Certifikované časové razítko do PDF – .NET – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Certifikované časové razítko do PDF – .NET – Fórum – Programujte.comCertifikované časové razítko do PDF – .NET – Fórum – Programujte.com

 

Flexa0
Duch
2. 9. 2016   #1
-
0
-

Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s vložením certifikovaného časového razítka do PDF.
Níže uvedený zdrojový kód, který spadne na řádku Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length); protože outc.Length = 4096, ale pk.Length = 7541. Metoda DejCasoveRazitko funguje bez chyby.

    private const String ID_TIME_STAMP_TOKEN = "1.2.840.113549.1.9.16.2.14"; // RFC 3161 id-aa-timeStampToken

    public void PodepisPdfCer(string SouborPDF, string OtiskCertifikatu)
    {
      //http://www.dotnetportal.cz/blogy/15/Null-Reference-Exception/5250/Digitalni-podepisovani-PDF-souboru-v-C-cast-2

      //Get certificate
      //Open the currently logged-in user certificate store
      var store = new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.My, System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser);
      store.Open(System.Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly);

      string thumbprint = OtiskCertifikatu.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
      if (thumbprint[0] == 8206)
      {
        thumbprint = thumbprint.Substring(1);
      }

      //Select a certificate from the certificate store
      var certs = store.Certificates.Find(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509FindType.FindByThumbprint, thumbprint, true);
      store.Close();

      //Verify that a certificate exists
      if (certs.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Nelze najít určený certifikát v Current user certificate store!", "Sign PDF", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }

      //Open Pdf document
      byte[] pdfData = File.ReadAllBytes(SouborPDF);

      //Sign the PDF document
      using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
      {
        var reader = new PdfReader(pdfData);
        var stp = PdfStamper.CreateSignature(reader, stream, '\0');
        var sap = stp.SignatureAppearance;

        //Protect certain features of the document
        stp.SetEncryption(null,
          Guid.NewGuid().ToByteArray(), //random password
          PdfWriter.ALLOW_PRINTING | PdfWriter.ALLOW_COPY | PdfWriter.ALLOW_SCREENREADERS,
          PdfWriter.ENCRYPTION_AES_256);

        //Get certificate chain
        var cp = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
        var certChain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[] { cp.ReadCertificate(certs[0].RawData) };

        sap.SetCrypto(null, certChain, null, PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED);

        //Set signature appearance
        BaseFont helvetica = BaseFont.CreateFont(BaseFont.HELVETICA, BaseFont.CP1250, BaseFont.EMBEDDED);
        iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(helvetica, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
        sap.Layer2Font = font;
        //sap.SetVisibleSignature(new iTextSharp.text.Rectangle(415, 100, 585, 40), 1, null);

        var dic = new PdfSignature(PdfName.ADOBE_PPKMS, PdfName.ADBE_PKCS7_SHA1);
        //Set some stuff in the signature dictionary.
        dic.Date = new PdfDate(sap.SignDate);
        dic.Name = certs[0].Subject;  //Certificate name
        if (sap.Reason != null)
        {
          dic.Reason = sap.Reason;
        }
        if (sap.Location != null)
        {
          dic.Location = sap.Location;
        }

        //Set the crypto dictionary
        sap.CryptoDictionary = dic;

        //Set the size of the certificates and signature.
        int csize = 4096; //Size of the signature - 4K

        //Reserve some space for certs and signatures
        var reservedSpace = new Dictionary<PdfName, int>();
        reservedSpace[PdfName.CONTENTS] = csize * 2 + 2; //*2 because binary data is stored as hex strings. +2 for end of field
        sap.PreClose(reservedSpace);  //Actually reserve it

        //Build the signature
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm sha = new System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider();

        var sapStream = sap.GetRangeStream();
        int read = 0;
        byte[] buff = new byte[8192];
        while ((read = sapStream.Read(buff, 0, 8192)) > 0)
        {
          sha.TransformBlock(buff, 0, read, buff, 0);
        }
        sha.TransformFinalBlock(buff, 0, 0);

        //Place message in a ContentInfo object. This is required to build a SignedCms object.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo contentInfo = new System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo(sha.Hash);

        //Instantiate SignedCms object with the ContentInfo above.
        //Has default SubjectIdentifierType IssuerAndSerialNumber.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms signedCms = new System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms(contentInfo, false);

        //Formulate a CmsSigner object for the signer.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner cmsSigner = new System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner(certs[0]); //First cert in the chain is the signer cert

        //Do the whole certificate chain. This way intermediate certificates get sent across as well.
        cmsSigner.IncludeOption = System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509IncludeOption.ExcludeRoot;

        //Časové razítko z TSA
        if (!String.IsNullOrEmpty(textBox_ServerCasovehoRazitka.Text.Trim()))
        {
          try
          {
            System.Security.Cryptography.AsnEncodedData timeData = new System.Security.Cryptography.Pkcs.Pkcs9AttributeObject(ID_TIME_STAMP_TOKEN,
                                                                     DejCasoveRazitko(stream.GetBuffer(), textBox_ServerCasovehoRazitka.Text)
                                                                     );
            cmsSigner.UnsignedAttributes.Add(timeData);
          }
          catch (Exception e)
          {
            MessageBox.Show("Chyba TSA!\n" + e.Message);
          }
        }

        //Sign the CMS/PKCS #7 message. The second argument is needed to ask for the pin.
        signedCms.ComputeSignature(cmsSigner, false);

        //Encode the CMS/PKCS #7 message.
        byte[] pk = signedCms.Encode();

        //Put the certs and signature into the reserved buffer
        byte[] outc = new byte[csize];
        Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

        //Put the reserved buffer into the reserved space
        PdfDictionary certificateDictionary = new PdfDictionary();
        //certificateDictionary.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString(outc).SetHexWriting(true));

        //Write the signature
        sap.Close(certificateDictionary);

        //Close the stamper and save it
        stp.Close();

        reader.Close();

        byte[] signedData = stream.GetBuffer();
        File.WriteAllBytes(SouborPDF, signedData);
      }
    }

    static protected byte[] DejCasoveRazitko(byte[] PDF, string ServerTSA)
    {
      System.Security.Cryptography.SHA256Managed hashString = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed();
      string hex = "";

      var hashValue = hashString.ComputeHash(PDF);
      foreach (byte x in hashValue)
      {
        hex += String.Format("{0:x2}", x);
      }

      // VSTUPEM je hash dokumentu, pro který se razítko vyžaduje
      NotservisTSA.GetTimeStampRequest Request = new NotservisTSA.GetTimeStampRequest(new NotservisTSA.GetTimeStampRequestBody(hex, 0));

      NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoap Soap = new NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient();

      ((NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient)Soap).Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(new Uri(ServerTSA + "/Default.asmx"));

      PodepsaniPDF.NotservisTSA.GetTimeStampResponse Response = Soap.GetTimeStamp(Request);
      
      // VÝSTUPEM je zakódované časové razítko (GetTimeStampResult - BASE-64 v kódované struktuře TimeStampResp, viz RFC 3161) a návratová hodnota s případným popisem chyby.
      byte[] responseBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Response.Body.GetTimeStampResult);

      if(!String.IsNullOrEmpty(Response.Body.Error))
        MessageBox.Show(Response.Body.Error, "Chyba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

      string base64String = Encoding.UTF8.GetString(responseBytes, 0, responseBytes.Length);
      return Convert.FromBase64String(base64String);
    }
Nahlásit jako SPAM
IP: 193.150.24.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 4 hosté

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý