Vysvetlenie kodu – Assembler – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Vysvetlenie kodu – Assembler – Fórum – Programujte.comVysvetlenie kodu – Assembler – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

marek170
Návštěvník
8. 3. 2016   #1
-
0
-

 Dekompiloval som istu cast jedneho programu , ale nerozumiem tomu obsahu.

.text:0096CDF7 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096CDF8         align 10h
.text:0096CE00
.text:0096CE00 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096CE00
.text:0096CE00
.text:0096CE00 sub_96CE00   proc near        ; CODE XREF: sub_96CFF0+48p
.text:0096CE00                     ; sub_B16840+26j
.text:0096CE00
.text:0096CE00 var_10     = LARGE_INTEGER ptr -10h
.text:0096CE00 PerformanceCount= LARGE_INTEGER ptr -8
.text:0096CE00
.text:0096CE00         sub   esp, 10h
.text:0096CE03         fild  qword ptr stru_CDBE48
.text:0096CE09         push  ebx
.text:0096CE0A         mov   ebx, ds:QueryPerformanceCounter
.text:0096CE10         push  ebp
.text:0096CE11         fstp  dword ptr [esp+18h+var_10]
.text:0096CE15         push  esi
.text:0096CE16         fld   dword ptr [esp+1Ch+var_10]
.text:0096CE1A         push  edi
.text:0096CE1B         fld   st
.text:0096CE1D         or   edi, 0FFFFFFFFh
.text:0096CE20         fdivr  ds:dbl_BAA0C8
.text:0096CE26         or   esi, 0FFFFFFFFh
.text:0096CE29         mov   ebp, 8
.text:0096CE2E         fstp  flt_E02F24
.text:0096CE34         fld   st
.text:0096CE36         fld1
.text:0096CE38         fld   st
.text:0096CE3A         fdivrp st(2), st
.text:0096CE3C         fxch  st(1)
.text:0096CE3E         fstp  flt_E02EFC
.text:0096CE44         fld   st(1)
.text:0096CE46         fdivr  ds:dbl_BAA0C0
.text:0096CE4C         fstp  flt_E02F10
.text:0096CE52         fld   st(1)
.text:0096CE54         fdivr  ds:dbl_BAA0B8
.text:0096CE5A         fstp  flt_E02F18
.text:0096CE60         fld   ds:dbl_BAA0B0
.text:0096CE66         fdivrp st(2), st
.text:0096CE68         fxch  st(1)
.text:0096CE6A         fstp  flt_E02EEC
.text:0096CE70         fld   flt_E02F24
.text:0096CE76         fdivr  st, st(1)
.text:0096CE78         fstp  flt_E02EE0
.text:0096CE7E         fld   flt_E02EFC
.text:0096CE84         fdivr  st, st(1)
.text:0096CE86         fstp  flt_E02EF8
.text:0096CE8C         fld   flt_E02F10
.text:0096CE92         fdivr  st, st(1)
.text:0096CE94         fstp  flt_E02F08
.text:0096CE9A         fld   flt_E02F18
.text:0096CEA0         fdivr  st, st(1)
.text:0096CEA2         fstp  flt_E02F20
.text:0096CEA8         fdiv  flt_E02EEC
.text:0096CEAE         fstp  flt_E02F00
.text:0096CEB4
.text:0096CEB4 loc_96CEB4:               ; CODE XREF: sub_96CE00+E3j
.text:0096CEB4         lea   eax, [esp+20h+PerformanceCount]
.text:0096CEB8         push  eax       ; lpPerformanceCount
.text:0096CEB9         call  ebx ; QueryPerformanceCounter
.text:0096CEBB         lea   ecx, [esp+20h+var_10]
.text:0096CEBF         push  ecx       ; lpPerformanceCount
.text:0096CEC0         call  ebx ; QueryPerformanceCounter
.text:0096CEC2         mov   ecx, dword ptr [esp+20h+var_10]
.text:0096CEC6         sub   ecx, dword ptr [esp+20h+PerformanceCount]
.text:0096CECA         mov   eax, dword ptr [esp+20h+var_10+4]
.text:0096CECE         sbb   eax, dword ptr [esp+20h+PerformanceCount+4]
.text:0096CED2         cmp   esi, eax
.text:0096CED4         jb   short loc_96CEE0
.text:0096CED6         ja   short loc_96CEDC
.text:0096CED8         cmp   edi, ecx
.text:0096CEDA         jbe   short loc_96CEE0
.text:0096CEDC
.text:0096CEDC loc_96CEDC:               ; CODE XREF: sub_96CE00+D6j
.text:0096CEDC         mov   edi, ecx
.text:0096CEDE         mov   esi, eax
.text:0096CEE0
.text:0096CEE0 loc_96CEE0:               ; CODE XREF: sub_96CE00+D4j
.text:0096CEE0                     ; sub_96CE00+DAj
.text:0096CEE0         sub   ebp, 1
.text:0096CEE3         jnz   short loc_96CEB4
.text:0096CEE5         fild  qword ptr stru_CDBE50
.text:0096CEEB         mov   dword_E02F30, edi
.text:0096CEF1         or   ebx, 0FFFFFFFFh
.text:0096CEF4         mov   dword_E02F34, esi
.text:0096CEFA         fstp  dword ptr [esp+20h+var_10]
.text:0096CEFE         or   edi, 0FFFFFFFFh
.text:0096CF01         fld   dword ptr [esp+20h+var_10]
.text:0096CF05         mov   ebp, 8
.text:0096CF0A         fld   st
.text:0096CF0C         fdivr  ds:dbl_BAA0C8
.text:0096CF12         fstp  flt_E02EE8
.text:0096CF18         fld   st
.text:0096CF1A         fld1
.text:0096CF1C         fld   st
.text:0096CF1E         fdivrp st(2), st
.text:0096CF20         fxch  st(1)
.text:0096CF22         fstp  flt_E02F04
.text:0096CF28         fld   st(1)
.text:0096CF2A         fdivr  ds:dbl_BAA0C0
.text:0096CF30         fstp  flt_E02EF4
.text:0096CF36         fld   st(1)
.text:0096CF38         fdivr  ds:dbl_BAA0B8
.text:0096CF3E         fstp  flt_E02EE4
.text:0096CF44         fld   ds:dbl_BAA0B0
.text:0096CF4A         fdivrp st(2), st
.text:0096CF4C         fxch  st(1)
.text:0096CF4E         fstp  flt_E02F14
.text:0096CF54         fld   flt_E02F14
.text:0096CF5A         fdivr  st, st(1)
.text:0096CF5C         fstp  flt_E02EF0
.text:0096CF62         fld   flt_E02EE4
.text:0096CF68         fdivr  st, st(1)
.text:0096CF6A         fstp  flt_E02F2C
.text:0096CF70         fld   flt_E02EF4
.text:0096CF76         fdivr  st, st(1)
.text:0096CF78         fstp  flt_E02F1C
.text:0096CF7E         fld   flt_E02F04
.text:0096CF84         fdivr  st, st(1)
.text:0096CF86         fstp  flt_E02F28
.text:0096CF8C         fdiv  flt_E02EE8
.text:0096CF92         fstp  flt_E02F0C
.text:0096CF98
.text:0096CF98 loc_96CF98:               ; CODE XREF: sub_96CE00+1B5j
.text:0096CF98         rdtsc
.text:0096CF9A         mov   esi, edx
.text:0096CF9C         mov   ecx, eax
.text:0096CF9E         rdtsc
.text:0096CFA0         sub   eax, ecx
.text:0096CFA2         sbb   edx, esi
.text:0096CFA4         cmp   edi, edx
.text:0096CFA6         jb   short loc_96CFB2
.text:0096CFA8         ja   short loc_96CFAE
.text:0096CFAA         cmp   ebx, eax
.text:0096CFAC         jbe   short loc_96CFB2
.text:0096CFAE
.text:0096CFAE loc_96CFAE:               ; CODE XREF: sub_96CE00+1A8j
.text:0096CFAE         mov   ebx, eax
.text:0096CFB0         mov   edi, edx
.text:0096CFB2
.text:0096CFB2 loc_96CFB2:               ; CODE XREF: sub_96CE00+1A6j
.text:0096CFB2                     ; sub_96CE00+1ACj
.text:0096CFB2         sub   ebp, 1
.text:0096CFB5         jnz   short loc_96CF98
.text:0096CFB7         mov   edx, dword ptr stru_CDBE48+4
.text:0096CFBD         mov   eax, dword ptr stru_CDBE48
.text:0096CFC2         mov   ecx, dword ptr stru_CDBE50+4
.text:0096CFC8         push  edx
.text:0096CFC9         mov   edx, dword ptr stru_CDBE50
.text:0096CFCF         push  eax
.text:0096CFD0         push  ecx
.text:0096CFD1         push  edx
.text:0096CFD2         mov   dword_E02F38, ebx
.text:0096CFD8         mov   dword_E02F3C, edi
.text:0096CFDE         call  __aulldiv
.text:0096CFE3         pop   edi
.text:0096CFE4         pop   esi
.text:0096CFE5         pop   ebp
.text:0096CFE6         mov   dword_CDBE58, eax
.text:0096CFEB         pop   ebx
.text:0096CFEC         add   esp, 10h
.text:0096CFEF         retn
.text:0096CFEF sub_96CE00   endp
.text:0096CFEF
.text:0096CFF0
.text:0096CFF0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096CFF0
.text:0096CFF0
.text:0096CFF0 sub_96CFF0   proc near        ; CODE XREF: sub_918ED0+6Ep
.text:0096CFF0
.text:0096CFF0 PerformanceCount= LARGE_INTEGER ptr -8
.text:0096CFF0 arg_0      = dword ptr 4
.text:0096CFF0 arg_4      = byte ptr 8
.text:0096CFF0
.text:0096CFF0         fld1
.text:0096CFF2         sub   esp, 8
.text:0096CFF5         push  ebx
.text:0096CFF6         xor   ebx, ebx
.text:0096CFF8         push  esi
.text:0096CFF9         mov   esi, ecx
.text:0096CFFB         fstp  dword ptr [esi+20h]
.text:0096CFFE         mov   dword ptr [esi], offset off_B87348
.text:0096D004         mov   [esi+8], ebx
.text:0096D007         mov   [esi+10h], ebx
.text:0096D00A         mov   [esi+14h], ebx
.text:0096D00D         mov   [esi+18h], ebx
.text:0096D010         mov   [esi+1Ch], ebx
.text:0096D013         cmp   dword ptr stru_CDBE48+4, ebx
.text:0096D019         ja   short loc_96D03D
.text:0096D01B         jb   short loc_96D026
.text:0096D01D         cmp   dword ptr stru_CDBE48, 1
.text:0096D024         ja   short loc_96D03D
.text:0096D026
.text:0096D026 loc_96D026:               ; CODE XREF: sub_96CFF0+2Bj
.text:0096D026         push  offset stru_CDBE50 ; lpFrequency
.text:0096D02B         push  offset stru_CDBE48 ; LARGE_INTEGER *
.text:0096D030         call  sub_96CB10
.text:0096D035         add   esp, 8
.text:0096D038         call  sub_96CE00
.text:0096D03D
.text:0096D03D loc_96D03D:               ; CODE XREF: sub_96CFF0+29j
.text:0096D03D                     ; sub_96CFF0+34j
.text:0096D03D         mov   eax, [esp+10h+arg_0]
.text:0096D041         push  eax
.text:0096D042         mov   ecx, esi
.text:0096D044         call  sub_96CD60
.text:0096D049         cmp   [esp+10h+arg_4], bl
.text:0096D04D         jz   short loc_96D080
.text:0096D04F         cmp   dword ptr [esi+8], 1
.text:0096D053         jnz   short loc_96D067
.text:0096D055         rdtsc
.text:0096D057         mov   [esi+10h], eax
.text:0096D05A         mov   [esi+14h], edx
.text:0096D05D         mov   eax, esi
.text:0096D05F         pop   esi
.text:0096D060         pop   ebx
.text:0096D061         add   esp, 8
.text:0096D064         retn  8
.text:0096D067 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D067
.text:0096D067 loc_96D067:               ; CODE XREF: sub_96CFF0+63j
.text:0096D067         lea   ecx, [esp+10h+PerformanceCount]
.text:0096D06B         push  ecx       ; lpPerformanceCount
.text:0096D06C         call  ds:QueryPerformanceCounter
.text:0096D072         mov   edx, dword ptr [esp+10h+PerformanceCount]
.text:0096D076         mov   eax, dword ptr [esp+10h+PerformanceCount+4]
.text:0096D07A         mov   [esi+10h], edx
.text:0096D07D         mov   [esi+14h], eax
.text:0096D080
.text:0096D080 loc_96D080:               ; CODE XREF: sub_96CFF0+5Dj
.text:0096D080         mov   eax, esi
.text:0096D082         pop   esi
.text:0096D083         pop   ebx
.text:0096D084         add   esp, 8
.text:0096D087         retn  8
.text:0096D087 sub_96CFF0   endp
.text:0096D087
.text:0096D087 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D08A         align 10h
.text:0096D090
.text:0096D090 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D090
.text:0096D090
.text:0096D090 sub_96D090   proc near        ; CODE XREF: sub_914D80+46p
.text:0096D090                     ; sub_918ED0+7Cp
.text:0096D090
.text:0096D090 PerformanceCount= LARGE_INTEGER ptr -8
.text:0096D090
.text:0096D090         sub   esp, 8
.text:0096D093         push  esi
.text:0096D094         mov   esi, ecx
.text:0096D096         mov   eax, [esi+10h]
.text:0096D099         or   eax, [esi+14h]
.text:0096D09C         jz   short loc_96D111
.text:0096D09E         cmp   dword ptr [esi+8], 1
.text:0096D0A2         jnz   short loc_96D0A8
.text:0096D0A4         rdtsc
.text:0096D0A6         jmp   short loc_96D0BB
.text:0096D0A8 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D0A8
.text:0096D0A8 loc_96D0A8:               ; CODE XREF: sub_96D090+12j
.text:0096D0A8         lea   ecx, [esp+0Ch+PerformanceCount]
.text:0096D0AC         push  ecx       ; lpPerformanceCount
.text:0096D0AD         call  ds:QueryPerformanceCounter
.text:0096D0B3         mov   eax, dword ptr [esp+0Ch+PerformanceCount]
.text:0096D0B7         mov   edx, dword ptr [esp+0Ch+PerformanceCount+4]
.text:0096D0BB
.text:0096D0BB loc_96D0BB:               ; CODE XREF: sub_96D090+16j
.text:0096D0BB         sub   eax, [esi+10h]
.text:0096D0BE         push  edi
.text:0096D0BF         sbb   edx, [esi+14h]
.text:0096D0C2         mov   ecx, eax
.text:0096D0C4         mov   eax, edx
.text:0096D0C6         mov   edx, dword_E02F34
.text:0096D0CC         cmp   eax, edx
.text:0096D0CE         jb   short loc_96D0FA
.text:0096D0D0         mov   edi, dword_E02F30
.text:0096D0D6         ja   short loc_96D0DC
.text:0096D0D8         cmp   ecx, edi
.text:0096D0DA         jbe   short loc_96D0FA
.text:0096D0DC
.text:0096D0DC loc_96D0DC:               ; CODE XREF: sub_96D090+46j
.text:0096D0DC         sub   ecx, edi
.text:0096D0DE         sbb   eax, edx
.text:0096D0E0         add   [esi+18h], ecx
.text:0096D0E3         pop   edi
.text:0096D0E4         mov   dword ptr [esi+10h], 0
.text:0096D0EB         adc   [esi+1Ch], eax
.text:0096D0EE         mov   dword ptr [esi+14h], 0
.text:0096D0F5         pop   esi
.text:0096D0F6         add   esp, 8
.text:0096D0F9         retn
.text:0096D0FA ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D0FA
.text:0096D0FA loc_96D0FA:               ; CODE XREF: sub_96D090+3Ej
.text:0096D0FA                     ; sub_96D090+4Aj
.text:0096D0FA         add   dword ptr [esi+18h], 1
.text:0096D0FE         mov   dword ptr [esi+10h], 0
.text:0096D105         mov   dword ptr [esi+14h], 0
.text:0096D10C         adc   dword ptr [esi+1Ch], 0
.text:0096D110         pop   edi
.text:0096D111
.text:0096D111 loc_96D111:               ; CODE XREF: sub_96D090+Cj
.text:0096D111         pop   esi
.text:0096D112         add   esp, 8
.text:0096D115         retn
.text:0096D115 sub_96D090   endp
.text:0096D115
.text:0096D115 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D116         align 10h
.text:0096D120         dd 5610EC83h, 568BF18Bh, 14560B10h, 8B18468Bh, 44891C4Eh
.text:0096D120         dd 4C890424h, 57740824h, 1087E83h, 310F0475h, 448D13EBh
.text:0096D120         dd 0FF500C24h
.text:0096D14C ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D14C         adc   eax, offset QueryPerformanceCounter
.text:0096D151         mov   eax, [esp+0Ch]
.text:0096D155         mov   edx, [esp+10h]
.text:0096D159         sub   eax, [esi+10h]
.text:0096D15C         push  edi
.text:0096D15D         sbb   edx, [esi+14h]
.text:0096D160         mov   ecx, eax
.text:0096D162         mov   eax, edx
.text:0096D164         mov   edx, dword_E02F34
.text:0096D16A         cmp   eax, edx
.text:0096D16C         jb   short loc_96D188
.text:0096D16E         mov   edi, dword_E02F30
.text:0096D174         ja   short loc_96D17A
.text:0096D176         cmp   ecx, edi
.text:0096D178         jbe   short loc_96D188
.text:0096D17A
.text:0096D17A loc_96D17A:               ; CODE XREF: .text:0096D174j
.text:0096D17A         sub   ecx, edi
.text:0096D17C         sbb   eax, edx
.text:0096D17E         add   [esp+8], ecx
.text:0096D182         adc   [esp+0Ch], eax
.text:0096D186         jmp   short loc_96D192
.text:0096D188 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D188
.text:0096D188 loc_96D188:               ; CODE XREF: .text:0096D16Cj
.text:0096D188                     ; .text:0096D178j
.text:0096D188         add   dword ptr [esp+8], 1
.text:0096D18D         adc   dword ptr [esp+0Ch], 0
.text:0096D192
.text:0096D192 loc_96D192:               ; CODE XREF: .text:0096D186j
.text:0096D192         pop   edi
.text:0096D193         fld   dword ptr [esi+20h]
.text:0096D196         pop   esi
.text:0096D197         fild  qword ptr [esp]
.text:0096D19A         fmulp  st(1), st
.text:0096D19C         fadd  ds:dbl_BAA0E8
.text:0096D1A2         add   esp, 10h
.text:0096D1A5         jmp   __ftol2
.text:0096D1AA
.text:0096D1AA ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D1AA
.text:0096D1AA
.text:0096D1AA sub_96D1AA   proc near        ; CODE XREF: sub_96D98C+36p
.text:0096D1AA                     ; sub_96DA46+3Ep ...
.text:0096D1AA
.text:0096D1AA arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D1AA
.text:0096D1AA         push  offset byte_B1F804
.text:0096D1AF         push  [esp+4+arg_0]
.text:0096D1B3         push  ecx
.text:0096D1B4         call  sub_96E36A
.text:0096D1B9         add   esp, 0Ch
.text:0096D1BC         retn  4
.text:0096D1BC sub_96D1AA   endp
.text:0096D1BC
.text:0096D1BF
.text:0096D1BF ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D1BF
.text:0096D1BF
.text:0096D1BF sub_96D1BF   proc near        ; CODE XREF: sub_96D2D1+80p
.text:0096D1BF
.text:0096D1BF arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D1BF
.text:0096D1BF         push  esi
.text:0096D1C0         push  1
.text:0096D1C2         push  [esp+8+arg_0]
.text:0096D1C6         mov   esi, ecx
.text:0096D1C8         call  sub_96E440
.text:0096D1CD         push  eax
.text:0096D1CE         mov   ecx, esi
.text:0096D1D0         call  sub_96E486
.text:0096D1D5         pop   esi
.text:0096D1D6         retn  8
.text:0096D1D6 sub_96D1BF   endp
.text:0096D1D6
.text:0096D1D9
.text:0096D1D9 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D1D9
.text:0096D1D9
.text:0096D1D9 sub_96D1D9   proc near        ; CODE XREF: sub_96D6A0+21p
.text:0096D1D9         push  esi
.text:0096D1DA         push  offset aCmassivetime ; "CMassiveTime"
.text:0096D1DF         mov   esi, ecx
.text:0096D1E1         call  sub_96E384
.text:0096D1E6         xor   eax, eax
.text:0096D1E8         mov   [esi+14h], eax
.text:0096D1EB         mov   [esi+18h], eax
.text:0096D1EE         mov   [esi+1Ch], eax
.text:0096D1F1         mov   [esi+20h], eax
.text:0096D1F4         mov   dword ptr [esi], offset off_C2EFA8
.text:0096D1FA         mov   eax, esi
.text:0096D1FC         pop   esi
.text:0096D1FD         retn
.text:0096D1FD sub_96D1D9   endp
.text:0096D1FD
.text:0096D1FE
.text:0096D1FE ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D1FE
.text:0096D1FE
.text:0096D1FE sub_96D1FE   proc near        ; CODE XREF: sub_96D6A0+29p
.text:0096D1FE                     ; sub_96D6A0+36p
.text:0096D1FE         push  esi
.text:0096D1FF         push  offset aCflag  ; "CFlag"
.text:0096D204         mov   esi, ecx
.text:0096D206         call  sub_96E384
.text:0096D20B         mov   dword ptr [esi], offset off_C2F864
.text:0096D211         mov   eax, esi
.text:0096D213         pop   esi
.text:0096D214         retn
.text:0096D214 sub_96D1FE   endp
.text:0096D214
.text:0096D215
.text:0096D215 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D215
.text:0096D215
.text:0096D215 sub_96D215   proc near        ; CODE XREF: sub_647D50+Cp
.text:0096D215                     ; sub_96E07A+1Cp ...
.text:0096D215         mov   eax, dword_E02F44
.text:0096D21A         retn
.text:0096D21A sub_96D215   endp
.text:0096D21A
.text:0096D21B
.text:0096D21B ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D21B
.text:0096D21B
.text:0096D21B sub_96D21B   proc near        ; CODE XREF: sub_96D6A0+D2p
.text:0096D21B
.text:0096D21B arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D21B
.text:0096D21B         push  ebx
.text:0096D21C         push  esi
.text:0096D21D         mov   esi, [esp+8+arg_0]
.text:0096D221         test  esi, esi
.text:0096D223         mov   ebx, ecx
.text:0096D225         jnz   short loc_96D248
.text:0096D227         push  offset aInitstructNull ; "InitStruct: NULL\n"
.text:0096D22C         push  0FFFFFF3Ah
.text:0096D231         push  ebx
.text:0096D232         call  sub_96E36A
.text:0096D237         add   esp, 0Ch
.text:0096D23A         neg   eax
.text:0096D23C         sbb   al, al
.text:0096D23E         inc   al
.text:0096D240         movzx  eax, al
.text:0096D243         jmp   loc_96D2CC
.text:0096D248 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D248
.text:0096D248 loc_96D248:               ; CODE XREF: sub_96D21B+Aj
.text:0096D248         mov   eax, [esi]
.text:0096D24A         test  eax, eax
.text:0096D24C         push  edi
.text:0096D24D         jz   short loc_96D2AF
.text:0096D24F         push  eax       ; Str
.text:0096D250         mov   ecx, ebx
.text:0096D252         call  sub_96E348
.text:0096D257         test  eax, eax
.text:0096D259         jz   short loc_96D2AF
.text:0096D25B         push  dword ptr [esi] ; Str
.text:0096D25D         call  strlen
.text:0096D262         mov   edi, 100h
.text:0096D267         cmp   eax, edi
.text:0096D269         pop   ecx
.text:0096D26A         ja   short loc_96D2AF
.text:0096D26C         mov   eax, [esi+4]
.text:0096D26F         test  eax, eax
.text:0096D271         jz   short loc_96D2A3
.text:0096D273         push  eax       ; Str
.text:0096D274         mov   ecx, ebx
.text:0096D276         call  sub_96E348
.text:0096D27B         test  eax, eax
.text:0096D27D         jz   short loc_96D2A3
.text:0096D27F         push  dword ptr [esi+4] ; Str
.text:0096D282         call  strlen
.text:0096D287         cmp   eax, edi
.text:0096D289         pop   ecx
.text:0096D28A         ja   short loc_96D2A3
.text:0096D28C         cmp   dword ptr [esi+8], 0
.text:0096D290         jnz   short loc_96D29E
.text:0096D292         push  offset aInitstructPubl ; "InitStruct: PublicKey\n"
.text:0096D297         push  0FFFFFF3Dh
.text:0096D29C         jmp   short loc_96D2B9
.text:0096D29E ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D29E
.text:0096D29E loc_96D29E:               ; CODE XREF: sub_96D21B+75j
.text:0096D29E         xor   eax, eax
.text:0096D2A0         inc   eax
.text:0096D2A1         jmp   short loc_96D2CB
.text:0096D2A3 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D2A3
.text:0096D2A3 loc_96D2A3:               ; CODE XREF: sub_96D21B+56j
.text:0096D2A3                     ; sub_96D21B+62j ...
.text:0096D2A3         push  offset aInitstructInva ; "InitStruct: Invalid SKU ID\n"
.text:0096D2A8         push  0FFFFFF3Ch
.text:0096D2AD         jmp   short loc_96D2B9
.text:0096D2AF ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D2AF
.text:0096D2AF loc_96D2AF:               ; CODE XREF: sub_96D21B+32j
.text:0096D2AF                     ; sub_96D21B+3Ej ...
.text:0096D2AF         push  offset aInitstructIn_0 ; "InitStruct: Invalid SKU\n"
.text:0096D2B4         push  0FFFFFF3Bh
.text:0096D2B9
.text:0096D2B9 loc_96D2B9:               ; CODE XREF: sub_96D21B+81j
.text:0096D2B9                     ; sub_96D21B+92j
.text:0096D2B9         push  ebx
.text:0096D2BA         call  sub_96E36A
.text:0096D2BF         add   esp, 0Ch
.text:0096D2C2         neg   eax
.text:0096D2C4         sbb   al, al
.text:0096D2C6         inc   al
.text:0096D2C8         movzx  eax, al
.text:0096D2CB
.text:0096D2CB loc_96D2CB:               ; CODE XREF: sub_96D21B+86j
.text:0096D2CB         pop   edi
.text:0096D2CC
.text:0096D2CC loc_96D2CC:               ; CODE XREF: sub_96D21B+28j
.text:0096D2CC         pop   esi
.text:0096D2CD         pop   ebx
.text:0096D2CE         retn  4
.text:0096D2CE sub_96D21B   endp
.text:0096D2CE
.text:0096D2D1
.text:0096D2D1 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D2D1
.text:0096D2D1
.text:0096D2D1 sub_96D2D1   proc near        ; CODE XREF: sub_96D7E7+33p
.text:0096D2D1
.text:0096D2D1 arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D2D1
.text:0096D2D1         push  ebp
.text:0096D2D2         mov   ebp, [esp+4+arg_0]
.text:0096D2D6         test  ebp, ebp
.text:0096D2D8         push  esi
.text:0096D2D9         mov   esi, ecx
.text:0096D2DB         jnz   short loc_96D2F2
.text:0096D2DD         push  offset byte_B1F804
.text:0096D2E2         push  0FFFFFED4h
.text:0096D2E7         push  esi
.text:0096D2E8         call  sub_96E36A
.text:0096D2ED         add   esp, 0Ch
.text:0096D2F0         jmp   short loc_96D342
.text:0096D2F2 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D2F2
.text:0096D2F2 loc_96D2F2:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+Aj
.text:0096D2F2         lea   eax, [esi+0E8h]
.text:0096D2F8         cmp   ebp, [eax]
.text:0096D2FA         jnz   short loc_96D2FF
.text:0096D2FC         and   dword ptr [eax], 0
.text:0096D2FF
.text:0096D2FF loc_96D2FF:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+29j
.text:0096D2FF         push  ebx
.text:0096D300         push  edi
.text:0096D301         lea   edi, [esi+0D8h]
.text:0096D307         mov   ecx, edi
.text:0096D309         call  sub_96E456
.text:0096D30E         lea   ebx, [esi+0E0h]
.text:0096D314         jmp   short loc_96D328
.text:0096D316 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D316
.text:0096D316 loc_96D316:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+5Aj
.text:0096D316         mov   ecx, edi
.text:0096D318         call  sub_96E46A
.text:0096D31D         cmp   eax, ebp
.text:0096D31F         mov   ecx, edi
.text:0096D321         jz   short loc_96D347
.text:0096D323         call  sub_96E45C
.text:0096D328
.text:0096D328 loc_96D328:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+43j
.text:0096D328         cmp   dword ptr [ebx], 0
.text:0096D32B         jnz   short loc_96D316
.text:0096D32D         push  offset byte_B1F804
.text:0096D332         push  0FFFFFED4h
.text:0096D337         push  esi
.text:0096D338         call  sub_96E36A
.text:0096D33D         add   esp, 0Ch
.text:0096D340
.text:0096D340 loc_96D340:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+90j
.text:0096D340         pop   edi
.text:0096D341         pop   ebx
.text:0096D342
.text:0096D342 loc_96D342:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+1Fj
.text:0096D342         pop   esi
.text:0096D343         pop   ebp
.text:0096D344         retn  4
.text:0096D347 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D347
.text:0096D347 loc_96D347:               ; CODE XREF: sub_96D2D1+50j
.text:0096D347         push  1
.text:0096D349         call  sub_96E46A
.text:0096D34E         push  eax
.text:0096D34F         mov   ecx, edi
.text:0096D351         call  sub_96D1BF
.text:0096D356         mov   eax, [ebp+0]
.text:0096D359         push  1
.text:0096D35B         mov   ecx, ebp
.text:0096D35D         call  dword ptr [eax]
.text:0096D35F         xor   eax, eax
.text:0096D361         jmp   short loc_96D340
.text:0096D361 sub_96D2D1   endp
.text:0096D361
.text:0096D363
.text:0096D363 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D363
.text:0096D363
.text:0096D363 sub_96D363   proc near        ; CODE XREF: sub_96DA46:loc_96DA9Ap
.text:0096D363                     ; sub_96DAD0:loc_96DB46p
.text:0096D363         mov   eax, dword_E02F44
.text:0096D368         test  eax, eax
.text:0096D36A         jnz   short loc_96D36D
.text:0096D36C         retn
.text:0096D36D ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D36D
.text:0096D36D loc_96D36D:               ; CODE XREF: sub_96D363+7j
.text:0096D36D         mov   eax, [eax+10h]
.text:0096D370         retn
.text:0096D370 sub_96D363   endp
.text:0096D370
.text:0096D371
.text:0096D371 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D371
.text:0096D371
.text:0096D371 sub_96D371   proc near        ; CODE XREF: sub_971D38+32p
.text:0096D371                     ; sub_9726B6+C6p
.text:0096D371
.text:0096D371 arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D371
.text:0096D371         xor   eax, eax
.text:0096D373         mov   ax, [ecx+98h]
.text:0096D37A         and   eax, [esp+arg_0]
.text:0096D37E         neg   ax
.text:0096D381         sbb   eax, eax
.text:0096D383         neg   eax
.text:0096D385         retn  4
.text:0096D385 sub_96D371   endp
.text:0096D385
.text:0096D388
.text:0096D388 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D388
.text:0096D388
.text:0096D388 sub_96D388   proc near        ; CODE XREF: sub_9725EA+Fp
.text:0096D388                     ; sub_97279E+5Fp
.text:0096D388
.text:0096D388 arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D388
.text:0096D388         xor   eax, eax
.text:0096D38A         mov   ax, [ecx+80h]
.text:0096D391         and   eax, [esp+arg_0]
.text:0096D395         neg   ax
.text:0096D398         sbb   eax, eax
.text:0096D39A         neg   eax
.text:0096D39C         retn  4
.text:0096D39C sub_96D388   endp
.text:0096D39C
.text:0096D39F
.text:0096D39F ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D39F
.text:0096D39F
.text:0096D39F sub_96D39F   proc near        ; CODE XREF: sub_96EBDF+18p
.text:0096D39F                     ; sub_96EBDF+70p ...
.text:0096D39F         add   ecx, 48h
.text:0096D3A2         jmp   sub_97045B
.text:0096D3A2 sub_96D39F   endp
.text:0096D3A2
.text:0096D3A7
.text:0096D3A7 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D3A7
.text:0096D3A7
.text:0096D3A7 sub_96D3A7   proc near        ; CODE XREF: sub_9729BC+20p
.text:0096D3A7         mov   eax, [ecx+0ACh]
.text:0096D3AD         mov   edx, [ecx+0B0h]
.text:0096D3B3         retn
.text:0096D3B3 sub_96D3A7   endp
.text:0096D3B3
.text:0096D3B4
.text:0096D3B4 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D3B4
.text:0096D3B4
.text:0096D3B4 sub_96D3B4   proc near        ; CODE XREF: sub_97279E+49p
.text:0096D3B4         mov   eax, [ecx+0B4h]
.text:0096D3BA         mov   edx, [ecx+0B8h]
.text:0096D3C0         retn
.text:0096D3C0 sub_96D3B4   endp
.text:0096D3C0
.text:0096D3C1
.text:0096D3C1 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D3C1
.text:0096D3C1
.text:0096D3C1 sub_96D3C1   proc near        ; CODE XREF: sub_96E07A+81p
.text:0096D3C1                     ; sub_96E07A+B0p ...
.text:0096D3C1         mov   eax, [ecx+0E8h]
.text:0096D3C7         retn
.text:0096D3C7 sub_96D3C1   endp
.text:0096D3C7
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8 sub_96D3C8   proc near        ; CODE XREF: sub_974326+61p
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8 arg_0      = dword ptr 4
.text:0096D3C8 arg_4      = dword ptr 8
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8 ; FUNCTION CHUNK AT .text:00970477 SIZE 00000014 BYTES
.text:0096D3C8
.text:0096D3C8         add   ecx, 28h
.text:0096D3CB         jmp   loc_970477
.text:0096D3CB sub_96D3C8   endp
.text:0096D3CB
.text:0096D3D0
.text:0096D3D0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D3D0
.text:0096D3D0
.text:0096D3D0 ; int __stdcall sub_96D3D0(char *Str)
.text:0096D3D0 sub_96D3D0   proc near        ; CODE XREF: sub_96D42A+9p
.text:0096D3D0
.text:0096D3D0 Str       = dword ptr 4
.text:0096D3D0
.text:0096D3D0         push  ebx
.text:0096D3D1         mov   ebx, [esp+4+Str]
.text:0096D3D5         test  ebx, ebx
.text:0096D3D7         push  esi
.text:0096D3D8         mov   esi, ecx
.text:0096D3DA         jnz   short loc_96D3E0
.text:0096D3DC         xor   eax, eax
.text:0096D3DE         jmp   short loc_96D41E
.text:0096D3E0 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D3E0
.text:0096D3E0 loc_96D3E0:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+Aj
.text:0096D3E0         push  edi
.text:0096D3E1         push  ebx       ; Str
.text:0096D3E2         call  strlen
.text:0096D3E7         pop   ecx
.text:0096D3E8         lea   edi, [esi+0C8h]
.text:0096D3EE         mov   ecx, edi
.text:0096D3F0         call  sub_96E456
.text:0096D3F5         jmp   short loc_96D412
.text:0096D3F7 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D3F7
.text:0096D3F7 loc_96D3F7:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+49j
.text:0096D3F7         mov   ecx, edi
.text:0096D3F9         call  sub_96E46A
.text:0096D3FE         push  eax       ; char *
.text:0096D3FF         push  ebx       ; Str
.text:0096D400         call  sub_9702AA
.text:0096D405         test  eax, eax
.text:0096D407         pop   ecx
.text:0096D408         pop   ecx
.text:0096D409         mov   ecx, edi
.text:0096D40B         jz   short loc_96D423
.text:0096D40D         call  sub_96E45C
.text:0096D412
.text:0096D412 loc_96D412:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+25j
.text:0096D412         cmp   dword ptr [esi+0D0h], 0
.text:0096D419         jnz   short loc_96D3F7
.text:0096D41B         xor   eax, eax
.text:0096D41D
.text:0096D41D loc_96D41D:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+58j
.text:0096D41D         pop   edi
.text:0096D41E
.text:0096D41E loc_96D41E:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+Ej
.text:0096D41E         pop   esi
.text:0096D41F         pop   ebx
.text:0096D420         retn  4
.text:0096D423 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D423
.text:0096D423 loc_96D423:               ; CODE XREF: sub_96D3D0+3Bj
.text:0096D423         call  sub_96E46A
.text:0096D428         jmp   short loc_96D41D
.text:0096D428 sub_96D3D0   endp
.text:0096D428
.text:0096D42A
.text:0096D42A ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D42A
.text:0096D42A
.text:0096D42A ; int __stdcall sub_96D42A(char *Str)
.text:0096D42A sub_96D42A   proc near        ; CODE XREF: sub_970D31+87p
.text:0096D42A
.text:0096D42A Str       = dword ptr 4
.text:0096D42A
.text:0096D42A         push  ebx
.text:0096D42B         mov   ebx, [esp+4+Str]
.text:0096D42F         push  ebp
.text:0096D430         push  ebx       ; Str
.text:0096D431         mov   ebp, ecx
.text:0096D433         call  sub_96D3D0
.text:0096D438         test  eax, eax
.text:0096D43A         jz   short loc_96D440
.text:0096D43C         xor   eax, eax
.text:0096D43E         jmp   short loc_96D4A4
.text:0096D440 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D440
.text:0096D440 loc_96D440:               ; CODE XREF: sub_96D42A+10j
.text:0096D440         push  esi
.text:0096D441         push  edi
.text:0096D442         push  ebx       ; Str
.text:0096D443         call  strlen
.text:0096D448         mov   esi, eax
.text:0096D44A         inc   esi
.text:0096D44B         push  esi       ; Size
.text:0096D44C         call  off_CDBF94
.text:0096D452         mov   edi, eax
.text:0096D454         test  edi, edi
.text:0096D456         pop   ecx
.text:0096D457         pop   ecx
.text:0096D458         jnz   short loc_96D471
.text:0096D45A         push  offset byte_B1F804
.text:0096D45F         push  0FFFFFF9Dh
.text:0096D461         push  ebp
.text:0096D462         call  sub_96E36A
.text:0096D467         and   [ebp+10h], edi
.text:0096D46A         add   esp, 0Ch
.text:0096D46D         xor   eax, eax
.text:0096D46F         jmp   short loc_96D4A2
.text:0096D471 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D471
.text:0096D471 loc_96D471:               ; CODE XREF: sub_96D42A+2Ej
.text:0096D471         push  esi       ; Count
.text:0096D472         push  ebx       ; Source
.text:0096D473         push  edi       ; Dest
.text:0096D474         call  strncpy
.text:0096D479         push  0Ch       ; Size
.text:0096D47B         call  j_malloc
.text:0096D480         add   esp, 10h
.text:0096D483         test  eax, eax
.text:0096D485         jz   short loc_96D491
.text:0096D487         push  edi
.text:0096D488         mov   ecx, eax
.text:0096D48A         call  sub_970437
.text:0096D48F         jmp   short loc_96D493
.text:0096D491 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D491
.text:0096D491 loc_96D491:               ; CODE XREF: sub_96D42A+5Bj
.text:0096D491         xor   eax, eax
.text:0096D493
.text:0096D493 loc_96D493:               ; CODE XREF: sub_96D42A+65j
.text:0096D493         push  eax
.text:0096D494         lea   ecx, [ebp+0C8h]
.text:0096D49A         call  sub_96E415
.text:0096D49F         xor   eax, eax
.text:0096D4A1         inc   eax
.text:0096D4A2
.text:0096D4A2 loc_96D4A2:               ; CODE XREF: sub_96D42A+45j
.text:0096D4A2         pop   edi
.text:0096D4A3         pop   esi
.text:0096D4A4
.text:0096D4A4 loc_96D4A4:               ; CODE XREF: sub_96D42A+14j
.text:0096D4A4         pop   ebp
.text:0096D4A5         pop   ebx
.text:0096D4A6         retn  4
.text:0096D4A6 sub_96D42A   endp
.text:0096D4A6
.text:0096D4A9
.text:0096D4A9 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D4A9
.text:0096D4A9
.text:0096D4A9 ; int __stdcall sub_96D4A9(char *Str)
.text:0096D4A9 sub_96D4A9   proc near        ; CODE XREF: sub_96D7E7+5Bp
.text:0096D4A9
.text:0096D4A9 Str       = dword ptr 4
.text:0096D4A9
.text:0096D4A9         push  esi
.text:0096D4AA         push  edi
.text:0096D4AB         push  [esp+8+Str]   ; Str
.text:0096D4AF         mov   esi, ecx
.text:0096D4B1         call  strlen
.text:0096D4B6         pop   ecx
.text:0096D4B7         lea   edi, [esi+0C8h]
.text:0096D4BD         mov   ecx, edi
.text:0096D4BF         call  sub_96E456
.text:0096D4C4         jmp   short loc_96D4E4
.text:0096D4C6 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D4C6
.text:0096D4C6 loc_96D4C6:               ; CODE XREF: sub_96D4A9+42j
.text:0096D4C6         mov   ecx, edi
.text:0096D4C8         call  sub_96E46A
.text:0096D4CD         push  eax       ; char *
.text:0096D4CE         push  [esp+0Ch+Str]  ; Str
.text:0096D4D2         call  sub_9702AA
.text:0096D4D7         test  eax, eax
.text:0096D4D9         pop   ecx
.text:0096D4DA         pop   ecx
.text:0096D4DB         mov   ecx, edi
.text:0096D4DD         jz   short loc_96D4F4
.text:0096D4DF         call  sub_96E45C
.text:0096D4E4
.text:0096D4E4 loc_96D4E4:               ; CODE XREF: sub_96D4A9+1Bj
.text:0096D4E4         cmp   dword ptr [esi+0D0h], 0
.text:0096D4EB         jnz   short loc_96D4C6
.text:0096D4ED         xor   eax, eax
.text:0096D4EF
.text:0096D4EF loc_96D4EF:               ; CODE XREF: sub_96D4A9+6Aj
.text:0096D4EF         pop   edi
.text:0096D4F0         pop   esi
.text:0096D4F1         retn  4
.text:0096D4F4 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D4F4
.text:0096D4F4 loc_96D4F4:               ; CODE XREF: sub_96D4A9+34j
.text:0096D4F4         call  sub_96E46A
.text:0096D4F9         push  eax       ; Memory
.text:0096D4FA         call  off_CDBF90
.text:0096D500         pop   ecx
.text:0096D501         push  1
.text:0096D503         push  dword ptr [esi+0D0h]
.text:0096D509         mov   ecx, edi
.text:0096D50B         call  sub_96E486
.text:0096D510         xor   eax, eax
.text:0096D512         inc   eax
.text:0096D513         jmp   short loc_96D4EF
.text:0096D513 sub_96D4A9   endp
.text:0096D513
.text:0096D515
.text:0096D515 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D515
.text:0096D515
.text:0096D515 sub_96D515   proc near        ; CODE XREF: sub_96D98C:loc_96D99Bp
.text:0096D515                     ; sub_96DE94+16Dp
.text:0096D515         mov   eax, dword_E02F44
.text:0096D51A         test  eax, eax
.text:0096D51C         jz   short loc_96D53D
.text:0096D51E         test  byte ptr [eax+80h], 4
.text:0096D525         jnz   short loc_96D53D
.text:0096D527         cmp   dword ptr [eax+10h], 2
.text:0096D52B         jnz   short loc_96D53D
.text:0096D52D         mov   eax, [eax+0E8h]
.text:0096D533         test  eax, eax
.text:0096D535         jz   short loc_96D53D
.text:0096D537         cmp   dword ptr [eax+10h], 2
.text:0096D53B         jz   short loc_96D540
.text:0096D53D
.text:0096D53D loc_96D53D:               ; CODE XREF: sub_96D515+7j
.text:0096D53D                     ; sub_96D515+10j ...
.text:0096D53D         xor   eax, eax
.text:0096D53F         retn
.text:0096D540 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D540
.text:0096D540 loc_96D540:               ; CODE XREF: sub_96D515+26j
.text:0096D540         mov   ecx, eax
.text:0096D542         call  sub_96FE5F
.text:0096D547         xor   eax, eax
.text:0096D549         inc   eax
.text:0096D54A         retn
.text:0096D54A sub_96D515   endp
.text:0096D54A
.text:0096D54B
.text:0096D54B ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D54B
.text:0096D54B
.text:0096D54B sub_96D54B   proc near        ; CODE XREF: sub_96D98C+1Ap
.text:0096D54B                     ; sub_96DA46+2Ep ...
.text:0096D54B         push  esi
.text:0096D54C         push  edi
.text:0096D54D         push  48h       ; Size
.text:0096D54F         mov   edi, ecx
.text:0096D551         call  j_malloc
.text:0096D556         test  eax, eax
.text:0096D558         pop   ecx
.text:0096D559         jz   short loc_96D566
.text:0096D55B         mov   ecx, eax
.text:0096D55D         call  sub_97052F
.text:0096D562         mov   esi, eax
.text:0096D564         jmp   short loc_96D568
.text:0096D566 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D566
.text:0096D566 loc_96D566:               ; CODE XREF: sub_96D54B+Ej
.text:0096D566         xor   esi, esi
.text:0096D568
.text:0096D568 loc_96D568:               ; CODE XREF: sub_96D54B+19j
.text:0096D568         test  esi, esi
.text:0096D56A         jnz   short loc_96D58B
.text:0096D56C         mov   eax, dword_E02F44
.text:0096D571         and   [eax+10h], esi
.text:0096D574         push  offset byte_B1F804
.text:0096D579         push  0FFFFFF9Dh
.text:0096D57B         push  dword_E02F44
.text:0096D581         call  sub_96E36A
.text:0096D586         add   esp, 0Ch
.text:0096D589         jmp   short loc_96D5BE
.text:0096D58B ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D58B
.text:0096D58B loc_96D58B:               ; CODE XREF: sub_96D54B+1Fj
.text:0096D58B         push  edi
.text:0096D58C         mov   ecx, esi
.text:0096D58E         call  sub_97064C
.text:0096D593         test  eax, eax
.text:0096D595         jz   short loc_96D59F
.text:0096D597         push  eax
.text:0096D598         push  offset aFailedToCrea_1 ; "Failed To Create CloseSession Request: "...
.text:0096D59D         jmp   short loc_96D5B0
.text:0096D59F ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D59F
.text:0096D59F loc_96D59F:               ; CODE XREF: sub_96D54B+4Aj
.text:0096D59F         mov   ecx, esi
.text:0096D5A1         call  sub_96EC64
.text:0096D5A6         test  eax, eax
.text:0096D5A8         jz   short loc_96D5BC
.text:0096D5AA         push  eax
.text:0096D5AB         push  offset aFailedToSubmit ; "Failed To Submit CloseSession Request: "...
.text:0096D5B0
.text:0096D5B0 loc_96D5B0:               ; CODE XREF: sub_96D54B+52j
.text:0096D5B0         push  eax
.text:0096D5B1         push  edi
.text:0096D5B2         call  sub_96E36A
.text:0096D5B7         add   esp, 10h
.text:0096D5BA         jmp   short loc_96D5BE
.text:0096D5BC ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D5BC
.text:0096D5BC loc_96D5BC:               ; CODE XREF: sub_96D54B+5Dj
.text:0096D5BC         xor   eax, eax
.text:0096D5BE
.text:0096D5BE loc_96D5BE:               ; CODE XREF: sub_96D54B+3Ej
.text:0096D5BE                     ; sub_96D54B+6Fj
.text:0096D5BE         pop   edi
.text:0096D5BF         pop   esi
.text:0096D5C0         retn
.text:0096D5C0 sub_96D54B   endp
.text:0096D5C0
.text:0096D5C1
.text:0096D5C1 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0096D5C1
.text:0096D5C1
.text:0096D5C1 ; int __thiscall sub_96D5C1(int)
.text:0096D5C1 sub_96D5C1   proc near        ; CODE XREF: sub_96DDF4+68p
.text:0096D5C1         push  esi
.text:0096D5C2         push  edi
.text:0096D5C3         push  74h       ; Size
.text:0096D5C5         mov   esi, ecx
.text:0096D5C7         call  j_malloc
.text:0096D5CC         test  eax, eax
.text:0096D5CE         pop   ecx
.text:0096D5CF         jz   short loc_96D5DC
.text:0096D5D1         mov   ecx, eax
.text:0096D5D3         call  sub_9706D0
.text:0096D5D8         mov   edi, eax
.text:0096D5DA         jmp   short loc_96D5DE
.text:0096D5DC ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0096D5DC
.text:0096D5DC loc_96D5DC:               ; CODE XREF: sub_96D5C1+Ej
.text:0096D5DC         xor   edi, edi
.text:0096D5DE
.text:0096D5DE loc_96D5DE:               ; CODE XREF: sub_96D5C1+19j
.text:0096D5DE         test  edi, edi
.text:0096D5E0         jnz   short loc_96D601
.text:0096D5E2         mov   eax, dword_E02F44
.text:0096D5E7         and   [eax+10h], edi
.text:0096D5EA         push  offset byte_B1F804
.text:0096D5EF         push  0FFFFFF9Dh
.text:0096D5F1         push  dword_E02F44
.text:0096D5F7         call  sub_96E36A
.text:0096D5FC         add   esp, 0Ch
.text:0096D5FF         jmp   short loc_96D647
.text:0096D601 ; ---------------------------------------------------------------------------
Nahlásit jako SPAM
IP: 84.245.95.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 20 hostů

Podobná vlákna

Vysvetlenie — založil cheki

Vysvetlenie pls — založil lukino

Vysvetlenie .NET — založil me.name

Jazyk C -Vysvetlenie, pomoc — založil prometheus7

Event Delegate - vysvetlenie — založil yterbium

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý