Upravení pluginu do hry – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Upravení pluginu do hry – C / C++ – Fórum – Programujte.comUpravení pluginu do hry – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Seuss
~ Anonymní uživatel
7 příspěvků
19. 10. 2016   #1
-
0
-

Zdravím, jako začátečník ve VS bych rád požádal o pomoc jestli by byl někdo tak hodný. Jedná se o doplnění existujícího pluginu do hry Unturned. Jedná se o Source code z JailTime https://github.com/noammiz007/Rocket-Plugin-Jail-Time.

Má otázka zní, jak do tohoto kódu přidat podmínku, která upřednostňuje poslání hráče do vězení, který někoho zabil.

Z jiného pluginu vím, že k tomu kdo zabíjí patří "Steamworks.CSte­amID murderer". Například death https://github.com/Zamirathe/MashTools/blob/master/DeathAnnounce/DeathAnnounce/DeathAnnounce.cs

Původní JailTime.cs

using Steamworks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Rocket.Unturned.Chat;
using Rocket.API;
using Rocket.Unturned.Events;
using Rocket.Unturned.Player;
using Rocket.API.Collections;
using Rocket.Core.Plugins;
using SDG.Unturned;
using Rocket.Unturned;
using Rocket.Core.Logging;
using System.Linq;

namespace ApokPT.RocketPlugins
{

  public class JailTime : RocketPlugin<JailTimeConfiguration>
  {
    private Dictionary<string, Cell> cells = new Dictionary<string, Cell>();
    private Dictionary<string, Sentence> players = new Dictionary<string, Sentence>();

    // Singleton
    public static JailTime Instance;

    //Load
    protected override void Load()
    {
      Instance = this;
      Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_console_display"));

      if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.Enabled)
      {
        UnturnedPlayerEvents.OnPlayerRevive += Events_OnPlayerRevive;
        U.Events.OnPlayerConnected += Events_OnPlayerConnected;
      }

      //This function will load cells from configuration.
      injectConfiCells();
    }

    //Rocket Unload.
    protected override void Unload()
    {
      //This function will unload cells from configuration.
      uninjectConfiCells();

      UnturnedPlayerEvents.OnPlayerRevive -= Events_OnPlayerRevive;
      U.Events.OnPlayerConnected -= Events_OnPlayerConnected;
    }

    //Load cells from configuration file.
    private void injectConfiCells()
    {
      foreach (CellLoc cell in Configuration.Instance.Cells)
      {
        setJail(null, cell.Name.ToLower(), new Vector3(Convert.ToSingle(cell.X), Convert.ToSingle(cell.Y), Convert.ToSingle(cell.Z)));

      }
    }

    //(Rocket unload) Unload players in jail to last location and flush the dictionaries.
    private void uninjectConfiCells()
    {
      //Should Sentence be removed during Unload...
      if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.ReleasePlayerOnUnload)
      {
        List<string> keys = new List<string>(players.Keys);

        foreach (string key in keys)
        {
          removePlayer(null, key);
        }

        //Flush both dictionaries, and local List<>.
        cells.Clear();
        players.Clear();
        keys.Clear();

      }
    }

    //Permissions (Overridden)
    public List<string> Permissions
    {
      get
      {
        return new List<string>() {};
      }
    }

    //Events for On Player connected

    private void Events_OnPlayerConnected(UnturnedPlayer player)
    {

      if (player.IsAdmin || player.HasPermission("jail.immune")) return;

      if (players.ContainsKey(player.ToString()))
      {

        if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.BanOnReconnect)
        {
          //removePlayerFromJail(player, players[player.ToString()]);
          //players.Remove(player.ToString());

          //Send player over to Player Component (JailTimePlayer) to handle ban on reconnect.

          //Debug.
          Logger.Log("Sending " + player.SteamName + " to ban on reconnect.");
          Logger.Log("Ping: " + player.Ping);

          JailTimePlayer jailtimeplayer = player.GetComponent<JailTimePlayer>();
          jailtimeplayer.SetBan(player);
          players.Remove(player.ToString());

        }
        else
        {
          if (!(players[player.ToString()].End <= DateTime.Now))
          {
            movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(player, players[player.ToString()].Cell);
            UnturnedChat.Say(player, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_back_msg"));
          }
        }
      }
    }

    //Event for On Player Revive (Death or Suicide).
    private void Events_OnPlayerRevive(UnturnedPlayer player, Vector3 position, byte angle)
    {
      if (player.IsAdmin || player.HasPermission("jail.immune")) return;

      if (players.ContainsKey(player.ToString()))
      {
        movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(player, players[player.ToString()].Cell);
        UnturnedChat.Say(player, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_back_msg"));
      }
    }

    //This function will handle OnPlayerRevive/Connected to re-strip(if enabled) player and sending back to jail without dupping clothes.
    private void movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(UnturnedPlayer player, Cell jail)
    {
      if (Instance.Configuration.Instance.StripInventory)
      {
        InvClear(player);
      }

      player.Teleport(jail.Location, player.Rotation);
    }


    //Fixed Update
    public void FixedUpdate()
    {
      if (this.State == PluginState.Loaded && players != null && players.Count != 0)
      {
        foreach (KeyValuePair<string, Sentence> pl in players)
        {
          if (pl.Value.End <= DateTime.Now)
          {
            try
            {
              removePlayer(null, pl.Key);
              break;
            }
            catch { }
          }


          try
          {
            UnturnedPlayer player = UnturnedPlayer.FromCSteamID(new CSteamID(Convert.ToUInt64(pl.Key)));

            if (player != null && Vector3.Distance(player.Position, pl.Value.Cell.Location) > Configuration.Instance.WalkDistance)
            {
              if (Configuration.Instance.KillInsteadOfTeleport)
              {
                player.Damage(255, player.Position, EDeathCause.PUNCH, ELimb.SKULL, player.CSteamID);
              }
              else
              {
                player.Teleport(pl.Value.Cell.Location, player.Rotation);
              }
            }
          }
          catch { }

        }
      }
    }

    //Private Methods
    //Get cells by name.
    private Cell getCellbyName(string jailName)
    {

      return cells.ContainsKey(jailName) ? cells[jailName] : null;
    }

    //Get random cell.
    private Cell getRandomCell()
    {
      if (cells.Count >= 0)
      {
        List<string> keys = new List<string>(cells.Keys);
        System.Random rand = new System.Random();
        return cells[keys[rand.Next(cells.Count)]];

      }

      return null;
    }

    //Player Methods
    //Adding a player
    internal void addPlayer(IRocketPlayer caller, string playerName, string jailName = "", uint jailTime = 0)
    {

      Cell jail;
      UnturnedPlayer target = UnturnedPlayer.FromName(playerName);

      if (jailTime == 0) jailTime = Configuration.Instance.JailTimeInSeconds;

      if (target == null)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_notfound", jailName));
        return;
      }
      else if (players.ContainsKey(target.ToString()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_in_jail", target.CharacterName));
        return;
      }
      else
      {
        if (target.IsAdmin || target.HasPermission("jail.immune") || target.HasPermission("jail"))
        {
          UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_immune"));
          return;
        }
        else if (cells.Count == 0)
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notset", jailName));
          return;
        }
        else if (jailName == "")
        {
          jail = getRandomCell();
        }
        else
        {
          jail = getCellbyName(jailName);
        }

        if (jail == null)
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
          return;
        }

        players.Add(target.ToString(), new Sentence(jail, jailTime, target.Position));
        movePlayerToJail(target, jail);

        UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_arrest_msg", jailTime));
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_arrested", target.CharacterName, jail.Name));
      }
    }

    //Removing a player
    internal void removePlayer(UnturnedPlayer caller, string playerName)
    {
      UnturnedPlayer target;
      try
      {
        target = UnturnedPlayer.FromCSteamID(new CSteamID(Convert.ToUInt64(playerName)));
      }
      catch
      {
        target = UnturnedPlayer.FromName(playerName);
      }

      if (target != null && players.ContainsKey(target.ToString()))
      {
        removePlayerFromJail(target, players[target.ToString()]);
        UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_release_msg"));

        if (caller != null)
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_released", target.CharacterName));

        players.Remove(target.ToString());
      }
      else
      {
        if (caller != null)
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_notfound", playerName));

        return;
      }
    }

    //List players
    internal void listPlayers(IRocketPlayer caller)
    {
      if (players.Count == 0)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_list_clear"));
        return;
      }
      else
      {
        string playersString = "";

        foreach (KeyValuePair<string, Sentence> player in players)
        {
          try { playersString += UnturnedPlayer.FromName(player.Key).CharacterName + " (" + player.Value.Cell.Name + "), "; }
          catch { }
        }

        if (playersString != "") playersString = playersString.Remove(playersString.Length - 2) + ".";

        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_list", playersString));
        return;
      }
    }

    // Jail Methods
    //Set Jail
    internal void setJail(UnturnedPlayer caller, string jailName, Vector3 location)
    {
      if (caller != null)
      {
        if (cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_exists", jailName));
          return;
        }
        else
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_set", jailName));

        }
        Configuration.Instance.Cells.Add(new CellLoc(jailName, location.x, location.y, location.z));
        Configuration.Save();
      }

      cells.Add(jailName.ToLower(), new Cell(jailName, location));
    }

    //Unset Jail
    internal void unsetJail(IRocketPlayer caller, string jailName)
    {
      if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
        return;
      }
      else
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_unset", jailName));
        cells.Remove(jailName.ToLower());
        foreach (CellLoc cell in Configuration.Instance.Cells)
        {
          if (cell.Name.ToLower() == jailName.ToLower())
          {
            Configuration.Instance.Cells.Remove(cell);
            Configuration.Save();
            return;
          }
        }
      }
    }

    //TP to a cell
    internal void teleportToCell(UnturnedPlayer caller, string jailName)
    {
      if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
        return;
      }
      else
      {
        caller.Teleport(cells[jailName.ToLower()].Location, caller.Rotation);
      }
    }

    //List Jails
    internal void listJails(IRocketPlayer caller)
    {
      if (cells.Count == 0)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notset"));
        return;
      }
      else
      {
        string jailsString = "";

        foreach (KeyValuePair<string, Cell> jail in cells)
        {
          jailsString += jail.Value.Name + ", ";
        }

        if (jailsString != "") jailsString = jailsString.Remove(jailsString.Length - 2) + ".";

        UnturnedChat.Say(caller, Instance.Translate("jailtime_jail_list", jailsString));
        return;
      }
    }

    //Arrest Methods//
    //Move selected player to jail.
    private void movePlayerToJail(UnturnedPlayer player, Cell jail)
    {
      //If StripWeapons is TRUE, Remove player's inventory.
      if (Instance.Configuration.Instance.StripInventory)
      {
        InvClear(player);

        //if GiveClothes is TRUE, jail clothes will be given (to wear).
        if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.GiveClothes)
        {
          player.GiveItem(303, 1);
          player.GiveItem(304, 1);
        }
      }
      player.Teleport(jail.Location, player.Rotation);
    }

    //Remove player from jail
    private void removePlayerFromJail(UnturnedPlayer player, Sentence sentence)
    {
      player.Teleport(sentence.Location, player.Rotation);
    }

    //Method to attempt inventory clear. | Credit doozzik https://github.com/…/DropManager
    //Inventory removal works, but if a player has a gun in slots 1&2, the model of said item stays visible.
    private void InvClear(UnturnedPlayer player)
    {
      for (byte page = 0; page < PlayerInventory.PAGES; page++)
      {
        byte itemCount = player.Player.inventory.getItemCount(page);

        for (byte index = 0; index < itemCount; index++)
        {
          try
          {
            player.Player.inventory.removeItem(page, index);
            index--;
            itemCount--;
          }
          catch (Exception e)
          {
              Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_inv_playerInvError") + player.CharacterName);
              Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_inv_fullError") + e.Message);
          }
        }
      }
    }

    // Translations
    public override TranslationList DefaultTranslations
    {
      get
      {
        return new TranslationList(){
          //Some log outputs.
          {"jailtime_console_display", "JailTime by ApokPT. Updated by Lossy. " },
          {"jailtime_inv_playerInvError", "JailTime: Cant clear inventory for player. "},
          {"jailtime_inv_fullError", "JailTime: Full problem description: "},
          //Jail information
          {"jailtime_jail_notset","No cells set, please use /jail set [name] first! "},
          {"jailtime_jail_notfound","No cell named {0} found! "},
          {"jailtime_jail_set","New cell named {0} created where you stand! "},
          {"jailtime_jail_exists","Cell named {0} already exists! "},
          {"jailtime_jail_unset","Cell named {0} deleted! "},
          {"jailtime_jail_list","Jail Cells: {0} "},
          //Jail player information.
          {"jailtime_player_immune","That player cannot be arrested! "},
          {"jailtime_player_in_jail","Player {0} already in jail! "},
          {"jailtime_player_arrested","Player {0} was arrested in {1} cell! "},
          {"jailtime_player_released","Player {0} released from jail! "},
          {"jailtime_player_list","Players: {0} "},
          {"jailtime_player_list_clear","Jail cells are getting dusty! "},
          {"jailtime_player_notfound","No player found named {0}! "},
          {"jailtime_player_arrest_msg","You have been arrested for {0} seconds! "},
          {"jailtime_player_release_msg","You have been released! "},
          {"jailtime_player_back_msg","Get back in your cell! "},
          //Command Help
          {"jailtime_help","/jail commands: add, remove, set, unset, list, teleport "},
          {"jailtime_help_add","use /jail add <player> <time> <cell> - to arrest a player, if no <cell> uses a random one "},
          {"jailtime_help_remove","use /jail remove <player> - to release a player "},
          {"jailtime_help_list","use /jail list players or /jail list cells "},
          {"jailtime_help_set","use /jail set <cell> - to set a new jail cell "},
          {"jailtime_help_unset","use /jail unset <cell> - to delete a jail cell "},
          {"jailtime_help_teleport","use /jail teleport <cell> - to teleport to a cell "},
          //Bans
          {"jailtime_ban","You have been banned for disconnecting while in Jail! "},
          {"jailtime_ban_time","You have been banned temporarily for disconnecting while in Jail! "}
        };
      }
    }
  }
}

Pokud to chápu správně budu upravovat část z JailTime.cz

//TP to a cell
internal void teleportToCell(UnturnedPlayer caller, string jailName)
{
  if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
  {
    UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
    return;
  }
  else
  {
    caller.Teleport(cells[jailName.ToLower()].Location, caller.Rotation);
  }
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:1001:700:200:5ef...–
Seuss
~ Anonymní uživatel
7 příspěvků
19. 10. 2016   #2
-
0
-

Prosím o přesunutí do správné diskuze, špatně sem proklikl a již nemohu upravit. Omlouvám se

Nahlásit jako SPAM
IP: 2001:718:1001:700:200:5ef...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 5 hostů

Podobná vlákna

Upravení dat hry — založil Agnares

Wordpress integrace pluginu — založil Vlček

Wordpress - Vlastní css styl v pluginu — založil Miroslav Slusarčík

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý