Ruby - nemohu najít problém – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Ruby - nemohu najít problém – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.comRuby - nemohu najít problém – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com

 

Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
17. 4. 2015   #1
-
0
-

Ahoj,

potřeboval bych pomoc s kusem kodu, už se stím trápím několikátý večer. Předem děkuji.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8388:5936:504c:...–
Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
17. 4. 2015   #2
-
0
-

   

# Data o programatorech. Speed udava kolik clovekodni
# programator odpracuje za den. Daily_wage je denni mzda.
programmers = [
 {:name => "Martin", :speed => 1.9, :daily_wage => 2000},
 {:name => "Jarda", :speed => 1.0, :daily_wage => 1300},
 {:name => "Lukas", :speed => 0.6, :daily_wage => 900},
 {:name => "Pepa", :speed => 1.7, :daily_wage => 2200},
 {:name => "Kamil", :speed => 0.4, :daily_wage => 1800},
 {:name => "Honza", :speed => 1.3, :daily_wage => 1500},
 {:name => "Filip", :speed => 1.1, :daily_wage => 1000}
]

# Data o firmach. Capacity udava kolik programatoru muze firma najmout
# Daily_expenses jsou firemni denni fixni naklady
companies = [
 {:name => "Alpha", :capacity => 2, :daily_expenses => 1000, :budget => 90000},
 {:name => "Beta", :capacity => 2, :daily_expenses => 1500, :budget => 100000},
 {:name => "Gamma", :capacity => 3, :daily_expenses => 3000, :budget => 200000},
 {:name => "Delta", :capacity => 5, :daily_expenses => 6000, :budget => 400000},
 {:name => "Epsilon", :capacity => 6, :daily_expenses => 8000, :budget => 900000},
 {:name => "Theta", :capacity => 7, :daily_expenses => 10000, :budget => 1200000},
 {:name => "Omega", :capacity => 7, :daily_expenses => 20000, :budget => 20000000}
]

# Data o projektech. Man days je pocet clovekodni ktere se musi na
# projektu odpracovat. Price je castka kterou firma obdrzi pri dokonceni
projects = [
 {:name => "Web", :man_days => 5.0, :price => 20000},
 {:name => "Portal", :man_days => 15.0, :price => 60000},
 {:name => "Email system", :man_days => 25.0, :price => 90000},
 {:name => "Eshop", :man_days => 40.0, :price => 150000},
 {:name => "CMS", :man_days => 60.0, :price => 250000},
 {:name => "Forum", :man_days => 30.0, :price => 35000},
 {:name => "B2B System", :man_days => 120.0, :price => 800000},
 {:name => "Multimedia Web", :man_days => 7.0, :price => 50000},
 {:name => "TODO List", :man_days => 3.0, :price => 10000},
 {:name => "CRM", :man_days => 20.0, :price => 80000}
]


class Programmer
 attr_reader :name, :speed, :daily_wage
 attr_accessor :project

 def initialize(name, speed, daily_wage)
  @name = name
  @speed = speed
  @daily_wage = daily_wage
  @project = nil
 end

 # Uvolnit programatora z projektu
 def clear_project
  @project = nil
 end

 # Pracovat na projektu
 def write_code
  @project.receive_work(@speed)
 end

 # Vypise nazev prirazeneho projektu, nebo retezec "nil",
 # kdyz zadny projekt prirazen neni
 def project_name
  return project.nil? ? "nil" : project.name
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem programatorovi.
 def print_debug_info
  puts "Programmer #{name}:"
  puts "\tSpeed: #{speed}"
  puts "\tDaily wage: #{daily_wage}"
  puts "\tProject: #{project_name}"
 end
end

class Project
 attr_reader :name, :man_days, :price
 attr_reader :man_days_done
 attr_accessor :state #moznosti :waiting, :current, :done

 def initialize(name, man_days, price)
  @name = name
  @man_days = man_days
  @man_days_done = 0
  @price = price
  @state = :waiting
 end

 # Prace, kterou programator provede na projektu
 def receive_work(man_days)
  @man_days_done += man_days
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem projektu.
 def print_debug_info
  puts "Project #{name}:"
  puts "\tState: #{state}"
  puts "\tMan-days total: #{man_days}"
  puts "\tMan-days done: #{man_days_done}"
  puts "\tPrice: #{price}"
 end
end

class Company
 attr_reader :name, :capacity, :daily_expenses, :budget
 attr_reader :days, :programmers
 attr_reader :projects_waiting, :projects_current, :projects_done
 attr_reader :state # moznosti :idle, :running, :finished, :bankrupt

 def initialize(name, capacity, daily_expenses, budget)
  @name = name
  @capacity = capacity
  @daily_expenses = daily_expenses
  @budget = budget
  @state = :idle
  @days = 0
  @projects_waiting = []
  @projects_current = []
  @projects_done = []
 end

 # Nacist vsechny projekty do pole @projects_waiting
 def allocate_projects(projects_array)
  projects_array.each do |proj|
   @projects_waiting << Project.new(proj[:name], proj[:man_days], proj[:price])
  end
 end

 # Najmout tolik programatoru, kolik cini kapacita
 def allocate_programmers(programmers_array)
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Z pole programmers_array vyberte prvnich @capacity programatoru
  # v poradi podle nejvyhodnejsiho pomeru jejich rychlosti proti jejich cene.
  # Nasledne v tomto poradi vytvarejte prislusne instance tridy Programmer
  # a vytvorene objekty vkladejte do pole @programmers.
    programmers_sorted = []
  @programmers = []
  programmers_array.each do |prog|

   quality = (prog[:daily_wage].to_f / prog[:speed].to_f).to_i
   programmers_sorted << [prog[:name], prog[:speed], prog[:daily_wage], quality]
  end
  capacity = @capacity
  (programmers_sorted.sort_by {|q| q[3]}).each do |prog|
   capacity -=1
   if capacity >= 0
    @programmers << Programmer.new(prog[0], prog[1], prog[2])
   end
  end
 end

 # Zjistit ktere projekty jsou uz hotove
 # a presunout je do @projects_done
 def check_projects
  # Nasledujici kod si vyzaduje urcitou pozornost a vysvetleni komentarem. Jeho smyslem je z pole @projects_current
  # odebrat vsechny projekty, ktere jsou jiz hotove (pocet odpracovanych dni je vetsi nebo roven poctu dni potrebnemu
  # k dokonceni projektu) a tyto projekty umistit do pomocneho pole currently_done.
  # V podmince bloku metody reject! vyuzivame toho, ze pokud jeste neni odpracovan dostatecny pocet dni, bude hned
  # prvni cast podminky vyhodnocena jako false a diky zkracenemu vyhodnocovani vyrazu se druha cast podminky vubec
  # neprovede. V pripade, ze uz je odpracovano dostatecne mnozstvi dni, pridani zkoumaneho projektu do currently_done
  # se provede a vyslednou hodnotou celeho bloku bude objekt currently_done samotny, coz v podminkovem kontextu
  # znamena pravdivou hodnotu, a tedy projekt bude metodou reject! odebran z @projects_current.
  # Pokud vam takovato konstrukce pripada ponekud slozita a nepruhledna, nevadi, muzete si predstavit, ze bychom
  # misto toho pouzili nasledujici kod -- vysledek by byl stejny:
  # currently_done = @projects_current.select { |project| project.man_days_done >= project.man_days }
  # @projects_current.reject! { |project| project.man_days_done >= project.man_days }
  currently_done = []
  @projects_current.reject! { |project| project.man_days_done >= project.man_days && currently_done << project }

  currently_done.each do |project|
   project.state = :done
   @projects_done << project
   @budget += project.price
  end
 end

 # Uvolnit programatory, co delaji na projektech,
 # ktere uz jsou hotove.
 def check_programmers
  @projects_done.each do |proj|
   @programmers.each do |prog|
    if proj == prog.project
     prog.clear_project
    end
   end
  end
  ## protoze check_projects sice presouva hotove projekty do @projects_done, ale nemaze je z @projects_current, je toto provedeno zde
  #@projects_done.each do |proj_d|
   #@projects_current.each do |proj_c|
    #@projects_current.delete(proj_c) if proj_d == proj_c
   #end
  #end
 end

 # Nastavit projekty programatorum, kteri jsou volni.
 def assign_new_projects
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Pro kazdeho volneho programatora hledejte projekt k prideleni nasledovne:
  # - Pokud existuje nejaky projekt v @projects_waiting, vyberte prvni takovy.
  #  (Nezapomente mu zmenit stav a presunout jej do @projects_current.)
  # - Pokud ne, vyberte takovy projekt z @projects_current, na kterem zbyva
  #  nejvice nedodelane prace.
  @programmers.each do |prog|
   @projects_waiting.each do |proj|
    if prog.project == nil && proj.state == :waiting
     proj.state = :current
     @projects_current << proj
    end
    if prog.project == nil && proj.state == :current
    end
   end
  end
 end

 # Programatori pracuji.
 def programmers_work
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Projdete vsechny programatory a predejte jejich denni vykon projektum,
  # ktere maji pridelene.
  # Zaroven snizte aktualni stav financi firmy o jejich denni mzdu a rovnez
  # o denni vydaje firmy.
    @programmers.each do |prog|
   if not @projects_waiting[0] == nil
    prog.write_code
    @budget -= prog.daily_wage
   end
  end
  @budget -= @daily_expenses
 end

 # Zjistit stav spolecnosti.
 def check_company_state
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Pokud je aktualni stav financi firmy zaporny, nastavte
  # stav spolecnosti na :bankrupt.
  # Pokud ne a zaroven pokud jsou jiz vsechny projekty hotovy,
  # nastavte stav spolecnosti na :finished.
   if @budget < 0
   @state = :bankrupt
  end 
  if @projects_waiting[0] == nil
   @state = :finished 
  end
 end

 # Spusteni simulace. Cyklus se ukonci kdyz je stav firmy
 # :bankrupt nebo :finished, nebo pokud simulace bezi vice nez 1000 dni
 def run
  @state = :running
  while @state != :bankrupt and @state != :finished and @days <= 1000
   @days += 1
   assign_new_projects
   programmers_work
   check_programmers
   check_projects
   check_company_state

   # odkomentovani nasledujicich radku zpusobi vypsani velmi podrobnych informaci
   # o stavu spolecnosti na konci kazdeho dne
   # puts
   # print_debug_info
  end
  @state = :idle if @state == :running
 end

 def output_result
  puts
  puts "Company name #{name}"
  puts "Days running #{@days}"
  puts "Final budget #{@budget}"
  puts "Final state #{@state}"
  puts "Number of projects done #{@projects_done.size}"
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem projektu,
 # vcetne seznamu zamestnanych programatoru a seznamu cekajicich, zpracovavanych a zpracovanych projektu.
 # U zpracovavanych a zpracovanych projektu vypise i podrobnosti o techto projektech.
 def print_debug_info
  puts "Company #{name}, day #{days}:"
  puts "\tState: #{state}"
  puts "\tCurrent cash flow: #{budget}"
  puts "\tDaily expenses: #{daily_expenses}"
  puts "\tCapacity: #{capacity}"
  puts "\tProgrammers: #{programmers.collect { |programmer| programmer.name + " (" + programmer.project_name + ")" }.join(", ")}"
  puts "\tPROJECTS WAITING: #{projects_waiting.collect { |project| project.name }.join(", ")}"
  puts "\tPROJECTS CURRENT:"
  projects_current.each { |project| project.print_debug_info }
  puts "\tPROJECTS DONE:"
  projects_done.each { |project| project.print_debug_info }
 end
end

company_objects = []
companies.each do |c|
 # Vytvorit objekty typu Company a priradit do company_objects
 company_objects << Company.new(c[:name],c[:capacity],c[:daily_expenses],c[:budget])
end

# Tento cyklus se opakuje pro kazdou firmu
company_objects.each do |c|
 # Prijmout programatory
 c.allocate_programmers(programmers)
 # Nacist projekty
 c.allocate_projects(projects)
 # Spustit simulaci
 c.run
 # Vypsat vysledek
 c.output_result
end
Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8388:5936:504c:...–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
17. 4. 2015   #3
-
0
-

Pomoci s cim?

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.168.56.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
17. 4. 2015   #4
-
0
-

#3 KIIV

Kód skončí s touo chybou.

Chyba: main.rb:59:in `write_code\': undefined method `receive_work\' for nil:NilClass (NoMethodError)

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8388:5936:504c:...–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
17. 4. 2015   #5
-
0
-

No to vypada na to, ze si programatorovi jeste nepriradil projekt, a uz do nej chces ukladat data (proto tam je to nil:NilClass)

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.168.56.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
17. 4. 2015   #6
-
0
-

#5 KIIV

A to se má udělat v metodě assign_new_projects?

Jsem začátečník.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8388:5936:504c:...–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
17. 4. 2015   #7
-
0
-

Pravdepodobne ano... Musis vypisovat mnohem vice informaci nebo to nejak krokovat. Ruby neznam, tak netusim, jake to ma moznosti debugovani.

Kazdopadne v ty metode nikde neprirazujes tomu prog.project = .. jen parkrat kontrolujes, jestli to neni nil...

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.168.56.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Tom
~ Anonymní uživatel
434 příspěvků
19. 4. 2015   #8
-
0
-

Ahoj, děkuji za pomoc pomohlo mi to. Ještě bych se zeptal na druhý úkol.

Máme doplnit kód tam kde je TODO, vůbec netuším co mám dělat, co má být výsledkem.

Neuměl by někdo poradit? Potřeboval bych vědět co vlastně mám dělat. Děkuji.

Soubor: Linked_list.rb
class LinkedListItem
 attr_accessor :object, :previous, :next
 attr_reader :list
 def initialize(object, list)
  @object = object
  @list = list
 end
end

class LinkedList
 attr_reader :length

 def initialize
  @length = 0
  @head = nil
  @tail = nil
 end

 # get_item(i)
 def get_item(index)
  # TODO
 end

 # get(i)
 def [](index)
  # TODO
 end

 # set(i, value)
 # vracĂ­ hodnotu value
 def []=(index, object)
  # TODO
 end

 # find(value)
 # v případě neúspěchu vrací nil
 def find(object)
  # TODO
 end

 # iterate(callback)
 def each
  if @length > 0
   item = @head
   begin
    yield item.object
    item = item.next
   end until item.nil?
  end
 end

 # insert_before(item, value)
 # vracĂ­ novou poloĹľku
 def insert_before(item, object)
  # TODO
 end

 # insert_after(item, value)
 # vracĂ­ novou poloĹľku
 def insert_after(item, object)
  # TODO
 end

 # insert(i, value)
 # vracĂ­ seznam samotnĂ˝
 def insert(index, object)
  # TODO
 end

 # remove_item(item)
 # vrací hodnotu odebrané položky
 def remove_item(item)
  # TODO
 end

 # remove(i)
 # vracĂ­ odebranou hodnotu
 def delete_at(index)
  # TODO
 end

 # append(value)
 def <<(object)
  # TODO
 end

 # prepend(value)
 def unshift(object)
  # TODO
 end

end

Soubor: Hash_set.rb
require_relative "linked_list.rb"

class HashSet
 attr_reader :size

 def initialize(hash_table_size)
  @size = 0
  # TODO
 end

 def <<(object)
  # TODO
 end

 def delete(object)
  # TODO
 end

 def include?(object)
  # TODO
 end

 def empty?
  # TODO
 end

 def to_a
  # TODO
 end

 def &(other)
  # TODO
 end

 def +(other)
  # TODO
 end

 def -(other)
  # TODO
 end

 def clear
  # TODO
 end

 def subset?(other)
  # TODO
 end

 def superset?(other)
  # TODO
 end

end
Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8388:5936:504c:...–
Naemos0
Newbie
19. 4. 2015   #9
-
0
-

#8 Tom
Ahoj, většina těch metod, co máš implementovat jsou součástí základních knihoven Ruby. Koukni na http://apidock.com/ruby. Máš tam popis jejich funkce + u většiny zdrojový kód jak jsou udělaný, ale pravděpodobně ten kód nebudeš moct použít (je to jen výřez kódu dané metody, takže není tam inicializace proměnných co se používají atd.). Každopádně jako inspirace dobré a hlavně budeš vědět co vlastně máš programovat :-)

Jediné co jsem tam neviděl jsou ty insert_before/after, get_item a remove_item, ale u nich je to vcelku jasné z názvu.

Nahlásit jako SPAM
IP: 46.183.64.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 11 hostů

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý