Monitor sériového portu [C#] – .NET – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Monitor sériového portu [C#] – .NET – Fórum – Programujte.comMonitor sériového portu [C#] – .NET – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

888johny0
Duch
24. 4. 2016   #1
-
0
-

Zdravím,

jedná se o prosbu, výpomoc s mým programem. Udělal jsem formulářový program na přenos dat mezi počítačem po sériovém portu COM, kde se nastavují vlastnosti portu (rychlost, parita...). dále je příjem a odesílání jednotlivých znaků a příjem a odesílání jednotlivého souboru. Je problém že přenos musí fungovat mezi asemblerem a C#. Mně přenos funguje pouze C# a  C#. Pokud použiji již hotový a funkční program z asembleru a můj program, tak můj program nepřijímá data. Někomu program může zabrat 60 minut práce a někdo jako já na tom pracoval přes měsíc a stále to není úplně funkční. Program klidně mohu zaslat někomu kdo by měl zájem pomoct.
Za výpomoc jsem schopen nabídnou finanční částku, ale jsem student prosil bych s mírou.

Zde je ukázka zdrojového kódu. Je to hodně zakomentované. Spíše to co neplatí.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
using System.Windows;
using System.IO;

namespace SerialPortVlcek
{
  public partial class SerialPortForm : Form
  {
    bool _continue = true;
    SerialPort _serialPort = new SerialPort();

    PortChat mujPortChat = new PortChat();
    public SerialPortForm()
    {
      InitializeComponent();
      
    }

    private void konecButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void restartButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Restart();
    }

    private void odeslatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //_serialPort.PortName = this.SetPortName(portNameTextBox.Text);
      //_serialPort.BaudRate = this.SetPortBaudRate(Convert.ToInt16(portBaudRateTextBox.Text));
      //_serialPort.Parity = this.SetPortParity(portParityTextBox.Text);
      //_serialPort.DataBits = this.SetPortDataBits(Convert.ToInt16(portParityTextBox.Text));
      //_serialPort.StopBits = this.SetPortStopBits(portStopBitsTextBox.Text);

      string message = zpravaTextBox.Text;
      _serialPort.WriteLine(String.Format("<{0}>: {1}", jmenoTextBox.Text, message));

    }

    private void otevritVlaknoButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      _serialPort.PortName = this.SetPortName(portNameTextBox.Text);
      _serialPort.BaudRate = this.SetPortBaudRate(Convert.ToInt16(portBaudRateTextBox.Text));
      _serialPort.Parity = this.SetPortParity(portParityTextBox.Text);
      _serialPort.DataBits = this.SetPortDataBits(Convert.ToInt16(portDataBitsTextBox.Text));
      _serialPort.StopBits = this.SetPortStopBits(portStopBitsTextBox.Text);
      switch (handShakeComboBox.Text)
      {
        case "None":
          _serialPort.Handshake = this.SetPortHandshake(_serialPort.Handshake);
          break;

        case "RequestToSend":
          _serialPort.Handshake = this.SetPortHandshake(_serialPort.Handshake);
          break;

        case "RequestToSend XOnXOff":
          _serialPort.Handshake = this.SetPortHandshake(_serialPort.Handshake);
          break;

        case "XOnXOff":
          _serialPort.Handshake = this.SetPortHandshake(_serialPort.Handshake);
          break;      
      }

      try
      {
        _serialPort.Open();
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception.Message);
      }
      

      // vytvorit vlakno - "delnika" ktere sleduje prichozi data na portu
      // po spusteni vlakna se zacne vykonavat metoda Read
      Thread readThread = new Thread(Read);
      // spustit cteci vlakno - ted se zacne cist
      readThread.Start();

    }

    public string SetPortName(string defaultPortName)
    {
      string portName="";

      //Console.WriteLine("Available Ports:");
      //foreach (string s in SerialPort.GetPortNames())
      //{
      //  Console.WriteLine("  {0}", s);
      //}

      //Console.Write("Enter COM port value (Default: {0}): ", defaultPortName);
      //portName = Console.ReadLine();

      if (portName == "" || !(portName.ToLower()).StartsWith("com"))
      {
        portName = defaultPortName;
      }
      return portName;
    }

    public void Read()
    {
      while (_continue)
      {
        try
        {
          string message = _serialPort.ReadLine();
          //Console.WriteLine(message);
          poleTextBox.AppendText(message);
          poleTextBox.AppendText(" ");
        }
        catch (TimeoutException) { }
      }
    }

    public int SetPortBaudRate(int defaultPortBaudRate)
    {
      string baudRate="";

      // Console.Write("Baud Rate(default:{0}): ", defaultPortBaudRate);
      // baudRate = Console.ReadLine();

      if (baudRate == "")
      {
        baudRate = defaultPortBaudRate.ToString();
      }

      return int.Parse(baudRate);
    }

    public Parity SetPortParity(string defaultPortParity)
    {
      string parity="";

     // Console.WriteLine("Available Parity options:");
     // foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
     // {
      //   Console.WriteLine("  {0}", s);
      // }

      // Console.Write("Enter Parity value (Default: {0}):", defaultPortParity.ToString(), true);
     // parity = Console.ReadLine();

      if (parity == "")
      {
        parity = defaultPortParity.ToString();
      }

      return (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), parity, true);
    }

    public int SetPortDataBits(int defaultPortDataBits)
    {
      string dataBits="";

      //Console.Write("Enter DataBits value (Default: {0}): ", defaultPortDataBits);
      //dataBits = Console.ReadLine();

      if (dataBits == "")
      {
        dataBits = defaultPortDataBits.ToString();
      }

      return int.Parse(dataBits.ToUpperInvariant());
    }

    public StopBits SetPortStopBits(string defaultPortStopBits)
    {
      string stopBits = "";

      //Console.WriteLine("Available StopBits options:");
      //foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
      //{
        //Console.WriteLine("  {0}", s);
      //}

      //Console.Write("Enter StopBits value (None is not supported and \n" +
       //"raises an ArgumentOutOfRangeException. \n (Default: {0}):", defaultPortStopBits.ToString());
      //stopBits = Console.ReadLine();

      if (stopBits == "")
      {
        stopBits = defaultPortStopBits.ToString();
      }

      return (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), stopBits, true);

    }
    public Handshake SetPortHandshake(Handshake defaultPortHandshake)
    {
      string handshake = "";

      //Console.WriteLine("Available Handshake options:");
      //foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Handshake)))
      //{
        //Console.WriteLine("  {0}", s);
      //}

      //Console.Write("End Handshake value (Default: {0}):", defaultPortHandshake.ToString());
      //handshake = Console.ReadLine();

      if (handshake == "")
      {
        handshake = defaultPortHandshake.ToString();
      }

      return (Handshake)Enum.Parse(typeof(Handshake), handshake, true);
    }

    public string nacteniSouboru(string cesta)
    {
      // The files used in this example are created in the topic
      // How to: Write to a Text File. You can change the path and
      // file name to substitute text files of your own.

      // Example #1
      // Read the file as one string.
      string text = System.IO.File.ReadAllText(cesta);

      // Display the file contents to the console. Variable text is a string.
      //zpravaTextBox.Text = text;
      //System.Console.WriteLine("Contents of WriteText.txt = {0}", text);

      // Example #2
      // Read each line of the file into a string array. Each element
      // of the array is one line of the file.
      //string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Public\TestFolder\WriteLines2.txt");

      // Display the file contents by using a foreach loop.
      //System.Console.WriteLine("Contents of WriteLines2.txt = ");
      //foreach (string line in lines)
      //{
      // Use a tab to indent each line of the file.
      //  Console.WriteLine("\t" + line);
      //}

      // Keep the console window open in debug mode.
      //Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      //System.Console.ReadKey();
      return text;
    }

    private void nacteniSouboruButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog otevreniSouboru = new OpenFileDialog();
      otevreniSouboru.Filter = "Textové soubory (.txt)|*.txt";
      otevreniSouboru.FilterIndex = 1;
      otevreniSouboru.Multiselect = false;
      otevreniSouboru.ShowDialog();

      //      if (otevreniSouboru.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      //      {
      //        string jmenoSouboru = otevreniSouboru.FileName;
      //        informaceSouboru = new System.IO.FileInfo(jmenoSouboru);
      //      }

      String textZeSouboru = File.ReadAllText(otevreniSouboru.FileName, Encoding.GetEncoding(65001));
      //String textZeSouboru = this.nacteniSouboru(otevreniSouboru.FileName);
      //byte[] bytes = Encoding.Default.GetBytes(textZeSouboru);
      //textZeSouboru = Encoding.UTF7.GetString(bytes);
      zpravaTextBox.Text = textZeSouboru;
    }

    private void ulozitSouborButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string textUlozeni = poleTextBox.Text;

      SaveFileDialog ulozeniSouboru = new SaveFileDialog();
      ulozeniSouboru.Filter = "Textové soubory (.txt) | *.txt";
      ulozeniSouboru.Title = "Ukládání souboru";
      ulozeniSouboru.ShowDialog();

      if (ulozeniSouboru.FileName != "")
      {
        System.IO.File.WriteAllText(ulozeniSouboru.FileName, textUlozeni);
      }

    }

    private void odeslatButton_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Return)
      {
        string message = zpravaTextBox.Text;
        _serialPort.WriteLine(String.Format("<{0}>: {1}", jmenoTextBox.Text, message));
      }
    }
  }
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 85.207.47.–
25. 4. 2016   #2
-
+1
-
Zajímavé

Pomocí Terminal.exe nebo něčeho podobného se podívej, co tvůj program na COM posílá. Pokud ti komunikují mezi sebou dva programy v C#, ale s programem v Assembleru to nekomunikuje, zřejmě bude rozdíl mezi tím, co posíláš a tím co se očekává na příjmu. Předpokládám, že baudrate, paritu a stop bity máš na obou stranách stejně.

hu

Edit> Možná to má na svědomí kódování a metoda WriteLine - pokud vysíláš "multibyte characters" místo ASCII.

hu

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.178.67.–
888johny0
Duch
25. 4. 2016   #3
-
0
-

#2 hlucheucho

Ano potřebné nastavení na přenos mám stejné. Je možné že to bude chyba kódováním.   Děkuji.      


Nahlásit jako SPAM
IP: 85.207.47.–
Ovrscout
~ Anonymní uživatel
112 příspěvků
26. 4. 2016   #4
-
0
-

Z trochu jiného soudku:
Ten přístup k formuláři z druhého vlákna, není úplně nejzdravější. Mělo by to být třeba přes Invoke.
Také by mohlo být lepší místo ručně spuštěného vlákna skusit použít obsluhu události SerialPort.DataReceived

Nahlásit jako SPAM
IP: 193.165.79.–
VladislavK0
Super člen
26. 4. 2016   #5
-
0
-

Ahoj v jake fazi jsi??

Nebudu pročítat proběhlou komunikaci - ale někdo dříve vyslovil myšlenku "že je uplně jedno ským nebo čím komunikuješ"

napiš na na muj spam mail kral.vladislav@volny.cz:

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83b4:28b6:146:e...–
Manželka programátora pošle svého muže koupit chleba s dovětkem kdyby měly housky přines jich deset! Co přinese programátor??
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 9 hostů

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý