Seřazení tabulky, uložení dat do souboru a načtení – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Seřazení tabulky, uložení dat do souboru a načtení – Java – Fórum – Programujte.comSeřazení tabulky, uložení dat do souboru a načtení – Java – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Ondeka
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
27. 6. 2016   #1
-
0
-

 Dobrý den, jsem začátečník a potřeboval bych poradit, jak seřadit výsledky, také uložení tabulky do souboru a načtení. 

package model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.swing.table.AbstractTableModel;

public class TableModelPolozky extends AbstractTableModel {
	private List<Polozka> listPolozky;
	private String[] sloupce = {"", "Auto", "Km", "Cena"};
	
	public TableModelPolozky() {
		listPolozky = new ArrayList<Polozka>();
	}
	
	public TableModelPolozky(List<Polozka> listPolozky) {
		super();
		this.listPolozky = listPolozky;
	}


	@Override
	public int getColumnCount() {
		return sloupce.length;
	}

	@Override
	public int getRowCount() {
		return listPolozky.size();
	}

	@Override
	public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
		Polozka p = listPolozky.get(rowIndex);
		
		switch (columnIndex) {
		case 0: return rowIndex;
		case 1: return p.getNazev();
		case 2: return p.getMnozstvi();
		case 3: return p.getCena() + " Kč";
		
		default: return "";
		}
	}
	
	@Override
	public Class<?> getColumnClass(int columnIndex) {
		switch(columnIndex) {
		case 0: return Integer.class;
		case 1: return String.class;
		case 2: return Integer.class;
		case 3: return String.class;
		default: return String.class;
		}
	}
	
	
	@Override
	public String getColumnName(int column) {
		return sloupce[column];
	}
	
	@Override
	public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
		return columnIndex == 0;
	}
	
	
	
	public void addPolozka(Polozka p) {
		listPolozky.add(p);
	}
	
	public void removePolozka(int ktera) {
		listPolozky.remove(ktera);
	}
	
	public Polozka getPolozka(int ktera) {
		return listPolozky.get(ktera);
	}
	
	public List<Polozka> getListPolozky() {
		return listPolozky;
	}

	public void setListPolozky(List<Polozka> listPolozky) {
		this.listPolozky = listPolozky;
	}

}
package model;

public class Polozka {
	private String nazev;
	private int mnozstvi;
	private int cena;
	
	
	public Polozka() {
		
	}

	public Polozka(String nazev, int mnozstvi, int cena, boolean isVKosiku) {
		super();
		this.nazev = nazev;
		this.mnozstvi = mnozstvi;
		this.cena = cena;
		
	}

	public String getNazev() {
		return nazev;
	}

	public void setNazev(String nazev) {
		this.nazev = nazev;
	}

	public int getMnozstvi() {
		return mnozstvi;
	}

	public void setMnozstvi(int mnozstvi) {
		this.mnozstvi = mnozstvi;
	}

	public int getCena() {
		return cena;
	}

	public void setCena(int cena) {
		this.cena = cena;
	}

	public boolean isVKosiku() {
		return isVKosiku;
	}

	


	
}
package gui;

import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

import model.Polozka;

public class PolozkaDialog extends JDialog {
	
	private JTextField txtNazev = new JTextField();
	private JTextField txtMnozstvi = new JTextField();
	private JTextField txtCena = new JTextField();
	private JButton btnOk = new JButton("OK");
	
	private Polozka polozka;
	
	public PolozkaDialog() {
		setModal(true);
		
		setLayout( new GridLayout(4,3) );
		
		add(new JLabel("Auto:"));
		add(txtNazev);
		add(new JLabel("Km:"));
		add(txtMnozstvi);
		add(new JLabel("Cena:"));
		add(txtCena);
		add(btnOk);
		
		btnOk.addActionListener(new ActionListener() {
			
			@Override
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				polozka = new Polozka();
				polozka.setNazev( txtNazev.getText() );
				polozka.setCena( Integer.parseInt(txtCena.getText()) );
				try {
					polozka.setMnozstvi( Integer.parseInt(txtMnozstvi.getText()) );
				} catch (NumberFormatException ex) {
					polozka.setMnozstvi(1);
				}
				
				setVisible(false); // "odbrzdi" se program v zobrazNovouPolozku 
			}
		});
		
		pack();
	}
	
	public Polozka zobrazNovouPolozku() {
		setVisible(true); // zobrazi okno, pocka, az bude okno zavreno
		return polozka;
	}
	
	
}package gui;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JOptionPane;
import model.Polozka;
import model.TableModelPolozky;
import javax.swing.table.TableRowSorter;
public class EvidenceAutGui extends JFrame {
	private JTable tabPolozky;
	private TableModelPolozky tblModel;
	private JButton btnPridat = new JButton("Pridat"); 
	private JButton btnSmazat = new JButton("Smazat");
	private JButton btnSeradit = new JButton("Seradit");
	private JButton btnUlozit = new JButton("Ulozit");
	private JButton btnNacist = new JButton("Nacist");
	public EvidenceAutGui() {
		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
		
		tblModel = new TableModelPolozky();
		tblModel.addPolozka(new Polozka("Opel Astra", 10010, 120000, false));
		tblModel.addPolozka(new Polozka("Škoda Fabia", 200000, 54990, false));
		
		tabPolozky = new JTable(tblModel);

		JPanel toolbar = new JPanel();
		JPanel toolbar2 = new JPanel();
		add(toolbar, BorderLayout.NORTH);
		add(toolbar2, BorderLayout.SOUTH);
		toolbar.add(btnPridat);
		toolbar.add(btnSmazat);
		toolbar.add(btnSeradit);
		toolbar2.add(btnUlozit);
		toolbar2.add(btnNacist);
btnPridat.addActionListener(new ActionListener() {
			
			@Override
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				pridat();
				
			}
		});
btnSmazat.addActionListener(new ActionListener() {
	
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		remove();
		
	}
});
btnSeradit.addActionListener(new ActionListener() {
	
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		seradit();
		
	}
});
		
		add(new JScrollPane(tabPolozky), BorderLayout.CENTER);
		
		pack();
	}
	private void seradit() {
		

		tblModel.getRowCount();
	
		tblModel.fireTableDataChanged();
		

	}	
	private void pridat() {
		PolozkaDialog d = new PolozkaDialog();
		Polozka p = d.zobrazNovouPolozku();
		tblModel.addPolozka(p);
		tblModel.fireTableDataChanged();
		
	}
	private void remove() {
		int index=0;
		boolean ok;
		do {
			try {
				String cs = JOptionPane.showInputDialog("Zadejte cislo zaznamu");
				index = Integer.valueOf(cs);
				ok = true;
			} catch (NumberFormatException ex) {
				JOptionPane.showInputDialog("Nespravne, zadej znovu!!!");
				ok = false;
				ex.printStackTrace();
			}
		} while (!ok);
		tblModel.removePolozka(index);
		tblModel.fireTableDataChanged();	
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
			
			@Override
			public void run() {
				new EvidenceAutGui().setVisible(true);
				
			}
		});
	}

}
Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.68.–
NotBeginner
~ Anonymní uživatel
185 příspěvků
28. 6. 2016   #2
-
0
-

1) Někde se ti v třídě Polozka ztratila proměnná isVKosiku. Getter pro ni máš vytvořen.

2) Nejdřív se rozhodni jak to chceš uložit. Jestli to textu, xml nebo binárně.

Jeslti text :  http://www.itnetwork.cz/…-soubory-txt

Jestli XML : pak se nauč parsery s XML např. http://www.itnetwork.cz/…-souboru-sax

Jestli binárně : https://www.algoritmy.net/…rializace-18

Být tebou tak si vyberu binární uložení objektu kolekce, bude to nejjednodušejší tvz. tvůj List<Polozka> listPolozky;

Nahlásit jako SPAM
IP: 217.112.161.–
Ondeka
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
28. 6. 2016   #3
-
0
-

Díky, zkouším jako text. 

int charCode = Integer.parseInt(tblModel.getListPolozky(), 2);
String str = new Character((char)charCode).toString();

Když to zkusím převést ListPolozky, tak mě to odkazuje na parseInt nebo parseUnsignedInt.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.68.–
Kit+15
Guru
28. 6. 2016   #4
-
0
-

#1 Ondeka
Proč místo vynalézání kola nepoužiješ nějakou embedded databázi?

Nahlásit jako SPAM
IP: 194.228.13.–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
Ondeka
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
28. 6. 2016   #5
-
0
-

Dělám v eclipse, je to projekt.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.68.–
Kit+15
Guru
28. 6. 2016   #6
-
0
-

#5 Ondeka
Eclipsový projekt se s databází nevylučuje.

Označení "zkouším jako text" je vágní, protože XML je text, CSV, YAML, JSON a spousta dalších formátů jsou také texty. Rozhodni se pro některý z nich nebo si vymysli svůj vlastní a pak o něm můžeme začít přemýšlet.

Nahlásit jako SPAM
IP: 194.228.13.–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
Ondeka
~ Anonymní uživatel
4 příspěvky
28. 6. 2016   #7
-
0
-

Jo, zkouším zapisovat do souboru txt.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.13.68.–
Kit+15
Guru
28. 6. 2016   #8
-
0
-

#7 Ondeka
Dobrá, tedy text. V jakém formátu to budeš zapisovat?

Nahlásit jako SPAM
IP: 194.228.13.–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
q
~ Anonymní uživatel
219 příspěvků
29. 6. 2016   #9
-
0
-

#3 Ondeka
getListPolozky ti vrací list. O co se pokoušíš s parseInt? Vem ten list, projdi ho a s těmi položkami pak něco dělej.

for (Polozka p: list) {
	// neco s p
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.211.51.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý