Chyba v projektu důležité – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Chyba v projektu důležité – Java – Fórum – Programujte.comChyba v projektu důležité – Java – Fórum – Programujte.com

 

Josef
~ Anonymní uživatel
39 příspěvků
15. 12. 2015   #1
-
0
-

nevíte někdo kde je chyba, byl bych moc rád, kdyby jste mi pomohli.

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.FontMetrics;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.image.ImageObserver;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.io.Writer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Random;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;


public class App extends JPanel implements Runnable, Finals{

    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    
    
        private int kolo=0;
        
        BufferedWriter wr;
        BufferedReader re;
        
         private Dimension d;
        private ArrayList metheors;
        private Player player;
        private Shot shot;

        private int deaths = 0;
        private int score =0;

        private boolean ingame = true;
        private String message = "Game Over";

        private Thread animator;
        
        public App(){
            addKeyListener(new TAdapter());
            setFocusable(true);
            d = new Dimension(APP_WIDTH, APP_HEIGTH);
            setBackground(Color.black);

            gameInit(kolo);

        }
        

        public void gameInit(int kolo) {

            metheors = new ArrayList();

            ImageIcon img = new ImageIcon("res\\meteor.png");
            Random randomGenerator = new Random();
                for (int j=0; j < kolo+3; j++) {
                    Metheor meteor = new Metheor( randomGenerator.nextInt(200)+50,randomGenerator.nextInt(200)+50, 
                            randomGenerator.nextInt(10)-5,randomGenerator.nextInt(10)-5);
                    meteor.setImage(img.getImage());
                    metheors.add(meteor);
                
            }

            player = new Player(APP_WIDTH/2,GROUND-PLAYER_HEIGHT);
            shot = new Shot();

            if (animator == null || !ingame) {
                animator = new Thread(this);
                animator.start();
            }
        }
        
        
        public void drawMeteors(Graphics g) 
        {
            Iterator it = metheors.iterator();

            while (it.hasNext()) {
                Metheor meteor = (Metheor) it.next();

                if (meteor.isVisible()) {
                    g.drawImage(meteor.getImage(), meteor.getX(), meteor.getY(), this);
                }

                if (meteor.isDying()) {
                    meteor.die();
                }
            }
        }
        
        public void drawPlayer(Graphics g) {

            if (player.isVisible()) {
                g.drawImage(player.getImage(), player.getX(), player.getY(), this);
            }

            if (player.isDying()) {
                player.die();
                ingame = false;
            }
        }

        public void drawShot(Graphics g) {
            if (shot.isVisible())
                g.drawImage(shot.getImage(), shot.getX(), shot.getY(), this);
        }
        
        public void paint(Graphics g)
        {
          super.paint(g);

          g.setColor(Color.black);
          g.fillRect(0, 0, d.width, d.height);
          g.setColor(Color.white);   

          if (ingame) {

            g.drawLine(0, GROUND, APP_WIDTH, GROUND);
            drawMeteors(g);
            drawPlayer(g);
            drawShot(g);

          }

          g.dispose();
        }

        public void gameOver() throws IOException
        {

            Graphics g = this.getGraphics();

            g.setColor(Color.black);
            g.fillRect(0, 0, APP_WIDTH, APP_HEIGTH);

            g.setColor(new Color(0, 32, 48));
            g.fillRect(50, APP_WIDTH/2-30, APP_WIDTH-100, 120);
            g.setColor(Color.white);
            g.drawRect(50, APP_WIDTH/2-30, APP_WIDTH-100, 120);
            
            
            Font small = new Font("Helvetica", Font.BOLD, 14);
            FontMetrics metr = this.getFontMetrics(small);

            g.setColor(Color.white);
            g.setFont(small);
            g.drawString(message, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                    APP_WIDTH/2);

            g.drawString("Score: " + score*20, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                    (APP_HEIGTH/2)+30);
            
        
            
            int stare_score=0;
            String strLine;
            re = new BufferedReader(new FileReader("bestScore.txt"));
            
            
            while ((strLine = re.readLine()) != null) {
                String[] s = strLine.split("\t");
                for (int i = 0; i <= s.length; i++) {
                    stare_score = Integer.parseInt(s[i]);
                }
            }
            re.close();
            
            
            
            if (stare_score <score*20){
                //zapis do souboru score * 20 
                
                try {
                    wr = new BufferedWriter(new FileWriter("bestScore.txt"));
                    wr.write("" + score*20);
                    wr.flush();
                    wr.close();
                    
                } catch (IOException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
                    e.printStackTrace();
                }
                
                
               
            
                g.drawString("Best Score: " + score*20, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                        (APP_HEIGTH/2)+60);
                
                
            }
            else {
                g.drawString("Best Score: " + stare_score, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                        (APP_HEIGTH/2)+60);
            wr = new BufferedWriter(new FileWriter("bestScore.txt"));
            wr.write("" + stare_score);
            wr.flush();
            wr.close();
            }
                
            
            //dopsat ulozeni skore .. do souboru a potom to skore nacist to nejlepsi ... :D
            
           
        }
        
        public void animationCycle()  {

            if (deaths == kolo+3) {
                kolo++;
                deaths=0;
                ImageIcon img = new ImageIcon("res\\meteor.png");
                 Random randomGenerator = new Random();
                    for (int j=0; j < kolo+3; j++) {
                        Metheor meteor = new Metheor( randomGenerator.nextInt(200)+50,randomGenerator.nextInt(200)+50, 
                                randomGenerator.nextInt(10)-5,randomGenerator.nextInt(10)-5);
                        meteor.setImage(img.getImage());
                        metheors.add(meteor);
                    
                }
            }
            
            
         // player

            player.act();

            // shot
            if (shot.isVisible()) {
                Iterator it = metheors.iterator();
                int shotX = shot.getX();
                int shotY = shot.getY();

                while (it.hasNext()) {
                    Metheor alien = (Metheor) it.next();
                    int alienX = alien.getX();
                    int alienY = alien.getY();

                    if (alien.isVisible() && shot.isVisible()) {
                        if (shotX >= (alienX) && 
                            shotX <= (alienX + METEOR_WIDTH) &&
                            shotY >= (alienY) &&
                            shotY <= (alienY+METEOR_HEIGHT) ) {
                                ImageIcon img = 
                                    new ImageIcon("res//explode.png");
                                alien.setImage(img.getImage());
                                alien.setDying(true);
                                deaths++;
                                score++;
                                shot.die();
                            }
                    }
                }
                int y = shot.getY();
                y -= 10;
                if (y < 0)
                    shot.die();
                else shot.setY(y);
            }
            
         // metheors

             Iterator it1 = metheors.iterator();

             while (it1.hasNext()) {
                 Metheor a1 = (Metheor) it1.next();
                 int x = a1.getX();
                 int y = a1.getY();
                 Random randomGenerator = new Random();
                 
                 if (y  >= GROUND-METEOR_HEIGHT) {

                        a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                     a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(-1));
                        if(a1.getVelocityX()==0){
                            a1.setVelocityX(-11);
                        }
                       if(a1.getVelocityX()>10||a1.getVelocityX()<-10){
                           a1.setVelocityX(2);
                       }
                     a1.act();


                 }
                 
                 if (y <= 5) {
                        a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                     a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(-1));
                        if(a1.getVelocityX()==0){
                            a1.setVelocityX(-1);
                        }
                        if(a1.getVelocityX()>10||a1.getVelocityX()<-10){
                              a1.setVelocityX(2);
                          }
                     a1.act();
                     a1.act();
                     a1.act();

                 }
                 
                 if (x  >= APP_WIDTH - BORDER_RIGHT) {
                     a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(-1));
                        a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                        if(a1.getVelocityY()==0){
                            a1.setVelocityY(-1);
                        }
                        if(a1.getVelocityY()>10||a1.getVelocityY()<-10){
                              a1.setVelocityY(2);
                          }
                     a1.act();
                     a1.act();
                     a1.act();

                 }

                if (x <= BORDER_LEFT) {
                    a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(-1));
                    a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                    if(a1.getVelocityY()==0){
                        a1.setVelocityY(-1);
                    }
                    if(a1.getVelocityY()>10||a1.getVelocityY()<-10){
                          a1.setVelocityY(2);
                      }
                    a1.act();
                   a1.act();
                   a1.act();

                }
            }
             
             Iterator it = metheors.iterator();

             while (it.hasNext()) {
                 Metheor meteor = (Metheor) it.next();
                 if (meteor.isVisible()) {
                    
                     if (meteor.getX() < player.getX()+PLAYER_WIDTH &&
                        meteor.getX() + METEOR_WIDTH > player.getX() &&
                        meteor.getY() < player.getY() + PLAYER_HEIGHT &&
                        METEOR_HEIGHT + meteor.getY() > player.getY()) {
                            player.die();
                            ingame=false;
                     }
                                         
                     
                     meteor.act();
                 }
             }
             
        }
        
        @Override
        public void run() {

            long sleep;
            
            while (ingame) {
                repaint();
                animationCycle();

                sleep = DELAY ;

                try {
                    Thread.sleep(sleep);
                } catch (InterruptedException e) {
                    System.out.println("interrupted");
                }

            }

            try {
                gameOver();
            } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            }
            

        }
        
        private class TAdapter extends KeyAdapter {

            public void keyReleased(KeyEvent e) {
                player.keyReleased(e);
            }

            public void keyPressed(KeyEvent e) {

              player.keyPressed(e);

              int x = player.getX();
              int y = player.getY();

              if (ingame)
              {
                if (e.isControlDown()) {
                    if (!shot.isVisible())
                        shot = new Shot(x, y);
                }
              }
            }
        }

}

Nahlásit jako SPAM
IP: 37.48.35.–
Josef
~ Anonymní uživatel
39 příspěvků
15. 12. 2015   #2
-
0
-

#1 Josef
problém je s načtením proměnné ze souboru a pak následné uložení do souboru. Nevíte proč?

Nahlásit jako SPAM
IP: 37.48.35.–
Matrix17
~ Anonymní uživatel
300 příspěvků
21. 12. 2015   #3
-
0
-

Jako první bych tě chtěl upozornit, že jestli tohle běží na jiným vlákně než vlákně swingu, tak ti může vzniknout problém... Takže bys tam měl mít něco jako tohle pro překreslení "okna":

SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
   {
    @Override
    public void run()
    {
     // kód, který se má provést na vlákně swingu
    }
   });

Dále se ti může stát a také i stane, že po zapsání hodnoty do souboru nezavřeš BufferedWriter. To taky není dobře a měl by si to ošetřit. Teď se uzavře BufferedWriter pouze tehdy, když nemá dostatečné skóre, což vůbec není dobře. Jelikož si ani nemůžeš být jistý, že je BufferedWriter otevřený...

A k tvé původní otázce. Vypisuje ti to nějakou výjimku? Pokud ano, jakou? Co znamená "problém s načtením a zápisem proměnné do souboru"?

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.226.237.–
Matrix17
~ Anonymní uživatel
300 příspěvků
21. 12. 2015   #4
-
0
-

Omlouvám se, nevšiml sem si toho vytváření a zavírání, co máš na obou místech stejný (hodilo by se to hodit do funkce). Nicméně to, že tam máš jen název souboru a nebojíš se toho, kde se soubor vytvoří ani odkud ho čteš není dobře. Určitě tam dej absolutní cestu. Třeba do složky s aplikací ale takhle je to trochu hazard...

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.226.237.–
Kit+15
Guru
21. 12. 2015   #5
-
0
-

#1 Josef
Hodně by pomohlo, kdybys to napsal objektově. Takhle se v tom ty chyby blbě hledají.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83a0:37a6:f901:...–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 5 hostů

Podobná vlákna

Důležité — založil Jiří Chytil

Důležité - odkazy — založil xp

Dulezite!pls pomoc — založil Olda

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý