d + CE*U*b*c*d

JB = CE*!U*!c*!d + CE*U*c*d

KB = CE*!U*!c*!d + CE*U*c*d

JC = CE*!U*!d + CE*U*d

KC = CE*!U*!d + CE*U*d

JD = CE

KD = CE

Cout = CE*!U*!a*!b*!c*!d + CE*U*a*b*c*d

a obrázok obvodu v logisime:

Připojen obrázek.

Nahlásit jako SPAM
IP: 147.175.176.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

Podobná vlákna

Problém s programom — založil Kent

Problem s programom (C) — založil Cary

Problém s programom — založil Kent

Problem s programom — založil Daniel

Problém s programom — založil letsthrowq

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý