Volanie lokalnej funkcie – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Volanie lokalnej funkcie – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.comVolanie lokalnej funkcie – JavaScript, AJAX, jQuery – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené.
Codemaster0
Návštěvník
14. 8. 2016   #1
-
0
-

Zdravím. Chcel by som sa opýtať, či je možné privolať v Javascripte php funkciu po stlačení buttonu na stránke bez toho, aby som musel použiť další php subor ktorý by vypísal return. Čiže v subore napr index.php mam php funkciu napr. function a(){ ... } a chcel by som ju v javascripte privolať.

Ďakujem za odpovede.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.135.128.–
Kit+15
Guru
14. 8. 2016   #2
-
0
-

#1 Codemaster
Jde to, nejlépe ajaxovým voláním.

Jenom si nejsem jist, jestli víš, o co se vlastně pokoušíš.

Nahlásit jako SPAM
IP: 194.228.13.–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
Codemaster0
Návštěvník
14. 8. 2016   #3
-
0
-

#2 Kit
Ďakujem. No mne išlo o to, komunikovat bez ajaxu cez javascript so serverom. Len som zistil, ako som tak čítal, že po načitani stranky sa prehliadač odpojí od servera a kvázi zabudaju že spolu komunikovali. Tak som to vyriešil ajaxom cez externy php subor, ktory returnuje to, čo potrebujem.

Ďakujem za odpoveď,

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.135.128.–
peter
~ Anonymní uživatel
3965 příspěvků
15. 8. 2016   #4
-
0
-

Muzes pouzit i real-time-komunikaci nebo web-socket. Ale server ti to musi podporovat a dovolit. Tam pak musi bezet php trvale jako server. Bezne ma php soubor nastaveny casovy limit, kdy ho php vypne, totiz.

A druha nevyhoda je, ze to podporuje zatim jen FF.

Takovy php web-socket vypada asi takto 

Principialne

	$this->serverStop();
	$this->run = true;
	while($this->run)
		{
		$this->serverRun();
		}
	}

public function serverRun()
	{
	$write_null = null;
	$except_null = null;
	$changed = $this->sockets_db->table;
//var_dump($changed);
	socket_select($changed,$write_null,$except_null,0,10);
	foreach($changed as $socket)
		{
		if ($socket==$this->master)
			{
			$user = $this->connect($this->cfg);
			}
		else	{
			$bytes = @socket_recv($socket,$buffer,$this->cfg['server']['max_buffer'],0);
			if ($bytes === false)
				{
				$this->writeError('');
				$this->disconnect($socket);
				}
			elseif ($bytes==0)
				{
				$user = $this->disconnect($socket);
				}
			else	{
				$this->run = $this->receive($socket, $buffer);
				}
			}
		}
	}

cely kod, ktery pouzivam pro testovani
 

<title>WS server</title>
<?phperror_reporting(E_ALL);
//set_time_limit(0);	// how long run server
//set_time_limit(5);	// how long run server
//set_time_limit(20);	// how long run server
set_time_limit(10);	// how long run server
ob_implicit_flush();

//$MSG = new class_message;

class class_microtime
{
var $time;
public function __construct()
	{
	$this->time = array();
	$this->add();
	}
public function read()
	{
	list($usec,$sec) = explode(" ",microtime());
	return ((float)$usec + (float)$sec);
	}
public function add()
	{
	$this->time[] = $this->read();
	}
public function stop()
	{
	$this->add();
	$arr = array();
	$li = count($this->time);
	for ($i=1;$i<$li;++$i)
		{
		$arr[] = $this->time[$i] - $this->time[$i-1];
		}
	return implode(' | ', $arr);
	}
}
$MICRO = new class_microtime();

// ---------------------------------------------------

class classRequest
{
public function isSetX($arr,$key,$def=null)
	{
	return $arr && isset($arr[$key]) ? $arr[$key] : $def;
	}

public function sessionPostGet($key,$def='')
	{
	return $this->isSetX($_SESSION,$key,$this->isSetX($_POST,$key,$this->isSetX($_GET,$key,$def)));
	}
public function postGet($key,$def='')
	{
	return $this->isSetX($_POST,$key,$this->isSetX($_GET,$key,$def));
	}
public function get($key,$def='')
	{
	return $this->isSetX($_GET,$key,$def);
	}
}
$REQ = new classRequest();


// ----------------------

class classRoom
{
 var
  $index,	// unique autoincrement
  $name,	// name unique
  $desc;
}

class classUser {
 var
  $index,	// unique autoincrement
  $name,	// name+psw unique
  $psw;
}

class classRoomlist {
 var
  $index,	// unique autoincrement
  $id,	// user - unique autoincrement
  $name,
  $desc;
}

class classUserlist {
 var
  $index,	// unique autoincrement
  $id,	// user - unique autoincrement
  $name,
  $psw,
  $ip,
  $time,
  $socket,
  $handshake;
}

class classMessage {
 var
  $type,
  $data;
}

// ----

class classDb
{
var $table, $structure;

function __construct($structure)
	{
	$this->table = array();
	$this->structure = $structure;
	}

function import($csv)	//,$id=false
	{
	$csv = explode("\n",$csv);// parse csv, str_getcsv()
	foreach ($csv as $row)
		{
		$row = trim($row);
		if ($row!='')
			{
			$row = explode(";",$row);
			if (isset($row[0]) && $row[0]!=='' && trim($row[0])!=='')
				{
				$new_row = new $this->structure;
				//$data = array();
				$i = 0;
				foreach ($new_row as $key=>$value)
					{
					$new_row->{$key} = isset($row[$i]) ? $row[$i] : '';
					++$i;
					}
				$this->insert($new_row);
				}
			}
		}
	}

function insert($data)	//,$id=false
	{
	$index  = count($this->table);
	$new_row = new $this->structure;
	foreach ($new_row as $key=>$value)
		{
		$new_row->{$key} = isset($data->{$key}) ? $data->{$key} : '';
		}
//	if ($id && isset($new_row->id))		// for user, duplicate index to id
//		{
//		$new_row->id = $index;
//		}
	if (isset($new_row->name))
		{
		$name = $new_row->name;
		$name = $name && $name!=='' ? $name : $index;	//name or id
		$new_row->name = $name;
		}
	$new_row->index = $index;
	$this->table[$index] = $new_row;
	return $new_row;
	}

function update($where,$data)
	{
	$row = $this->select($where);			// read
	if ($row && is_object($row))
		{
		foreach($data as $key=>$value)
			{
			if (!is_null($value) && isset($row->{$key}))		// ignore undefined
				{
				$row->{$key} = $value;
				}
			}
		$this->table[$row->id] = $row;		// write
		return $row;
		}
	return false;
	}

function delete($data)
	{
	$row = $this->select($data);
	if ($row)
		{
		unset($this->table[$row->index]);
		return $row;
		}
	return false;
	}

function select($where)
	{
//var_dump($this->table);
	foreach($this->table as $row)
		{
		$bool = true;
		foreach($where as $key => $value)
			{
			if (!is_null($value) && isset($row->{$key}))		// ignore undefined
				{
//echo 'T'.$key.' '.$value.' '.$row->{$key};
				$bool &= $row->{$key} == $value;
				if (!$bool) break;
				}
			}
//echo $bool*1;
//echo '-';
		if ($bool)
			{
			return $row;
			}
		}
	return false;
	}
}class classSocket {
 var
  $index,	// unique autoincrement
  $socket;
}

class classSocketsDb
{
var $table, $structure;

function __construct($structure)
	{
	$this->table = array();
	$this->structure = $structure;
	}

function insert($data)
	{
	$index = count($this->table);
	$this->table[$index] = $data;
	$new_row = new $this->structure;
	$new_row->index = $index;
	$new_row->socket = $data;
	return $new_row;
	}

function delete($data)
	{
	$row = $this->select($data);
	if ($row)
		{
		unset($this->table[$row->index]);
		return $row;
		}
	return false;
	}

function select($data)
	{
	foreach($this->table as $index=>$value)
		{
		if ($value==$data)
			{
			$new_row = new $this->structure;
			$new_row->index = $index;
			$new_row->socket = $value;
			return $new_row;
			}
		}
	return false;
	}
}


function extractMsg($msg)
	{
	global $CHAT,$WS;
	$str = '';
	$a = isset($msg->type) ? $msg->type : (isset($msg->data->type) ? $msg->data->type : '');
	$str .= ' type='.$a;
	$a = isset($msg->user) ? $msg->user : (isset($msg->data->user) ? $msg->data->user : (isset($msg->data->user1) ? $msg->data->user1 : ''));
	$a = $CHAT->userForPeer($a);
	$str .= ' user='.$WS->encode($a);
	return $str;
	}

class classChat
{
var $room_db, $users_db, $roomlist_db, $userlist_db;

public function __construct($id=0,$name='',$desc='')
	{
//	$this->rooms_db = new classRoomsDb();
//	$this->users_db = new classUsersDb();
	$this->rooms_db  = new classDb('classRoom');
	$this->users_db  = new classDb('classUser');
	$this->userlist_db = new classDb('classUserlist');
	$this->roomlist_db = new classDb('classRoomlist');
	$csv_rooms = "
		0;room;none
		";
	$csv_users = "
		0;all;all
		1;peter;peter
		2;host;host
		3;test;test
		";
	$this->rooms_db->import($csv_rooms);
	$this->users_db->import($csv_users);
	foreach($this->rooms_db->table as $room)
		{
		$new_room = new classRoomlist;
		foreach($new_room as $key=>$value)
			{
			$new_room->{$key} = isset($room->{$key}) ? $room->{$key} : '';
			}
		$new_room->id = $room->index;
		$this->roomlist_db->insert($new_room);
		}
	$this->userListAdd('all','all');
//	$new_user = new classUserlist;
//	$new_user->id  = $insert ? $user->index : $user->id;
//	$new_user = new classUser;
//	$new_user->name = 'all';
//	$new_user = $this->users_db->select($new_user);
//	$this->userlist_db->insert($new_user);
	}

public function userForPeer($user)
	{
	return array(
		'id'  => isset($user->id)  ? $user->id  : null,
		'name' => isset($user->name) ? $user->name : null
		);
	}

public function userForRoom($user)
	{
	return array(
		'id'  => isset($user->id)  ? $user->id  : null,
		'name' => isset($user->name) ? $user->name : null,
		'ip'  => isset($user->ip)  ? $user->ip  : null,
		'time' => isset($user->time) ? $user->time : null
		);
	}

public function userListFilter($user)
	{
//	return isset($user->name) && $user->name!=='master' && $user->name!=='all';
	return isset($user->name);	// && $user->name!=='all'
	}

public function userList($room=1)
	{
	$list = array();
	foreach ($this->userlist_db->table as $user)
		{
		if ($this->userListFilter($user))
			{
			$list[] = $this->userForRoom($user);
			}
		}
	return $list;
	}

function userListAdd($name,$psw,$socket=false)
	{
	global $WS;
	$new_user = new classUser;
	$new_user->name = $name;
	$new_user->psw = $psw;
	$insert = false;
	$user = $this->userlist_db->select($new_user);
	if (!$user)
		{
		$user  = $this->users_db->select($new_user);
		$insert = true;
		}
	else	{
		$user1 = $user;
		$data = array(
			'time' => time(),
			'user' => $this->userForRoom($user1)
			);
		$this->send('allNotUser', $user1, false, 'leave', $data);
		$this->send('user', $user1, $user1, 'leaved', $data);
		$WS->disconnect($user1->socket);
		}
	if ($user)
		{
		$ip = '';
		$new_user = new classUserlist;
		$new_user->id  = $insert ? $user->index : $user->id;
		$new_user->name = $user->name;
		$new_user->psw = $user->psw;
		$new_user->time = time();
		if ($socket)
			{
			socket_getpeername($socket, $ip)   or $this->writeError("socket_getpeername()",$socket);	//WS
			$new_user->ip   = $ip;
			$new_user->socket = $socket;
			}
		if ($insert)
			{
			$user = $this->userlist_db->insert($new_user);
			}
		else	{
			$where = $this->userForPeer($new_user);
			unset($new_user->name);
			unset($new_user->psw);
			$user = $this->userlist_db->update($where,$new_user);
			}
		return $user;
		}
	return false;
	}

public function roomForPeer($room)
	{
	return array(
		'id'  => isset($room->id)  ? $room->id  : null,
		'name' => isset($room->name) ? $room->name : null
		);
	}

public function roomForUser($room)
	{
	return array(
		'id'  => isset($room->id)  ? $room->id  : null,
		'name' => isset($room->name) ? $room->name : null,
		'desc' => isset($room->desc) ? $room->desc : null
		);
	}

public function roomList()
	{
	$list = array();
	foreach ($this->roomlist_db->table as $room)
		{
		$list[] = $this->roomForUser($room);
		}
	return $list;
	}


public function sendFilter($user)
	{
//	return isset($user->name) && $user->name!=='master' && $user->name!=='all';
	return isset($user->name) && $user->name!=='all';
	}

function send($type_send, $user1, $user2, $type, $data)
	{
var_dump('CHAT::send '.($type?$type:'?').' '.($type_send?$type_send:'?'));
	global $WS;
	$new_msg = new classMessage;
	$new_msg->type = $type;
	$new_msg->user = $this->userForPeer($user1);
	$new_msg->data = $data;
	$msg = $WS->msgEncode($new_msg);
	$len = strlen($msg);
	switch ($type_send)
		{
		case 'user':
			$WS->send($user2->socket,$msg,$len);
			return;
		case 'all':
			foreach($this->userlist_db->table as $user)
				{
				if ($this->sendFilter($user))
					{
					$WS->send($user->socket,$msg,$len);
					}
				}
			return;
		case 'allNotUser':
			foreach($this->userlist_db->table as $user)
				{
				if ($this->sendFilter($user) && $user->name!==$user1->name)
					{
					$WS->send($user->socket,$msg,$len);
					}
				}
			return;
		default: break;
		}
	}

function receive($socket,$msg)
	{
	if (!(is_object($msg) && isset($msg->type) && isset($msg->data) && isset($msg->user)))
		{
var_dump('CHAT::receive '.'?',$msg);
		return;
		}
var_dump('CHAT::receive '.extractMsg($msg));	//,$msg
	$new_user = new classUser;
	$new_user->$socket = $socket;
	$user = isset($msg->user) && $msg->type!='join' ? $this->userlist_db->select($msg->user) : false;
	$user1 = $user;
	$user2 = false;
	if ($user)
		{
//var_dump('CHAT::receive is_user');
		switch($msg->type)
			{
			case 'msg':
				if (!(is_object($msg->data) && isset($msg->data->user2) && isset($msg->data->message)))
					{
					break;
					}
				$user2 = $this->userlist_db->select($msg->data->user2);
				if ($user2)
					{
					$data = array(
						'time'  => time(),
						'user1'  => $this->userForPeer($user1),
						'user2'  => $this->userForPeer($user2),
						'message' => $msg->data->message
						);
					$type = ($user2->name=='all') ? 'all' : 'user';
					$this->send($type, $user1, $user2, $msg->type, $data);
					}
				break;

			case 'rtc':
				if (!(is_object($msg->data) && isset($msg->data->user2) && isset($msg->data->message)))
					{
					break;
					}
				$user2 = $this->userlist_db->select($msg->data->user2);
				if ($user2)
					{
					$data = array(
						'time'  => time(),
						'user1'  => $this->userForPeer($user1),
						'user2'  => $this->userForPeer($user2),
						'message' => $msg->data->message
						);
					$this->send('user', $user1, $user2, $msg->type, $data);
					}
				break;

//			case 'join':
//				$data = array(
//					'user' => $this->users_db->userForRoom($user1)
//					);
//				$this->send('allNotUser', $user1, false, $msg->type, $data);
//				$this->send('user', $user1, $user1, 'joined', $data);
//				return;

			case 'leave':
				$data = array(
					'time' => time(),
					'user' => $this->userForRoom($user1)
					);
				$this->send('allNotUser', $user1, false, $msg->type, $data);
				$this->send('user', $user1, $user1, 'leaved', $data);
				break;

			case 'userlist':
				if (!(is_object($msg->data) && isset($msg->data->room)))
					{
					break;
					}
				$data = array(
					'time' => time(),
					'room' => $msg->data->room,
					'list' => $this->userList($msg->data->room)
					);
				$this->send('user', $user1, $user1, $msg->type, $data);
				//$ROOM->sendUserList($user,$msg->data);
				break;

			case 'roomlist':
				$data = array(
					'time' => time(),
					'list' => $this->roomList()
					);
				$this->send('user', $user1, $user1, $msg->type, $data);
				break;

//			case 'room':
//				if (!(is_object($msg->data) && isset($msg->data->room)))
//					{
//					return;
//					}
//				$data = $this->roomForUser($this->rooms_db->select($msg->data->room));
//				$this->send('user', $user1, $user1, $msg->type, $data);
//				return;

			default: break;
			}
		}
	else	{
		switch($msg->type)
			{
			case 'join':
				$user = $this->userListAdd($msg->data->user->name,$msg->data->user->psw,$socket);
/*
//var_dump($msg);
//				unset($new_user->socket);
				$new_user = new classUser;
				$new_user->name = ;
				$new_user->psw = $msg->data->user->psw;
				$insert = false;
				$user = $this->userlist_db->select($new_user);
				if (!$user)
					{
					$user  = $this->users_db->select($new_user);
					$insert = true;
					}
				if ($user)
					{
					socket_getpeername($socket, $ip)   or $this->writeError("socket_getpeername()",$socket);	//WS
					$new_user = new classUserlist;
					$new_user->id  = $insert ? $user->index : $user->id;
					$new_user->name = $user->name;
					$new_user->psw = $user->psw;
					$new_user->ip   = $ip;
					$new_user->time  = time();
					$new_user->socket = $socket;
					if ($insert)
						{
						$user = $this->userlist_db->insert($new_user);
						}
					else	{
						$where = $this->userForPeer($new_user);
						unset($new_user->name);
						unset($new_user->psw);
						$user = $this->userlist_db->update($where,$new_user);
						}
//					$where   = $this->userForPeer($user);
//					unset($new_user->name);
//					unset($new_user->psw);
	//				$where = $this->userForPeer($user);
	//				$this->userlist_db->update($where, $new_user);
//					$user = $this->users_db->select($new_user);
//					$user = $this->users_db->select($new_user);
	//				foreach ($new_user as $key=>$value)
	//					{if (!is_null($value)) {$user->{$key} = $value;}}
//var_dump('user',$user);
	//				$user1 = $user;
//					$user = $new_user;
*/
				if ($user)
					{
					$user1 = $user;
					$data = array(
						'time' => time(),
						'user' => $this->userForRoom($user1)
						);
					$this->send('allNotUser', $user1, false, $msg->type, $data);
					$this->send('user', $user1, $user1, 'joined', $data);
					}
				break;
			default: break;
			}

//var_dump($_REQUEST);
//var_dump($name,$psw);
//		$user  = $CHAT->userLogin($name,$psw,$socket,$ip,true);
		//$this->userAdd($socket,$ip,true);
//		return $this->findUserBySocket($socket); // add user->index

		}
	}
}

// -----------------

class classWebSocket
{
public $cfg;
public $run;
public $master;
public $sockets_db;

function __construct($cfg)
	{
	$url = "ws://".$cfg['server']['host'].":".$cfg['server']['port']."/demo/ws_server.php";//RTC-chat/php-ws
	$cfg['server']['url'] = $url;
	$this->cfg = $cfg;
//	$this->sockets_db = new classSocketsDb;
	$this->sockets_db = new classSocketsDb('classSocket');
	$this->serverCreate();
	}

public function writeError($socket,$str)//,
	{
	if ($socket)
		{
		$err_code = socket_last_error($socket);
		socket_clear_error($socket);
		}
	else	{
		$err_code = socket_last_error();
		}
	$err_msg = socket_strerror($err_code);
	$str .= ' Socket error ['.$err_code.'] '.$err_msg.'<br>';
	echo $str;
	return false;
	}

public function encode($obj)
	{
	return json_encode($obj);
	}

public function decode($str)
	{
	return json_decode($str);
	}

//Unmask incoming framed message
function unmask($text,$type=false) {
//  $masked = ord($text[1]) >> 7;
  $length = ord($text[1]) & 127;
// $length = (ord($text[1]) >= 128) ? ord($text[1]) - 128 : ord($text[1]);

  if($length == 126) {
var_dump('unmask 0');
    $masks = substr($text, 4, 4);
    $data = substr($text, 8);
  }
  elseif($length == 127) {
var_dump('unmask 1');
    $masks = substr($text, 10, 4);
    $data = substr($text, 14);
//    $masks = substr($text, 4, 4);
//    $data = substr($text, 8);
  }
  else {
var_dump('unmask 2');
    $masks = substr($text, 2, 4);
    $data = substr($text, 6);
  }
  $text = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($data); ++$i) {
    $text .= $data[$i] ^ $masks[$i%4];
  }
  return $text;

 }

function unmask2($text,$type=false) {
  $masked = ord($text[1]) >> 7;
var_dump($masked);
  $length = ord($text[1]) & 127;

  if($type==1) {
var_dump('unmask 0');
    $masks = substr($text, 4, 4);
    $data = substr($text, 8);
  }
  elseif($type==2) {
var_dump('unmask 1');
    $masks = substr($text, 10, 4);
    $data = substr($text, 14);
//    $masks = substr($text, 4, 4);
//    $data = substr($text, 8);
  }
  else {
var_dump('unmask 2');
    $masks = substr($text, 2, 4);
    $data = substr($text, 6);
  }
  $text = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($data); ++$i) {
    $text .= $data[$i] ^ $masks[$i%4];
  }
  return $text;

 }
/*
	$length = ord($text[1]) & 127;
	if($length == 126) {
		$masks = substr($text, 4, 4);
		$data = substr($text, 8);
	}
	elseif($length == 127) {
		$masks = substr($text, 10, 4);
		$data = substr($text, 14);
	}
	else {
		$masks = substr($text, 2, 4);
		$data = substr($text, 6);
	}
	$text = "";
	for ($i = 0; $i < strlen($data); ++$i) {
		$text .= $data[$i] ^ $masks[$i%4];
	}
	return $text;
}
*/

//Encode message for transfer to client.
function mask($text)
{
	$b1 = 0x80 | (0x1 & 0x0f);
	$length = strlen($text);
	
	if($length <= 125)
		$header = pack('CC', $b1, $length);
	elseif($length > 125 && $length < 65536)
		$header = pack('CCn', $b1, 126, $length);
	elseif($length >= 65536)
		$header = pack('CCNN', $b1, 127, $length);
	return $header.$text;
}

function msgEncode($msg)
	{
	return $this->mask($this->encode($msg));
	}

function msgDecode($msg)
	{
//var_dump('uuu0',$this->unmask2($msg,1));
//var_dump('uuu1',$this->unmask2($msg,2));
//var_dump('uuu2',$this->unmask2($msg,0));
	return $this->decode($this->unmask($msg));
	}

function send($socket=null,$msg='',$len=0)
	{
var_dump('WS::send '.$socket.' '.$msg);
	if ($socket && $socket!=$this->master)
		{
		socket_write($socket,$msg,$len);
		}
	}

function msgSend($socket,$msg)
	{
	$msg = mask(json_encode($msg));
	$this->send($socket,$this->msgEncode($msg),strlen($msg));
	}

public function createHandshake($socked, $received_header, $cfg)
	{
//var_dump($received_header);
echo '<pre>'.$received_header.'</pre>';
	// read header
	$headers = array();
	$lines  = preg_split("/\r\n/", $received_header);	//preg_quote	//	$lines  = preg_split("~".$cfg['header_sep']."~", $received_header);	//preg_quote
	foreach($lines as $line)
		{
		$line = chop($line);
		if (preg_match('/\A(\S+): (.*)\z/', $line, $matches))
			{
			$headers[$matches[1]] = $matches[2];
			}
		}
	// write header
	$sec_key  = isset($headers['Sec-WebSocket-Key']) ? $headers['Sec-WebSocket-Key'] : '';
	$accept_key = base64_encode(pack('H*', sha1($sec_key . '258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11')));	//	$accept_key = base64_encode(sha1($sec_key . '258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11',true));
	$a = 'Sec-WebSocket-Protocol';
	$b = 'Sec-WebSocket-Extensions';	//permessage-deflate
	$headers[$a] = 'chat';
	$upgrade  = array(
		'HTTP/1.1 101 Web Socket Protocol Handshake',
		'Upgrade: websocket',
		'Connection: Upgrade',
		'WebSocket-Origin: '  .$cfg['server']['host'],
		'WebSocket-Location: ' .$cfg['server']['url'],
		'Sec-WebSocket-Accept: '.$accept_key,
		isset($headers[$a]) ? $a.':'.$headers[$a] : '',
		//isset($headers[$b]) ? $b.':'.$headers[$b] : '', //no zip compress use
		'',
		''		);
	$upgrade = implode($cfg['header_sep'], $upgrade);
	return $upgrade;
	}


public function serverCreate()
	{
global $CHAT;
	$cfg = $this->cfg['server'];
	$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP) or writeError("socket_create()",$socket);
	socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1) or writeError("socket_set_option()",$socket);
	socket_bind($socket, $cfg['host'], $cfg['port'])    or writeError("socket_bind()",$socket);
	socket_listen($socket, $cfg['max_conn'])        or writeError("socket_listen()",$socket);
	$this->master = $socket;
	$this->sockets_db->insert($socket);
	//socket_set_nonblock($socket);
	echo   "Server Started : ".date('Y-m-d H:i:s')."\n";
	echo "<br>Master socket : ".$socket."\n";
	echo "<br>Listening on  : address = ".$cfg['host'].", port = ".$cfg['port']."\n\n";
	}

public function connect($cfg)
	{
	global $REQ,$CHAT;
var_dump('WS::connect');
	// global $sockets,$users;
	$socket = socket_accept($this->master) or $this->writeError("socket_accept()"); //accept new socket
	if ($socket)
		{
		$header = socket_read($socket, 1024) or $this->writeError("socket_read()",$socket); //read data sent by the socket
		$msg  = $this->createHandshake($socket, $header, $cfg); //perform websocket handshake
		$this->send($socket, $msg, strlen($msg));
		$this->sockets_db->insert($socket);
/*
var_dump($CHAT->rooms_db);
		$room = $CHAT->rooms_db->rooms[1];
		$data = array(
			'room' => $room,
			'list' => $CHAT->userList($room)
			);
		$new_msg = new classMessage;
		$new_msg->type = 'userlist';
		$new_msg->data = $data;
		$msg = $this->msgEncode($new_msg);
		$this->send($socket, $msg, strlen($msg));
*/
		}
	return false;
	}

public function disconnect($socket)
	{
global $CHAT;
var_dump('WS::disconnect',$socket);
//	$user = $CHAT->userLogout($socket);
	$this->sockets_db->delete($socket);
	@socket_close($socket);
//	return $socket;
	}

public function disconnectAll()
	{
var_dump('WS::disconnectAll');
	foreach ($this->sockets_db->table as $socket)
		{
		@socket_close($socket);
		}
	@socket_close($this->master);
	}

public function receive($socket,$buffer)
	{
var_dump('WS::receive '.$socket,$buffer,$this->unmask($buffer));
//    $user = $CHAT->findUserBy('socket',$socket);//	if ($WS->receive($user, $buffer)==-999)//		{$run = false;}
global $CHAT;
//	$received_text = unmask($buffer); //unmask data //var_dump($received_text); //	$msg = $this->msgDecode($received_text); //json decode 
	$msg = $this->msgDecode($buffer);
//var_dump($msg);
//	if (is_object($msg) && isset($msg->type) && $msg->type=='stopserver')//		{//		return false;//		}
	$CHAT->receive($socket,$msg);
	return true;
	}

public function serverRestart()
	{
	$this->serverStop();
	$this->run = true;
	while($this->run)
		{
		$this->serverRun();
		}
	}

public function serverStop()
	{
	$this->run = false;
	}

public function serverRun()
	{
	$write_null = null;
	$except_null = null;
	$changed = $this->sockets_db->table;
//var_dump($changed);
	socket_select($changed,$write_null,$except_null,0,10);
	foreach($changed as $socket)
		{
		if ($socket==$this->master)
			{
			$user = $this->connect($this->cfg);
			}
		else	{
			$bytes = @socket_recv($socket,$buffer,$this->cfg['server']['max_buffer'],0);
			if ($bytes === false)
				{
				$this->writeError('');
				$this->disconnect($socket);
				}
			elseif ($bytes==0)
				{
				$user = $this->disconnect($socket);
				}
			else	{
				$this->run = $this->receive($socket, $buffer);
				}
			}
		}
	}
}$cfg = array(
'server' => array(
	'host' => 'localhost',	// host
	'port' => '9000',	// port
	'name' => 'master',	// user name
	'psw' => 'master',	// user psw
	'max_conn' => 20,
//	'max_buffer' => 2048,
	'max_buffer' => 4096,
	'url' => ''
	),
//'null' => NULL, //null var
'header_sep' => PHP_EOL ? PHP_EOL : "\r\n"
);


$CHAT = new classChat();
$WS  = new classWebSocket($cfg);
//var_dump('table rooms_db', $WS->encode($CHAT->rooms_db->table));
//var_dump('table users_db', $WS->encode($CHAT->users_db->table));
var_dump('roomList', $WS->encode($CHAT->roomList()));
var_dump('userList', $WS->encode($CHAT->userList()));
//var_dump($WS->master);
//var_dump($WS->sockets_db->sockets);

//exit; die();

$WS->serverRestart();
$WS->disconnectAll();
echo '<hr>'.$MICRO->stop();


Ale zatim nevim, kde je problem. Pri delsi zprave mi to FF neumi nejak cist. JS kod k tomu mam tento, je to takovy chat.
 

var WS;
//
// init
WS = {}
WS.server_url = '';
WS.server_opt = null;
WS.conn = null;
WS.conn_close_timer = null;
WS.cmd = {};
WS.send_buff = [];
WS.close_buff = false;
//WS.send_timer = null;
WS.api = window.WebSocket;
WS.status  = function(text) {writeStatus('WS ' + text);};
WS.error  = function(text) {writeStatus('WS error ' + text);};
WS.messages = function(text) {writeMessages('WS message ' + text);};
WS.encode  = function(obj) {return JSON.stringify(obj);}
WS.decode  = function(str) {return JSON.parse(str);}
WS.onopen  = function(event)
	{
	var i, li, key, msg;
	WS.status('connection opened');
//	CHAT.msgRender('conn_open');
	CHAT.msgSend('join');
	CHAT.msgSend('userlist');
	if (WS.close_buff == true)
		{
		WS.conn.close();
		return;
		}
	li = WS.send_buff.length;
	if (li>0)
		{
		for (i=0;i<li;i++)
			{
			msg = WS.send_buff[i];
			type = msg.type ? msg.type : '???';
			WS.status('send ' + type);
			WS.conn.send(WS.encode(msg));
			}
		}
	};
WS.onclose = function(event)
	{
	WS.status('connection closed');
//	CHAT.msgRender('conn_close');
	WS.close_buff = false;
//	if (WS.conn_close_timer!=null)
//		{
//		clearInterval(WS.conn_close_timer);
//		}
//CHAT.status(CHAT.encode(CHAT.messages_db.table));
	};
WS.onerror = function(event)
	{
	event = event || window.event;
	WS.error(WS.encode(event.data || event));
	};
WS.receiveMessage = function(event)
	{
WS.status('receive');
//alert(123)
	var msg, key;
	event = event || window.event;
	//pos = 9;	// '{"type":"'.length+1;
	msg = event && event.data ? (event.data!='' ? WS.decode(event.data) : '') : '';
	CHAT.receive(msg);
	};

//WS.key_func_rtc = {
//	rtc   : function(data) {PEER.receiveOfferAnsfer(data);}
//	candidate: function() {},
//	answer  : function() {},
//	offer  : function() {}
//	};

WS.construct = function(cfg)
	{
	WS.server_url = cfg.server_ex.url;
	WS.server_opt = cfg.server_ex.opt;
	};
WS.cmd.support = function()
	{
	var api;
	api = 'WebSocked';
	if (WS.api)	{RTC.status(api+' supported');} else {RTC.error(api+' not supported');}
	api = 'JSON';
	if (JSON)	{RTC.status(api+' supported');} else {RTC.error(api+' not supported');}
	};
WS.cmd.connect = function()
	{
//	var query;
//	query = 'name=' + CHAT.user.name + '&psw=' + CHAT.user.psw;
//	if (WS.close_buff == true)
	CHAT.userlist.clear();
	CHAT.messages.clear();
	WS.close_buff == false
	WS.checkCloseTimer();
	WS.status('connecting...');
//	WS.conn = new WS.api(WS.server_url+'?'+query, WS.server_opt);	// + CFG.server_ex.room
	WS.conn = new WS.api(WS.server_url, WS.server_opt);	// + CFG.server_ex.room
	WS.conn.onopen  = WS.onopen;
	WS.conn.onclose  = WS.onclose;
	WS.conn.onerror  = WS.onerror;
	WS.conn.onmessage = WS.receiveMessage;
	};
WS.checkCloseTimer = function()
	{
	if (WS.close_buff == true)
		{
		WS.conn_close_timer = setInterval(WS.tryConnClose,500);
		}
	else	{
		if (WS.conn_close_timer!=null)
			{
			clearInterval(WS.conn_close_timer);
			WS.conn_close_timer = null;
			}
		}
	}
WS.cmd.disconnect = function()
	{
	WS.tryConnClose();
	WS.checkCloseTimer();
	};
WS.cmd.send = function(msg)
	{
	var type = msg.type ? msg.type : '???';
	if (WS.conn && WS.conn.readyState==1)
		{
		WS.status('send ' + type);
		WS.conn.send(WS.encode(msg));
		}
	else	{
		WS.status('try send ' + type);
		WS.send_buff[WS.send_buff.length] = msg;
		}
	};
//WS.cmd.sendText = function(text)
//	{
//	WS.cmd.send({type:'chat',key:'msg',data:{message:text}});
//	}
WS.cmd.sendStop = function()
	{
	WS.cmd.send({
		type:'stopserver',
		data:''
		}); //stop php socket server
	}
WS.tryConnClose = function()
	{
	if (WS.conn && WS.conn.readyState==1)	// if open
		{
		WS.status('close');
		WS.conn.close();	// tohle nejak uplne nefunguje, odpoji to, az kdyz server nefakci
		}
	else	{
		WS.status('try close');
		WS.close_buff = true;
		}
	}

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:2601:26c:8c0f:61...–
Kit+15
Guru
15. 8. 2016   #5
-
0
-

#4 peter
Řekl bych, že ten kód by potřeboval Occamovu břitvu.

Nahlásit jako SPAM
IP: 194.228.13.–
Komentáře označují místa, kde programátor udělal chybu nebo něco nedodělal.
peter
~ Anonymní uživatel
3965 příspěvků
15. 8. 2016   #6
-
0
-

No, hele, nebranim, abys mi to odladil. Naposledy, kdyz jsem to zkousel, tak mi nechtelo brat vetsi packety, nejak mi to podivne sifrovalo. Ja jsem to kopiroval z webu nekde a upravoval. Ani original moc dobre nechodil. Ale nechtelo se mi hledat chybu. A tez mi v praci do toho neco zasahovalo, ci co. Se mi tam objevilo cizi pripojeni na localhostu! Jakoze se anonym nalogoval, pak odlogoval. Nevim, kdo mi do toho sahal.
Zkratka, zatim to mam jen jako experiment.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:2601:26c:8c0f:61...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý